ty turvallisuus ja henkinen hyvinvointi ty ss oppimisjaksolla
Download
Skip this Video
Download Presentation
Työturvallisuus ja henkinen hyvinvointi työssäoppimisjaksolla

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Työturvallisuus ja henkinen hyvinvointi työssäoppimisjaksolla - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Työturvallisuus ja henkinen hyvinvointi työssäoppimisjaksolla. Lain säädäntö ja vastuukysymykset htwww.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738 Työturvallisuuslaki (738/2002tp://) Laki nuorista työntekijöistä (998/1993). lain soveltaminen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Työturvallisuus ja henkinen hyvinvointi työssäoppimisjaksolla' - anastasia-nunez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ty turvallisuus ja henkinen hyvinvointi ty ss oppimisjaksolla
Työturvallisuus ja henkinen hyvinvointi työssäoppimisjaksolla

12.12.2012 Pauli Holttinen

slide2
Lain säädäntö ja vastuukysymyksethtwww.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738Työturvallisuuslaki (738/2002tp://)Laki nuorista työntekijöistä (998/1993)
 • lain soveltaminen
 • jokaisen henkilökohtainen vastuu suojavälineiden käytöstä ja huollosta
 • koneiden ja laitteiden turvallinen käyttö

12.12.2012 Pauli Holttinen

lains d nt ja vastuukysymykset
Lainsäädäntö ja vastuukysymykset
 • Työturvallisuuslaki
 • Työnantajalla velvollisuus taata turvallinen työympäristö
 • Työntekijällä velvollisuus tehdä työtä turvallisesti
 • Laki nuorista työntekijöistä (työssäoppimisen opas s. 26-27)
 • Työ ei saa olla työntekijän ruumiilliselle tai henkiselle kehitykselle vahingoksi

12.12.2012 Pauli Holttinen

lains d nt ja vastuukysymykset1
Lainsäädäntö ja vastuukysymykset

Asetus erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä nuorille.

 • liiallinen rasitus
 • huomattavaa vastuuta omasta ja toisten turvallisuudesta
 • huomattavaa taloudellista vastuuta
 • erityisiä vaaroja, joita nuoret eivät kykene tunnistamaan
 • yksin työskentely silloin, kun siihen liittyy ilmeinen tapaturman vaara
 • psykiatristen potilaiden ja psyykkisesti tai sosiaalisesti häiriintyneiden hoito ja huolto

12.12.2012 Pauli Holttinen

lains d nt ja vastuukysymykset2
Lainsäädäntö ja vastuukysymykset

Asetus erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä nuorille.

 • kuolleiden käsittely
 • teurastus
 • sukellus
 • työ jossa altistutaan haitallisille myrkyllisille aineille
 • palo- ja räjähdysvaarallisten aineiden käsittely
 • työ, jossa altistutaan haitalliselle säteilylle

12.12.2012 Pauli Holttinen

lains d nt ja vastuukysymykset3
Lainsäädäntö ja vastuukysymykset
 • 16 vuotta täyttänyt nuori voi poikkeusluvalla (työsuojeluviranomaisen myöntämä) tehdä edellä mainittuja töitä, jos se on välttämätöntä nuoren ammatillisen kehityksen kannalta. Esimerkkiluettelo työssäoppimisen oppaan s. 28.

12.12.2012 Pauli Holttinen

lains d nt ja vastuukysymykset4
Lainsäädäntö ja vastuukysymykset

Oppilaiden vastuuvakuutusturva

 • Opiskelijan ollessa työssäoppimisjaksolla rinnastetaan opiskelija työntekijään ja tällöin työssäoppimispaikan vastuuvakuutus on opiskelijan turvana isännänvastuuperiaatteen mukaisesti.

12.12.2012 Pauli Holttinen

lains d nt ja vastuukysymykset5
Lainsäädäntö ja vastuukysymykset

Työssäoppijan vakuutus

 • Omnian opiskelijoiden vastuuvakuutusturvaa on laajennettu EU-alueella siten, että heidän vakuutusturvansa kattaa opiskelijan henkilökohtaisen korvausvastuun siinä tapauksessa, että hän työssäoppimisjakson yhteydessä on aiheuttanut työnantajalle taikka jollekin kolmannelle henkilö- tai esinevahingon lievää suuremmalla tuottamuksella.

12.12.2012 Pauli Holttinen

ty suojelun valvonta
Työsuojelun valvonta
 • Työsuojeluorganisaatio
 • organisaatiossa toimivien henkilöiden tehtävät

12.12.2012 Pauli Holttinen

miksi ty turvallisuutta tarvitaan

Miksi työturvallisuutta tarvitaan

Tapaturmien ennalta ehkäisy on sinun, työnantajan ja

yhteiskunnanetu

12.12.2012 Pauli Holttinen

tapaturmista
Tapaturmista
 • Suomessa sattuu vuosittain yli 120000 työtapaturmaa joista n. 30 kuolemaan johtaneita
 • Tapaturman hinta yli 3 päivän poissaoloista keskimäärin 6000 €

12.12.2012 Pauli Holttinen

tapaturmista1
Tapaturmista
 • Työtapaturmien määrä nousi 6,5 % vuonna 2010
 • Palkansaajille sattui vuonna 2010 kaikkiaan 124 208 työtapaturmaa: 104 788 työpaikoilla ja 19 420 työn ja kodin välisellä matkalla. Nousua oli edellisvuoteen verrattuna 6,5 prosenttia, mutta silti vähemmän kuin vuonna 2008. Talouselämän tilanne ja työllisten määrä heijastuvat työtapaturmien määrässä. Vuonna 2009 taloudellisen taantuman vaikutuksesta tehdyn työn määrä väheni, samoin työtapaturmien määrä jopa noin kymmenen vuoden takaiselle tasolle.

12.12.2012 Pauli Holttinen

ty tapaturmien syyt
Työtapaturmien syyt
 • yleisesti eri ammattiryhmissä
 • yleisimmät tapaturmat
 • suojautumiskeinot

12.12.2012 Pauli Holttinen

ty tapaturmatilastoa 2010
Työtapaturmatilastoa 2010:

12.12.2012 Pauli Holttinen

kolmen k rki v hiten tapaturmia
Kolmen kärki vähiten tapaturmia:
 • Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä

toiminta 3,0

 • Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 3,6
 • Rahoituksen välitys 3,9

12.12.2012 Pauli Holttinen

ty turvallisuuskorttikoulutus
Työturvallisuuskorttikoulutus
 • 2. ja 3. vuosikurssin opiskelijoille
 • Ensimmäinen TOP-jakso jo takana

12.12.2012 Pauli Holttinen

ttk 08 ttk 09
TTK-08 TTK -09

8.00 Yhteinen työpaikka

9.15 Yhteinen turvallisuus

10.15 Perehdyttäminen

11.00 Lounastauko

12.00 Turvallinen työpäivä yhteisellä työpaikalla

15.00 Onnettomuustilanteissa toimiminen

15.30 Tentti

- 16.00

08.00 Avaus  

08.15 Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla

09.15 Periaatteena nolla tapaturmaa

10.15 Yleisohjeet

11.00 Lounastauko

12.00 Keskeiset vaaratekijät ja niiden torjunta

15.00 Varautuminen onnettomuustilanteisiin

15.30 Tentti

–16.00

12.12.2012 Pauli Holttinen

slide19
Perehdytysohjelman sisältö
 • Liikenne ja liikkuminen
 • Päihteet ja tupakointi
 • Henkilönsuojaimet ja työvaatetus
 • Luvanvaraiset työt
 • Siisteys ja järjestys
 • Jätteiden käsittely
 • Erityisolosuhteet tai-toiminnot yhteisellä työpaikalla
 • Onnettomuustilanteessa toimiminen
 • Yhteyshenkilöt

12.12.2012 Pauli Holttinen

19

henkinen hyvinvointi top jaksolla
Henkinen hyvinvointi TOP-jaksolla
 • Tiimityö
 • Työn suunnittelu
 • Tiimin yhteisvastuu laadusta ja tuloksesta
 • Tekninen kehitys

12.12.2012 Pauli Holttinen

henkinen hyvinvointi top jaksolla1
Henkinen hyvinvointi TOP-jaksolla
 • Työvoiman oikea mitoitus
 • Kiireen vaikutukset
 • Huumori apuvälineenä
 • Työkyvyn ylläpito

12.12.2012 Pauli Holttinen

onnea v a lmistuville
Onnea Valmistuville

THE END

12.12.2012 Pauli Holttinen

ad