slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vaata Maailma Sihtasutus Triin Kütt projektijuht 30.10.2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vaata Maailma Sihtasutus Triin Kütt projektijuht 30.10.2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Vaata Maailma Sihtasutus Triin Kütt projektijuht 30.10.2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 198 Views
 • Uploaded on

Vaata Maailma Sihtasutus Triin Kütt projektijuht 30.10.2013. Vaata Maailma Sihtasutus. Vaata Maailma SA asutati 2001. a. Meie eesmärgiks on heategevuslik hariduse, teaduse ja kultuuri toetamine avalikes huvides läbi interneti kasutamise soodustamise ja populariseerimise.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vaata Maailma Sihtasutus Triin Kütt projektijuht 30.10.2013' - anastasia-hero


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
VaataMaailmaSihtasutus
 • Triin Kütt
 • projektijuht
 • 30.10.2013
vaata maailma sihtasutus
Vaata Maailma Sihtasutus

Vaata Maailma SA asutati 2001.a.

Meie eesmärgiks on heategevuslik hariduse, teaduse ja kultuuri toetamine avalikes huvides läbi interneti kasutamise soodustamise ja populariseerimise.

Selleks Vaata Maailma SA :

 • toetab ja propageerib internetti kui info hankimise ja teenuste kasutamise kanalit;
 • toetab interneti kaudu pakutavate teenuste ja vajaliku infrastruktuuri arendamist;
 • korraldab interneti-alast koolitust ja täiendõpet.
suuremad projektid
Suuremad projektid

• 100 000 inimesele arvuti ja interneti algkoolituse korraldamine üle Eesti aastatel 2002-2004.

 • e-Koolikeskkonna loomine ja väljaarendamine.
 • Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidult Arvutikaitse 2009 (400 000 ID-kaardi kasutajat) algatuse eest tunnustus “Aasta tegu 2006”.
 • Ole Kaasas! märgi all EL Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastamisel 100 000 inimese nõustamine ja koolitamine (algkoolitus, ID-kaardi, Mobiil-ID ja e-teenuste koolitus) 2009 kuni 2011.
 • Eesti Õpetajate Galal, 2013 valiti NutiLaborite projekt “Üldhariduse sõbra” auhinna laureaadiks.
h etkel k imas olevad projektid
Hetkel käimas olevad projektid
 • NutiLaborid– ITK huviringid lastele üle Eesti.Algatajad EMT, Elion ja Microsoft; nutilabor.ee
 • Päriselt ka või? – noorte teadlikuse tõstmine nutiseadmete turvalisest kasutamisest,EL Regionaalfondi kaasrahastusel viib ellu IT-Koolitus; päriseltkavõi.ee
 • Netis Sündinud – EL Regionaalfondi kaasrahastusel teatrietendused netigeneratsioonist; netissündinud.ee
 • NutiKaitse 2017 – eesmärk on muuta Eesti turvalisema infoühiskonnaga riigiks.Eestkõnelejad: RIA, Sertifitseerimiskeskus, EMT, Elion, SEB, Swedbank, Elisa, Tele2.
miks ikt valdkonna projektid
Miks IKT-valdkonna projektid?
 • Tööjõuvajaduse prognoos - kasvavad sektorid on IT, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne.
 • Hirm nagu võiks info- jakommunikatsioonitehnoloogia(IKT) valdkonnas töö otsa saada, on vähetõenäoline, sestüha enam liigutakse reaalmaailmast virtuaalsesse maailma, kasutades nutitelefone ja muid tehnikavidinaid. Virtuaalmaailm vajab tooteid ja teenuseid, uusi kunstnikke ja disainereid, samuti pakubIKT-sektorkõrgemat palka.* 2020. aastal peab Eesti IKT-sektoris praeguse 25 000 asemel töötama 50 000 inimest.*

* Taavi Kotka tsistaadid.

t tute koolitamine it kasutajatoe spetsialistideks
Töötute koolitamine IT-kasutajatoe spetsialistideks
 • Projekti abikõlblikkuse algus- ja lõppkuupäev: 01/11/2009 – 31/08/2011, kestus kalendrikuudes 22 kuud.
 • Projekti abikõlblikud kulud kokku: 8 329 880 kr.
 • Sihtgrupp: töötud noored, lapsehoolduspuhkusel viibinud vanemad, puuetega inimesed, täiendavalt ka lühiajalised töötud ja mittetöötavad Eestisse naasnud töötud.
 • Projekti üldine eesmärk oli kasvatada tööhõivet Eesti IKT sektoris läbi selleks vajalike valdkondlike spetsialistide koolitamise.
 • Koolitusel osales 100 sihtgrupi liiget, kes omandasid kvaliteetsed ja tööjõuturul hinnatud teadmised ja oskused ITK valdkonnas.
 • 80 sihtgrupi liiget läbis kuni 2 kuuse tööpraktika IKT ettevõtetes.
 • 70 sihtgrupi liiget rakendus tööle peale projekti lõppu.
pikaajaliste t tute ettevalmistamine it spetsialistideks l bi erialakoolituse ja t praktika
Pikaajaliste töötute ettevalmistamine IT-spetsialistideks läbi erialakoolituse ja tööpraktika
 • Projekti abikõlblikkuse algus- ja lõppkuupäev: 15/01/2011 – 15/06/2012, kestus kalendrikuudes 17 kuud.
 • Projekti abikõlblikud kulud kokku: 334 880 EUR.
 • Sihtgrupp: pikaajalised töötud.
 • Projekti üldine eesmärk oli kasvatada tööhõivet Eesti IKT sektoris läbi selleks vajalike valdkondlike spetsialistide koolitamise.
 • Koolitusel osales 65 sihtgrupi liiget, kes omandasid kvaliteetsed ja tööjõuturul hinnatud teadmised ja oskused ITK valdkonnas ning läbisid ka seonduva karjääriõppe ja –nõustamise.
 • 60 sihtgrupi liiget läbis 40-päevase tööpraktika IKT ettevõtetes.
 • 55 sihtgrupi liiget rakendus tööle peale projekti lõppu.
tallinna ja harjumaa noorte t tute koolitamine java programmeerijateks
Tallinna ja Harjumaa noorte töötute koolitamine JAVA programmeerijateks
 • Projekti abikõlblikkuse algus- ja lõppkuupäev: 02/01/2012 – 30/06/2013, kestus kalendrikuudes 18 kuud.
 • Projekti abikõlblikud kulud kokku: 370 125 EUR.
 • Sihtgrupp: noored töötud (16-24-aastased), kes on põhi-, kesk- või kutsehariduse omandanud või katkestanud.
 • Projekti üldine eesmärk on pakkuda tööjõuturule koolitatud ja sertifitseeritud programmeerijaid, kes on selleks ametiks sobiva ettevalmistuse ja eeldustega.
 • Koolitusel osales 73 sihtgrupi liiget, kes läbisid karjääri-nõustamise, tutvumispraktika ettevõttes, psühholoogilise nõustamise, tööklubi ja erialakoolituse-Java programmeerimine.
 • 20 sihtgrupi liiget läbis 10-päevase tööpraktika IKT ettevõtetes.
 • 51 sihtgrupi liiget on projekti lõpu seisuga rakendunud tööle või asunud uuesti õppima.
kokkuv tteks projektidest
Kokkuvõtteks projektidest
 • Lühiajalised töötud kõige “lihtsam”, pikaajalised töötud suhtlemisraskustega aga tänulikud, noored ebastabiilsed.
 • Osalejate erinev algtase – osad oleks vajanud järelaitamistunde.
 • Turvanõuded praktikale asumisel piiravad praktikandi tegevusi.
 • Kasutasime elektroonilist dokumendihaldust, mis toimis väga hästi. Innove projektide puhul on ainukesed paberkandjal säilitatavad dokumendid osalejate allkirjadega lehed.
 • Projektid täitsid eesmärgi – saavutasime soovitud arvu rakendunuid.
 • IKT- valdkonna projektid praegusel ajal alati jätkusuutlikud, annavad osalejatele hea lähtekoha.
slide10
Head ...
 • Sihtgrupi leidmine toimus koostöös Töötukassa ja CV-Online’ga.
 • Saime valida koolitusel osalejaid, kuna huvi oli suur.
 • Koolituskeskkond - mugavad ja kaasaegsed koolitusruumid motiveerisid koolitusel osalema.
 • Tihe ajakava – osalejad ei kadunud ära.
 • Tekkisid grupid ja koostöö – meeskonnatöö.
 • Koolituste lõpus eksamite sooritamisel väljastati osalejatele rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaadid, mis on väga oluline töö leidmisel.
 • Tuntud ja tunnustatud partnerid pakkusid praktikat – EMT, Elion, Icefire, Uptime, Tallink, Sertifitseerimiskeskus, Registrite ja Infosüsteemide Keskus, Tieto, Playtech.
j a meelespead
… ja meelespead
 • Leia valdkond või teema, mis sobib sinu tegevusega ja on ka oluline sihtgrupile.
 • Projekti taotlus koosta ise või ole aktiivselt koostamise juures.
 • Taotluse koostamisel järgi väga täpselt määruse nõudeid.
 • Kui on määruse mõistmisel probleeme, siis küsi alati Innovelt abi. Innove töötajad on olnud väga koostöövalmid, abivalmid, sõbralikud ja kompetentsed.
 • Projekti rakendamisel räägi alati ENNE oma koordinaatoriga.
 • Jälgi alati algusest peale dokumentide kogumist.
 • Bürokraatia on siinkohal hea - pane kõik kirja 
 • Kontrolli projektis osalejate tausta!
 • Suhtle seal, kus sihtrühm on – nt Facebookis.
 • Hoia kõikide osalejatega isiklikku kontakti!
tulevik
Tulevik
 • Infomaterjalides taotlejale - miks selline taotlusvoor, miks sellele sihtrühmale, miks sellised tegevused, kust leida sihtrühma liikmeid jne? Vanusepiirang, võla- ja psühholoogiline nõustamine, praktikad, suhtlemiskoolitus.
 • IT-valdkonna tutvumispraktika peaks olema teistsuguses formaadis (näiteks 3-5 IKT-ettevõtte 1-2 päevane külastus).
 • Kaugpraktika sobib IKT-valdkonda.
 • Määruses arvestada IKT-valdkonna spetsiifikaga – kaasata IKT- spetsialiste määruse väljatöötamisse.
 • Elektroonilise dokumendihaldussüsteemi väljaarendamine rakendusüksuse poolt.
slide13

Tänan tähelepanu eest!

Vaata Maailma SA

triin@vaatamaailma.ee