slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HIPOTERAPIA PowerPoint Presentation
Download Presentation
HIPOTERAPIA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

HIPOTERAPIA - PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on

HIPOTERAPIA. Šk. rok: 2009/2010 Vilma Kováčiková , 3. E. Druhy hipoterapie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HIPOTERAPIA' - amity


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

HIPOTERAPIA

Šk. rok: 2009/2010 Vilma Kováčiková, 3. E

druhy hipoterapie
Druhy hipoterapie

Hiporehabilitácia– začlenenie vozenia na koni alebo jazdenia do komplexu opatrení zameraných na minimalizovanie či odstránenie fyzického alebo mentálneho handicapu. Zaoberá sa liečbou prevažne telesných postihnutí, ako je detská mozgová obrna, skleróza multiplex, stavy po amputáciách končatín a podobne.Pedagogicko-psychologické jazdenie– venuje sa diagnostike a ovplyvňovaniu mentálnej zložky u širokého spektra pacientov. Od psychotikov, neurotikov, závislých na psychoaktívnych látkach cez mentálne postihnutia až po ľahké mozgové dysfunkcie.Športové jazdenie pre handicapovaných

k v hipoterapii
KÔŇ V HIPOTERAPII

Mechanika pohybu koňa:

 • Chôdza priamo vpred – konský krok podmieňuje pohyb panvy a ramenného pletenca pacienta
 • Chôdza do kruhu – chrbát koňa je mierne ohnutý v tvare kruhu, čo sa na pacientovi prejaví vypuklosťou chrbtice smerom von z kruhu. To sa využíva pri ovplyvňovaní zakrivenia chrbtice a pri skoliózach.
v ber ko a
Výber koňa

Správny typ koňa nie je určený konkrétnym plemenom, ale individuálnymi vlastnosťami každého zvieraťa. Pri jeho výbere si treba všímať jeho exteriér a charakter.

Exteriér:

- štvorcový rámec (kôň má kratší mäsitý krk a oblý, nie veľmi vyčnievajúci kohútik)

- krátky, pevný a dobre osvalený chrbát

- končatiny bez deformít

- pružné sponky (časť nohy nad kopytom)

slide5

Charakter:

- kôň musí byť pokojný, uvoľnený, trpezlivý, s chuťou pracovať, bez zlozvykov, neľakajúci sa rôznych podnetov, ľahko ovládateľný.

v cvik ko a
Výcvik koňa 

Príprava koňa sa skladá zo základného výcviku, ktorý absolvujú všetky kone, a nadstavbového špeciálneho výcviku pre hipoterapiu. Osobitné postavenie zaujíma výcviková metóda TEAM, pri ktorej sa kôň naučí nereagovať na nezvyklé pohybové a iné reakcie postihnutého a na špecifické pomôcky, ktoré pacient využíva.

vykon vanie hipoterapie
Vykonávanie hipoterapie

Tím

Spája v sebe dve zložky: medicínsku a hipologickú.

 • Medicínsku zložku zabezpečujelekár, hiporehabilitačný pracovník a pomocník.
 • Hipologickú zložku zabezpečuje hipológ.
nasadanie a zosadanie
Nasadanie a zosadanie

- vždyz ľavej strany

 • Pacienti s ľahším postihnutím vysadajú na koňa sami.
 • Pacienti s ťažkým postihnutím by mali nasadať zo špeciálnej rampy, na ktorú možno vyjsť s invalidným vozíkom.
polohovanie
Polohovanie

- vykonáva sa na stojacom aj idúcom koni

korek n polohy
Korekčné polohy

- sú podporujúce cielené polohy. Zmenou polohy rúk, poprípade hlavy, sa zacieľuje pôsobenie tak, aby čo najviac pozitívne ovplyvňovalo poškodené pohybové reťazce a aby boli čo najvhodnejšie zapájané.

- korekčných polôh je 65

tr novanie vn mania a s stredenia sa
Trénovanie vnímania a sústredenia sa

Osobitný prístup vyžadujú deti. Ich pozornosť sa pracovníci snažia upriamiť na vnímanie teploty koňa, pohybu koňa, pohybu jeho krku, pliec atď. Cez uvedomovanie si týchto podnetov prejdú na uvedomovanie si pohybov vlastného tela.

bezpe nostn opatrenia
Bezpečnostné opatrenia

Za bezpečný výkon hipoterapie zodpovedá hiporehabilitačný pracovník. Rozhoduje o aktuálnej spôsobilosti pacienta na hipoterapiu. O celkovej spôsobilosti rozhoduje lekár.

indik cie
Indikácie
 • V neurológii (DMO, skleróza multiplex, poruchy koordinácie,chôdze...)
 • V ortopédii (skoliózy, stavy po úrazoch, opreáciách, pri oslabení svalstva...)
 • V psychiatrii (neurózy a psychózy, autisti, toxikomani, schizofrenici, hyperaktívne deti,...)
 • Interné lekárstvo (vysoký tlak, rehabilitácia po infarkte myokardu, dysmenorhea,...)
kontraindik cie
Kontraindikácie

Pri zvážení stavu pacienta možno slovo kontraindikácia nahradiť termínmi neodporúča sa, alebo vykonávať za osobitnej pozornosti.

 • Za kontraindikáciu považujeme: akútne infekty, zvýšené riziko fraktúr, poruchy krvnej zrážanlivosti, pooperačné stavy v období hojenia, farmakoterapia výrazne tlmiaca pacienta, alergia na srsť koňa,...
za kontraindik ciu u det nepova ujeme
Za kontraindikáciu u detí nepovažujeme
 • neschopnosť aktívneho sedu (asistovaný aktívny sed)
 • neschopnosť úchopu (asistovaný úchop)
 • neschopnosť udržať hlavu (asistované držanie hlavy)
 • epilepsie (zvýšená bezpečnosť)

U dospelých sa pri týchto neschopnostiach hipoterapia považuje za problematickú, pre obmedzenú možnosť zabezpečiť asistované držanie tela a pre zníženú reedukačnú schopnosť.

organiz cie zaoberaj ce sa rozvojom hipoterapie na slovensku
Organizácie zaoberajúce sa rozvojom hipoterapie na Slovensku

Slovenská hipoterapeutická asociácia (SHA)

 vznikla v roku 1994. V súčasnosti má okolo 250

 • členov a od roku 1995 poriada každoročne
 • školenie pre záujemcov o hipoterapiu.
zariadenia vykon vaj ce hipoterapiu
Zariadenia vykonávajúce hipoterapiu

Na Slovensku je približne 40 zariadení, ktoré poskytujú služby hiporehabilitácie s odborne vyškoleným personálom.

Medzi najznámejšie patrí DSS Nová Baňa – Hrabiny, DSS Dúbravská, DSS Integra  v Bratislave a psychiatrická nemocnica Hronovce.

Športové jazdenie pre handicapovaných sa u nás začalo rozvíjať vo Veľkom Krtíši a v DSS Dúbravská. V roku 2001 sa konali v Poprade 1. Majstrovstvá v paradrezúre a 1. Majstrovstvá vo westernovom jazdení pre handicapovaných s medzinárodnou účasťou.