kolariv kivalta sarjan tulosten pohdintaa lyhde projekti n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kolariväkivalta -sarjan tulosten pohdintaa (LYHDE-projekti) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kolariväkivalta -sarjan tulosten pohdintaa (LYHDE-projekti)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Kolariväkivalta -sarjan tulosten pohdintaa (LYHDE-projekti) - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Kolariväkivalta -sarjan tulosten pohdintaa (LYHDE-projekti). Liikennejärjestelmän kolariväkivalta? Kolariväkivaltasarjan LINTU-julkaisuja 3/2006 Liikennejärjestelmän kolariväkivalta. Riskit ja niiden vähentäminen autoliikenteessä yksiajorataisilla pääteillä

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kolariväkivalta -sarjan tulosten pohdintaa (LYHDE-projekti)' - anaya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kolariv kivalta sarjan tulosten pohdintaa lyhde projekti
Kolariväkivalta -sarjan tulosten pohdintaa (LYHDE-projekti)
 • Liikennejärjestelmän kolariväkivalta?
 • Kolariväkivaltasarjan LINTU-julkaisuja
  • 3/2006 Liikennejärjestelmän kolariväkivalta. Riskit ja niiden vähentäminen autoliikenteessä yksiajorataisilla pääteillä
  • 5/2008 Liikennejärjestelmän kolariväkivalta. Kolarikuolemat taajamissa: liikennekuolemien yleiskuva ja kevyen liikenteen syväanalyysi
  • 3/2009 Liikennejärjestelmän kolariväkivalta. Riskit ja niiden vähentäminen moottoriteillä
  • 4/2009 Liikennejärjestelmän kolariväkivalta Riskit ja niiden vähentäminen seutu- ja yhdysteillä
  • Muistio 17.9.2010 Kevyen liikenteen onnettomuudet yksiajorataisilla pääteillä
 • ”Liitännäisiä” :
  • 1/2009 Keskikaiteen toteutettavuus nykyisille teille
  • 2/2010 Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa. Jalankulun ja pyöräilyn kuolonkolarien vähentäminen liikennejärjestelyjä kehittämällä
 • DI Marko Kelkka DI Saara Toivonen
 • Uudenmaan ELY-keskus (aik. Sito Oy) Liikennevirasto
 • marko.kelkka@ELY-keskus.fi saara.toivonen@liikennevirasto.fi

Saara Toivonen

liikennej rjestelm n kolariv kivalta tutkimussarja ja liittyv t raportit
Liikennejärjestelmän kolariväkivalta -tutkimussarja ja liittyvät raportit
 • TEKIJÄT (erilaisin kokoonpanoin):
 • Teknillinen korkeakoulu, Työterveyslaitos, Turun yliopisto, Sito Oy; VTT, Talentek Oy, Lectus Ky
 • Marko Kelkka, Timo Ernvall, Esa Räty, Marja-Terttu Juurinen, Timo Kari, Kari Laakso, Seppo Olkkonen, Esko Keskinen, Ari Katila, Sirkku Laapotti, Kati Hernetkoski, Riikka Rajamäki, Antti Virtanen, Peter Lüthje, Noora Airaksinen, Katja Suhonen, Marko Tikkanen; Klas Hytönen, Mikko Uljas, Harri Peltola, Seppo Karppinen, Mauri Soukiala, Kirsi Järvenpää, Kalle Toiskallio
 • AINEISTO:
 • Liikennevakuutuskeskuksen tutkijalautakunta-aineisto; kirjallisuus, Livin tierekisteri
 • OHJAUSRYHMISSÄ (erilaisin kokoonpanoin):
 • Tiehallinto/Liikennevirasto, Liikenne- ja viestintäministeriö, Ajoneuvohallintokeskus, Liikennevakuutuskeskus, Teknillinen korkeakoulu, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, Järvenpään kaupunki, Liikenneturva, Merivoimien esikunta, Työterveyslaitos, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen ja ELY-keskukset ja Lapin tiepiiri

Saara Toivonen

taustaa otteita tutkimushausta 2005
Taustaa (otteita tutkimushausta 2005)
 • Liikenneturvallisuusvisio:
 • Tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla eikä loukkaantua vakavasti liikenteessä.
 • Liikennejärjestelmän suunnittelijoiden ja toteuttajien tulee pystyä vastaamaan siitä, että asianmukaiset tiedot ja taidot omaava henkilö ei kuole eikä loukkaannu vakavasti liikenteessä. Inhimillinen virhe ei saa johtaa kuolemaan.
 • (Liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnan Liikenneturvallisuussuunnitelma vuosille 2001-2005)

Saara Toivonen

taustaa otteita tutkimushausta 20051
Taustaa (otteita tutkimushausta 2005)
 • Tutkimussarjan olennaisia näkökulmia olivat:
 • • millaista kolariväkivaltaa ihmiskeho kestää sekä
 • • miten liikennejärjestelmän ominaisuuksia ja liikenteen säätelyä tulisi kehittää, että kolariväkivalta saataisiin riittävän alhaiselle tasolle ihmisen kestokykyä ajatellen.
 • ...parantamistoimia harkittaessa tulee keskittyä kolarien seurausten lieventämiseen, tuhoisien onnettomuusketjujen katkaisemiseen sekä liikennejärjestelmän ominaisuuksien ja ratkaisujen kehittämiseen / sopeuttamiseen ihmisen kestokykyä ja todettua liikennekäyttäytymistä vastaaviksi (esimerkkeinä auton ominaisuudet / kolariturvallisuus, tien ominaisuudet / törmäysturvallisuus, nopeuksien hallinta ja sopiva nopeustaso sekä eri tekijöiden yhteen sopivuus)...

Saara Toivonen

taustaa otteita tutkimushausta 20052
Taustaa (otteita tutkimushausta 2005)
 • Analysoidaan ja kuvataan valitussa toimintaympäristössäkeskeisissä onnettomuustyypeissä kuoleman aiheuttaneet tekijät ja tapahtumat. ...samalla tulee pohtia törmäyssuuntien, törmäysnopeuksien, erilaisten ajoneuvojen kolariturvallisuuden ja -yhteensopivuuden, ajoneuvojen ja liikenneympäristön kolariyhteensopivuuden, jne. merkitystä vakaville seurauksille...
 • Arvioidaan ominaisuuksia ja tekijöitä liikennejärjestelmässä, jotka altistavat kolarien vakaville seurauksille.
 • Hahmotellaan toimia tilanteen parantamiseksi. Arvioinnissa pääpaino järjestelmän normaalissa käytössä tapahtuneissa onnettomuuksissa ("inhimillinen virhe").
 • Tutkijaryhmään lääkäri, ajoneuvotekniikan ja liikennetekniikan asiantuntijat.

Saara Toivonen

kaikki tutkijalautakuntien tutkimat kuolemat 2002 2006 1900 ihmist

Kaikki tutkijalautakuntien tutkimat kuolemat (2002-2006),1900 ihmistä

Saara Toivonen

liikennej rjestelm n riskit tavanomaisessa liikenteess

Liikennejärjestelmän riskit tavanomaisessa liikenteessä

Riskit arvioitiin

moottoriajoneuvoliikenteelle

jalankululle ja pyöräilylle

Arviointi suoritettiin toimintaympäristöittäin

Yksiajorataiset päätiet

Seutu- ja yhdystiet

Moottoritiet

Taajamien kadut ja tiet (taajamamerkillä osoitetut väylät)

Saara Toivonen

slide11
Kuolleet onnettomuusluokittain 1-ajorataisten pääteiden aineistossa, moottoriajoneuvot (tavanomainen liikenne)

Saara Toivonen

slide12

1) Henkilöauton (A) kohtaamisonnettomuus raskaan ajoneuvon (B) kanssa: kuljettaja ja oikealla edessä sekä takana istunut matkustaja kuolivat. A:n nopeus 80-90 km/h ja B:n 80 km/h.

Liikennevakuutuskeskus/VALT

Saara Toivonen

slide13

2) Henkilöauton (A) kohtaamisonnettomuus henkilöauton (B) kanssa. A ajautui kaarteessa vastaan tulevien (B:n) kaistalle. Kuljettajat kuolivat, lisäksi loukkaantui 4 matkustajaa. A:n ja B:n nopeus noin 100 km/h.

Liikennevakuutuskeskus/VALT

Liikennevakuutuskeskus/VALT

Saara Toivonen

slide14
Henkilöautoissa kuolleet autoon kohdistuneen törmäyksen suunnan mukaan, 1-ajorataiset päätiet, moottoriajoneuvot

Saara Toivonen

slide15
Seurausten vakavuus kaikille osallisille sekä surmansa saaneiden kuolinajat, 1-ajorataiset päätiet, moottoriajoneuvot

Saara Toivonen

slide16

Vammautumisen vakavuus nopeuden muutoksen mukaan (vain kohtaamisonnettomuudet; delta-v laskettu tutkijalautakunnan arvioiman ajonopeuden tai nopeusrajoituksen perusteella, 1-ajorataiset päätiet, moottoriajoneuvot)

Saara Toivonen

slide18
Kuolemaan johtaneet vammautumismekanismit ja törmäyssuunnat kohtaamisonnettomuudet, 1-ajorataiset päätiet, moottoriajoneuvot

Saara Toivonen

slide19

Raskas liikenne törmäyskohteena liki 40 prosentissa kohtaamis-onnettomuuksien kuolemissa 1-ajorataisilla pääteillä

Saara Toivonen

riskien v hent minen tavanomaisessa liikenteess

Riskien vähentäminen tavanomaisessa liikenteessä

Tie- ja liikenneympäristö, tienpitäjän toimenpiteet toimintaympäristöittäin

Yksiajorataiset päätiet

Seutu- ja yhdystiet

Moottoritiet

Taajamien kadut ja tiet

Ajoneuvotekniikka

Lainsäädäntö

Koulutus, valistus ja tiedotus

Pohdintaa riskinotosta

Johtopäätöksiä ja pohdintaa lähestymistavasta

Saara Toivonen

johtop t ksi tienpidon alueelta 1 ajorataiset p tiet
Johtopäätöksiä tienpidon alueelta (1-ajorataiset päätiet)
 • Suuri osa tavanomaisen moottoriajoneuvoliikenteen kuolemista voitaisiin torjua kohtuullisella määrällä keskikaiteellisia teitä
 • Muilta osin alempia nopeusrajoituksia
 • Vaikutusta myös seuraavilla toimilla:
  • kiertoliittymät, liittymien porrastaminen, eritasoliittymät
  • yksityisten teiden liittymien järjestelyt, reunakaiteet
  • talviliikenteen hallinta
  • palautetta antavat keskialueet
  • työnjako kulku- ja kuljetusmuotojen kesken?
 • Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden kohentaminen:
  • kevyen liikenteen väylät, alikulkukäytävät, tien ylitysten turvaaminen
  • nopeusrajoitukset tiiviin tienvarsiasutuksen kohdilla

Saara Toivonen

johtop t ksi tienpidon alueelta seutu ja yhdystiet
Johtopäätöksiä tienpidon alueelta (seutu- ja yhdystiet)
 • Moottoriajoneuvoliikenteen turvallisuus:
  • seututeiden parempi talvihoito, (talviajan) nopeusrajoitukset, liittymien nopeusrajoitukset, reunaympäristön pehmentäminen
  • yhdysteillä yleisen nopeusrajoituksen 80 km/h alentaminen
 • Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden kohentaminen:
  • nopeusrajoitukset tiiviin tienvarsiasutuksen kohdilla
  • kevyen liikenteen väylät (halvempien ratkaisujen hakeminen?), tien ylitysten turvaaminen
  • tievalaistus
  • yksityistieliittymien turvallisuustarkastukset, näkemien parantaminen, nopeusrajoitukset

Saara Toivonen

johtop t ksi tienpidon alueelta moottoritiet
Johtopäätöksiä tienpidon alueelta (moottoritiet)
 • kaiteiden päiden ja vanhojen kaiteiden korjaaminen
 • eritasoliittymissä väärään ajosuuntaan lähtemisen karsiminen

Saara Toivonen

johtop t ksi tienpidon alueelta taajamien kadut ja maantiet
Johtopäätöksiä tienpidon alueelta(Taajamien kadut ja maantiet)
 • Tavanomaisessa moottoriajoneuvoliikenteessä kuolemanriski vähäinen, poikkeuksena risteämisonnettomuudet (noin 10 % taajamakuolemista):
  • nopeuksien alentaminen (alle 50 km/h)
 • Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuus:
  • huomiota kaupunkien pää- ja kokoojaväyliensuojateihin ja pyöräteiden jatkeisiin (jalankulkijat ↔ suuret kaupungit; pyöräilijät ↔ kaupungit), pientalovaltaisten kokoojakatujen liittymät (pyöräilijät)
  • ajonopeuksien alentaminen (nopeusrajoitukset, rakenteelliset nopeudenalentimet, automaattinen nopeusvalvonta)
  • suojateiden ja pyörätien jatkeiden havaittavuus, kunto, rakenteet, varoittaminen/muistuttaminen, valaistus, liikennevalot
  • yli- ja alikulkuja kaupunkirakenteeseen sopivasti, pyöräteitä, kevyen liikenteen väyliä
  • kevyen liikenteen järjestelyiden turvallisuustarkastukset, kokeilutoiminta, ohjeistus

Saara Toivonen

henkil autojen kolariturvallisuus parantunut
Henkilöautojen kolariturvallisuus parantunut:
 • Sivutörmäykset huomioivat rakennesäännökset EU:ssa voimaan 1996
 • Testiohjelmien (mm. EuroNCAP 1997-) myötä:
  • Etu- , sivu-, jalankulkijatörmäystesti ja lapsimatkustajan suojan testit
  • Etutörmäys 64 km/h ja sivutörmäys 50 km/h nopeudessa
  • Turvallisuusarvio saman kokoiseen vertailuryhmään nähden, ei arviota raskaaseen ajoneuvoon tai eläimeen törmäyksestä

1-ajorataiset päätiet, moottoriajoneuvot

Saara Toivonen

ajoneuvotekniikka
Ajoneuvotekniikka
 • Henkilöautossa selviytymismahdollisuutta parantavat:
 • autossa optimaalinen aktiivinen ja passiivinen turvallisuus
 • siedettävä törmäysnopeus
 • etutörmäys kohteeseen, jonka massa ja keularakenteet yhteensopivat
 • Henkilöauton ja raskaan auton nokkakolarissa pääteillä henkilöauto usein murskaantuu. Henkilöautojenkin välisissä suuren nopeuden kolareissa korirakenne usein painuu sisään. Sivutörmäykset? Hidastuvuus?
 • Jalankulkijan ja pyöräilijän huomiointi?

Kolariaineistosta todettua, 1-ajorataiset päätiet:

Saara Toivonen

lains d nt n liittyv

Lainsäädäntöön liittyvää

autoilijaa velvoittavat suojatiesäännöt, soveltaminen, valvonta

pyöräilijän ja autoilijan keskinäiset väistämissäännöt ja niistä muistuttaminen (liikenneympäristön toimin)

jalankulkijan heijastimen käyttö ja pyöräilijän kypärän käyttö

automaattisen valvonnan edellytykset, monipuolistaminen ja laajentaminen myös taajamissa

kuljettajan väsymys ja valvonta

heikentynyt ajokyky

Saara Toivonen

koulutus valistus ja tiedotus

Koulutus, valistus ja tiedotus

autoilijan suojatiesäännöt, ennakoiva ajotapa

pyöräilijän ja autoilijan keskinäiset väistämissäännöt, varominen

jalankulkijan heijastimen käyttö ja pyöräilijän kypärän käyttö

ikääntyvien riskeistä, heikentyvästä ajokyvystä informointi

kuljettajan väsymyksen merkitys, kuljettajan huomion suuntaamisen merkitys

huonojen talvikelien huomiointi nopeuksissa

Saara Toivonen

pohdintaa riskinotosta
Pohdintaa riskinotosta
 • riskinotto suhteellisesti yleisintä moottoriteillä sekä seutu- ja yhdysteillä, mutta sitä esiintyy kaikenlaisissa liikenneympäristöissä
 • riskinotto suhteellisesti yleisintä mopo- ja yksittäisonnettomuuksissa, mutta sitä esiintyy kaikentyyppisissä onnettomuuksissa
 • osaan (?) riskinotto-onnettomuuksista ehkä hyötyä tavanomaiselle liikenteelle esitetyistä toimista – ei kuitenkaan varmuutta asiasta
 • riskinotto kaikissa liikenneympäristöissä on yleistä, vaarassa myös muiden henki → riskinotolta ei voi sulkea silmiä
  • nopeudenrajoittimet, älykäs nopeudensäätely / automaattinen valvonta
  • alkolukot
  • älykkäät turvalaitteet
  • sähköinen ajokortti

Saara Toivonen

pohdintaa l hestymistavasta

Pohdintaa lähestymistavasta

Riskinoton rajaus

huomattava ylinopeus, turvalaitteiden käytön laiminlyönti, rattijuopumus, itsetuho, sairauskohtauskuolema, ajo-oikeuden puuttuminen

ylinopeuden rajauskriteeri olisi mahdollisesti voinut olla tiukempi (käytännössä ei kovin suurta merkitystä tutkittavien tapausten lukumäärälle)

jalankulkijan heijastimen ja pyöräilijän kypärän käyttämättömyys (ei poissulkukriteerinä - ilmiötä analysoitiin ja arvioitiin)

Riskinoton rajaus ei mikään tieteellinen totuus, pikemminkin käytännönläheinen menettely toimintamallien hahmottamiseksi

Inhimillisessä toiminnassa tapahtuu virhearviointia, jopa riskinottoa (jos siihen on mahdollisuus), ihminen kestää huonosti nykyliikenteessä syntyviä törmäys- ja hidastuvuusvoimia

Liikennejärjestelmään sisältyvät (ohjelmoidut?) kuolemanriskit ↔ tienkäyttäjien riskinotto

Saara Toivonen