slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Analysemodellen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Analysemodellen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Analysemodellen - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Analysemodellen. Fra prøving og feiling til virksomme tiltak. Oppgave. Noter ned noe ved din egen praksis som skoleleder du ønsker å bli bedre på. Analysemodellen. En modell for pedagogisk analyse og tiltaksutvikling utviklet med bakgrunn i forskningsbasert kunnskap

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Analysemodellen' - analu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Analysemodellen

Fra prøving og feiling til

virksomme tiltak

oppgave
Oppgave
 • Noter ned noe ved din egen praksis som skoleleder du ønsker å bli bedre på
analysemodellen
Analysemodellen
 • En modell for pedagogisk analyse og tiltaksutvikling utviklet med bakgrunn i forskningsbasert kunnskap
 • Lærerne samarbeider om å bruke denne analysemodellen på egne utfordringer i skolehverdagen
 • Lærerne skal selv velge strategier og tiltak og gjennomføre dette i praksis

DOK2analysemodellen

slide4
Analysedel

Formulering av utfordringer, tema eller problem

Målformulering

Innhenting av informasjon

Analyse og refleksjon

 • Strategi og tiltaksdel

Utvikling av strategier og tiltak

Gjennomføring av valgte strategier

Evaluering

Revidering

DOK2analysemodellen

formulering av problemstilling
Formulering av problemstilling
 • Hva kan kalles en utfordring, et tema eller et problem?
 • Fokus på lærer, elev-, klasse- eller skolenivå?
 • Avgrensning av utfordring
 • Hva vet vi om saken, og hvordan forstår vi det?

DOK2analysemodellen

arbeidet i l rergruppene
Arbeidet i lærergruppene
 • Den største utfordringen:
  • Felles virkelighetsforståelse!
 • Dialogen som verktøy
  • Ikke bare for å oppnå enighet, men for å skape erkjennelser om egen praksis

DOK2analysemodellen

problemformulering hvor er vi
PROBLEMFORMULERINGHvor er vi?
 • En beskrivende setning
 • Bruk verb istedenfor adjektiv
 • Avgrenset utfordring
 • Målbart – baseline
 • Opplevd utfordring
 • Problem en ikke vet svaret på
oppgave1
Oppgave

Velg en av utfordringene dere noterte og lag en problemformulering

DOK2analysemodellen

m lformulering hvor skal vi
MålformuleringHvor skal vi?

Mål skal angi retning for arbeidet

Mål bør være målbare

DOK2analysemodellen

m lformulering
MÅLFORMULERING
 • EN beskrivende setning
 • Bruk verb istedenfor adjektiv
 • Hvordan ser det ut når problemet er løst
 • Unngå negative målformuleringer
 • Realistisk målsetting – ”Hva er godt nok”
 • Målbart
 • Trenger ikke være et direkte speilbilde av problemformulering
oppgave2
Oppgave

Lag en målformulering basert på

problemformuleringen dere valgte

DOK2analysemodellen

slide12

Informasjonsinnhenting

 • Hva vet vi og hva må vi vite mer om?
 • Det er alltid noe vi ikke vet
 • Legg vekt på positive forhold og mestring
 • - Informasjonsinnhenting ut fra ulike teoretiske perspektiver
 • Hva, hvem, når, hvor ofte, hvor og hvordan?

DOK2analysemodellen

metoder for informasjonsinnhenting
Metoder for informasjonsinnhenting
 • Samtale i lærerteam
 • Elevsamtale/Klassemøter
 • Foreldresamtale/Foreldremøter
 • Observasjon
 • Video i klasserommet
 • Spørreskjema
 • Faglitteratur

DOK2analysemodellen

analyse og refleksjon
Analyse og refleksjon

- Hva vet vi nå?

 • Ulike perspektiver
 • Hva bidrar til at problemet opprettholdes?
 • Analysesirkel

- Trenger vi mer informasjon?

DOK2analysemodellen

s ammenhengssirkel
Sammenhengssirkel

DOK2analysemodellen

oppgave3
Oppgave

Lag en sammenhengssirkel basert på problemformuleringen

DOK2analysemodellen

utvikling av strategier og tiltak
Utvikling av strategier og tiltak
 • Positivt fokus: hva kan vi få til?
 • Hva kan vi endre i omgivelsene, og hvordan?
 • Veisøker velger tiltak og kan begrunne disse valgene
 • Å velge strategier og tiltak skal være en kunnskapsbasert prosess
 • Realisering av flere tiltak samtidig
 • Hvem må informeres og involveres i forbindelse med tiltakene?
 • Planlegge evaluering: hvem, når og hvordan?

DOK2analysemodellen

oppgave4
Oppgave

Ta utgangspunkt i de opprettholdende faktorene og diskuter mulige tiltak

DOK2analysemodellen

gjennomf ring av tiltak og strategier
Gjennomføring av tiltak og strategier
 • Fra ord til handling er krevende!
 • Sosiale systemer viser ofte motstand mot endring
 • Lojal oppfølging av det som ble bestemt
 • Alle involverte må dra i samme retning
 • Systematisk gjennomføring
 • Dokumentere både gjennomføring og effekt

DOK2analysemodellen

evaluering
Evaluering
 • Har alle tiltakene blitt gjennomført?
 • Er de gjennomført kontinuerlig og systematisk?
 • Hvilke faktorer har evt. hindret gjennomføring?
 • Har utfordringer/problemer blitt redusert?
 • I hvilken grad er målene blitt oppfylt?
 • Er strategiene og tiltakene hensiktsmessige i forhold til påvirkningsfaktorene?

DOK2analysemodellen

revidering
Revidering
 • Konklusjoner i evalueringen avgjør hvilke faser som må revideres
 • Er ny analyse nødvendig?
 • Er det noen kjente faktorer som har hindret gjennomføring av tiltak?

DOK2analysemodellen