De maatschappelijke betekenis van filantropie - PowerPoint PPT Presentation

amity
de maatschappelijke betekenis van filantropie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De maatschappelijke betekenis van filantropie PowerPoint Presentation
Download Presentation
De maatschappelijke betekenis van filantropie

play fullscreen
1 / 78
Download Presentation
De maatschappelijke betekenis van filantropie
139 Views
Download Presentation

De maatschappelijke betekenis van filantropie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. De maatschappelijke betekenis van filantropie René Bekkers Oratie Vrije Universiteit 25 april 2013 Bestemming - Herkomst - Effecten

 2. Welke betekenis heeft filantropie? • De maatschappelijke bestemming Hoeveel geld en tijd voor welke doelen? • De maatschappelijke herkomst Wie geeft meer en waarom? • De maatschappelijke effecten Wat doet geven met mensen? Bestemming - Herkomst - Effecten

 3. Van beschrijving naar verklaring Voortbouwen op wat we al weten Toonaangevende onderzoeksmethoden Bestemming - Herkomst - Effecten

 4. Aantal publicaties per jaar over filantropie in verschillende wetenschappen (empirisch onderzoek naar achtergronden van geefgedrag, 1899-2005) Bestemming - Herkomst - Effecten

 5. Moderne filantropen in Nederland Bestemming- Herkomst - Effecten

 6. The GivingPledge Bestemming- Herkomst - Effecten

 7. Bestemming- Herkomst - Effecten

 8. Wall Street is een vroeg voorbeeld van Nederlandse filantropie. Bestemming- Herkomst - Effecten

 9. “Stuyvesant called upon the 43 richest residents of New Amsterdam to provide funding to fix up the ailing Fort Amsterdam and to construct a stockade across the island to prevent attacks from the north, while it took New Amsterdam's most oppressed inhabitants -- slave labor from the Dutch West India Company -- to actually build the wall.” Russell Shorto – The Island at the Center of the World Bestemming- Herkomst - Effecten

 10. Het Rijksmuseum (1885) Bestemming- Herkomst - Effecten

 11. Het Concertgebouw (1886) Bestemming- Herkomst - Effecten

 12. Het Zwanenbroedershuis Bestemming- Herkomst - Effecten

 13. Het Geefhuis Bestemming- Herkomst - Effecten

 14. De VU is Filantropie Bestemming- Herkomst - Effecten

 15. Willem Hovy Willem Hovy (1840-1915), eigenaar van brouwerij De Gekroonde Valk, schonk 25.000 gulden, een kwart van het benodigde startkapitaal voor de Vrije Universiteit.  Bestemming- Herkomst - Effecten

 16. Bestemming- Herkomst - Effecten

 17. Bestemming- Herkomst - Effecten

 18. Bestemming- Herkomst - Effecten

 19. Bestemming- Herkomst - Effecten

 20. Definities van filantropie ‘Philanthropy is voluntaryaction for the public good’. Robert (Bob) Payton (1998) ‘Filantropie staat voor vrijwillige private bijdragen (in de vorm van geld, goederen en tijd) aan publieke doelen met de intentie primair het algemeen belang te bevorderen’. Theo Schuyt (2001) Bestemming- Herkomst - Effecten

 21. Een gedragsdefinitie Filantropie is de onverplichte overdracht van hulpbronnen die ten goede komen aan een collectief, zonder dat er een tegenprestatie is afgesproken die ten goede komt aan de gever ter waarde van de overgedragen hulpbronnen. Bestemming- Herkomst - Effecten

 22. Bestemming - Herkomst - Effecten

 23. Bestemming- Herkomst - Effecten

 24. Charitas Bestemming- Herkomst - Effecten

 25. φιλανθρωπια Bestemming- Herkomst - Effecten

 26. 9 x Maatschappelijke Betekenis Bestemming - Herkomst - Effecten

 27. 9 x Maatschappelijke Betekenis Bestemming - Herkomst - Effecten

 28. 9 x Maatschappelijke Betekenis Bestemming - Herkomst - Effecten

 29. “Methodologie speelt een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling van een infrastructuur en het onderzoek dat zich daarbinnen afspeelt.” Jan Smit (2010) Bestemming- Herkomst - Effecten

 30. Miljarden per jaar Bestemming- Herkomst - Effecten

 31. Bestedingen van huishoudens (CBS) Bestemming- Herkomst - Effecten

 32. ‘Ons pleidooi voor filantropie als belangrijke factor in het verzorgings-staatparadigmamag niet leiden tot een overschatting van de veelbelovende maar toch bescheiden rol die deze sector kan spelen.’ Theo Schuyt (2012, p. 118) Bestemming- Herkomst - Effecten

 33. Nalatenschappen aan goede doelen € miljoenen Bron: CBS Bestemming- Herkomst - Effecten

 34. De Gouden Eeuw van de Filantropie Tegen 2059 zal er naar verwachting €86 miljard overgedragen zijn € miljoenen Extrapolatie op basis van cijfers CBS Bestemming- Herkomst - Effecten

 35. Wat is de herkomst van filantropie? • Sociologen: normen en netwerken in sociale groepen. • Economen: de relatieve prijs van het geven. • Sociaalpsychologen: persoonlijkheid en afhankelijkheid in sociale dilemma’s. • Politicologen: democratie, politieke voorkeur en type welvaartsstaat. • Bestuurskundigen: goed bestuur. Bestemming - Herkomst- Effecten

 36. Sociale aspecten van prosociaal gedrag • De sociale groepen waarvan mensen onderdeel zijn; • De voorkeuren van mensen in situaties waarin zij van elkaar afhankelijk zijn; • De sociale situaties waarin mensen verkeren. Bestemming - Herkomst- Effecten

 37. Herkomst: oorzaken Bestemming -Herkomst- Effecten

 38. Waarom verschilt filantropie tussen sociale groepen? • Dat is niet echt zo, het komt door de manier van onderzoek doen. • Omdat de hulpbronnen van mensen in sociale groepen van elkaar verschillen. • Omdat de maatschappelijke waarden van groepen verschillen. • Omdat mensen in groepen elkaar beïnvloeden. Bestemming - Herkomst- Effecten

 39. Overdreven? Aantal € dat KWF donateurs met een HBO/WO opleiding in 2003 meer gaven dan donateurs met een lagere school of lagere beroepsopleiding (Bekkers & Wiepking, 2011) Bestemming -Herkomst- Effecten Opleiding

 40. Overdreven? Aantal € dat KWF donateurs van verschillende kerkelijke groepen in 2003 meer gaven dan onkerkelijke donateurs (Bekkers & Wiepking, 2011) Bestemming -Herkomst- Effecten Opleiding

 41. Waarom verschilt filantropie tussen sociale groepen? • Ook als we het goed onderzoeken blijkt: het is echt zo. • Omdat de hulpbronnen van mensen in sociale groepen van elkaar verschillen. • Omdat mensen in groepen elkaar beïnvloeden. Bestemming - Herkomst- Effecten Opleiding

 42. Vrijwilligerswerk en opleiding Percentage van respondenten dat vrijwilligerswerk deed op eerdere leeftijd naar opleidingsniveau in 2000 (Bekkers & Ruiter, 2008) Bestemming - Herkomst- Effecten Opleiding

 43. Bestemming - Herkomst- Effecten Opleiding

 44. Eeneiige tweelingen Bestemming - Herkomst- Effecten Opleiding

 45. De externe invloed van onderwijs Bestemming - Herkomst- Effecten Opleiding

 46. Van Gogh (1890) De barmhartige Samaritaan Bestemming - Herkomst - Effecten Religie

 47. Altruïstische waarden en religie Percentage van de Geven in Nederland respondenten in vier groepen dat het ‘eens’ of ‘helemaal eens’ is met de stelling “Ik vind het belangrijk hulp te geven aan de armen en anderen die het nodig hebben” (bron: GINPS02-12, n=9.833) Bestemming - Herkomst- Effecten Religie

 48. Herkomst: oorzaken Bestemming -Herkomst- Effecten

 49. Bestemming - Herkomst- Effecten Europa

 50. Geefgedrag (1997) Bestemming - Herkomst- Effecten Religie