Siglunessnið, stöð 3 Hiti og selta að vori á 50 m dýpi - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Siglunessnið, stöð 3 Hiti og selta að vori á 50 m dýpi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Siglunessnið, stöð 3 Hiti og selta að vori á 50 m dýpi

play fullscreen
1 / 83
Siglunessnið, stöð 3 Hiti og selta að vori á 50 m dýpi
126 Views
Download Presentation
anais
Download Presentation

Siglunessnið, stöð 3 Hiti og selta að vori á 50 m dýpi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Siglunessnið, stöð 3 Hiti og selta að vori á 50 m dýpi

 2. Útbreiðsla ýsu í marsralli 1994- 2001 Afli í kg í togi Höskuldur Björnsson

 3. Útbreiðsla ýsu í marsralli 2002, stækkandi stofn við hagstæð skilyrði Afli í kg í togi Höskuldur Björnsson

 4. Útbreiðsla síldaraflans 1992/1993

 5. Útbreiðsla síldaraflans 2002/2003

 6. Síld í SMB 1996

 7. Síld í SMB 2002

 8. Sjávarhiti á 200 m dýpi seint í maí 2003

 9. Sjávarhiti á 50 m dýpi seint í maí 2003

 10. Útbreiðsla og hlutfallsleg dreifing kolmunna(SA-gildi) 24.-29. maí 2003.Brotna línan sýnir feril skipsins.

 11. Þorskur Heildarafli 1955-2002

 12. ÞorskurAfli á sóknareiningu eftir veiðarfærum 1991- 2002

 13. Þorskur Þyngdarvísitölur úr stofnmælingu botnfiska

 14. ÞorskurStærð árganga 1960-2002. Fjöldi við 3 ára aldur.

 15. Þorskur Áætlaður fjöldi eftir aldri í upphafi árs 2003

 16. Þorskur Meðalveiðidánartala (F) 5-10 ára þorsks 199-2002

 17. ÞorskurHundraðshluti afla af stærð veiðistofns

 18. Íslenski þorskurinnStofnmat á hverjum tíma 2000-2003 Hver lína endar á árinu sem stofnmatið var gert

 19. ÞorskurStærð veiðistofns 2000-2003

 20. ÞorskurSpá um aldursamsetningu stofnsins í árbyrjun 2004

 21. Þorskur Uppsöfnuð líkindadreifing afla 2004/2005 og 2005/2006

 22. ÞorskurSpá um aldursdreifingu aflans 2003 og 2004

 23. Þorskur • Afli fiskveiðiárið 2002/2003 áætlaður um 200 þús. tonn • Veiðistofn í ársbyrjun 2003um765 þús. tonn • Hrygningarstofn um375 þús. tonn • Meðalstærð árganga 1990-1996 er um120 millj. 3 áranýliða, 1960-1997 um 190 millj. • Árgangar 1998-2001 metnir 166, 167,207 og 70 millj. • Árgangur 2002 um 195 millj. • Veiðistofn í ársbyrjun2004um914 þús. tonn • Aflahámark skv. aflareglu:209 þús. tonn

 24. Þorskur (frh.) • Veiðidánartala var 0.77 á árinu 2002 sem er um tvöfalt hærra en upphaflega aflaregla gerði ráð fyrir (0.4) • Veiðidánartala á árinu 2003 áætluð um 0.6 • 7 ára fiskur og yngri 94% aflans í fjölda á árinu 2003 • Á árinu 2004 verður 4-6 ára fiskur um 77% aflans í fjölda, 8 ára og eldri 4% • Á árinu 2004 verður 7 ára og yngri fiskur um 97% af hrygningarstofni í fjölda, 8 ára og eldri 3%

 25. Þorskur (frh.) • Magn 4-6 ára þorsks hefur nær tvöfaldast síðan árið 2000 - endurspeglast í betri aflabrögðum í ákv. hluta flotans • Undanfarin ár hefur veiðihlutfall verið 27-42% • Æskilegt að draga enn frekar úr sókn en aflaregla gerir ráð fyrir • Hraða ber endurskoðun aflareglu

 26. Ýsa Heildarafli og meðalveiðidánartala (F) 4-7 ára ýsu

 27. Ýsa Þyngdarvísitölur úr stofnmælingu botnfiska í mars og að hausti

 28. ÝsaÞróun fjöldavísitölu einstakra árganga úr stofnmælingu botnfiska

 29. ÝsaStærð veiðistofns og hrygningarstofns 1980-2003

 30. ÝsaStærð árganga 1970-2002. Fjöldi við 2 ára aldur.

 31. Ýsa • Afli árið 2003 áætlaður 65 þús. tonn • Veiðistofn 2003 er metin190 þús. tonn og hrygningarstofn130 þús. tonn • Vísitölur úr stofnmælingu botnfiska í mars 2003 mjög háar – veldur mikilli óvissu í stofnmati • Árgangar 1998-2000 og 2002 stórir eða yfir 100 milljónir 2ja ára nýliða • Tillaga: Aflahámark fyrir fiskveiðiárið 2003/200475 þús. tonn

 32. UfsiHeildarafli og meðalveiðidánartala (F) 4-9 ára ufsa

 33. UfsiStærð veiðistofns og hrygningarstofns 1962-2003 út frá SMB

 34. UfsiStærð árganga 1959-2002. Fjöldi við 3 ára aldur.

 35. Ufsi Stærð ufsastofnsins árin 1990–2003 og áhrif mismunandi aflahámarks á áætlaða stærð hans 2004-2005 35 45 55 35 45 55

 36. Ufsi • Afli árið 2003 áætlaður 45 þús. tonn • Veiðistofn í ársbyrjun 2003 um 161 þús. tonn og hrygningarstofn60 þús. tonn miðað við þyngdir úr SMB • Veiðistofn í ársbyrjun 2003 um 214 þús. tonn og hrygningarstofn107 þús. tonn miðað við þyngdir úr afla • Nýliðunhefur farið batnandi á undanförnum árum • Mat á stærð uppvaxandi árganga byggt á SMB • Aflabrögð hafa farið batnandi • Tillaga: Aflahámark 50 þús. tonn

 37. GullkarfiHeildarafli (A-Grænland/Ísland/Færeyjar) og afli á togtíma á Íslandsmiðum

 38. Gullkarfi Vísitölur veiðistofns samkvæmt stofnmælingu botnfiska og sókn

 39. Gullkarfi • Afli á Íslandsmiðum fiskveiðiárið 2002/2003 áætlaður 42 þús. tonn.Afli jókst verulega miðað við árið á undan • Afli á sóknareiningu vaxandi síðan 1995 • Vísitala úr stofnmælingu nú rúm 65% af hámarkinu 1987 • Vaxandi nýliðun í veiðistofn (1990 árgangurinn), ber að vernda • Tillaga: Sókn verði takmörkuð,aflahámark 35 þús. tonn • Heildaraflamark gullkarfa og djúpkarfa verði haldið aðskildu

 40. DjúpkarfiHeildarafli (A-Grænland/Ísland/Færeyjar) og afli á togtíma á Íslandsmiðum

 41. Djúpkarfi Vísitölur veiðistofns samkvæmt afla á sóknareiningu og sókn

 42. Djúpkarfi • Afli á Íslandsmiðum fiskveiðiárið 2002/2003 áætlaðurum 18 þús. tonn • Afli hefur minnkað umtalsvert frá 1994 • Afli á sóknareiningu og sókn hefur farið minnkandi á síðustu árum • Vísbendingar eru um að ástand stofnsins fari versnandi • Tillaga: Svipuð sókn og var að meðaltali 2000-2002, aflahámark 26 þús. tonnfyrirallt svæðið,22 þús. tonnÍslandsmið • Heildaraflamark gullkarfa og djúpkarfa verði haldið aðskildu

 43. ÚthafskarfiHeildarafli 1982-2002

 44. ÚthafskarfiAfli á sóknareiningu 1995-2002

 45. Úthafskarfi • Afli síðustu fimm árin að meðaltali um 120 þús. tonn á ári • Engin stofnmæling árið 2002, en niðurstaðna úr sameiginlegum leiðangri Íslendinga, Þjóðverja og Rússa að vænta haustið 2003 • Stofnmæling sumarið 2001: • Stofn um 700 þús. tonn með bergmálsaðferð • Stofn rúmar 2 millj. tonna með trollaðferð • Mikil óvissa í mati með trollaðferð • Veiðar síðustu ára virðast ekki hafa leitt til stofnminnkunar • ICES ráðleggur 120 þús. tonna aflahámark 2004 • ICES ráðleggur ennfremur til að veiðum verði stýrt þannig að enginn stofnhluti verði ofveiddur

 46. GrálúðaHeildarafli og afli á sóknareiningu

 47. GrálúðaHlutfallsleg stofnstærð

 48. Grálúða • Afli 2002 29 þús. tonn, þar af við Ísland 20 þús. tonn • Ráðgjöf 23 þús. tonn • Veiðidauði nokkuð stöðugur síðustu ár • Afli á sóknareiningu 2002 féll um 20% miðað við árið 2001 • Stofninn hefur stækkað um rúmlega helming á síðustu fjórum árum • Stærð stofnsins nú um helmingur af stærð hans árið 1986 • Ráðgjöf: Halda veiðidauða innan við 2/3 af FMAX • Tillaga: Aflahámark 20 þús. tonn,afli útlendinga meðtalinn

 49. SkarkoliVísitölur veiðstofns og ungfisks í stofnmælingu botnfiska