1/2 fungování tržní ekonomiky - PowerPoint PPT Presentation

1 2 fungov n tr n ekonomiky n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1/2 fungování tržní ekonomiky PowerPoint Presentation
Download Presentation
1/2 fungování tržní ekonomiky

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
1/2 fungování tržní ekonomiky
131 Views
amma
Download Presentation

1/2 fungování tržní ekonomiky

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 1/2 fungování tržní ekonomiky

  2. 1.2 Práce a výroba1.2.1 Základní ekonomické kategorie 15 • Lesnická ekonomika • Materiální výroba • Pracovní proces • Pracovní síla • Zboží • Ekonomické vztahy • Výrobní proces • Operace • Oběh • Spotřeba • Reprodukce 17 16

  3. 1.2.2 Lidské potřeby LP se dělí na: • potřeby věcí • potřeby činnosti a aktivity • potřeby styku s jinými lidmi • potřeby poznávání a kultury Potřeby dále můžeme rozdělit na: 1. Ekonomické • základní – jídlo, pití • zbytné – luxusní lidské potřeby 2. Neekonomické • morální – mezilidské vztahy • kulturní – divadlo, kino • politického a veřejného života Potřeby jsou uspokojovány statky a službami. • Statky - vzácné a volné • Služby - věcné a osobní 22

  4. 1.2.3 Výrobní proces • Pracovní proces • Přírodní proces • Technologický proces Výsledkem výroby je výrobek nebo služba. • Rozdělování • Směna • Spotřeba - výrobní - nevýrobní Podle způsobu spotřeby rozlišujeme: • postupnou spotřebu • jednorázovou spotřebu 23-25 26-27

  5. 1.2.4 Základní výrobní faktory Výrobní faktor PRÁCE Lidský kapitál má 2 oblasti vývoje: • vzdělávání • realizace vzdělání Výrobní faktor PŮDA • Zahrnuje všechny primární složky přírody (lesní a zemědělská půda, nerostné suroviny, vodstvo, zdroje energie, přírodní společenstva) • Půda je nereprodukovatelná Výrobní faktor KAPITÁL • Věcnými nositeli jsou kapitálové statky 28 29 30 31

  6. 1.2.5 Trh výrobních faktorů Cena výrobních faktorů se projevuje jako důchod z vlastnictví těchto faktorů. • Renta – půda ( Výše renty je závislá na velikosti produktu, který je možné na půdě vyrobit.) • Mzda - práce(Velikost mzdy by měla být závislá na množství a kvalitě práce.) • Úrok – kapitál (Úroková míra je poměr výnosů k celkové hodnotě vloženého kapitálu.) 32 33 8

  7. Otázky k opakování • Definuj jednou větou pojem pracovní síla. • Jak zní zákon o souladu výrobních vztahů a výrobních sil? • Rozděl lidské potřeby! • K čemu slouží spotřeba? • V jaké fázi „lidského kapitálu“ se právě nacházíš? • K čemu vede změna poptávky po půdě? • Co všechno zahrnujeme pod pojmem výrobní faktor kapitál? • Čemu by měla být úměrná mzda? • Kolik chlebů je na obrázku v kapitole 1.2.2?

  8. Seznam obrázků Obr. 15 http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12volvo/images/P1140887_JPG.jpg 6.9.2012 Obr. 16http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a0/Holzpolder239.jpg/800px-Holzpolder239.jpg 6.9.2012 Obr. 17 http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12up2bjaro/images/12up2bjaro_04_jpg.jpg 6.9.2012 Obr. 22 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/V%C3%BDroba_chleba_%2844%29.JPG 12.9.2012 Obr. 23 http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12tezba3c/images/12tezba3c_08_jpg.jpg 13.9.2012 Obr. 24 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/Burn_area_in_Yellowstone_National_Park.JPG/800px-Burn_area_in_Yellowstone_National_Park.JPG 13.9.2012 Obr. 25http://jakubzapl.unas.cz/fotogalerie/krhova/11.jpg 13.9.2012 Obr. 26 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1f/Product_photography.jpg/800px-Product_photography.jpg 13.9.2012 Obr. 27 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Barber_shop.jpeg/800px-Barber_shop.jpeg 13.9.2012 Obr. 28 http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12up2bjaro/images/12up2bjaro_11_jpg.jpg 13.9.2012 Obr. 29 http://jakubzapl.unas.cz/fotogalerie/skolkareni/13.jpg 13.9.2012 Obr. 30 http://jakubzapl.unas.cz/fotogalerie/kaceni-dubu-kvetonka/5.jpg 13.9.2012 Obr. 31 http://jakubzapl.unas.cz/fotogalerie/kaceni-dubu-kvetonka/5-nahled.jpg 13.9.2012 Obr. 32 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/Money_Cash.jpg/800px-Money_Cash.jpg 13.9.2012 Obr. 33 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/Mcol_money_bag.svg/56px-Mcol_money_bag.svg.png 13.9.2012