Veterinærinstituttet Seminar for styrene ved UMB, NVH og VI 4.9.2008 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Veterinærinstituttet Seminar for styrene ved UMB, NVH og VI 4.9.2008 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Veterinærinstituttet Seminar for styrene ved UMB, NVH og VI 4.9.2008

play fullscreen
1 / 19
Veterinærinstituttet Seminar for styrene ved UMB, NVH og VI 4.9.2008
129 Views
Download Presentation
amory
Download Presentation

Veterinærinstituttet Seminar for styrene ved UMB, NVH og VI 4.9.2008

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Veterinærinstituttet • Seminar for styrene ved UMB, NVH og VI 4.9.2008

 2. Veterinærinstituttets samfunnsoppdrag • Kunnskapsproduksjon og beredskap innen områdene dyrehelse, fiskehelse og mattrygghet • Forvaltningsstøtte: • Linjestyrt, landsdekkende organisasjon med oppgaver innen beredskap, diagnostikk, referansefunksjoner, rådgivning mm • Forskning og utvikling: • Kunnskapsproduksjon og kunnskapsformidling som grunnlag for oppgavene innen forvaltningsstøtte

 3. VIs økonomimodell

 4. Tromsø Harstad Trondheim Bergen Oslo Sandnes Veterinærinstituttet

 5. Personell • Totalt Menn Kvinner • Totalt 350 36% 68% • Forskere 110 51% 49%

 6. Politisk Operativ Vitenskapelig Veterinærinstituttets plass i matforvaltningen

 7. Veterinærinstituttets ansvar langs verdikjeden • Planterfôr dyr/fisk matmennesker

 8. Ny strategiplan • Visjon • Sunne dyr, frisk fisk og trygg mat

 9. Strategiske vurderingeroverordnede føringer • Arbeidet med å utrede lokalisering av veterinærmiljøene startet med følgende rolleavklaring fra LMD: • Matsikkerhet Ås • Mattrygghet Adamstua • Statsråd Lars Sponheim på oppstartskonferansen for Norum-komiteen 1. oktober 2002.

 10. Strategiske vurderingeroverordede føringer • Etablering av Mattilsynet • Veterinærinstituttets rolle er å gi forskningsbasert forvaltningsstøtte

 11. Strategiske vurderingeroverordnede føringer • Blå-grønne matalliansen Veterinærinstituttet – forvaltningsrettet institutt • Norges forskningsråd Veterinærinstituttet er et forskningsinstitutt, men basisbevilgningen er ikke avklart

 12. Overordnede utfordringer • endringer • organisasjon • økonomi • fag

 13. Utfordringer hos varmblodige dyr • Mikroorganismer som fører til sykdom hos dyr og mennesker • Antibiotikaresistente bakterier • Ville dyr er smittereservoar for sykdommer hos husdyr og hos mennesker • Internasjonalisering med økt import er en trussel mot norsk dyrehelse • Klimaendringer fører til økt risiko for nye sykdommer

 14. Utfordringer innen fiskeoppdrett • Nye sykdommer hos laksefisk • Oppdrett av torsk og kveite fører til nye sykdomsproblemer • Behov for kunnskap som grunnlag for diagnostikk, bekjempelse og forebygging • Norske forskningsmiljøer har hovedansvar for utviklingen av ny kunnskap Pancreas disease (PD) Nakkeknekk torsk

 15. Utfordringer innen mattrygghet • Giftstoffer fra bakterier, sopp og alger kan føre til helseproblemer på kort eller lang sikt • Genmodifiserte organismer er en faglig og politisk utfordring • Det blir flere og flere miljøgifter med mulig skadelig langtidseffekt • Matallergi er et økende helseproblem

 16. Utfordringer innen forskning • Anvendt forskning med innslag av grunnleggende forskning er viktig, men vanskelig å finansiere • Næringsrettet forskning prioriteres ofte foran forvaltningsrettet forskning • Oppgavene innen beredskap kan være vanskelig å forene med forskning