ang pangungusap the sentence n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ANG PANGUNGUSAP THE SENTENCE PowerPoint Presentation
Download Presentation
ANG PANGUNGUSAP THE SENTENCE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10
analiese

ANG PANGUNGUSAP THE SENTENCE - PowerPoint PPT Presentation

23 Views
Download Presentation
ANG PANGUNGUSAP THE SENTENCE
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ANG PANGUNGUSAPTHE SENTENCE FILIPINO 1

  2. ANG PANGUNGUSAP • Ang pangungusap ay lipon ng mga salitang nagpapahayag ng buong diwa at kaisipan. Ito ay nagsisimula sa MALAKING TITIK at nagtatapos sa bantas.

  3. 2 BAHAGI NG PANGUNGUSAP2 PARTS OF A SENTENCE Ang pangungusap ay may dalawang bahagi: • 1. simuno o paksa (Subject) --bahaging pinag-uusapan sa pangungusap. Taga-Amerika si Grace. *Ang simuno ay may “marker” na: Si/ Sina, Ang/ Ang mga, at panghalip panao na: Ako, Ikaw, Siya, Tayo, Kayo,etc.

  4. 2 bahagi ng pangungusap2 PARTS OF A SENTENCE 2. Panaguri (Predicate) --bahaging naglalaman ng sinasabi tungkol sa simuno. Halimbawa: Taga-Amerika si Grace.

  5. 2 URI NG PANGUNGUSAP AYON SA AYOSSENTENCE TYPES ACCDG TO ORDER 1. KARANIWANG AYOS(Common/ Regular order) • pangungusap na pinangungunahan ng panaguri at sinusundan ng simuno. Madalas natin itong ginagamit kapag nakikipag-usap tayo sa ating kapwa. Hal: Mag-ehersisyo tayo upang lumusog.

  6. 2 URI NG PANGUNGUSAP AYON SA AYOS 2. DI-KARANIWANG AYOS (Irregular Order) • pangungusap na pinangungunahan ng simuno at sinusundan ng panaguri. Ito ay pinangungunahan ng panandang ay. • Hal: Tayoay mag-ehersisyo upang lumusog.

  7. Mga uri ng Payak na PangungusapKINDS OF SIMPLE SENTENCES • A.NOMINAL- kapag pangngalan ang panaguri. Ginagamit ito ng mga bagong nag-aaral ng Filipino upang magbigay ng impormasyon gaya ng nasyonalidad, trabaho. Hal. Negosyante ang tatay nina Beej at Miguel. Koreana si Hae Min.

  8. Mga uri ng Payak na PangungusapKINDS OF SIMPLE SENTENCES • B. ADJECTIVAL –kung pang-uri o paglalarawan ang ginawang panaguri. Hal: Masayahin si Daniel. Makulay ang mga bulaklak. • C. VERBAL—kung pandiwa (verb) ang nasa posisyon ng panaguri Hal: Tumatakbo ang bata. Kumain kami ng pancit. **

  9. Mga uri ng Payak na PangungusapKINDS OF SIMPLE SENTENCES • D. EXISTENTIAL—kung may salitang MAY, MAYROON, WALA na nasa posisyon ng panaguri. Hal: May assembly tayo tuwing Miyerkoles. Mayroong bisita si Zabrina. • E. PREPOSITIONAL- gamit ang SA at NASA upang ituro ang kinalalagyan ng mga bagay. Hal: Nasa bahay si Lucas. Sa bahay ni Klaire ang party.

  10. SOURCES: • http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/Grammar%20Activities/Grammar%201/Sentences1/Simple%20sentence-fs.htm • http://tl.wikipedia.org/wiki/Pangungusap • http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/Grammar%20Activities/Grammar%20Default%20Files/DefaultTagalogGrammar.htm