slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Osnovni elementi jezika c# PowerPoint Presentation
Download Presentation
Osnovni elementi jezika c#

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Osnovni elementi jezika c# - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Osnovni elementi jezika c#. Radi preuzimanja i instaliranja C # Visual Studio .NET Express okru ženja za razvoj softverskih aplikacija na svom računaru , preporučujemo da posetite web stranu : http://www.microsoft.com/express/Downloads/.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Osnovni elementi jezika c#' - amos-dunn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Radipreuzimanjaiinstaliranja C # Visual Studio .NET Express okruženja za razvoj softverskih aplikacija nasvomračunaru, preporučujemodaposetite web stranu:

http://www.microsoft.com/express/Downloads/

slide3

U okviruovogpoglavljakrozprimerećemopredstavitiosnovneelementekojesadržisvaki C# program. Zadržaćemo se naprimerimakojikoristetakozvanikonzolniulaz/izlaz (input/output) zainterakcijusakorisnikomprograma. Ovo je najjednostavnijinačinzainterakcijusakorisnikomi ne koristigrafičkookruženjekojepruža Windows operativnisistem.

slide4

Kakvi programi se mogu pisati u jeziku C#

Većina savremenihprogramskih jezika su “jezici opšte namene” – njima se mogu pisati raznovrsni programi. Tako je i u programskom jeziku C# moguće pisati različite tipove programa:

Windows aplikacije s grafičkim okruženjem(engl. Windows GUI applications),

Konzolne aplikacije (engl. console applications),

Windows servise (engl. Windows services),

ASP .NET aplikacije,

XML Web servise,

Skriptne ili hosted aplikacije.

slide5

Windows aplikacije s grafičkim okruženjem su programi koji imaju dobro poznato okruženje s prozorima i dijalozima te omogućavaju gotovo neprekidnu interakciju korisnika korištenjem miša i tastature. To mogu biti jednostavne aplikacije u kojima se samo upisuju i ispisuju tekstovni podaci, ali i vrlo složene aplikacije poput tekst procesora, programa za obradu fotografija ili programa za crtanje geometrijskih oblika i tela.

slide6

Konzolne aplikacijesu programi koji se pokreću u komandnom prozoru. Oni imaju vrlo jednostavno tekstovno okruženje, u kojem se interakcija između korisnika i računara svodi na ispis poruka ili rezultata i unos podataka preko tastature.

slide7

Windows servisisu programi koji se pokreću automatski s podizanjem operativnog sistema te su aktivni celo vrijeme dok je računar uključen. Oni ne pružaju nikakvo okruženje prema korisniku (“nevidljivi su”) te ne omogućavaju nikakvu interakciju korisnika, osim što ih korisnik eventualno može prekinuti (zaustaviti) ili ponovno pokrenuti. Jedan primer servisa jest Plug and play servis koji prati promene u hardverskoj konfiguraciji računara i u slučaju da uoči promenu (npr. priključivanje novog miša), pokrenu će instalaciju podrške (driver-a) za dodanu komponentu.

slide8

ASP .NET aplikacije su

Osnovni preduslov za razvoj i izvođenje programa u jeziku C# jest da na računaru na kojem se razvija i kasnije izvodi taj program mora biti instalirana .NET Platforma (engl. .NET Framework).

slide9

Jednostavan program u jezikuC#

Programski kod dat u primeru 1.1 ilustruje osnovneelementeC#izvršnogprograma. Ciljovogprimera je da se nabrznačinupoznamosaosnovnimelementimakojesvaki C# program sadrži, kakobismouskoropotombili u mogućnostidapredjemonadetaljnijaobjašnjenja vezana za koncepteobjektno-orijentisanogprogramiranjaiprogramskijezik C#.

slide10

Primer 1.1 : Program dobrodošlice

// Deklaracijaimenskogprostora.

using System;

// Nazivimenskogprostora u komedefinisemonas program.

namespaceDemoAplikacija

{

// Program počinjedeklarisanjemklase

classDobrodoslica

{

// Metodom Main počinjeizvršavanjeprograma

staticvoid Main()

{

// Ispisnaekranu

Console.WriteLine("Dobrodošli u predmetObjektno-orijentisanoprogramiranje!");

}

}

}

slide11

Elementiprograma u primeru 1.1

 • Deklaracijaimenskogprostora
  • Imenskiprostormožeobuhvatatijednuilivišeklasai u suštinislužizalakšeorganizovanjeprogramskogkoda. U ovomprogramukoristi se jedanodimenskihprostorakojesadrži .NET bibliotekaklasa, koji se zove “System” ikojisadržiklasukoja se zove “Console”, kojasadržimetodkoji se zove “WriteLine”, kojislužizaispisivanjelinijetekstanaekranu (tačnije u konzolnomprozoru).
 • Definicijaklase
  • Klasa je osnovni element objektno-orijentisanogprograma. U uvodnomprimeru 1.1 imamosamojednuklasu, čiji je nazivDobrodoslica, kojasadržisamojedanmetod, čiji je naziv Main.
  • Teloklase je uokvirenootvorenomi zatvorenomvitičastomzagradom { }
slide12

Definicijametode

  • Metoda je pojamekvivalentanpojmu procedure izproceduralno-orijentisanogprogramiranja. Metoda je programskacelinakojaizvršavaodredjenufunkciju. U datomprimerupostojisamojednametoda, čiji je naziv Main, ičija je ulogadanaekranuispišeporukudobrodošlice.
  • Telometode je uokvirenootvorenomi zatvorenomvitičastomzagradom { }
  • Metodakoja se naziva Main predstavljapočetnutačkuizvršavanjaprograma. Čakiako se program sastojiodvišeklasa, odkojihsvakaimavišemetoda, uvekćesamojednaodtihklasasadržatimetodu Main, odkojepočinjeizvršavanjeprograma.
slide13

PozivmetodeWriteLinezaispistekstanaekranu (tačnije u konzolnomprozoru)

  • U okvirumetode Main, u primeru 1.1 poziva se metodWriteLine.
  • MetodWriteLinepostojikaodeoklase Console, koja je deo .NET bibliotekeklasa. C# programerimanaraspolaganjuhiljadeklasainjihovihmetoda, kojesuisporučenesainstalacijom .NET okruženjaijezika C#.
  • Tekstkojiželimodaispišemonaekranuzadat je kaoparametarmetodiWriteLine, ionaćegaispisatinaekranuprilikomizvršenjaprograma.