7 grzech w g wnych przy zagospodarowywaniu nabrze y w miastach n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
7 grzechów głównych przy zagospodarowywaniu nabrzeży w miastach PowerPoint Presentation
Download Presentation
7 grzechów głównych przy zagospodarowywaniu nabrzeży w miastach

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14
amity-riley

7 grzechów głównych przy zagospodarowywaniu nabrzeży w miastach - PowerPoint PPT Presentation

94 Views
Download Presentation
7 grzechów głównych przy zagospodarowywaniu nabrzeży w miastach
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 7 grzechów głównych przy zagospodarowywaniu nabrzeży w miastach Marta Ryżewska m_ryzewska@yahoo.pl

 2. #1 Lekceważenie potrzeby zagwarantowania odpowiedniej jakość wody i środowiska • Warunek konieczny i mający pierwszorzędne znaczenie • Odpowiedzialność władz administracyjnych

 3. #2 Niezachowanie bilansu pomiędzy korzyściami dla środowiska naturalnego a potrzebami mieszkańców ośrodków miejskich • W miastach: ścisły związek pomiędzy potrzebami człowieka i środowisko naturalne. • Słowo klucz: KOMPROMIS • Przecenia się znaczenie wtórnych lasów łęgowych • Przecenia się znaczenie infrastruktury

 4. #3 Bagatelizowanie priorytetu jakim jest publiczny dostęp i różnorodność wykorzystania nabrzeży • Nabrzeża powinny być dostępne dla wszystkich • Różnorodne wykorzystanie • Dostęp = możliwość wchodzenia w różne interakcje z wodą lub otoczeniem • Partycypacja społeczna zapewnia właściwe zagospodarowanie

 5. #4 Brak wizji • Jasne cele i sposoby ich osiągnięcia • Ideał: wspólna wizja - szansa na obywatelską inicjatywę i stworzenie wspólnoty • Nabrzeża - element istniejącej tkanki miejskiej • Historyczna tożsamość nadaje przestrzeni nabrzeżnej charakter

 6. #5 Zaniedbanie faktu, że zagospodarowanie jest procesem długoterminowym i musi być ciągłe • planowanie długoterminowe • cele realizowane niezależnie od sytuacji ekonomicznej, cykli gospodarczych, czy innych interesów krótkoterminowych • sukcesywne przebudowywanie umożliwia mieszkańcom różnych części miasta korzystanie z ich potencjału • drobiazgowa analiza podstawą dobrego planu

 7. #6 Niechęć lub niedocenianie partnerstwa publiczno – prywatnego • PPP przyspiesza proces zagospodarowywania nabrzeży • Udział władz publicznych gwarantuje: • właściwą jakość projektu • Dostęp dla całego społeczeństwa • Przedstawicieli sektora prywatnego cechuje lepsza znajomość rynku i są w stanie lepiej dopasować rozwiązania do możliwości. Kierują się rachunkiem ekonomicznym.

 8. #7 Niewykorzystywanie możliwości uczenia się na błędach, wiedzy oraz doświadczeń innych • krajowe i międzynarodowych sieci • udziału specjalistów reprezentujących wiele dziedzin naukowych • wymiana informacji • Waterfront International Network: www.waterfront-net.org

 9. Przykład, który spełnia wszystkie przykazania

 10. źródło zdjęć: http://www.waterfrontoronto.ca/

 11. Źródła: • Toronto Waterfront: http://www.waterfrontoronto.ca/our_waterfront_vision • http://www.toronto.ca/abcc/obcapc-waterfront-toronto.htm • 9 Steps to Creating a Great Waterfront: http://www.pps.org/stepstocreatingagreatwaterfront/ • Great Waterfronts of the World: http://www.pps.org/greatwaterfronts/ • 10 Qualities of a Great Waterfront Destination: http://www.pps.org/10_qualities_of_a_great_waterfront/ • Waterfront Network: http://www.waterfront-net.org/ • Jałowiecki B., 2002, Przestrzeń społeczna rzek, [w:] Konopka Z. (red.), 2002, Rzeki. Architektura i krajobraz, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2002, s.113-119 • Kosiński W., 1999, Rzeka i miasto – krajobraz, urbanistyka, architektura [w:] Interdyscyplinarność w badaniach dorzecza, Kraków 1999 • Pancewicz A., 2002, Rzeka w przestrzeni miejskiej. Próba określenia wzajemnych relacji [w:] Konopka Z. (red.), 2002, Rzeki. Architektura i krajobraz, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2002

 12. Dziękuję za uwagę.