Kantharidin - PowerPoint PPT Presentation

andres
kantharidin n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kantharidin PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kantharidin

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation
198 Views
Download Presentation

Kantharidin

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kantharidin

 2. Španělská muška • puchýřník lékařský (Lytta vesicatoria) – 12 až 20 mm velký brouk z čeledi majkovitých (Meloidae) • zápach po myšině • kontakt s pokožkou - puchýře nick name: Španělská muška (Spanish fly) anglicky: Blister beetle středověk: cantharis výskyt: jasan, šeřík • mletý prášek z krovek sušených puchýřníků – „přírodní“ afrodisiakum • nerozpustný • olivově hnědá barva • hořká chuť

 3. Puchýřník lékařský - dermatitidy

 4. Majkovití v ČR Majka obecná (Meloe proscarabeus) Majka fialová (Meloe violaceus)

 5. Španělská muška – historie použití • medicínské použití – Hippokrates • vojenské použití – starověká Čína • směs španělských mušek, fekálií, arsenu a oměje šalamounku • „páchnoucí“ bomba • afrodisiakum • Livie (manželka římského císaře Oktaviana Augusta) - vydírání • La Vosinová (francouzská travička za vlády Ludvíka XIV) – směs ze španělských mušek, sušených slimáků a netopíří krve pro královu milenku Madame de Montespan • Markýz de Sade - pastilky podávané prostitutkám při orgiích


 6. Španělská muška – historie použití • abortivum • stimulant – nespavost a podrážděnost • odstraňování bradavic způsobených virem Molluscum contagiosum – tradiční čínská medicína, veterinární medicína • homeopatické léky • jed • „Aqua Toffana“ – směs španělských mušek s As, Pb, rulíkem? • „vessication test“ – potvrzení otravy • koření a pochutina (smažení brouci) • Maroko, Severní Afrika – zákaz od roku 1990

 7. Molluscum contagiosum

 8. Kantharidin • terpen - bezbarvé krystalky bez zápachu • izolován roku 1810 francouzským chemikem Pierem Robiquetem • 1806 – aspargin • 1810 – katharidin • 1817 – narkotin • 1821 – kofein • 1826 – purpurin • 1830 – amygdalin • 1836 - kodein • kantharidin v sekretu samečků puchýřníka během páření – samička s jeho pomocí chrání snesená vajíčka proti predátorům • sušená těla brouků – 0,1 až 12 ,4 % účinné látky • LD50 (per os, myš) = 1 mg/kg

 9. Toxikologie • 10 mg usmrtilo dospělého člověka, jiný přežil dávku 75 mg (včasná lékařská péče) • nižší koncentrace – překrvení močových cest a pohlavního ústrojí, nebezpečí priapismu  • akutní otravy vyššími koncentracemi • při vstřebání kůží puchýře • při vniknutí do oka podráždění spojivek a rohovky • při aplikaci per os podráždění a rozleptání sliznic v jícnu, žaludku a střevech • krvácení do trávícího traktu, bolest břicha, úporné průjmy • zánět močového měchýře a potíže s močením • vaginální krvácení • ledviny – akutní tubulární nekróza a destrukce glomerulů • srdeční selhání

 10. Léčba rakoviny?

 11. Protein fosfatázy (PP) • cytosolické enzymy katalyzující defosforylaci proteinů • reversibilní fosforylace/defosforylace je základním mechanismem postranslační regulace funkce proteinů • fosforylace je katalyzována protein kinasami (role ATP) • regulace MAP (mitogen-activated protein) kinásové dráhy – „death“ receptorem řízená apoptóza • kantharidin vyvolává apoptózu inhibicí PP1 a PP2A

 12. Po větší část G1 (oranžová) je buňka na rozhraní – důležitý je přechod přes R. • Reversibilní fosforylace a proteolýza řídí další osud buňky • PP1 se účastní vstupu buňky do G1 a setrvání v G1. Při přechodu G2/M, PP1 podstupuje inhibiční fosforylaci katalyzovanou Cdk1; později je PP1 nezbytná pro vystoupení z mitosya vstup do G1, kde může být nezbytná fosforylace některých proteinů včetně RB (retinoblastoma protein). Po návratu do G1, má PP1 několik možností jak aktivovat RB a tím podržet buňku v G1 - přímou dephosphorylací RB, inhibicí některé z Cdks nebo stabilizací CKIs jako je p27Kip1.

 13. Tradiční afrodisiaka • látky pro zvýšení libida (sexuální touhy) • ovlivnění CNS • regulace neurotransmiterů a hormonů • látky pro zvýšení potence (erekce) • vasodilatace • látky pro zvýšení požitku • podráždění sliznic genitálií • podráždění nervových zakončení

 14. Tradiční afrodisiaka – 1. skupina Ambrein • izolován z Ambra griesea – patologický metabolit vorvaně obrovského (Physeter macrocephalus – sperm whale) • populární v arabských zemích • v lidové medicíně jako lék proti bolesti hlavy, revmatismu, protizánětlivý lék, antinoceptivum • výroba parfémů • zvyšuje koncentraci testosteronu v séru – stimulace dopaminových recepptorů • antagonizmus acetylcholinu, noradrenalinu a oxytocinu na hladkém svalstvu • LD50 (i.p., myš) – 7,5 g/kg • antinoceptivní účinek – (i.p., myš) – 10 mg/kg

 15. Tradiční afrodisiaka – 1. skupina Bufotenin • sekret kožních žláz ropuch (Bufo marinus – ropucha obrovská) • krev, mozek a moč schizofreniků • vysoce halucinogenní kongener serotoninu • droga – kouření sušené kůže • Severoindický Kámen lásky, Čínská medicína chan su • „magie“ • kardiotonikum • diuretikum • zástava krvácení • LD50 (potkan) – 200 – 300 mg/kg

 16. Afrodisiaka – 2. skupina Sidenafil • aktivní složka léku Viagra • produkt výzkumu léku na hypertenzi a ischemickou chorobu srdeční • inhibice enzymu fosfodiesterázy – blokáda rozkladu cGMP – relaxace hladkého svalstva • vasodilatace – zvýšený průtok krve topořivými tělísky

 17. Mechanismus účinku sidenafilu

 18. Tradiční afrodisiaka – 2. skupina Žen-šen • zvyšuje syntézu NO v endoteliu mnoha orgánů – také v topořivých tělíscích • zvýšení koncentrace cGMP (cyklický guanin monofosfát) – relaxace hladkého svalstva • efekty na CNS – zvýšená koncentrace dopaminu a serotoninu v mozkovém kmeni a serotoninu v mozkové kůře (zlepšení paměti a potlačení úzkosti) • při svalové zátěži snižuje potřebu kyslíku a produkci CO2 a kyseliny máselné