emg biofeedback marijke van kampen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EMG-biofeedback Marijke Van Kampen PowerPoint Presentation
Download Presentation
EMG-biofeedback Marijke Van Kampen

play fullscreen
1 / 5

EMG-biofeedback Marijke Van Kampen

198 Views Download Presentation
Download Presentation

EMG-biofeedback Marijke Van Kampen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. EMG-biofeedbackMarijke Van Kampen Biofeedback brengt lichaamsreacties in beeld of zet ze om in geluid Gebaseerd op de principes van conditionering Kan een onderdeel vormen van een therapie Kan op zichzelf bestaan

  2. Wat is EMG-biofeedback? • = meetmethode van spierspanning en ontspanning • = trainingsmethode om spanning te verminderen • EMG-Biofeedback betekent • terugkoppeling • EMG betekent een weergave van de spanning van spieren door middel van eletro; dus via huidelektroden wordt spanning en ontspanning van spieren weergegeven

  3. Indicaties spasticiteit, bijvoorbeeld bij CVA, multiple sclerose (MS), Parkinson perifere zenuwletsels pijn zoals spanningshoofdpijn, nek- en rugpijn slaapstoornissen angstige patiënten en mensen met fobieën ademhalingsstoornissen en hyperventilatiepatiënten pre- en postnatale ontspanning urologische, gynaecologische, gastro-intestinale en seksuologische problematiek hart- en vaatziekten leerproblemen en hyperactiviteit alcoholisme en drugproblemen stress, tics …

  4. Therapie • Breng huidelektroden aan op de spier die je wenst te ontspannen • Huidelektroden • aangebracht op de lengterichting van een spier • aangesloten op een EMG-biofeedbackapparaat • Voordelen: onmiddellijke en constante informatie over spanning en ontspanning

  5. Onderzoek en besluit • Niet alle studies bevestigen de meerwaarde van de techniek van EMG-biofeedback • Zowel voor de patiënt als voor de therapeut vormt deze techniek een mogelijkheid tot motivatie • Vergemakkelijkt en versnelt het leerproces. • Biofeedback en EMG-biofeedback behoren tot het arsenaal van de relaxatietechnieken • biedt de mogelijkheid om fysiologische processen visueel of auditief weer te geven • doet bewustzijn rond spanning en ontspanning toenemen • de meeste mensen vinden baat bij deze therapie • techniek zou meer aangewend moeten worden in de klinische praktijk