eu b v t se 4 el ad s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EU Bővítése 4. előadás PowerPoint Presentation
Download Presentation
EU Bővítése 4. előadás

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15
andrew-barry

EU Bővítése 4. előadás - PowerPoint PPT Presentation

86 Views
Download Presentation
EU Bővítése 4. előadás
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EU Bővítése4. előadás A déli bővítés

 2. Mélyítés

 3. A politikai unió terve: • 1954-ben az EVK kudarca miatt az EPK is elhalt • 1962. FRA a Hatok elé terjeszti a Fouchet-tervet az európai politikai unióról: - közös külpolitika, - közös védelem és katonapolitika - szoros kulturális és tudományos együttműködés - kormányközi alap-> egyhangúan hozott döntésekkel és - a közösség egyetlen nukleáris hatalma, Franciaország vezetésével • A terv megbukott a beépített francia vezető szerep miatt • Egyúttal ellenezték a de gaulle-i „európai Európa” szerepet (66’-ban FRA kilép a NATO-ból), mert úgy gondolták Európa az USA nélkül nem lehet erős

 4. A kis lépések politikája volt célravezető • 1969. decemberi hágai csúcsértekezleten határozták el a tagállamok, hogy külügyminisztereik rendszeres konzultációkat tartsanak fontos külpolitikai döntések kialakítása előtt-> Európai Politikai Együttműködés (European PoliticalCooperation - EPC): - közös külpolitika laza koordinációja - biztonság- és védelempolitika lekerült a napirendről • 1970 a Hatok külügyminisztereinek megbízására EtienneDavignon belga diplomata jelentése pontosította az Európai Politikai Együttműködés működési mechanizmusát: - fontos kérdésekben az álláspontokat évente kétszer egyeztetni - közös álláspont kialakítása: USA-val viszony, arab-izraeli háború, kelet-nyugati gazdasági kapcsolatok stb.

 5. Gazdasági reformok • Az 1960-70-es évek fordulóján kedvezőtlen nemzetközi gazdasági hatások: - Az ún. BrettonWoods-i, nemzetközi pénzügyi rendszer 1971. augusztusi összeomlása - 1973-74 olajválság • Pénzügyi krízis és gazdasági válság • GMU terve (Pierre Werner) megbukik, euroszklerózis • Szükség a gazdasági szerkezet átalakítására

 6. Tagállami valuták is bajban, ezért megoldási kísérletek • 1973-tól valutakígyó (1974-ben vonták vissza): közösségi valuták egymás közötti kötött, de kifelé szabad lebegtetése • 1979: Európai Monetáris Rendszer (EurpeanMonetarySystem-EMS)-> három alkotóeleme: - ECU (European Currency Unit) - európai árfolyam-mechanizmus - Európai Monetáris Együttműködési Alap • 1974-től EiT, 1979-től közvetlenül választott EP • Kölcsönös elismerése elve • Kereskedelmi megállapodás az EFTA-tagállamokkal

 7. Európai Egységes Okmány • Jacques Delors a Bizottság elnöke a tagállamok elé terjesztette a belső piaci Fehér K6nyvet amely azonosította azokat a problémákat és hiányosságokat, amelyek a közös piac kialakítását akadályozták (300 irányelv-javaslat) • Ennek és a Dooge- és Adonino-jelentés nyomán 1986-ban aláírták az Egységes Európai Okmányt (1987-ben lépett életbe)

 8. Az alapító szerződések módosítása, átfogó reformja; jogharmonizációs menetrend • Minősített többségi szavazások az egyhangú helyett • Belső piac kiépítésére konkrét lépések • Gazdasági és társadalmi kohézió elve • EP szerepének erősítése • Közös kül-és biztonságpolitika felvevése a szerződésekbe (Common Foreign and Security Policy-CFSP)

 9. Bővítés

 10. Görögország csatlakozása • 1946-49 polgárháború, környező országok is beleavatkoznak • Amerikai segélyek (Marshall-segély is), 1952-től a NATO-ba felveszik Törökországgal • 1961.júl.9. Athénban aláírják az EGK-val a társulási egyezményt: kereskedelem liberalizálása, előnyös hitel • 1967: a hadsereg puccsa-> „fekete ezredesek” uralma

 11. A katonai diktatúra idején befagyasztja az EGK a politikai kapcsolatokat • 1974-ben a ciprusi konfliktus miatt megbukik a vezetés, így Karamnalisz vezetésével demokratikus építkezés • 1974-ben újraélesztik a társulási egyezményt • 1975-ben benyújtják a csatlakozási kérelmet • 1977-től tárgyalások • 1979-ben írják alá • 1981-ben lép be • Nem határos földrajzilag, konfliktus Törökországgal, más vallás és kultúra („másik Európa”), elmaradottabb, viszont a demokrácia bölcsője, sok megművelhető föld

 12. Spanyolország csatlakozása • Nem vesz részt a II.vh-ban de elszigeteltség • Marshall-segélyt nem kapta meg és csak 1955-ben vették fel az ENSZ-be (HUN, ITA, POR társaságában) • EGK létrejötte-> a fő kereskedelmi partnerek irányába nőnek a vámok - 1962-ben kérés a társulásra-> EGK kitér (Franco-diktatúra)

 13. 1970-ben preferenciálsi kereskedelmi megállapodás az EGK-val • 1975-ben meghal Franco, I. János Károly veszi át a hatalmat-> alkotmányos monarchia • 1977-ben benyújtja a csatlakozási kérelmet • 1978-ban a Bizottság támogatóan nyilatkozik • 1979-ben megkezdődnek a tárgyalások • 1980-tól csatlakozás előtti segélyt kap • A mélyítési reformok elkészítése késlelteti a csatlakozást • 1985-ben aláírják Madridban a csatlakozási szerződést • 1986-ban belép

 14. Portugália csatlakozása • EFTA alapítója • 60’-as évektől a gyarmati rendszer felbomlása (1974-ben a „szegfűk forradalma” után szakadnak el az utolsó gyarmatok) • 1977-ben nyújtja be a csatlakozási kérelmet • 1980-tól csatlakozás előtti segély • Megállapodás csatlakozás után mg-i segély kap • 1985-ben aláírják a csatlakozási szerzdést • 1986-ban belép

 15. Csatlakozás összegzése • Tizenkettek Európája • Mediterrán tengerpart, halászat, hajózás • Mediterrán mezőgazdaság csatlakozása a kontinentális gazdaságokhoz • Kohéziós támogatásokra van szükségük