Felles identitetsgrunnlag og mål
Download
1 / 39

Biblioteket Merkevare og vår tids møtested - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Felles identitetsgrunnlag og mål Møte 26. oktober 2009. Biblioteket Merkevare og vår tids møtested. 1. Agenda for møtet. En liten innledning Oppsummering av innsiktsfasen Analyse, workshop og gruppeoppgaver Visjon og misjon Presentasjon av forslag - grunnlag for diskusjon

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Biblioteket Merkevare og vår tids møtested' - andren


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Felles identitetsgrunnlag og mål

Møte 26. oktober 2009

Biblioteket

Merkevare og

vår tids møtested

1


Agenda for m tet
Agenda for møtet

 • En liten innledning

 • Oppsummering av innsiktsfasenAnalyse, workshop og gruppeoppgaver

 • Visjon og misjonPresentasjon av forslag - grunnlag for diskusjon

 • Merkekjerne og omdømmePresentasjon av forslag - grunnlag for diskusjon

 • Gruppeoppgave Presentasjon og diskusjon

 • Avklaring mht hvordan alle de ansatte skal involveres

 • Oppsummering og avslutning


En merkevare er

enhver persons

”magefølelse”

for et produkt,

en tjeneste,

eller en organisasjon


Merkevarens eksistens
Merkevarens eksistens

Merkevaren defineres ikke av de ansatte, ledelsen, virksomheten, markedet eller grupper av mennesker

Merkevaren defineres av enkeltpersoner - individuelt fra menneske til menneske

Mennesker er emosjonelle og intuitive

Mennesker påvirkes av opplevelser – direkte eller indirekte

Derfor kan man si at enhver merkevare eksisterer ut fra enhver persons magefølelse – likt eller ulikt for forskjellige merkevarerHva skal VI være tydelige på? ANNERLEDES

Hva er det viktigste målgruppen skal FORSTÅ av konseptet vårt?

SLIK ER DET FÅ SOM ØNSKER Å BLI OPPFATTET


Hensikten med ANNERLEDES

verdigrunnlaget

 • Verdigrunnlaget skal

 • etablere basisen for hvordan

 • virksomheten skal drives og utvikles

 • ansatte til enhver tid skal ”levere” merkevaren

 • all ekstern kommunikasjon skal dra i samme retning

  De ansatte står sammen om å

  utvikle bibliotekene mot definerte

  mål – de ansatte skal møte publikum

  hver dag – de ansatte må leve ut

  og levere det biblioteket skal stå for.

  Dette krever endring og nye holdninger!

7


Visjon ANNERLEDES

 • Hvordan ønsker vi at fremtiden for biblioteket skal se ut?

 • Hvilken rolle og posisjon skal vi ha i samfunnet?

  Misjon

 • Hvorfor finnes biblioteket?

 • Hva er bibliotekets hensikt?

 • Hva skal vi skape av verdi?

  Merkekjerne

 • Hva handler merkevaren om?

  Omdømme

 • Hvordan ønsker vi at biblioteket skal oppfattes?

8


Oppsummering ANNERLEDES

fra innsiktsfasen,

workshop og oppgaver

Viktige innspill for

identitetsgrunnlaget


Biblioteket er møtesteder og ANNERLEDES

arenaer som kan medvirke til

å nå regjeringens overordnede mål

for kultur og kunnskapspolitikken

Fra Stortingsmelding nr. 23 (2008-2009)

10


Bibliotekets rolle i lokalsamfunnet resultater fra markedsanalysen
Bibliotekets rolle i lokalsamfunnet ANNERLEDESResultater fra markedsanalysen

 • Bibliotekets viktigste rolle blir av både kunder og samfunnet for øvrig definert til følgende:

  • Sikre kunnskap og informasjon til alle

  • Medvirke til leselyst og lesekunnskap

 • Biblioteket blir i minst grad vektet som viktig som møtested og sosial arena, og som et sted hvor man får tilgang til teknologi.

 • Befolkningen generelt har en positiv oppfatning av bibliotekenes dyktighet til å leve opp til de forventninger som befolkningen har, med unntak av bibliotekets rolle som sosial arena.

  Derfor ble vi sist enige om følgende hovedmål som dere skal fokusere på:

  Bibliotekene skal brukes og oppfattes som et møtested og en viktig

  sosial arena i lokalsamfunnet.


 • Hovedelementer fra markedsanalysen med tolkning vurdering fra oktan pop
  Hovedelementer fra markedsanalysen ANNERLEDESmed tolkning/vurdering fra Oktan PoP

  • Bibliotekene i Indre Østfold preges i dag av

   • Generelt høy bruksfrekvens

   • Et større potensial for høyere bruk blant menn

   • Høy grad av lojalitet

   • Sterk tilknytning til sitt lokale bibliotek

   • Stor forskjell på hva som lånes og hvordan biblioteket brukes i de ulike segmentene

  • Brukerne opplever at

   • Åpningstider og tilgjengelighet er dårlig

   • Forventningene til den tradisjonelle biblioteksopplevelsen blir innfridd

   • Bibliotekene innfrir ikke mht tilbud ut fra hva brukerne er mest opptatt av (totalt sett ut fra ulike segmenter og alle litterære/kulturelle genre)

  • Bibliotekets viktigste rolle er

   • Å sikre kunnskap, informasjon og leselyst

   • Personalets funksjon som informasjonsbærer og rådgiver

   • Å være et møtested og en sosial arena i lokalsamfunnet

   • Tilgangen til teknologi


  Hovedelementer fra markedsanalysen med tolkning vurdering fra oktan pop1
  Hovedelementer fra markedsanalysen ANNERLEDESmed tolkning/vurdering fra Oktan PoP

  Brukerne legger vekt på…

  Tilgjengelighet lokalt / åpningstid

  Tilgjengelighet / gratis

  Bredere, bedre og oppdatert tilbud mht alle media

  Informasjon/kommunikasjon om tilbudet og hva som skjer på biblioteket

  Høyere aktivitetsnivå – og jeg burde vite hva som skjer….

  At biblioteket må trigge til / inspirere til besøk

  At bibliotekene blir flinkere til å eksponere kunnskapen og tilbudene sine

  Bibliotekene burde eksponere de ulike genrene gjennom ulike aktiviteter

  Bredere tilbud på alle områder

  ”Snakke til meg”

  Være en aktiv kulturdebattant - tørre å ha noen tøffe meninger mht kultur på bred front

  Et miljø det er hyggelig å frekventere (estetisk og oversiktelig lokale)

  Tilgjengelighet til biblioteket utenfor biblioteket

  Oftere direkte kommunikasjon (sms/e-post)

  God service og kunnskapsrike medarbeidere


  Oppsummering
  Oppsummering ANNERLEDES

  • Tilbudet

  • Tilgjengelighet

  • Informasjonog kommunikasjon

  • Opplevelsen av interiør og innredning


  Styrker (internt) ANNERLEDES

  Personalet(kunnskapsrike og engasjerte)

  Lokaler

  Mange fornøyde brukere

  Et godt etablert og anerkjent konsept

  Flermedialt kulturtilbud

  Ingen forpliktelser

  Svakheter (internt)

  Økonomi

  Tilgjengelighet(åpningstider, lokaler og beliggenhet)

  Personale (ressurser og holdninger)

  Aktivitetsfrekvens

  Teknologi

  Spisesteder/skjenkebevilling

  Informasjon/kommunikasjon

  Muligheter (eksternt)

  Folk går mer ut

  Andre steder koster penger

  Nye brukergrupper

  Behov for kvalitetssikret informasjon

  Ny teknologi

  Samarbeid med ulike aktører

  Mangel på gunstige møtelokaler

  Trusler (eksternt)

  Støvete image

  Manglende kunnskap om tilbudet

  Folks prioritering av tiden sin

  Folks gode økonomi

  Alle andre tilbud i samfunnet

  Internett og elektroniske tilbud/produkter

  Kommunale prioriteringer

  SWOT ut fra følgende målsetting:Bibliotekene skal brukes og oppfattes som møtested og viktig sosial arena i lokalsamfunnet


  Swot en skal analyseres videre mht
  SWOT’en skal analyseres videre mht: ANNERLEDES

  • StyrkerHvordan kan vi utnytte hver enkelt av disse?

  • SvakheterHvordan kan vi forbedre hvert enkelt element?

  • MuligheterHvordan kan vi utnytte dette?

  • Trusler  Hvordan kan vi nøytralisere/minske hvert enkelt element?

  • Styrker og muligheterHvordan oppnå konkurransefordeler ved å kombinere dem?

  • Svakheter og truslerHvordan forvandle dette til styrker/muligheter?

   Dette er oppgaver for prosjektgruppen til neste møte.

   Husk at det hele tiden handler om å se dette i forhold til målsettingen

   om å bli et ”møtested og sosial arena”!

   På de neste sidene har vi noen innspill til dere….


  Noen innspill til hvordan kan vi forbedre svakhetene
  Noen innspill til ANNERLEDESHvordan kan vi forbedre svakhetene?

  Økonomi

  • Samordne aktiviteter og kommunikasjon

  • På linje med veldedige organisasjoner kan bibliotekene ”tigge” gratis mediaplass og trykk. Gevinsten for media er at de blir profilert som noen som støtter biblioteket.

   Tilgjengelighet (åpningstider, lokaler og beliggenhet)

  • Re-allokering av ressurser, informasjon og transport, er det mulig å bruke gratisressurser? (pensjonister, ungdom, NAV osv.)

   Personale (ressurser og holdninger)

  • Kurs og trening, rollespill

   Informasjon/kommunikasjon

  • Gi oppdraget til Oktan PoP 

   Aktivitetsfrekvens

  • ”Just do it”, tydelighet og synlighet, planlegging, faste aktiviteter, lage en aktivitetskalender

   Spisesteder/skjenkebevilling

  • Samarbeid med bransjeaktører, felles ambulerende skjenkebevilling

   Teknologi

  • Skaffe sponsorer


  Noen innspill til hvordan kan vi minske truslene
  Noen innspill til ANNERLEDESHvordan kan vi minske truslene?

  Manglende kunnskap om tilbudene og støvete image

  • Oktan PoPs kommunikasjonsløsninger 

  • Bruk av media redaksjonelt via en entusiastisk talsperson

   Folks prioritering av tiden sin

  • Åpningstider, informasjon og kunnskap om hva biblioteket leverer, levering av bok/filmer i nærbutikken, barteravtaler

   Folks gode økonomi

  • Motarbeide materialisme, begynne å selge varer og tjenester?

   Alle andre tilbud i samfunnet

  • Samarbeid, bibliotek-avdelinger hos samarbeidspartnere, informasjon om spesiallitteratur/spesielle temaer på ulike arenaer

   Internett og elektroniske tilbud/produkter

  • Forbedre bibliotekets tilbud innen teknologi

   Kommunale prioriteringer

  • Lobbying


  Noen innspill til styrker muligheter konkurransefordeler

  Styrker (internt) ANNERLEDES

  Personalet(kunnskapsrike og engasjerte)

  Lokaler

  Mange fornøyde brukere

  Et godt etablert og anerkjent konsept

  Flermedialt kulturtilbud

  Ingen forpliktelser

  Muligheter (eksternt)

  Folk går mer ut

  Andre steder koster penger

  Nye brukergrupper

  Behov for kvalitetssikret informasjon

  Ny teknologi

  Samarbeid med ulike aktører

  Mangel på gunstige møtelokaler

  Personalet kan snakke med sitt nettverk om mulighetene til å benytte biblioteket som lokaler for ulike arrangement.

  På samme måte kan alle brukerne få informasjon om denne muligheten.

  De to foregående punktene kan knytte til seg nye brukergrupper?

  Både personalets og brukernes nettverk kan også ”utnyttes” for å etablere kontakt med mulige samarbeidspartnere.

  Kan personalet benyttes som ressurser for potensielle samarbeidspartnere mht bytte av tjenester?? (ref behov for kvalitetssikret info)

  De fornøyde brukerne skal oppfordres til å fortelle sine historier om hvorfor og hvordan de bruker bibliotekene. Dette skal igjen brukes til å knytte til seg nye brukergrupper/flere brukere.

  Bibliotekene som utstillingsvindu og lanseringssted for ny teknologi/spill ol

  Mini-”Gathering” – en natt på biblioteket- nye brukergrupper og teknologiaktører

  …..

  Noen innspill tilStyrker+muligheter=konkurransefordeler

  Hvordan kan vi oppnå konkurransefordeler ved å kombinere styrker og muligheter


  Noen innspill til forvandling av svakheter og trusler

  Svakheter (internt) ANNERLEDES

  Økonomi

  Tilgjengelighet(åpningstider, lokaler og beliggenhet)

  Personale (ressurser og holdninger)

  Aktivitetsfrekvens

  Teknologi

  Spisesteder/skjenkebevilling

  Informasjon/kommunikasjon

  Trusler (eksternt)

  Støvete image

  Manglende kunnskap om tilbudet

  Folks prioritering av tiden sin

  Folks gode økonomi

  Alle andre tilbud i samfunnet

  Internett og elektroniske tilbud/produkter

  Kommunale prioriteringer

  I forhold til ”støvete image” kan man fokusere på at biblioteket tar vare på tradisjoner og ikke kaster seg på kortvarige trender

  Biblioteket er et alkoholfritt alternativ!

  Her trenger du ikke ”leg” for å komme inn

  Noen innspill tilForvandling av svakheter og trusler

  Hvordan forvandle svakheter og trusler til styrker/muligheter?


  Visjonsgrunnlag fra dere
  Visjonsgrunnlag fra dere ANNERLEDES

  Hva drømmer dere om?

  • At biblioteket skal være et kulturelt omdreiningspunkt for det som skjer i kommunen.

  • Å være en viktig og naturlig del av hverdagen til menneskene som bor i kommunen

  • Biblioteket er et ”asset” for kommunen

  • Biblioteket betyr mer for flere!

  • Forutsigbar økonomi generelt

  • Forutsigbarhet for at planer kan gjennomføres

  • Kunne gjennomføre det vi planlegger

  • At biblioteket skal bli mer synlig

  • Kafé i tilknytning til biblioteket

  • Biblioteket er et satsningsområde for kommunen

  • Økonomi og personalressurser til å gjennomføre arrangementer og kunne fokusere på nye tilbud


  Visjonsgrunnlag fra dere forts
  Visjonsgrunnlag fra dere ANNERLEDESforts.

  Hva drømmer dere om – i relasjon til å bli et møtested og sosial arena

  At biblioteket skal være et kulturelt omdreiningspunkt for det som skjer i kommunen.

  Å være en viktig og naturlig del av hverdagen til menneskene som bor i kommunen

  Biblioteket er et ”asset” for kommunen

  Biblioteket betyr mer for flere!

  Forutsigbar økonomi generelt

  Forutsigbarhet for at planer kan gjennomføres

  Kunne gjennomføre det vi planlegger

  At biblioteket skal bli mer synlig

  Kafé i tilknytning til biblioteket

  Biblioteket er et satsningsområde for kommunen

  Økonomi og personalressurser til å gjennomføre arrangementer og kunne fokusere på nye tilbud


  Omd mmegrunnlag fra dere
  Omdømmegrunnlag fra dere ANNERLEDES

  Hvordan ønsker vi at biblioteket skal oppfattes i fremtiden?

  Et levende/pulserende og viktig sted med mye aktivitet

  Biblioteket må beholdes som kjerne- med fokus på lesing og lesekunnskap (uansett medium)

  Senteret - et naturlig møtested i kommunen

  Et moderne sted som følger med i tiden

  At biblioteket blir trukket frem som noe verdifullt ved å bo i kommunen og at politikerne er stolt over biblioteket som samlingssted og ressurssenter

  Et sted for opplysning, kunnskap, leselyst, rekreasjon og ettertanke

  Et lyst og trivelig sted med koselige plasser der man kan slå seg ned

  En sosial og kulturell møteplass

  Åpningstider tilpasset folks fritid

  Noe man er stolt over å ha i kommunen

  Et levende sted som har betydning for kultur og informasjon


  Omd mmegrunnlag fra dere forts
  Omdømmegrunnlag fra dere ANNERLEDESforts.

  Hvordan ønsker vi at biblioteket skal oppfattes i fremtiden?

  – i relasjon til å bli et møtested og sosial arena

  • Et levende/pulserende og viktig sted med mye aktivitet

  • Biblioteket må beholdes som kjerne- med fokus på lesing og lesekunnskap (uansett medium)

  • Senteret - et naturlig møtested i kommunen

  • Et moderne sted som følger med i tiden

  • At biblioteket blir trukket frem som noe verdifullt ved å bo i kommunen og at politikerne er stolt over biblioteket som samlingssted og ressurssenter

  • Et sted for opplysning, kunnskap, leselyst, rekreasjon og ettertanke

  • Et lyst og trivelig sted med koselige plasser der man kan slå seg ned

  • En sosial og kulturell møteplass

  • Åpningstider tilpasset folks fritid

  • Noe man er stolt over å ha i kommunen

  • Et levende sted som har betydning for kultur og informasjon


  Gruppeoppgave i prosjektgruppen
  Gruppeoppgave i prosjektgruppen ANNERLEDES

  Hva er vår misjon?

  • Vi gir gratis opplevelser

  • Vi gjør det enklere for folk å vite

  • Vi skaffer det meste for de fleste

  • Vi skal gi opplevelse, kunnskap og glede på en måte som begeistrer

  • Vi skal være en møteplass for alle

  • Vi skal gi folk de gode historiene

   Hva er vår visjon?

  • Vi skal formidle opplevelser, kunnskap, informasjon til alle

  • Vi skal gjøre folk gladere og mer kunnskapsrike

  • Vi vil gi folk noe de ikke visste de ville ha

  • Biblioteket, lokalt møtested – global arena


  Hva kommer nå…?! ANNERLEDES

  Våre forslag til hvordan

  verdigrunnlaget skal

  uttrykkes

  27


  Forslag til visjon ANNERLEDES

  Biblioteket skal være selve omdreiningspunktet

  for kulturlivet i kommunen.

  Biblioteket skal være den viktigste

  kulturarenaen i lokalmiljøet.


  Forslag til misjon ANNERLEDES

  Vi gir gratis opplevelser

  og kunnskap til

  alle mennesker,

  unge og gamle,

  i lokalsamfunnet.

  Biblioteket leverer opplevelser og kunnskap

  som er viktig for alle menneskers identitet,

  vekst og trivsel i lokalsamfunnet.


  Forslag til merkekjerne ANNERLEDES

  Biblioteket = lokalsamfunnets kulturelle omdreiningspunkt

  Biblioteket = kommunens sosiale og kulturelle møteplass

  Biblioteket = kommunens knutepunkt for kultur


  Forslag til omdømme ANNERLEDES

  Biblioteket sørger for at vi har et mangfoldig og vitalt

  kulturliv i lokalsamfunnet og at viktig kunnskap og

  gode opplevelser er lett tilgjengelig for alle.


  Evalueringskriterier
  Evalueringskriterier ANNERLEDES

  Viktige kontrollspørsmål for å vurdere verdigrunnlaget

  • I hvilken grad er det tydeliggjørende og inspirerende?

  • I hvilken grad setter det en tydelig retning for virksomheten?

  • I hvilken grad evner det å ”pushe” virksomheten fremover?

  • Klarer det å

   • Motivere

   • Samle

   • Forenkle

  • Klarer det å påvirke/styre ledelsen og de som har et overordnet ansvar for bibliotekenes utvikling


  En liten ANNERLEDES

  gruppeoppgave

  33


  Svar p tidligere gruppeoppgave
  Svar på tidligere gruppeoppgave ANNERLEDES

  Hvorfor går vi på jobb idag?

  • Morsomt

  • Givende oppgaver

  • Får mye igjen av hva vi opplever på jobben

  • Det er motivasjon i seg selv – i det å gå på jobb

  • Det er spennende

  • Utfordrende oppgaver

  • Vi får brukt kunnskapen vår

  • Det er behov for kunnskapene våre

  • Det er motiverende å gjøre en forskjell ved å være ”der” (på jobb)

  • Lærer noe nytt hver dag

  • Vi lærer noe nytt selv også

  • Godt og hyggelig arbeidsmiljø


  Gruppeoppgave egenskaper og kultur
  Gruppeoppgave: egenskaper og kultur ANNERLEDES

  • Hvilke egenskaper må vi først og fremst ha fokus på og dyrke internt for å kunne leve opp til visjon og misjon? - og hvorfor?

  • Hvilke trekk ved kulturen vår er det først og fremst viktig å endre på for å leve opp til visjon og misjon?- og hvorfor?

  • Hva særpreger oss om 5 år mht

   • Holdninger

   • Normer

   • Verdier

  • Hvis dere skulle starte en konkurrent til bibliotekene i dag, hvilke verdier skulle den virksomheten bygges på?


  Oppsummering ANNERLEDES

  og avslutning

  36


  Tanker om implementering
  Tanker om implementering ANNERLEDES

  Prosjektgruppen = ambassadører for beslutningene

  Prosjektgruppen er ansvarlig for

  å avklare beslutninger med styringsgruppen

  informasjon og implementering internt / lokalt

  Felles og lokale kick off’s

  å forsterke gruppefølelsen hos alle bibliotekene/ansatte

  Oktan PoP

  Utvikler informasjonsmateriell

  Leverer ”verktøy” / ”kit” til bruk for prosjektgruppen

  Forslag til tidsplan for gjennomføring

  Skal ALLE de ansatte få en av oppgavene dere hadde i dag?


  Oppsummering1
  Oppsummering ANNERLEDES

  • Prosjektgruppen vurderer og gir tilbakemeldinger mht hva som besluttes ut fra det som er presentert.

  • På bakgrunn av tilbakemeldingene gjennomfører Oktan PoP evt. korrigeringer og kompletterer verdigrunnlaget mht egenskaper, kulturverdier og merkeløfter.

  • Skal styringsgruppen være med i neste møte?

  • Forslag til neste møte; i løpet av uke 46 eller 47 - forutsatt tilbakemelding fra prosjektgruppen i løpet av uke 44

  • Etter endelig beslutning mht verdigrunnlaget, starter arbeidet med logo, profilmanual og kommunikasjonsstrategi.


  Takk for i dag vi gleder oss til neste gang

  Takk for i dag! ANNERLEDESVi gleder oss til neste gang!


  ad