kde a pro m me m lo m sta n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kde a proč máme málo místa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kde a proč máme málo místa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26
analu

Kde a proč máme málo místa - PowerPoint PPT Presentation

97 Views
Download Presentation
Kde a proč máme málo místa
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kde a proč máme málo místa Městská knihovna Šumperk 2009

 2. V bývalé Hackelově vile sídlí knihovna od r.1970

 3. Stěhovala se z menších prostor == místa bylo dost

 4. Knihovna se řadu let potýká s nedostatkem prostor.Na první pohled vidíme …

 5. Vstup do půjčoven: • Chodba je současně prostorem pro periodika. • Provozní problémy: • doprava knih pro region a zpracování • komplikovaný únikový východ

 6. Pro 3 tis. uživatelů na 134 m2. Přijde-li Najednou 10 čtenářů, je těsno Půjčovna pro dospělé

 7. Chybí místo mezi regály…

 8. Nedostatek místa = problémy při orientaci v knihovním fondu

 9. 4 PC nestačí zájmu, ale návštěvníky čítárny i tak jejich provoz ruší. Čítárna, studovna, internet

 10. Kulturní akce v knihovně • Mají neopakovatelnou atmosféru • Patří k provozu knihovny a vhodně jej doplňují • Přicházejí čtenáři, ale i další zájemci. Někteří začínají knihovnu pravidelně využívat… • Těší nás zájem posluchačů…ALE

 11. Než přijdou diváci…

 12. Přednáškový sál vznikne za půl hodiny pilné práce. Přichází posluchači.

 13. …po akci; posluchači ještě diskutují s lektorem..…sál se opět mění na půjčovnu…

 14. ..vše je na svém místě, zítra otvíráme…..

 15. Půjčovna pro mládež 700 čtenářů ročně uspořádá stovky besed a volnočasových akcí pro děti

 16. …když přijdou děti, půjčovna „praská ve švech“

 17. Chvíle klidu?! Tito návštěvníci nejsou v knihovně ojedinělým Jevem. Také jim chybí prostor…

 18. Co čtenáři nevidí …naplněné sklady v suterénu ...

 19. Šumperk % čtenářů z počtu obyvatel: 14% % dětí z počtu čtenářů: 20% Okresní průměr % čtenářů z počtu obyv.:14,22% % dětí z počtu čtenářů: 23% Srovnání s profesionálními knihovnami okresu Šumperk

 20. Doporučení: 100 tis. svazků Skutečnost: 75 tis.svazků z toho: 20 tis.pobočka Sever Nemáme minimálně 25.tis.svazků. ZHORŠENÁ NABÍDKA NAŠIM UŽIVATELŮM Navíc: 10 tis.svazků je ze ze zrušené pedagogické knihovny, je o ně velký zájem, knihy zapisujeme viz katalog www.knihovnaspk.cz ALE: Chybí prostor pro uložení ve volném výběru a prezenční studium. Prostor na knihovní fondy

 21. Hodnocení prostorového zajištění dle Typizační směrnice TSm So. Veřejné knihovny, 1986, č.2, MK ČSR:prostorové požadavky knihovna nesplňuje. Doporučený prostorpro knihovnu s cílovým počtem 96 tis.svazků, tj.počtu, který by měla minimálně mít Knihovna ve městě velikosti Šumperka:2592 m2 !! Plocha půjčoven v obou objektech pro uživatele: 430 m2 (z toho 150m2 městská pobočka Sever). !!! Knihovna na tř.17.listopadu má pro službyčtenářům pouze plochu: 280 m2(včetně chodeb a sociálního zázemí v přízemí), s pracovišti v prvním podlaží včetně chodeb činí plocha knihovny pouze 450 m2.

 22. Do větších prostor přijde více zájemců Výsledky knihoven, které prošly rekonstrukcí a přístavbou, svědčí o zásadním zvýšení počtu čtenářů a návštěvníků.

 23. Stavba knihoven není módním trendem ale…. …vychází z významu knihovny pro nás všechny. Knihovna je mimo jiné: • významný zdroj informací i kulturních hodnot • neutrální prostor pro setkávání • prostředník při odstraňování „druhotné negramotnosti“ • součást vzdělání a kulturního života

 24. …investovat do knihoven je znakem moderní společnosti • Stavba knihoven v řadě světových metropolí i v řadě měst a obcí ČR vychází z pochopení významu knihovny pro občany.

 25. Rekonstrukce a přístavba knihovnynávrh: Ing.Arch.Petr Doležal Projekt je připravován do Regionálního operačního programu a bude předložen v říjnu 2009.

 26. Zdeňka Daňkováředitelka Městské knihovny Šumperk dankova@knihovnaspk.cz Srpen 2009