slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HISTORIE A VÝVOJ TERAPEUTICKÝCH KONCEPTŮ U CENTRÁLNÍCH NEUROLOGICKÝCH PORUCH * SOUČASNÝ TERAP PowerPoint Presentation
Download Presentation
HISTORIE A VÝVOJ TERAPEUTICKÝCH KONCEPTŮ U CENTRÁLNÍCH NEUROLOGICKÝCH PORUCH * SOUČASNÝ TERAP

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

HISTORIE A VÝVOJ TERAPEUTICKÝCH KONCEPTŮ U CENTRÁLNÍCH NEUROLOGICKÝCH PORUCH * SOUČASNÝ TERAP - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

HISTORIE A VÝVOJ TERAPEUTICKÝCH KONCEPTŮ U CENTRÁLNÍCH NEUROLOGICKÝCH PORUCH * SOUČASNÝ TERAPEUTICKÝ PŘÍSTUP . Bc. Hana Kafková Rehabilitační oddělení krajská nemocnice Liberec (zde vystaveno se souhlasem autorky).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HISTORIE A VÝVOJ TERAPEUTICKÝCH KONCEPTŮ U CENTRÁLNÍCH NEUROLOGICKÝCH PORUCH * SOUČASNÝ TERAP' - anais


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
HISTORIE A VÝVOJ TERAPEUTICKÝCH KONCEPTŮ U CENTRÁLNÍCH NEUROLOGICKÝCH PORUCH *SOUČASNÝ TERAPEUTICKÝ PŘÍSTUP

Bc. Hana Kafková

Rehabilitační oddělení

krajská nemocnice Liberec

(zde vystaveno se souhlasem autorky)

slide2

Modely motorické kontroly

hierarchický

systémový

reflexní

Současný model -

„task oriented“

Svalová

reedukace

Neuroterapeutická

facilitace

terapeutick modely
TERAPEUTICKÉ MODELY
 • Svalová reedukace
 • Reflexní
 • Hierarchický
 • Systémový
svalov reedukace sestra kennyov poliomyelitis
SVALOVÁ REEDUKACE Sestra Kennyová – poliomyelitis
 • Terapeutické cíleIzolované svalové aktivity se zaměřením na jednotlivé svaly
 • Dosažení maximální síly svalu s využitím zbývajících motorických jednotek
 • Zamezit sekundárním komplikacím a kompenzačním vzorcům
 • Učit funkční aktivity
 • Zabezpečit ortopedické pomůcky
nedostatky modelu
NEDOSTATKY MODELU
 • Nebere se v úvahu plasticita mozku
 • Nelze izolovat akci svalu při poruše I.motoneuronu
 • Často není problém aktivace samotného svalu, ale abnormální svalový vzorec
klasick reflexn teorie motorick kontroly
KLASICKÁ REFLEXNÍ TEORIE MOTORICKÉ KONTROLY
 • Založeno na práci Ch. Sherringtona

receptor – vodivá dráha - efektor

 • Facilitace aktivního pohybu pomocí reflexů

( bicipitový, tricipitový, Raimistova synkineza, trojflexe,…)

nedostatky modelu1
NEDOSTATKY MODELU
 • Vyvoláním reflexů nelze získat posturální stabilitu ani aktivní automatickou kontrolu pohybu
 • Nebere v úvahu funkci ani její ovlivnění prostředím
 • Nevysvětluje variabilitu možných odpovědí na určité podráždění
 • a další..
neuroterapeutick facilitace bobath brunnstrom kabath voss rood
NEUROTERAPEUTICKÁ FACILITACE ( Bobath, Brunnstrom, Kabath, Voss,Rood)
  • Terapeutické cíle :
 • Facilitace normálních pohybových vzorů pomocí proprioceptivního vzruchu
 • Modifikace CNS pomocí prožitku z normálního pohybového vzoru
 • Rozrušení abnormálních pohybových synergií rozdělením na frakce
 • Inhibice abnormálního tonu a primitivních reflexů
 • Nedopustit naučení a upevnění abnormálních pohybů
slide9

Neuroterapeutický pracovní model balance (40. léta)

Rovnovážnéobranné rakce

Vzpřimovací reakce

Tonické krční reflexy

Napínací reflexy

nedostatky modelu2
NEDOSTATKY MODELU:
 • Pacient je pasivní příjemce
 • Nebere v úvahu aspekty muskuloskeletální a vliv prostředí
 • Pouhá inhibice primitivních reflexů neumožní normální pohyb
sou asn model task oriented model
SOUČASNÝ MODEL(Task Oriented Model )
 • Terapeutické cíle
 • Terapie zaměřena na schopnost dosáhnout určitého cíle
 • Učí pacienta řešit problémy spojené s funkcí
 • Učí pacienta strategie, které mu umožní koordinovat výkonné a efektivní chování, popř. vyvinout efektivní kompenzace
 • Přizpůsobit terapii vynuceným okolnostem formovaných prostředím a muskuloskeletálním systémem
nedostatky modelu3
NEDOSTATKY MODELU :
 • Je obtížné kvantifikovat efektivní a výkonné kompenzace
 • Méně „ ruky terapeuta“ ( hands on )- příliš kognitivní
 • Jak natrénovat anticipatorní kontrolu a využití předešlých zkušeností
 • Časové obtíže při zabezpečení dostatečného tréninku potřebných aktivit ( kvalita )
bobath koncept
BOBATH KONCEPT
 • Je problémově orientovaný přístup při vyšetřování a terapii osob s poškozením funkce, pohybu a tonu u osob s lézí CNS
 • Pacient je vyšetřován v kontextu celkové funkce a prostředí.
bobath koncept1
BOBATH KONCEPT
 • Intervenční proces je individuální a směřuje ke zlepšení pacientových bio-psycho-sociálních potřeb.
 • Cílem terapie je optimalizace funkce zlepšením posturální kontroly a selektivního pohybu s využitím facilitace

(IBITA 1996)

principy terapie
PRINCIPY TERAPIE
 • Předpoklad plasticity mozku a zachovaného potenciálu postižené strany
 • Terapie symptomatická , ne kauzální
 • Koncept 24 hod. denně ( tým )
 • Základem – kvalitní vyšetření – analýza –
 • - krátkodobý, dlouhodobý plán terapie
 • Využití klíčových bodů kontroly pohybu
 • Uplatnění principů motorického učení
 • Využití facilitace-inhibice
principy terapie1
PRINCIPY TERAPIE:
 • Obnovení posturální kontroly = zajištění dynamické stability
 • Aktivity na hranici funkčního limitu pacienta i nad ní s pomocí zevní opory
principy terapie2
PRINCIPY TERAPIE:
 • Zapojení celého těla + percepce, kognice
 • Prevence „learn non use“ – „forced use“
 • Nepoužívá se :
 • odpor
 • patologické pohybové vzory
 • reflexy
c l terapie optim ln funkce
CÍL TERAPIE - OPTIMÁLNÍ FUNKCE
 • Proces vyšetření a terapie je orientován na poruchy narušující provedení funkce stejně jako na integraci zlepšené kontroly funkce do normálního života.
 • Vyšetření a terapie se neustále prolínají ve snaze o dosažení nejoptimálních a nejefektivnějších terapeutických postupů u daného pacienta
 • Terapie hledá optimální posturální a pohybové strategie pro ty aspekty motorického chování, které limitují aktivitu pacienta.
funkce
FUNKCE
 • Je chápána jako účelová komplexní aktivita celého organismu
 • Optimální funkce – je charakterizována jako dostatečně výkonné chování, které člověku umožňuje účelové chování v různém prostředí
terapie
TERAPIE
 • Aktivní !!! – participace pacienta, zážitek z úspěchu,motivace
 • - zaměření na specifickou funkci
 • - specifický „handling“ – facilitace a inhibice
bobath koncept living concept
BOBATH KONCEPT(„living concept“)
 • Počátky ve 40.letech
 • Vývoj od neurofacilitačního modelu k modelu systémovému
 • Důraz na:
 • funkci – v souladu s WHO klasifikací ICF = PARTICIPACE
 • vliv prostředí na funkci
 • variabilitu provedení funkce