Wenche frogn sell g hilser til dere alle
Download
1 / 19

Wenche Frogn Sellæg hilser til dere alle. - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Wenche Frogn Sellæg hilser til dere alle. Et godt liv med demens. Hamar 13.04.2013 Wenche Frogn Sellæg/ Kari-Ann Baarlid. Behovet for en diagnose. Den totale glemsel for helt nære hendelser Nyoppståtte vansker med å finne fram i kjente omgivelser Sviktende oppmerksomhet under bilkjøring

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wenche Frogn Sellæg hilser til dere alle.' - andra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Wenche frogn sell g hilser til dere alle
Wenche Frogn Sellæg hilser til dere alle.


Et godt liv med demens

Et godt liv med demens

Hamar 13.04.2013

Wenche Frogn Sellæg/

Kari-Ann Baarlid


Behovet for en diagnose
Behovet for en diagnose

 • Den totale glemsel for helt nære hendelser

 • Nyoppståtte vansker med å finne fram i kjente omgivelser

 • Sviktende oppmerksomhet under bilkjøring

 • Velkjente arbeidsoppgaver mestres ikke som før

 • Ord forsvinner

 • Personligheten endres

  Arbeidskollegaer merker de intellektuelle endringene

  For pårørende er atferdsendringene mest merkbart


N dvendigheten av en diagnose
Nødvendigheten av en diagnose

 • Erkjennelsen av en sykdom

 • Planlegge framtiden

 • Forsterke det som fungerer godt

 • Minimalisere problemene

 • En rettighet

  Verdier, vaner, preferanser, følelser og behov vil fortsatt påvirke våre valg også når de kognitive evner svikter.


Penhet om diagnosen
Åpenhet om diagnosen

 • Avgjørende for å motvirke isolasjon

 • Vennene tør stille opp

 • Arbeidskollegaene bidrar

 • Man må våge å be om hjelp og støtte


Oppf lging etter diagnosen
Oppfølging etter diagnosen

 • Kunnskapsoverføring – bruker og pårørende

 • Likemannsmøter

 • Juridisk hjelp (arv etc.)

 • Psykologisk støtte

 • Finansielle spørsmål

 • Generell rådgivning


Autonomi
Autonomi

 • Innflytelse over eget liv eget liv


Skredders m
Skreddersøm

 • Tiltakene må tilpasses den enkelte.

 • Maksimere personens muligheter.


Samhandlingsreformen
Samhandlingsreformen

« Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor»

(Lov om folkehelsearbeid, §4)

«Hvis du får en funksjonssvikt vil vi bidra til at du fortsatt skal kunne mestre din hverdag.»

(Strategiplan Ringsaker kommune)


Aktiv deltagelse
Aktiv deltagelse

 • Samtalegrupper

 • Turgrupper

 • Uttrykke seg gjennom kunst og musikk

 • Involvere venner

 • Engasjere arbeidsgivere

 • Delta i organisasjonslivet

 • Støttekontakt

 • Personlig assistent

 • Velferdsteknologi


Aktiv opplevelse
Aktiv opplevelse

 • Oldemors hage

 • Møte med minner

 • Demenskafe

 • Jazzklubb/musikk

 • Gamle filmer

 • Dans

 • Drama

 • Ferieopphold


Dag aktivitet stilbud
Dagaktivitetstilbud

 • 188 kommuner ( 43,7%) har dagsentertilbud.

 • Omfatter 9,3 % av hjemmeboende med demens.

 • 250 millioner på 2013-busjettet

 • Tilbudet blir en lovfestet plikt for kommunen 2015

 • Bør bli en rettighet for den enkelte med demens-diagnose.


P r rendes behov
Pårørendes behov

 • Kunnskap om demens

 • Konkrete råd vedr. juss/økonomi etc

 • Avlastning

 • Mulighet til å ivareta eget nettverk, kontakter, interesser


P r rendeskole
Pårørendeskole

 • Betydelige bevilgninger over statsbudsjettet

 • Nasjonalforeningens materiell til alle kommuner


Egnet avlastning for p r rende
Egnet avlastning for pårørende

 • Et fleksibelt tilbud: dag/kveld/natt/helg/ uke/ferie

 • Dagaktivitetstilbud

 • Støttekontakt i hjemmet

 • Frittstående avlastningsenhet

 • Egen enhet i sykehjemmet


Kunnskap om demens i ulike samfunnssektorer
Kunnskap om demens i ulike samfunnssektorer

 • Drosjesjåfører

 • Transportsektoren for øvrig

 • Butikkpersonale

 • Offentlige kontorer

 • Servicenæringen

 • Arbeidsgivere

 • osv.


Held gns omsorg
Heldøgns omsorg

 • Små, oversiktelige enheter

 • Tilrettelagt fellesareal

 • Tilgang til uteareal

 • Muligheter for skjerming


Sammendrag
Sammendrag

 • Demensomsorg angår hele samfunnet, ikke helse- og omsorgstjenesten alene

 • God demensomsorg er skreddersøm

 • God demensomsorg er å la pasienten bruke egne ressurser

 • God demensomsorg er å skape gode opplevelser

 • God demensomsorg ivaretar de pårørende

 • God demensomsorg gjør det mulig å være lenger til stede i sitt eget livad