Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1er TALLER DE PINYES: L’EQUIP DEL BAIX PowerPoint Presentation
Download Presentation
1er TALLER DE PINYES: L’EQUIP DEL BAIX

1er TALLER DE PINYES: L’EQUIP DEL BAIX

155 Views Download Presentation
Download Presentation

1er TALLER DE PINYES: L’EQUIP DEL BAIX

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 1erTALLER DE PINYES:L’EQUIP DEL BAIX 29 de juny de 2011 Junta tècnica Castellers d’Altafulla

 2. CONTRAFORT POSICIÓ Es col·loca darrera el baix, amb el pit contra l’esquena d’aquest i una de les cames entre les del baix per evitar que s’assegui. Amb els braços envolta l’esquena de les crosses i s’agafa a la faixa d’aquestes. Quan no hi ha crosses ha d’agafar el baix abraçant-lo pel pit o per la cintura. Per darrera té el primeres mans.

 3. CONTRAFORT FUNCIÓ Ha d’evitar el moviment del baix endavant i endarrere. Ha d’evitar que el baix i/o les crosses s’enfonsin, s’obrin o es descol·loquin. Abans de començar a carregar el castell ha de mantenir la posició del baix perquè la estructura no es desquadri i ha d’estar ben arrenglerat amb el baix. La presència del contrafort fa que el primeres mans no treballi massa verticalment. El primeres mans ha d’ajudar donant pit quan sigui necessari.

 4. CONTRAFORT CARACTERÍSITIQUES FÍSIQUES Ha de ser una mica més alt que el baix per poder donar-li pit quan li demani. Ha de ser fort però no pot ser excessivament gras. Fa la força principalment amb el pit i amb els braços.

 5. CONTRAFORT SEGURETAT I PREVENCIÓ Queda força protegit de les caigudes. Cal evitar mirar amunt.

 6. AGULLA POSICIÓ Es situa a l'interior del castell, entre els baixos i espatlla contra espatlla amb els altres agulles. S'encara al seu baix i agafa al segon pels genolls creuant els braços. Ha d'entrar amb finor amb els braços cap amunt per no obrir l'estructura i alinear-se correctament amb el seu baix i encaixat d'espatlles amb la resta d'agulles. És l'únic casteller que mira cap enfora del castell.

 7. AGULLA POSICIÓ Entren d’una en una en els castells de 3. Entren de dos en dos (per baixos oposats) en els castells de 4. La torre només porta una agulla que mira cap a un dels baixos. Han d’entrar sempre per l’esquerra del baix.

 8. AGULLES DINS !! 1- Sempre entra per l’esquerra del baix. 2- Col·loca el peu esquerre davant del baix. 3- Enlaira els braços fins agafar-se les mans per sobre del cap encarant-se els palmells. 4- Amb el peu dret posat a la seva posició definitiva i l'esquerra fora del nucli utilitzant el peu com a punt de desplaçament, s'acotxa fins que les mans, agafades per sobre del cap, puguin passar per sota dels braços del contrafort i del baix. A la vegada es desplaça lateralment cap el baix. 5- Quan està situada davant del baix, aixeca les mans sense deixar-les anar fins que el braços queden totalment estirats i amb els dits apuntant cap al cel. 6- A poc a poc s'aixeca procurant remenar el mínim possible, al temps que recull el peu dret i el col·loca al seu lloc definitiu.

 9. AGULLA FUNCIÓ Evitar que el segon s'agenolli o que les cames se li separin. Ha d’evitar el moviment del baix endavant. Omplen el buit del mig del castell evitant que la força exercida per la pinya faci que aquesta es tanqui. És el responsable de mantenir la comunicació entre el seu segon, el baix, les mans, els daus i els laterals. Té una posició privilegiada per tal de detectar problemes d' estructura a través de les espatlles dels altres agulles. Cal que tingui experiència per saber identificar la causa dels problemes i saber intervenir donant les ordres oportunes per corregir els problemes.

 10. AGULLA CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES • De complexió prima i mitjanament alts. • Els diferents agulles en un mateix castell han de ser similars en alçada i en l’amplada de les espatlles. • Fan la força principalment amb el tronc, des de la zona cervical i dorsal fins les abdominals.

 11. AGULLA SGURETAT I PREVENCIÓ En cas de caiguda ha de flexionar el cap sota les manscreuadesgeneranttensióentre elsbraços i el cap. Es una posicióforçaexposada. Cal evitar mirar amunt.

 12. CROSSES POSICIÓ Cadascun dels baixos d’un castell porta dues crosses, se situen cadascuna amb una espatlla sota l’aixella del baix. Totes les crosses han de col·locar-se alhora i coordinadament per evitar deformar l’estructura que formen els baixos. Amb un braç s’agafen a la faixa del contrafort i amb l’altre envolten l’agulla agafant la seva faixa. Les crosses sense agulla del 2, agafen el baix per davant o entre elles. La cama de la crossa del centre del castell ha de poder bloquejar la cama del baix (del genoll fins al peu) si fos necessari. El primer lateral col·loca una cama entre les de la crossa per evitar que s’obri o s’assegui.

 13. CROSSES DINS !! 1- Mentre les agulles han anat entrant, les crosses de cada baix han agafat la faixa del contrafort per la part de darrere. 2- Les agulles posen els peus de puntetes per deixar espai pels peus de les crosses. 3- Les crosses busquen amb la mà que els queda lliure la part de darrere de la faixa de la seva agulla. 4- Col·loquen un peu de darrere del baix al costat del d’aquest. 5- Col·loquen l'altre peu davant del peu del baix, falcant el seu genoll, al temps que abaixen el cap per introduir-lo per sota dels braços del baix buscant la seva posició definitiva. 6- Finalment els contraforts es deixen anar les mans i procedeixen a agafar les faixes de les crosses.

 14. CROSSES FUNCIÓ Ajuden al baix a suportar el pes apuntalant-lo perquè no s’enfonsi. Anivellen les espatlles del baix seguint les seves indicacions. Donen consistència al nucli i eviten que la força de la pinya desplaci el baix. Impedeixen que els laterals i daus treballin massa verticalment

 15. CROSSES CARACTERÍSITIQUES FÍSIQUES La seva alçada ha de ser tal que permeti al baix recolzar còmodament els braços, sense que les crosses hagin de flexionar massa els genolls. Malgrat que han de ser fortes no poden ser gaire robustes. Han de tenir certa resistència mental, la seva es una de les posicions més sofertes.

 16. CROSSES SEGURETAT I PREVENCIÓ Queden forçaprotegides de les caigudes. Sóndelsprimers en entrar i delsúltims en sortir i treballen en una posiciómoltforçada. La relaciód’alçada entre el baix i la crossa ha se ser òptimaperquè no s’hagid’acotxar ni flexionar massaelsgenolls. Cal intentar canviar de banda les crosses en castellssuccessius.