Vysok kola chemicko technologick v praze stav plyn renstv koksochemie a ochrany ovzdu
Download
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

Testování nových druhů adsorpčních materiálů pro odstraňování organických látek z plynů Semestrální projekt. Školitel: Doc. Ing. Ciahotný Karel, CSc. Vypracovala: Vrbová Veronika 15. května 2007. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - andralyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vysok kola chemicko technologick v praze stav plyn renstv koksochemie a ochrany ovzdu

Testování nových druhů adsorpčních materiálů pro odstraňování organických látek z plynů

Semestrální projekt

Školitel: Doc. Ing. Ciahotný Karel, CSc.

Vypracovala: Vrbová Veronika

15. května 2007

Vysoká škola chemicko-technologická v PrazeÚstav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší


C l pr ce
Cíl práce odstraňování organických látek z plynů

 • na průtočné laboratorní aparatuře proměřit adsorpční izotermy par toluenu a vody

 • použití nových typů adsorbentů na bázi gumy a grafitu

 • na základě získaných výsledků posoudit vhodnost použití adsorbentů k odstraňování par organických látek z odpadního vzduchu


Adsorpce
Adsorpce odstraňování organických látek z plynů

 • separační proces, při kterém dochází k hromadění plynné nebo kapalné látky na povrchu pevné látky účinkem mezipovrchových přitažlivých sil

 • fyzikální adsorpce – molekuly jsou vázány slabými mezimolekulárními Van der Waalsovými silami

 • chemisorpce – dochází mezi adsorbovanými molekulami a adsorbentem k chemické vazbě


Z kladn pojmy
Základní pojmy odstraňování organických látek z plynů

 • Adsorbent – pevná látka, která je schopna na svůj povrch vázat molekuly či atomy jiné látky

 • Adsorptiv - látka v tekuté nebo plynné fázi, která se může adsorbovat na povrchu adsorbentu

 • Adsorpt – molekula, která je navázána na povrchu adsorbentu

 • Adsorbát – společný komplex adsorptu a adsorbentu


Druhy adsorp n ch materi l
Druhy adsorpčních materiálů odstraňování organických látek z plynů

 • uhlíkaté adsorpční materiály

 • silikagel

 • zeolity

 • adsorbent na bázi gumy

 • adsorbent na bázi grafitu


Aparatura pro m en adsorp n ch izoterem
Aparatura pro měření adsorpčních izoterem odstraňování organických látek z plynů

Legenda: 1 – vzduchové membránové čerpadlo, 2 – láhev pro vyrovnání pulsů, 3 – regulační ventil, 4 – kondenzační sušení, 5 – sušení na silikagelu, 6 – sušení na molekulovém sítu, 7 – jehlový ventil, 8 – kapilární průtokoměr, 9 – sycení parou organické látky v probublávacích lahvích s fritou, 10 – směšovací lahev, 11 – adsorbéry se vzorky, 12 – odvod nezachycených par do digestoře, 13 – chladič, 14 – vstup chladící vody, 15 – výstup chladící vody, 16 – teploměr, 17 – infralampa, 18 – relé, 19 – ventilátor, 20 – kontrolní teploměr, 21 – termostatovaná skříň


Pr to n laboratorn aparatura
Průtočná laboratorní aparatura odstraňování organických látek z plynů


Pou it adsorbenty
Použité adsorbenty odstraňování organických látek z plynů


Pou it adsorbenty1
Použité adsorbenty odstraňování organických látek z plynů


Pou it adsorbenty2
Použité adsorbenty odstraňování organických látek z plynů


Adsorpce toluenu
Adsorpce toluenu odstraňování organických látek z plynů


Adsorpce vody
Adsorpce vody odstraňování organických látek z plynů


D kuji v m za pozornost
Děkuji Vám za pozornost odstraňování organických látek z plynů