Aanbod essent milieu inzake nascheiding kunststofverpakkingen
Download
1 / 12

Aanbod Essent Milieu inzake nascheiding kunststofverpakkingen - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Aanbod Essent Milieu inzake nascheiding kunststofverpakkingen. Ambtelijke bijeenkomst 4 december 2008 Gemeente Beesel. Hoofdprincipes. Implementatie producentenverantwoordelijkheid Bedrijfsleven verantwoordelijk sinds 1-1-2006 VROM toezichthouder

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Aanbod Essent Milieu inzake nascheiding kunststofverpakkingen' - amy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Aanbod essent milieu inzake nascheiding kunststofverpakkingen

Aanbod Essent Milieu inzake nascheiding kunststofverpakkingen

Ambtelijke bijeenkomst

4 december 2008

Gemeente Beesel


Hoofdprincipes
Hoofdprincipes

 • Implementatie producentenverantwoordelijkheid

  • Bedrijfsleven verantwoordelijk sinds 1-1-2006

  • VROM toezichthouder

  • Gemeenten ingehuurd om doelstellingen voor bedrijfsleven te realiseren (onderaannemer)

  • Raamakkoord juli 2007

  • Protocollen zomer 2008

   • Afgestemd door vng-leden

   • Nascheiding wordt opgenomen

   • 27 september 2008: akkoord addendum nascheiding


Rol gemeenten
Rol gemeenten

 • Krijgen zorgplicht in LAP 2009

 • Geen individuele kwantitatieve taakstelling

 • Kunnen met eenvoudige/minimale opstelling volstaan

 • Hebben eigen verantwoordelijk bij implementatie systeem om te toetsen aan de principes van de afvaldriehoek


Beleidsafweging gemeente
Beleidsafweging gemeente

Milieu

d

a

b c

Kosten

Kwaliteit systeem

Positie a, b, c of d ????


Gemeentelijke positiebepaling
Gemeentelijke positiebepaling

 • Hangt sterk af van startpositie

  • Is er al infrastructuur of niet

  • Kwaliteitseisen openbare ruimte

  • Is er al diftar of niet

  • Zo nee: is diftar bespreekbaar of niet

  • Invloed diftar bij bronscheiding

   • bij bijna alle vormen van bronscheiding blijkt vooral diftar bepalend voor een hoge respons

   • Een hoge respons is bepalend voor de kostprijs per ton en dus voor de rentabiliteit van het systeem

   • Uitzondering: bijv. Venlo; door hoog gebruiksgemak (bak aan huis) hoge respons zonder diftar

  • Nascheiding

   • = diftarongevoelig

   • = aanvullend op bronscheiding in aanbod Essent

   • Vooralsnog moeten gemeenten kiezen voor 1 januari voor bron- of nascheiding

   • Of nascheiding houdbaar is blijkt uiterlijk 1-5

    • Ja => nascheiding

    • Nee => bronscheiding

   • Indien nee:

    • Zorgplicht is niet gekwantificeerd

    • V.a. 1-5: enkele brengcontainers (Oranje bollen) volstaan

    • Daarna eventueel bronscheiding verder uitbreiden


Milieu
Milieu

 • Discussie over 42%-doelstelling nauwelijks gevoerd

  • Is beleid van VROM

  • Leidde tot noodzaak brede inzameling

  • Systeemdiscussie heeft dus niet voorop gestaan

  • Dit i.t.t. bijv. België in 1990

  • Vraag: als Nederland zo zwaar tilt aan de brede inzameling, wat doen de Belgen dan fout?

 • Overgrote deel gemeenten heeft onderbouwing gevraagd milieuwinst

 • Antwoord minister heel summier

  • 250kton CO2 besparing

   • = 16kg per hoofd per jaar = autorit 100 km

 • Milieuwinst verwerking

  • Vraagtekens

  • Blijkt bij monitoring in 2010

  • Vooralsnog waarschijnlijk veel naar de oven


Kwaliteit systeem
Kwaliteit systeem

 • Vergoedingen vooralsnog geënt op huis-aan-huis ophaal met hoge respons

 • Kwalitatief hoogwaardige brengvoorziening ondergronds of revendor worden tot nu toe niet volledig vergoed

 • Gebruiksgemak vooral bij

  • Systeem pilot Venlo

  • Nascheiding


Kosten
Kosten

 • Juli 2007 pilotresultaten toegezegd

 • KplusV in kleine kring inmiddels bekend gemaakt, maar nog niet aan colleges aangeboden

 • Vergoedingen bronscheiding nog niet bekend

 • Vergoeding nascheiding voorlopig € 350,- per ton

 • Gemeenten worden wel geacht voor 1-1-2009 te kiezen voor traject bronscheiding of nascheiding


Addendum nascheiding
Addendum nascheiding

 • Lap: voor 1-1-2010 aan de gang

 • Contract nascheiding uiterlijk 1-1-2009

 • Dus: voor 1 januari kiezen tussen bron- dan wel nascheiding

 • In addendum wordt veel opengelaten

 • Installatie moet 1-5-2009 operationeel zijn

 • Als Essent op 1-5 aanbod niet kan waarmaken dan kan gemeente alsnog over gaan tot bron-scheiding

  • Zorgplicht stelt geen kwantitatieve eis aan individuele gemeente (stelling VNG)


Hoe aanbod essent te zien
Hoe aanbod Essent te zien

 • Laat logischerwijs veel open

 • Of Wijster gecertificeerd wordt blijkt uiterlijk 1-5-2005

 • De weg daar naar toe is onderhevig aan krachtenspel

 • Vraag zal zijn of er met gelijke meetlat gemeten wordt tussen bron- en nascheiding

 • Gemeenten die kiezen voor nascheiding hebben belang bij gelijke behandeling


Aanbod msz
Aanbod MSZ

 • Kan allemaal niet geregeld worden voor 1-1-2009

  • Heeft niet de vorm die binnen kaderstelling addendum past

  • Raamcontract (art. 6) maakt noodzakelijk dat voorbewerkingen besproken worden met Essent

  • En thema nascheiding op agenda houden en privaatrechtelijk onderhandelen lukt niet in dit tijdbestek

 • Denkbaar is dat Essent MSZ als onderaannemer inschakelt

 • Financiëel voordeel

  • vooralsnog voor Essent (verwerkingscontract 6.1)

  • Met Essent bespreken na 1-1 als wij initiatief nemen (verwerkingscontract 6.2)

  • Wel in ieder geval toucheren bij volgende aanbesteding

 • Interessant maar valt buiten kaderstelling addendum

 • Nu gaat het er om om nascheiding uberhaupt op de agenda te houden


Handelen in onzekerheid

Bronscheiding

Komt men met vergoeding uit?

Is er ruimte voor verlaging afst.hef.

Noopt “respons-dwang” tot diftar?

Welke kwaliteit wil ik in de openbare ruimte

Nascheiding

Is er ruimte voor verlaging afst.hef.

Wordt Wijster gecertificeerd?

Wordt er met 1 maatlat gemeten t.a.v. sorteerkwaliteit?

Rol VNG en nascheidingsgemeenten hierbij

Vraagt afzetmarkt wel 1 sorteerkwaliteit?

Wat als per 1 mei 2009 nascheiding niet werkt?

Toepasbaar ook in N- en MLimburg?

Handelen in onzekerheid