SROP
Download
1 / 9

SROP - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

SROP. Vyplňování formuláře ISPROFIN Liberec, 3. 10. 2005.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SROP' - anastacia-manella


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Srop
SROP

Vyplňování formuláře ISPROFINLiberec, 3. 10. 2005

Helena Kubíčková Sekretariát Regionální rady NUTS II Severovýchod


Isprofin
ISPROFIN

Vyplňuje žadatel, který žádá o příspěvek ze státního rozpočtu (opatření 2.2 – projekty obcí a krajů 10% CUN; NNO 22,5% CUN)

Vždy předložit formulář RA 80, dle charakteru nákladů (investiční/neinvestiční) RA 81/RA 82.

Rozdělení nákladů na investiční/neinvestiční musíodpovídat tomu, jak žadatel náklady zaúčtuje.


Isprofin1
ISPROFIN

Údaje vyplněné v ISPROFIN se musí shodovat s údajiv projektové žádosti.

Žadatel odevzdává vyplněné formuláře jakv písemné (3x), tak elektronické podobě.

V elektronické verzi odevzdává žadatel celý sešit, nikoliv jen překopírované vyplněné listy.

Formuláře lze stáhnou na www.mfcr.cz.

Pomůcka pro vyplňování ISPROFINna www. strukturalni-fondy.cz.


Isprofin2
ISPROFIN

Formulář RA 80

 • kódy ISPROFIN: dle nabídky, nelze-li jednoznačně zařadit, vybrat poslední položku = kód 9

 • název: tak, jak je uveden v projektu

 • účastník programu: včetně uvedení oficiální adresy s PSČ

 • IČO (8místné bez mezer), rodné číslo nevyplňovat

 • číslo účtu: nevyplňovat

 • číslo priority akce: nevyplňovat

 • kód území: vybrat z nabídky (okres)


Isprofin3
ISPROFIN

Formulář RA 80

 • termíny přípravy a realizace akce: vždy vyplnit řádky:

  8003 - vypracování a schválení projektové dok.

  8006 nebo 8007 – realizace akce (dle charakteru projektu)

  8008 – závěrečné vyhodnocení akce (měsíc následující po dokončení projektu)

 • rozhodující projektované parametry: z ELZY

 • podpis statutárního zástupce


Isprofin4
ISPROFIN

Formuláře RA 81 a RA 82

RA 81: bilance investičních potřeb a zdrojů financování projektu

RA 82: bilance neinvestičních potřeb a zdrojů financování projektu

Částky uvádět v mil. Kč s přesností na 3 desetinná místa, zaokrouhlovat vždysměrem nahoru.

Neuznatelné náklady jsou vždy kryty z vlastních zdrojů žadatele. Jejich krytí vlastními zdroji příjemce se uvádí v těch letech, kdy vzniknou.


Isprofin5
ISPROFIN

Pravidla pro vyplňování RA 81 a RA 82:

 • aktuální rok = běžný rok (v tomto případě rok 2005, kdy žadatel podává žádost)

 • souhrn potřeb v příslušném roce musí být shodný se souhrnem zdrojů

 • náklady se zapisují do řádků dle způsobu účtování

 • zdroje: vlastní zdroje ř. 8141; státní rozpočetř. 81451; strukturální fondy ř. 81515


Isprofin6
ISPROFIN

Př.: žadatel je obec => prostředky obce = vlastní prostředky žadatele

získá-li obec příspěvek od kraje => dotace z rozpočtu krajeř. 81483

Pro 5. kolo výzvy ve SROP nevyplňovat příspěvek ze SR v roce 2005 (vydání Rozhodnutí bude až v roce 2006).

Užití vlastních zdrojů, výdajů ze SR a ostatních zdrojů vždy předchází časově užití dotace ze SF.

Údaje se vyplňují do jednotlivých let dle předpokladu skutečného čerpání prostředků, v případě SF tedy v letech, kdy příjemce kryje potřeby ze svých zdrojů, nikoliv v letech, kdy mu budou refundovány.


Isprofin7
ISPROFIN

Děkuji Vám za pozornost.