sastav ra unarskog sistema n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sastav ra č unarskog sistema PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sastav ra č unarskog sistema

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 78

Sastav ra č unarskog sistema - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Sastav ra č unarskog sistema. Osnovne funkcije računara Prihvatanje ulaza : p rihvatanje podataka iz spoljašnjeg sveta Obrada (p roce siranje) podataka : o bavljanje aritmeti čkih ili logičkih opera cija (donošenje odluka) nad podacima Formiranje izla z a :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sastav ra č unarskog sistema' - andra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Osnovne funkcije računara

Prihvatanje ulaza:

prihvatanje podataka iz spoljašnjeg sveta

Obrada (procesiranje)podataka:

obavljanje aritmetičkih ili logičkih operacija (donošenje odluka) nad podacima

Formiranje izlaza:

dobijanje informacija i slanje informacija u spoljašnji svet

Memorisanje informacija:

slanje i skladištenje informacija u memoriju računara

Hardver računara

slide3

Osnovne HW komponente

Ulazni uređaji

Tastatura (keyboard)

Miš (mouse)

Skeneri (image scanners)

Čitači bar kodova

Mikrofon

Kamera

Joystick

Hardver računara

osnovne hw komponente izlazni ure aji monitor ili video displej tampa projektor ploter zvu nici
Osnovne HW komponente

Izlazni uređaji

Monitor ili video displej

Štampač

Projektor

Ploter

Zvučnici

Hardver računara

slide6

Osnovne HW komponente

Centralna jedinica za obradu

Procesor

Matična ploča

Memorija

Grafička, zvučna, mrežna, TV kartica, ...

Modem

Jedinica za napajanje

Hardver računara

slide7

Osnovne HW komponente

Memorije i memorijski uređaji

Primarna memorija: RAM (Random

Access Memory)

Sekundarna memorija: Memorijski uređaji

koji služe za dugotrajno skladište podataka

Čvrsti diskovi (HD)

CD i DVD jedinice

Blu-Ray uređaj

Flash memorije

Flopi Disk, ZIP uređaj

Magnetne trake

Hardver računara

slide8

Hardver (hardware; computer hardware )

Fizički, opipljivi deo računara

Hardver se mnogo ređe menja nego softver

Mogućnosti računara u najvećoj meri zavise od hardvera i njegovog kvaliteta (performanse)

Hardver računara

slide9

Napajanje

 • Kućište
 • Zamenljive jedinice(ZIP uređaj – arhiva podataka)
 • CD/ DVD jedinica
 • Jedinica za magnetnu traku
 • Disk jedinica
 • Disketna jedinica
 • IDE kontroleri (Integrated Device Electronics)-vezuju matičnu ploču i CPU sa disk uređajima)
 • AGP slot za proširenje(brži od PCI slota)(Accelerated Graphics Port)-pruža grafičkoj kartici brži pristup do glavne memorije računara- korisno za 3D grafiku)
slide10

10. PCI slot za proširenje(Peripheral Component Interconnect)- povezivanje periferijskih komponenti- konektori za zvučne, TV, mrežne ... kartice - Plug and Play

 • 11. Video (grafička) kartica
 • 12. Zvučna kartica
 • 13. RAM memorijaSkup mikročipova gde računar smešta programe i podatke koje koristi. Kada se računar isključi sadržaj RAM-a se gubi.
 • 14. Sistemski sat
 • 15. CMOSMemorijski čip koji čuva informaciju o hardverskoj konfiguraciji PC-a i kada je računar isključen (koristi malu bateriju)
slide11

16. BIOS (Basic Input Output System)Čip koji čuva individualnost PC-a, služi kao posrednik između operativnog sistema i hardvera

 • 17. CMOS baterija(CMOS memorija sa rezervnim baterijskim napajanjem sluzi za smestaj vrednosti osobina racunara, kao sto su vrsta diska, kolicina memorije, vreme, datum...)
 • 18. Mikroprocesor (CPU-Central Processing Unit)- Centralna procesorska jedinica
 • - Mozak računara
 • 19. Rashladni elementiPošto CPU proizvodi mnogo toplote, rashladni element štiti interne komponente
portovi
Portovi
 • 20. Ventilator Obezbeđuje strujanje hladnog vazduha
 • 21. USB portovi (Universal Serial Bus-univerzalna serijska sabirnica)-Veza sa perifernim uređajima (tastatura, miš, monitor, štampač, modem, zvučnici, mikrofon, skener, digitalna kamera, FLASH memorija ...)- Najveća brzina prenosa podataka
 • Propusni opseg od 1,5 megabita u sekundi (Mbps)
 • Omogućava priključivanje/isključivanje uređaja bez isključivanja računara (“na vruće”)
 • najveća dozvoljena dužina kabla je 5 m
 • - razvio je Intel
 • 22. Port za mišPoznat kao PS2
 • 23. Port za tastaturu
portovi1
Portovi
 • 25. Paralelni port (Centronics-originalni standardza dizajn)
 • ulazno-izlazni konektor koji šalje i prima podatke od 8 bitova paralelno, između računara i periferala (štampač, skener ...)
 • korist 25-pinski konektor
 • veća brzina prenosa podataka od serijskog
 • signal ne može da putuje daleko kao kod serijskog porta
 • 26. Serijski portovi (RS-232)
 • bitovi jednog bajta izlaze kroz port jedan po jedan
 • Većina PC-a ima dva serijska porta
 • signal putuje i 10 puta dalje od paralelnog porta27. Priključci zvučne karticeOmogućavaju priključivanje zvučnika, mikrofona i spoljnihizvora zvuka
 • 28. ModemPovezuje PC sa telefonskom linijom (Internet)
kako se prikazuju podaci u ra unaru
Kako se prikazuju podaci u računaru ?
 • Binarna azbuka ( 0 i 1 )
 • Simbol binarne azbuke – bit (binary digit)
 • Svakom znaku eksterne (npr. srpske) azbuke pridružuje niz od slova binarne azbuke
 • ASCII kod (American Standard Code for Information Interchange)
 • Npr. A = 01000001 B = 01000010 C = 01000011 ...
 • Byte – niz od 8 bita
 • 1 KB = 210 = 1024 bajta,
 • 1 MB = 220 = 1048576 bajta
 • 1 GB = 230 = 1073741824 bajta
 • 1 TB = 240= 1099511627776 bajtova.
 • 1 PB = 250= 210 TB = 1024 TB(Petabajt)
kodiranje
Kodiranje
 • ASCII
  • Najčešće korišćeni kod
  • American Standard Code for InformationInterchange
ra unarska napajanja
Računarska napajanja
 • Napajanje je hardverski deo računara koji obezbeđuje napon i strujuračunarskim komponentama.
 • Napajanje treba da obezbeđuje da svaki deo računara dobije određenu količinu energije koja mu je potrebna. Komponente računara ne troše istu količinu električne energije,
 • Glavna karakteristika napajanja je njegova snaga. Snaga napajanja se meri u vatima (Watt).
 • Najveći potrošači su grafička kartica, processor, hard disk, matična ploča i optički uređaji CD, DVD, DVD snimači, …., ali i sve ostale računarske komponente
 • Kvalitetno napajanje je u današnje vreme neophodno, jer se upravo taj deo često povezuje sa otkazivanjem većine računarskih delova
ku i te system unit
Tower

Kutija u koju su smešteni uredjaji računarskog sistema

Obično napravljeno od metala

Štiti interne komponente od prašine i oštećenja

Sistemska (centralna jedinica)

Kućište (System unit)

Desktop

osnovna mati na plo a motherboard
Plastična ploča na kojoj su štampana metalna (aluminijum ili bakar) strujna kola i na kojoj se nalaze priključna mesta za :

mikroprocesor,

operativnu memoriju (RAM, ROM)

grafička kartica

zvučna kartica

TV kartica

mrežna kartica

modem

slotovi za dodatne kartice

kontroleri za diskove i disketne jedinice...

Osnovna (matična) ploča - Motherboard
slide20
Socket (utičnica, podnožje) određuje koji procesor se može ugraditi u matičnu ploču. Nemoguće je staviti AMD procesor u matičnu ploču koja podržava Intel socket . Npr. Socket 8 ima otvore za 387 pinova.
 • BIOS: Basic Input/Output System (BIOS) ispituje hardware prilikom pokretanja računara
 • Memorijski slotovi: Služe kao konektor za RAM memoriju, obično ih ima više
 • PCI slot(en. Peripheral Component Interconnect) konektori za zvučne, TV, mrežne i nekada i grafičke karte.
 • AGP slot(en. Accelerated Graphics Port (AGP), konektor isključivo namenjen za grafičke karte, karakteriše ga veća brzina od PCI-a.
 • IDE konektori: (en. Integrated Drive Electronics (IDE), služi za spajanje hard diskova, optičkih uređaja (DVD/CD-ROM/RW); obično se nalaze dva konektora.
 • CMOS baterija: Pamti neke vitalne i osnovne postavke. U sebi sadrži i sistemski sat koji pamti tačno vreme i kada je računar ugašen
 • Integrisani delovi: Većina ploča danas ima već ugrađene zvučne, mrežne pa i grafičke čipove
 • Naponski konektor: Preko njega matična ploča dobija struju
cpu central processing unit mikroprocesor
Definiše tip PC računara

PC-XT (8088), PC-AT (80286), PC386 (80386),PC486 (80486), Pentium I, Pentium II, Pentium III, Pentium IV

Izvršava sve računske/logičke operacije i komande zadate programom

Obično se ugradjuje na podnožje koje je deo matične ploče

Sa donje strane se nalazi nekoliko stotina nožica preko kojih se povezuje na magistrale

CPU (Central Processing Unit) - mikroprocesor

Mikroprocesor Intel 80486

Savremeni mikroprocesor

cpu central processing unit mikroprocesor1
Sadrži preko milion tranzistora čija je površina oko 1 kvadratni inč

Karakteristike :

BRZINA

DUŽINA PROCESORSKE REČI

RADNI TAKT

INTERNI KEŠ

CPU (Central Processing Unit) - mikroprocesor

Mikroprocesor Intel 80486

Savremeni mikroprocesor

cpu central processing unit mikroprocesor2
BRZINA

Izražava se u milionima operacija koje procesor obradi u jednoj sekundi – MIPS (Milion Instruction Per Second)

DUŽINA PROCESORSKE REČI

Broj bitova koji se jednovremeno prenose i obradjuju unutar procesora

RADNI TAKT

Učestalost impulsa koje generiše clock (specijalno elektronsko kolo kojim se diktiraju operacije procesora)

Meri se u MHz ili GHz (1 MHz – 1 000 000 vibracija u sec.)

CACHE memorija (vrlo brza memorija)

Brza memorija malog kapaciteta

Rešava problem između brzine procesora i radne RAM memorije

Nalazi se u samom procesoru (interni-primarni) ili

uz procesor (eksterni-sekundarni cache)

Korisna je kada je pristup RAM-u spor u poređenju sa brzinom mikroprocesora

Drže se podaci koji se često koriste

Kapacitet oko 512 Kb do 1 Mb i vise

CPU (Central Processing Unit) - mikroprocesor
cpu central processing unit
Kada procesor zahteva neki podatak iz operativne memorije, tada se iz nje u keš memoriju, osim traženog podatka,prenosi i određena količina podataka koji se nalaze iza traženog podatka. Ubrzanje rada se ostvaruje zahvaljujući tome što je velika verovatnoća da će naredni potrebni podaci biti među podacima koji su već preneti u keš. Kako je keš znatno brži od operativne memorije, ovime je obezbeđen znatno brži pristup podacima, a samim tim i brži rad celog sistema.

Aritmetičko-logička jedinica (ALU)

Izvršava aritmetičko-logičke operacije

Naredbe programaINTEL, Advanced Micro Devices, Cyrix

CPU (Central Processing Unit)
cache memorija
CACHE memorija
 • L1 (level 1) keš se nalazi u okviru samog procesora i radi na istom taktu kao i procesor.
 • L2 (level 2) keš se nalazi van procesora, ali veoma blizu njega.
 • L2 keš radi na taktu koji je jednak polovini takta procesora. Iako radi sporije od L1 keša, L2 keš je znatno brži od operativne memorije, tako da u velikoj meri doprinosi brzini rada sistema.
 • Kapacitet L2 keš memorije je znatno veći od kapaciteta L1 keš memorije.
 • U računarskom sistemu, poželjno je imati što više keš memorije, naročito tipa L1. U savremenim računarima, obično postoje oba tipa keš memorije.
operativna memorija
Operativna memorija
 • Operativna memorija, realizovana kao RAM (Random Access Memory), služi za smeštanje velike količine podataka koji se koriste u radu računara.
 • U operativnoj memoriji se nalaze:
  • operativni sistem koji računar koristi
  • svi programi koje je korisnik trenutno aktivirao
 • Nakon završetka programa, memorija koju je on koristio se oslobađa i stavlja na raspolaganje drugim programima.
operativna memorija1
Operativna memorija
 • Operativna memorija je nepermanentnog tipa, tako da se isključenjem računara njen sadržaj nepovratno gubi. Zato je bitno da se svi dokumenti na kojima se radi dok je računar uključen snime na neki od uređaja ili medija za trajno skladištenje podataka (hard disk, CD-ROM...) pre nego što se računarisključi. U suprotnom, postoji rizik od trajnog gubitka podataka (oni mogu biti sačuvani samo ako ih je OS prethodno backup-ovao na hard disk).
 • Da bi se obezbedio što veći kapacitet, operativna memorija je dinamičkog tipa.
operativna memorija2
Operativna memorija
 • Količina operativne memorije kojom računar raspolaže je veoma bitna za performanse računara.
 • Ukoliko računar nema dovoljno RAM memorije, on će deo hard diska proglasiti za memoriju, tzv. virtuelnu memoriju.Sve one podatke koje ne može da smesti u operativnu memoriiju smestiće na hard disk, u fajl koji se pod Windows XP operativnim sistemom zove pagefile.sys. Ovime, ne samo da se gubi deo prostora na harddisku, nego se i s obzirom da je hard disk znatno sporiji od memorije, usporava pristup do ovih podatka. Kako je pristup podacima na hard disku i do 100 puta sporiji nego onim koji se nalaze u memoriji, jasno je zašto manjak operativne memorije bitno utiče na performanse personalnog računara.
operativna memorija ram rom
Random Access Memory

Nalazi se na matičnoj ploči (nije integrisana)

Memorija sa direktnim pristupom (može da se pristupi bilo kojim redom)

Memorišu se programi i podaci sa kojima računar radi (prenos sa hard diska ili se formiraju u toku rada)

Po isključenju računara gube se podaci

Kapacitet : 256 Mb, 512 Mb, 1 Gb, 2Gb ...

Količina memorije u sistemu se može povećati jednostavnim dodavanjem odgovarajućeg tipa memorije u slobodne memorijske slotove na matičnoj ploči.

Vreme pristupa – vremekoje protekne između zahteva memoriji za podatkom i dobijanja podatka.Izražava se u nanosekundama ( ns )

Buffers su delovi RAM memorije koje neki programi rezervišu za svoje potrebe (privremeno deponovanje podataka)

Operativna memorija (RAM-ROM)
r andom a ccess m emory
Najčešće se 1 bajt (8 bitova) čuva na određeno mesto u memoriji, koje zovemo memorijska lokacija. Svaka ima svoju adresu. (npr. jedno slovozauzima jedan bajt memorije.)

Povećanje kapaciteta memorije naziva se proširenje memorije. Memorija seizgrađuje u memorijskim modulima- pločicama na kojima su zalemljeni

memorijski integrisani krugovi, a na čijim se ivicama nalaze konektori za spajanje na matičnu ploču.

Random Access Memory
vrste ram memorije
DRAM (Dynamic Random Access Memory)- vremenom gube sadržaj iako je računar uključen (mora se ponovo upisivati stari sadržaj)

EDO RAM (Extended Data Out )

brža je od DRAM-a

VRAM (Video RAM)

Optimizovana za video adaptere

SRAM (Static RAM)

Brži od DRAM-a i zadržavaju svoj sadržaj

SDRAM (Synchronous DRAM)

Konstruisana za brže procesore

SIMM (Single In-line Memory Modules)

Memorijski čipovi se stavljaju na male štampane ploče

DIMM (Dual In-line Memory Modules)

ECC (Error-Correcting Code)

RAM koji koristi dodatne bitove za otkrivanje grešaka

Vrste RAM memorije
rom read only memory
Nalazi se na matičnoj ploči

Statički deo memorije koji se samo čita

Sadržaj se ne gubi po isključenju računara

Smešten je program (BIOS) koji omogućava proveru ispravnosti hardvera i učitavanje operativnog sistema u RAM memoriju računara

Vreme pristupa ROM-u je 500 do 850 ns

ROM (Read Only Memory)
magistrale
Magistrale
 • Razmena informacija medju komponentama
  • Magistrala podataka – prenosi podatke izmedju procesora i memorijskih lokacija
  • Adresna magistrala - prenosi adrese koje generiše procesor
  • Kontrolna magistrala – prenos upravljačkih i kontrolnih signala od procesora ka komponentama i obrnuto
slide35

Spoljašnje memorije

 • Spoljašnje memorije predstavljaju uređaje i medijume za skladištenje podataka u PC. Omogućavaju čuvanje (uključujući backup) i prenos velike količine podataka i u vreme dok je PC isključen.
 • Najrasprostranjeniji uređaji za skladištenje podataka su:
  • hard disk
  • optički uređaji za skladištenje podataka (CD i DVD-ROM)
  • USB flash disk
 • Najbitnije karakteristike ovih uređaja su:
  • kapacitet
  • brzina upisa i čitanja podataka
  • trajnost čuvanja podataka
spolja nje memorije
Spoljašnje memorije
 • Hard disk - HDD (Hard Disc Drive) predstavlja jednu od najvažnijih komponenata u računaru, koja je (osim procesora) u poslednjih dvadesetak godina najviše napredovala, kako u smislu tehnologije izrade, tako i u pogledu kapaciteta, performansi, pouzdanosti i cene.
 • Prvikomercijalnodostupanhard disk, napravio je IBM 1956.god.Disk je imao kapacitetod 5MB i sastojao se od 50 ploča prečnika 24 inča. Gustina zapisa podataka bila je oko 2000 bita po kvadratnom inču, a brzina prenosa podatakatada impresivnih 8800B/s.
spolja nje memorije1
Spoljašnje memorije
 • Prvi hard diskovi subili glomaznii teški za proizvodnju. Imali su glave za čitanje i upis koje su bile u fizičkom kontaktu sa površinom diska, da bi elektronski sklop mogao bolje da očita magnetno polje sa površine diska. Zbog ovoga, glave su se brzo trošile i uz to grebale površinu diska, što je ugrožavalo sigurnost podataka na disku.
 • Do nastanka modernih hard diskova dovelo je otkriće IBM-ovih inženjera,50-tih godina prošlog veka, koje je omogućilo da glave lebde iznad površine diska i pristupaju podacima dok oni prolaze ispod njih.
konstrukcija hard diska
Konstrukcija hard diska
 • Hard disk se sastoji od kružnih ravnih diskova (ploča) koji su sa obe strane presvučeni specijalnim materijalom koji ima mogućnost skladištenja informacija u magnetnoj formi.
 • Ploče imaju otvor u centru i pričvršćene su na valjkasti nosač. Pokreću se pomoću specijalnog motora i rotiraju velikom brzinom.
 • Za upis i čitanje podataka sa diska koriste se specijalni elektromagnetni uređaji koji se nazivaju glave (heads). Glave se nalaze na nosaču kojim se pozicioniraju iznad površine diska.
konstrukcija hard diska1
Konstrukcija hard diska
 • Hard disk mora biti izrađen sa velikom preciznošću da bi mogao da obavlja svoju funkciju.
 • Unutrašnjost diska je izolovana od sveta spolja, kako bi se sprečilo da prašina dospe na površinu ploča, jer bi to moglo da dovede do trajnog oštećenja glava ili površine diska.
glave hard diska
Glave hard diska
 • Glave služe za upis i čitanje podataka sa hard diska. One u stvari predstavljaju vezu između magnetskog medijuma diska i elektronskih komponenata ostatka diska.
 • Glave predstavljaju kritičnu komponentu u određivanju performansi diska i jedna su od najskupljih komponenata u disku.
 • Glave rade kao konvertori energije, tj. transformišu električne signale u magnetne i obrnuto. Svaki bit informacije se upisuje na površinu diska koristeći specijalne metode kodiranja koje binarne vrednosti 0 ili 1 prevode u magnetni zapis.
organizacija podataka
Organizacija podataka
 • Svaka ploča hard diska ima dve korisne površine (gornju i donju) na kojima se čuvaju podaci. Za svaku korisnu površinu postoji po jedna glava koja omogućava upis ili čitanje podataka sa nje (na primer, 3 ploče imaju 6 glava).
 • Iznad površina ploča, glave opisuju koncentrične kružnice koje se nazivaju trakama (tracks). Skupovi kružnica istih prečnika na svim površinama nazivaju se cilindrima (cylinders).
 • U cilju lakšeg i bržeg pristupa, svaka traka je ugaono podeljena na sektore (sectors) koji sadrže po 512 bajtova. Sektor predstavlja najmanji blok podataka kome može da se pristupi, tj. koji može da se adresira.
jedinice spoljne memorije hard disk
Služi za čuvanje programa i podataka kada računar nije u upotrebi

Hermetički zatvoreno metalno kućište štiti unutrašnje komponente disk jedinice od čestica prašine koje bi mogle da blokiraju vrlo mali razmak izmedju glava za čitanje/pisanje i ploča (2/1.000.000 dela incha)

Sastoji se od više ploča premazanih magnetnim materijalom i postavljenih na istu osovinu

Ploče se okreću oko ose, dok se upisno-čitajuće glave pomeraju ka osi rotacije i od nje

Jedinice spoljne memorije – HARD DISK
jedinice spoljne memorije hard disk1
Osovina povezana sa električnim motorom obrće do osam ploča, napravljenih od metala ili stakla

Broj ploča i sastav magnetnog sloja kojim su premazani odredjuju kapacitet diska (današnje ploče su obično premazane magnetnim slojem čija je visina oko tri milionita dela incha

Brzina rotacije: 15.000 obrtaja u minuti

Vreme pristupa : oko 6 milisekunde (prosečno vreme koje je glavi za čitanje/upis potrebno da se pomeri do početka datoteke

Kapaciteti : 20, 40, 80, 100, 500 Gb, 1 Tb ...

Jedinice spoljne memorije – HARD DISK
jedinice spoljne memorije hard disk2
Pre prve upotrebe potrebno je formatirati disk – pripremiti ga za rad. Ako već postojepodaci zapisani na disku, formatiranjem se brišu. Korisnik obično kupuje već formatiran hard disk.

Nakon određenog vremena upotrebepotrebno je disk defragmentirati kako bi seubrzalo čitanje podataka s diska. Razbacani podaci na disku prikupljaju se ucelinu i smeštaju na jedno mesto na disku.

Jedinice spoljne memorije – HARD DISK
performanse hard diska
Performanse hard diska
 • Vremepristupapodacima na ploči (access time)
 • Brzina prenosa podataka predstavlja brzinu kojom se podaci mogu čitati sa površine diska
 • Brzina rotacije ploča u velikoj meri utiče na ukupne performanse diska. Njenimpovećavanjemse u isto vreme poboljšavaju i brzina prenosa i vreme pristupa. Ova brzina se izražava u obrtajima u minuti (RPM – Rounds Per Minute).
 • Gustina zapisa podatakapo ploči hard diska direktno utiče na njegov kapacitet.
slide47

Dimenzije ploča

 • Dimenzije ploča hard diskova imaju tendenciju smanjivanja.
 • Diskovi dimenzije 5.25” danas su nestali sa tržišta, dok diskovi dimenzije 3.5” dominiraju u desktop računarima i serverskim primenama. Kod prenosivih računara, diskovi od 2.5” su standard, ali se koriste i diskovi manjih dimenzija.
 • Smanjenje dimenzija donosi sa sobom povećanje čvrstine ploča i smanjenje njihove mase, što omogućava veće brzine rotacije i veću pouzdanost.
slide48
CD
 • CD (Compact Disc) je optički medijum za skladištenje podataka, koji jeod svog nastanka prešao put od skupe do jeftine i nezamenljivekomponente prisutne u svakom PC.
 • CD pruža relativno veliki kapacitet po veoma niskoj ceni.Zato je vrlo pogodan ne samo u stadardnim, već i u raznim multimedijalnim primenama.
slide49
CD
 • Po konstrukciji, CD uređaji su veoma slični drugim uređajima za skladištenje podataka koji koriste rotirajuće ploče (na pr. hard diskovima). Osnovna razlika je u postupku pristupa podacima. CD uređaji ne koriste magnetni medijum, već optičke metode upisa i čitanja podataka.
 • CD uređajpretvara optičkiuskladištenepodatkena CD disku u električne signale.
slide50
CD
 • Podatak sa CD diskačita se tako što se na površinu diska usmeri laserski zrak, a zatim se detektuje intenzitet reflektovane svetlosti. Na disku postoje jame (pit) i površi(land)koje predstavljaju binarne vrednosti 0 i 1.Svetlost reflektovana iz jame ima mnogo slabiji intenzitet od svetlosti reflektovane sa površi.
 • Reflektovana svetlost sa površi i jama, preko složenog sistema sočiva i ogledala, prenosi se do foto dioda koje detektuju razlike u intenzitetu svetlosti i te razlike pretvaraju u električne signale.
slide52
CD
 • Za smeštanje podataka na CD predviđena je spiralna staza kojapočinje od centra diska, a završava se na 5mm od njegovog oboda.
 • Podaci se na CD upisuju počevši od centra ka periferiji. Gustina zapisa je konstantna po jedinici površine, i ne zavisi od toga da li se podaci nalaze bliže obodu ili centru diska. Pošto se disk u CD uređajuokrećekonstantnom ugaonom brzinom, to ima za posledicu da se podaci brže čitaju sa spoljnih nego saunutrašnjihstaza.
slide53
CD
 • Kapacitet CD-a može biti 650MB ili 700MB.
 • Brzina rada CD uređaja se deklariše u umnošcimabrzinečitanjamuzičkog CD-a, koja iznosi 150KB/s. Tako jednobrzinski CD uređaj (ili 1x) čita podatke brzinom od 150KB/s, dok pedeset-dvo-brzinski CD uređaji (52x) čitaju podatke brzinom od 7800KB/s. Treba napomenuti da se deklarisana brzina odnosi na brzinu čitanja podataka sa krajnje spoljne trake diska, dok je brzina čitanja sa krajnje unutrasnje trake više nego duplo manja.
compact disc
Compact disc
 • CD (eng. Compact Disc)- optički medijum za čuvanje podataka. Kao izvor svetlosti pri upisu podataka (u spirali odsredišta prema rubu diska) i njihovom čitanju koristi se laser. Izvorno je namenjen kao nosilac zvuka.
 • Daljim razvojem tehnologije prerasta u nosilac podataka smogućnošću
  • jednokratnog CD-R(Compact Disc – Recordable)
  • višekratnog CD-RW(Compact Disc – ReWritable)zapisa čime postaješiroko rasprostranjen u računarskoj industriji.
 • Prečnik diska je 12cm, a postoji i miniCD od 8cm. Debljina diska je 1.2mm.
compact disc1
Compact disc
 • Laserski zrak probija zaštitni sloj od plastike i odbija se od refleksnog sloja koji liči na aluminijumsku foliju na donjoj strani diska.
 • Površina refleksnog sloja se sastoji od naizmeničnih udubljenja i ravnina.
 • Digitalne informacije se upisuju utiskivanjem sitnih rupica po povrsini diska (mala velicina rupica-0,83 do 3 mikrona)
 • Prvobitna brzina CD uredjaja 1x = 150Kb/s (kilobajt/sec.) 52x =7,62 Mb/s. Pri ovakvim brzinama medij u CD uređaju se vrti na 10000 okretaja u minuti.
 • Koriste se za distribuciju softvera, slika, zvuka, video zapisa...(multimedija)
opti ke memorije
Optičke memorije
 • DVD (Digital Video Disk)
 • Nastao zbog potrebe snimanja dugometražnih filmova
 • Mogu se koristiti i za snimanje podataka
 • Kapacitet je do 4.7 do 14 Gb
 • DVD uredjaj koristi laser za čitanje udubljenja i ravnina
  • Jednostrani jednoslojni – 4.7 Gb
  • Jednostrani dvoslojni – 8.5 Gb
  • Dvostrani jednoslojni – 9.4 Gb
  • Dvostrani dvoslojne – 17 Gb
 • Prečnik od 120 mm, debljine 1,2 mm
 • Ustaljena brzina snimanja i pisanja današnjih DVD medija je 21.13 Mb/s, odnosno 16 puta (16x) brže od prvobitne brzine snimanja - 1.32 MB/s.
usb fle disk
USB fleš disk
 • USB Memory Drive je mali prenosni uređaj za skladištenje podataka koji koristi flash memoriju (flash memory) i USB port na računaru ili USB hub.
 • Kapacitet se menjao, od početnih 16MB do današnjih 64GB.
nove tehnologije
Nove tehnologije
 • Zbog sve veće potrebe za uređajima i medijumima za skladištenje većih količina podataka, danas se u svetu paralelno razvija nekoliko novih tehnologija za optičko skladištenje podataka. Među najperspektivnijim su:
  • BluRay disc (BD-ROM)
  • Holografski disk (HVD)
blu ray disc
Blu-ray Disc
 • Baziran na plavo-violetnom laseru
 • Disk precnika 12 cm obuhvata s jednim slojem do 27 GB, a s dva sloja do 54 GB podataka
 • Oznaka "1x" odgovara protoku podataka od 36 Mb/s, što je oko četiri puta brža od DVD-a pri istoj brzini okretanja (1 x).
holografski disk
Holografski disk
 • Holografski disk(HVD - Holographic Veratile Disc) je optički disk
 • Tehnologija se zasniva na tzv. kolineranoj holografiji koja podrazumeva korišćenje dva lasera, crvenog i zelenog. HVD je istih dimenzija kao i standardni DVD i CD diskovi (12 cm u prečniku), ali su mu karakteristike znatno bolje. Njegov kapacitet je do 3.9 TB (terabajta) informacija, što je oko 5800 puta više od CD, 850 puta više od kapaciteta DVD, 160 puta više od jednoslojnog Blu-ray diska, a dva puta više od najvećih hard diskova u 2008.godini.
floppy disk
Floppy disk
 • 3,5 “
 • 1.44 Mb
 • Plastična ploča premazana feromagnetnim materijalom
grafi ka kartica
GRAFIČKA KARTICA
 • Uz monitor grafička kartica je najvažnija komponenta koja odlučuje koliko kvalitetnu sliku ćete imati na vašem monitoru.
 • Grafička kartica može biti integrisana na matičnoj ploči u obliku čipa ili dolazi kao poseban deo u obliku kartice.
 • Kvalitet grafičke kartice zavisi od vrste grafičkogprocesora, taktu na kome on radi i od vrste, brzine i količine memorije.
 • Grafička kartica može imati jedan ili više izlaza. VGA je izlaz za CRT monitore, DVI je izlaz za LCD monitore a TV (OUT) izlaz za TV.
grafi ka kartica2
GRAFIČKA KARTICA
 • Podatke iz računara u digitalnom obliku pretvara u analogne signale na ekranu (slika)
 • Bit mapping – svakom pikselu na ekranu pridružuje se jedan bit ili više bitova u memoriji
 • Grafička kartica ima sopstvenu memoriju
 • Kapacitet ove memorije zavisi od broja piksela na ekranu (rezolucija) i broja boja po pikselu (512 Mb, 1 Gb ...)
 • Time se obezbeđuje brz protok i samim time brža obrada grafike, što na kraju daje veći broj slika u sekundi čineći grafičku scenu lepšom i fluidnijom.
grafi ka kartica3
GRAFIČKA KARTICA
 • Priključuje se u jedan od slotova na matičnoj ploči
 • Na sebi ima spoljni priključak za monitor računara
 • Moderne grafičke kartice su opremljene snažnim grafičkim procesorima koji svojom procesorskom snagom i brojem tranzistora gotovo nadmašuju glavne procesore.
 • Svake godine se GPU na grafičkoj kartici neprestano unapređuje novim instrukcijama i mogućnostima.
grafi ka kartica4
GRAFIČKA KARTICA
 • Grafička kartica,Grafički adapter, VGA kartica ili video kartica daje i obrađuje dvodimenzionalnu ili trodimenzionalnu sliku. Grafički procesor (GPU) je glavni deo na kartici, a njegova uloga je prevođenje binarnog koda u vidljivu sliku na nekom grafičkom izlaznom uređaju. Princip je jednostavan, CPU u saradnji sa nekim softverom, kao što je 3D računarska igra, šalje informacije grafičkom procesoru koji potom obrađuje dobijene informacije i šalje ih na monitor. Grafička kartica se ugrađuje u matičnu ploču, obično u AGP ili PCI Express slot.
grafi ka kartica5
GRAFIČKA KARTICA
 • Glavni delovi moderne grafičke kartice su:
  • PCB (Printed Circuit Board) je štampana ploča na kojoj se nalaze svi ostali delovi
  • GPU (Graphich Processing Unit) grafički procesor, glavni deo koji prevodi binarni kod u sliku
  • VRAM - Video Random Acces Memory, služi za čuvanje najnužnijih podataka za GPU
  • Konektori (PCI, AGP, PCI Express ...)
grafi ka kartica6
GRAFIČKA KARTICA
 • Proizvođači grafičkih procesora: Danas je tržište podeljeno između dva najveća proizvođača. To su ATI i nVidia.ATI je poznat po svojoj Radeon seriji a nVidia po GeForce seriji.
zvu na kartica
ZVUČNA KARTICA
 • Zvuk iz računara u digitalnom obliku konvertuje u analogni oblik tako da može da se reprodukuje u zvučnicima
  • ADC (Analog Digital Converter)
   • Analogno digitalni pretvarač, kao što sam naziv kaže, pretvara analogne signale (praktično zvuk) u digitalne signale (nule ijedinice), tako da računar može razumeti signale koje dobija od nekog ulaznog uređaja (npr. mikrofon). Način pretvaranja je sljedeći: ADC preciznim merenjem analizira analogne talase te ih digitalizuje u obliku nula i jedinica, koje onda DSP ili CPU procesira.
zvu na kartica1
ZVUČNA KARTICA
 • DAC (Digital Analog Converter)
  • pretvara digitalni u analogni signal, tako da sve što čujete na PC zvučnicima je ustvari prevedeni binarni kod u analogni signal tj. zvuk.
 • DSP (Digital Sound Processor), zvučni procesor koji oslobađa CPU od procesiranja zvučnih signala (ako ga zvučna karta nema, onda to radi CPU), takođe zvučna kartica moze imati svoju memoriju.
zvu na kartica2
ZVUČNA KARTICA
 • Zvučne kartice su nastale tek 1980-tih godina, dotad je računar mogao stvarati samo "beep" zvuk, koji je stvarao zvučnik u samom kućištu
 • Najpoznatiji proizvođač zvučnih karti je Creative, osim njega imamo Terratec, C-Media, nVIDIA, Realtek, VIA itd.
mre na kartica
MREŽNA KARTICA
 • Omogućava povezivanje računara na lokalnu računarsku mrežu (LAN)
 • Moderne matične ploče obično na sebi imaju integrisan mrežni čip i priključak, ali postoje i mrežne kartice koje se ubacuju u PCI slot. Danas se ređe viđaju odvojene mrežne kartice, obično se uzima dodatna kartica (uz integrisanu) zbog mogućnosti priključivanja više mrežnih uređaja (npr. ADSL modem i mrežni hub).
 • Danas postoje mrežne kartice sa 10, 100, i 1000 Mbit/s (Gigabit) , što označava propusnost podataka koju može podneti jedna mrežna kartica.
fm i tv karta
FM i TV karta
 • FM karta je radioprijemnik koji omogućava prijem radio programa za vreme rada računara
 • TV karta omogućava prijem TV programa pomoću računara
fax modem voice fmv kartica
Fax Modem Voice (FMV) kartica
 • Omogućava povezivanje računara sa drugim računarima korišćenjem obične telefonske linije
 • Interni i Eksterni modem
 • Pretvara digitalne u analogne signale i obrnuto (D/A i A/D konvertor)
 • 56K- 56 Kilobita u sec.
 • Modulacija - Demodulacija
adsl modem asymmetric digital subscriber line
ADSL modem - Asymmetric Digital Subscriber Line
 • Asimetrična u smislu bržeg download-a
 • i sporijeg upload-a
 • Način da se telefonska linija iskoristi za stalnu i brzu vezu sa Internetom, a da pritom preko iste te linije obavlja i govornakomunikacija. Neke od osnovnih prednosti ADSL-a nad drugim načinima pristupa su:
 • Uspostavlja se stalna veza sa Internetom (24 časa dnevno na vezi). Nema zvanja provajdera, signala zauzete linije, čekanja da se veza uspostavi itd.
 • Postižu se velike brzine prenosa, recimo download brzinom od24 Mbit/s, upload -3.5 Mbit/s .
slide76
www.howthingswork.com
 • www.howstuffworks.com
racunarska konfiguracija
Racunarska konfiguracija
 • Gigabyte MB-GA-M57SLI-S4
 • VGA nVidia 1 GB
 • INTEL Core2Duo E7200 2.53 GHz
 • DDR2 1024 MB Kingston
 • HDD 160 GB 7200 RPM
 • FDD 3.5” 1.44MB
 • DVD-RW BLACK
 • MODEM 56K
 • MIDI TOWER BLACK
 • Sound Blaster OnBoard
 • TFT 19”