Kajaanin yliopistokeskuksen strategia seminaari 16 03 2009 vuokatin hovi
Download
1 / 29

Kajaanin yliopistokeskuksen strategia seminaari 16.03.2009 Vuokatin hovi - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Kajaanin yliopistokeskuksen strategia seminaari 16.03.2009 Vuokatin hovi. Jouko Käsmä Kehityspäällikkö. MUUTOKSESSA ELÄMINEN JA MUUTOSJOHTAMINEN ON HAASTE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kajaanin yliopistokeskuksen strategia seminaari 16.03.2009 Vuokatin hovi' - amora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kajaanin yliopistokeskuksen strategia seminaari 16 03 2009 vuokatin hovi

Kajaanin yliopistokeskuksen strategia seminaari 16.03.2009Vuokatin hovi

Jouko Käsmä

Kehityspäällikkö


Muutoksessa el minen ja muutosjohtaminen on haaste
MUUTOKSESSA ELÄMINEN JA MUUTOSJOHTAMINEN ON HAASTE

”EI OLE VAIKEAMPAA JA VARALLISEMPAA TEHTÄVÄÄ KUIN LUODA ASIOILLE UUSI JÄRJESTYS. KAIKKI NE VASTUSTAVAT UUDISTUSTA, JOILLE VANHASTA JÄRJESTELMÄSTÄ ON OLLUT ETUA JA SITÄ PUOLUSTAVAT VAIMEASTI NE, JOTKA SIITÄ HYÖTYISIVÄT”

Machiavelli, Ruhtinas 1532


Muutosjohtamista varten tehty auto suunta kuski johtotiimi kommunikaatio porukka
Muutosjohtamista varten tehty autoSuunta-Kuski-Johtotiimi-kommunikaatio-porukka


Muutoksen johtaminen miksi muutosta @ jouko k sm
Muutoksen johtaminen Miksi muutosta? @ Jouko Käsmä

Globaalinen ja yhteiskunnallinen paine

Talous, kilpailu, hyvinvointi

Maailma

 • Intressi muutokseen? Mikä muuttuu?

Yhteiskunta

Yliopisto

Mikä on perustehtävä?

Yliopistokeskus

Fokus: Mikä tehtävä ja rooli?

Yksikkö

Fokus: Lisäarvo? Säilyykö?

Yksilö

Perustyö: Säilyykö? Muuttuuko


Keskustelun aiheita
Keskustelun aiheita

 • Mikä muuttuu varmasti?

 • Mikä muuttuu mahdollisesti?

 • Mikä ei tule muuttumaan?

 • Mihin ne vaikuttavat?

 • Keitä ne koskevat?

 • Miten ne koskevat minuun?

  @ Jouko Käsmä


Perusteht v n jatkuva kirkastaminen
Perustehtävän jatkuva kirkastaminen

Tuleeko perustehtävään

muutoksia?

Mitä resursseja

perustehtävän hoito vaatii?


Yliopiston osaajat
YLIOPISTON OSAAJAT

KANSAINVÄLINEN

@ JOUKO KÄSMÄ

ESIMIES- JA

JOHTAMISOSAAJAT

TOIMIALAN

TUNTEMUS

ASIANTUNTIJA

OSAAJAT

PERUSOSAAJAT

KANSALLINEN

TOIMINNAN

PAINOPISTE

STRATEGINEN

OPERATIIVINEN


Yliopisto viisaita tieteentekij it vaikea muuttaa
YLIOPISTO”VIISAITA TIETEENTEKIJÖITÄ VAIKEA MUUTTAA”

 • YLIOPISTON HALLITUKSEN JA TIEDEKUNTIEN TAHTOTILA EPÄSELVÄ / RISTIRIITAINEN TAI SE PUUTTUU

 • MUUTOKSEN TEKEMISEN PERINNE KESKUSJOHTOISTA JA ORGANISAATIORAKENTEIDEN KAUTTA TOTEUTETTAVA

 • TIEDEKUNNILLA / ERILLISLAITOKSILLA VAHVA PROFESSIOIHIN JA PRIVILEGIOIHIN PERUSTUVA IDENTITEETTI JA TOIMINTALULTTUURI

 • RAHA RATKAISEE MUUTOKSEN


Yliopisto ja inertia
YLIOPISTO JA INERTIA

 • SITKEIN VALLAN MUOTO ON INERTIA.

 • INERTIA EI MERKITSE AINOASTAAN SITÄ, ETTÄ VASTUSTETAAN KAIKKIA ALOITTEITA, JOTKA VOISIVAT JOHTAA MUUTOKSEEN, VAAN TIUKIMMILLAAN SITÄ, ETTEI TEHTYJÄ PÄÄTÖKSIÄ NOUDATETA. JOHDOLLA ON LOPULTA KOVIN VÄHÄN KEINOJA SAADA VAKINAISEEN VIRKAAN VALITTU HENKILÖ TEKEMÄÄN JOTAKIN, MIHIN TÄMÄ EI SUOSTU

 • PÄÄTÖSTEN ”VESITTÄMINEN”

 • VALMISTELUN SIIRTÄMINEN LUKUISILLE TOIMIKUNNILLE ELI ”HALINNOLLISILLE HIMMELEILLE” Huom! Toimikunnilla ei päätösvaltaa.


Keskeisi muutosjohtamistilanteita

Työpistetaso

uuden työpisteen perustaminen, tyhjän työpisteen poistaminen

henkilön siirtyminen toiseen työpisteeseen

Organisaatioyksikkö- / operatiivinen taso

muutot, sisäiset muutot

Koordinaatioyksikkö

Yksikön johtajan rooli

merkittävät muutokset yrityksen henkilöstön määrässä

työnteon tehostaminen uusilla tila-/ palveluratkaisuilla

tilan layout-muutokset

tila-/huoneistojaon muutokset

palvelupisteet yliopiston sisällä

Organisaatiotaso

Strategiamuutos

korkeakoulukonsortio

toiminnan / toimintatavan muutos

tilankäytön tehostaminen

tilan layout-muutos

Verkostotaso

ulkoistukset, jakautumiset?

Palvelukeskus

Idän kaari yhteistyö

yhdistymiset, fuusiot

Polikset ja shokit

yliopisto puolella Keski-Suomen allianssi (JY, TY, TeY)

kumppanuudet, kumppaneiden valinta

verkostomaisen työn tukeminen tilaratkaisuilla, oppimiskeskukset

Asiakastoimialataso

uudet liiketoimintamallit ja –konseptit

innovaatopalvelut

Yritysyhteistyö

Opiskelijat

tutkijayhteistyö

organisaatiorakenteiden verkottuminen

uusi yliopistolaki mahdollistaa osakeyhtiöiden perustamisen

Globaali / yhteiskunnallinen taso

Lainsäädännön, määräysten muutos

uden teknologian käyttöönotto

Kansainvälinen tutkija ja opiskelija vaihto sekä kv-hankeet

Keskeisiä muutosjohtamistilanteita


Voimakentt alayysi
VOIMAKENTTÄALAYYSI

MUUTOSPAINEET

SELKEÄ

YHTEINEN VISIO

MUUTOS

KAPASITEETTI

TOTEUTUS-

KELPOISET

HANKKEET

ONNISTUNUT

MUUTOS

MUUTOSTILANTEEN VASTUSTAVAT JA EDISTÄVÄT VOIMAT

SELKEÄ

YHTEINEN VISIO

MUUTOS

KAPASITEETTI

TOTEUTUS-

KELPOISET

HANKKEET

SISÄLLÖTÖN,

TARPEETON

YRITYS

MUUTOSPAINEET

MUUTOS

KAPASITEETTI

TOTEUTUS-

KELPOISET

HANKKEET

PÄÄMÄÄRÄTÖN

JA HAJAUTU-

NUT YRITYS

MUUTOSPAINEET

SELKEÄ

YHTEINEN VISIO

TOTEUTUS-

KELPOISET

HANKKEET

AHDISTUNUT,

TURHAUTUMI-NEN

MUUTOSPAINEET

SELKEÄ

YHTEINEN VISIO

MUUTOS

KAPASITEETTI

SATTUMAN-

VARAISET

YRITYKSET


Muutoksen toteuttaminen
Muutoksen toteuttaminen

1. Koulutus ja viestintä

2. Strategiapäivät – osallistuminen suunnitteluun ja toteutukseen

3. Henkilöstön tukeminen ja avustaminen

4. Neuvottelu- ja sopimuskäytännöt

5. Muutosagenttien käyttö

6. Vallan käyttö

7. Resurssien uusi allokointi

8. Muutoskeinojen yhdistäminen

@ Jouko Käsmä


Muutoksen suunnittelu yliopistokeskuksessa
Muutoksen suunnittelu yliopistokeskuksessa

 • Muutoksen tavoitteet määriteltävä tarkkaan

 • Välitavoitteet, mitä ne on?

 • Määritellään muutosprosessin kulku

  - muutoksen kiireellisyyden ja välttämättömyyden tähdentäminen

  - ohjaavan tiimin perustaminen

  - vision ja strategian laatiminen

  - muutosvisiosta viestiminen

  - henkilöstön valtuuttaminen vision mukaiseen toimintaan

  - lyhyen aikavälin onnistumisten varmistaminen (KOORDINAATIYKSIKKÖ)

  - parannusten vakiinnuttaminen ja uusien muutosten toteuttaminen (toiminta- ja hallintomallit)

  - uusien toimintatapojen juurruttaminen (palvelupiste)

  @ Jouko Käsmä


Muutosvastarinta hyv asia
Muutosvastarinta hyvä asia

 • Sopivassa määrin muutosvastarinta on yhteisölle hyvä asia.

 • Asioiden kyseenalaistaminen ja kriittisyys on tärkeä osa muutosprosessia. Sen avulla voidaan tarkastella vision toimivuutta useasta eri suunnasta

 • Muutosvastarinnan taustalla on usein luovuttamisen tuska ja pelko tulevaisuudesta (etujen menetys)

 • Tiedon puute ja tietosiirtoristiriidat lisäävät muutosvastarintaa

 • Työpaikan eri viiteryhmien privilegioiden menetys

 • Asiantuntijoiden epäilyt

 • Resurssien puute-epäilyt

 • Hyviksi havaitut vanhat suhteet ja mielikuva esteet

  @ Jouko Käsmä


Muutosjohtajan teht v t
Muutosjohtajan tehtävät

Muutoksen johtamisen keskeiset haasteet:

 • johtaa välttäen ylibyrokratia

 • johtaa tehden tilaa tunteille ja keskusteluille

 • johtaa ajoittaen toimenpiteet oikein, muutoksen etapit

 • johtaa valmentaen sekä ihmisten avulla että heidän kanssaan "muutos on innostava ja haastava, kun me teemme sen, mutta pelottava ja ahdistava, kun se tehdään meille" @ Jouko Käsmä


Jaettu johtajuus muutoksen hallinnan v lineen
JAETTU JOHTAJUUSMUUTOKSEN HALLINNAN VÄLINEENÄ

 • Jaettu johtajuus on ”yhteiseksi tekemisen prosessi”, mikä tarkoittaa sitä, että jaetaan kokemuksia ja ajatuksia ja kuunnellaan. Siinä jaetaan myös arvostusta ja luottamusta, tehdään näkökannat ja tulkinnat yhteiseksi.

  @ Jouko Käsmä


Strategiap iv ja medici ilmi
Strategiapäivä ja Medici-ilmiö

 • Medici-ilmiöllä tarkoitetaan eri alojen ja asiantuntijuuksien kohtaamisen välimaastoa.

 • Tässä ”välimaastossa” syntyy uudenlaisia mahdollisuuksia yhdistellä olemassa olevia ajatuksia uusiksi ideoiksi. Syntyy mahdollisuus katsoa asioita uusin silmin. Syntyy uutta älykkyyttä, sillä ihmisten aivoihin piirtyneet rajat häviävät, kun näkökulma muuttuu.

 • Älykkäässä toiminnassa tarvitaan yhdessä tekemistä ja älykkyyden kehittymisessä yhteisön tukea.

  @ Jouko Käsmä


Tunteet muutoksessa tunne ly
TUNTEET MUUTOKSESSATunneäly

VIHA, “ottaa päähän”

ILO, ENERGISYYS

näkyvissä

piilossa

pinnan alla

aika

SURU ja epävarmuus

PELKO

Matti J. Kurosen malliin perustuen Arikoski Juha JTO ja Mikael Sallinen TTL


Organisaation p ivitt isen toiminnon kolme maailmaa
ORGANISAATION PÄIVITTÄISEN TOIMINNON KOLME MAAILMAA

Ulkoinen maailma

- asiakkaat, kysyntä, kilpailijat,toimintaympäristö

johtokunta

PERUSTEHTÄVÄ

johtoryhmä

johtaja

Työn ja tuotannon maailma

päätöksenteko, yksittäisten ihmisten työtehtävät,

toimintatapa, johtamisjärjestelmä,

Sisäinen maailma

-yhteisölliset arvot ja arvostukset, ammatillisuus

-yksilölliset elämäntilanteet, työhön sitoutuminen

-ihmisten näkemykset, kokemukset, tunteet,

innovaatiot, oppimishalu jne.

(Setälä 1996, mukaillen)Ryhm ty teht v t
Ryhmätyötehtävät

 • Miten yliopistokeskuksen hallintoa, resursseja tulisi koota? Miten hallinto tulisi järjestää sekä sisäisesti että suhteessa Oulun yliopistoon? Miten hallintoon ja toimintaan sidotaan muut yliopistot sekä sidosryhmät?

 • Toimenpiteet?

 • Ratkaisut?

 • Miten järjestät johtojärjestelmän?


Ryhm ty teht v
Ryhmätyötehtävä

 • Miten rakentaisitte ”Tutkimuskeskuksen”, joka koostuu MILAsta, BIOsta ja CWC.stä?

 • Millainen organisaatiomalli

  • Miten sidosryhmä yhteistyö mm. VTT, JY, MTT, yritykset

  • Miten suhtaudutte ICT-keskukseen, osaamis- ja aluekeskusohjelmaan sekä AMK yhteistyöhön (korkeakoulukonsortio)?

 • Projektihallinto?

 • Innovaatiopalvelut? Millaisia uusia toimintamalleja löydät innovaatiotoiminnan edistämiseksi?

 • Tutkimus- ja koulutusyhteistyö?

 • Tarvitaanko tutkimuksen edistämistyöryhmää? Tulisiko laatia yhteinen tutkimussrategia?

 • Tarkastele myös yhteistyön esteitä ja haittoja etujen lisäksi?

 • Mitä osaamista puuttuu?

 • Tarkastele tulevaisuuden kriittisiä menestystekijöitä?


Mittaa analysoi kehit kaupallista
MITTAA-ANALYSOI-KEHITÄ-KAUPALLISTA

INNOVAATIOTOIMINNAN PERUSTA


Innovaatiotoiminnan organisointi
INNOVAATIOTOIMINNANORGANISOINTI

 • TUTKIMUSTIEDON MERKITYKSEN JA HYÖDYNTÄMISEN LISÄÄMINEN INNOVAATIOYMPÄRISTÖSSÄ – ESIM. POLIKSET, YRITYKSET JNE.

 • MITEN OSAAMISTA JA FASILITEETTEJA (ESIM. LABORATORIO- JA TUTKIMUSTILOJA JA –LAITTEITA) VOITAISIIN NYKYISTÄ TEHOKKAAMMIN HYÖDYNTÄÄ YRITYSTEN INNOVAATIOPROSESSEISSA

 • HAASTEENA ON LUODA EDELLYTYKSIÄ SYSTEMAATTISELLE VUOROVAIKUTUKSELLE TUTKIMUSLABORATORIOIDEN (MILA, BIO, CWC) JA YRITYSTEN SEKÄ MUIDEN YLIOPISTOJEN VÄLILLE

 • FOORUMIT JA KOHTAAMISET


Kilpailukyky ja innovaatiot
KILPAILUKYKY JA INNOVAATIOT

 • ELINKEINOPOLITIIKAN NÄKÖKULMASTA ON KYSYMYS SIITÄ, MILLÄ TAVOIN YRITYSTEN, ERITYISESTI PK-YRITYSTEN KILPAILUKYKYÄ JA TUOTTAVUUTTA VOIDAAN NOSTAA HYÖDYNTÄMÄLLÄ KORKEAKOULUOSAAMISTA, -TUTKIMUSTA JA FASILITEETTJA

 • MILLAINEN ON OPETUSTOIMINNAN JA INNOVAATION VÄLINEN YHTEYS? ONKO SE VAARASSA KAJAANISSA?

 • TUTKIMUKSEN JA INNOVAATION VÄLINEN YHTEYS ON HELPOMMIN TODENNETTAVISSA JA HAVAITTAVISSA


Yhteistoimintamallit
YHTEISTOIMINTAMALLIT

 • TARVITAANKO UUSIA YHTEISTOIMINTAMALLEJA,JOSSA YLIOPISTOJEN (YLIOPISTOKESKUKSEN) PERUSTUTKIMUKSEN JA AMMATTIKORKEAKOULUJEN YRITYSTOIMINNAN TARPEISIIN LUODUN SOVELTAVAN KEHITTÄMISTUTKIMUKSEN VÄLILLÄ ON LOOGISIA JA SELKEITÄ ROOLITUKSIIN PERUSTUVIA YHTEYKSIÄ.

 • MILLAISIA YHTEISTOIMINTAMALLIT VOISIVAT OLLA KORKEAKOULUKONSORTION SISÄLLÄ?


Innovaatioty ryhm n perustaminen
INNOVAATIOTYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN

 • TYÖRYHMÄ LUO INNOVAATIOPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN, JOHON KUULUU MM.:

  • PALVELULUPAUS

  • TOIMINTA-AJATUS

  • TARJOTTAVAT PALVELUT

  • MÄÄRITELLÄ YRITYSYHTEISTYÖ MUODOT

  • MÄÄRITELLÄ POLIS- JA SHOK –YHTEISTYÖTÄ

  • MÄÄRITELLÄ AMK YHTEISTYÖTÄ

  • MÄÄRITELLÄ ROOLIT JA VASTUUT

  • TUNNISTAA JA DOKUMENTOIDA KEHITYSKOHTEET

   * RYHMÄMUODOSTETAAN VAPAAEHTOISISTA

   TUTKIMUS- JA KOULUTUSHENKILÖISTÄ


Ty ryhm n tavoitteena
TYÖRYHMÄN TAVOITTEENA

 • TAVOITTEENA ON MYÖS:

  • LÖYTÄÄ UUSIA TOIMINTAMALLEJA YRITYSTEN INNOVAATIOTOIMINNAN TUKEMISEKSI

  • IDEOI KONKREETTISIA HANKE-EHDOTUKSIA TOIMINTAMALLIN KÄYTTÖÖNOTTOON JA SEN JATKOKEHITTÄMISEEN

  • SYVENTÄÄ TOIMIJOIDEN (BIO, CWC, MILA JA VUOTECH) KESKINÄISTÄ YHTEISTYÖTÄ JA TOISTEN PALVELUIDEN TUNNETTAVUUTTA

  • KEHITTÄÄ JA JÄRJESTÄÄ INNOVAATIOTYÖPAJOJA


Perustettu innovaatioty ryhm
Perustettu innovaatiotyöryhmä

Jouko Käsmä, kyk, pj.

Juha Isoaho, CWC

Jukka Räty, MILA

Ilpo Niskanen, MILA

Pirjo Kyyrönen, MILA

Mari Lahtinen, MILA, liikuntamittaus, Snowpolis

Jarkko Räty, BIO

Sari Salmela, TOL


ad