m ti n verandi kv takerfi l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Á móti núverandi kvótakerfi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Á móti núverandi kvótakerfi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Á móti núverandi kvótakerfi - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Á móti núverandi kvótakerfi. Díana Dögg Víglundsdóttir – Neskaupstaður Hildur Elísabet Þorgrímsdóttir – Keflavík Kolbrún Georgsdóttir – Reykjavík/Breiðholt Sara Þórunn Óladóttir Houe – Reykjavík/Vesturbær. Fyrir tíma kvótakerfis. Fiskveiðar voru aukabúgrein landbúnaðar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Á móti núverandi kvótakerfi' - amish


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
m ti n verandi kv takerfi

Á móti núverandi kvótakerfi

Díana Dögg Víglundsdóttir – Neskaupstaður

Hildur Elísabet Þorgrímsdóttir – Keflavík

Kolbrún Georgsdóttir – Reykjavík/Breiðholt

Sara Þórunn Óladóttir Houe – Reykjavík/Vesturbær

fyrir t ma kv takerfis
Fyrir tíma kvótakerfis
 • Fiskveiðar voru aukabúgrein landbúnaðar
 • Fiskveiðar voru aðallega stundaðar á veturna
 • Kaupmenn gerðu út þilskip
 • Fyrsti togarinn Jón forseti
 • Eftir að togarinn kom til sögu þá var farið að veiða allt árið um kring
kv takerfi
Kvótakerfi
 • Til í mörgum útgáfum
 • Tilgangur með því er að hafa stjórn á því magni sem einskaklingar mega nýta
 • Oft notað þegar um sameiginlega auðlind er um að ræða
  • Fiskistofnar við Íslandsmið eru endurnýtanleg en þó takmörkuð sameiginleg auðlind landsins
kv takerfinu komi
Kvótakerfinu komið á
 • Fyrstu vísar að kvótakerfi voru þegar stjórnun fiskveiða var sett í landslög árið 1948
 • Þegar landhelgin var stækkuð í 200 mílur sköpuðust forsendur til fiskveiðistjórnunar
 • Í skýrslu Hafrannsóknarstofnun árið 1976 kom fram að þorskstofninn væri ofveiddur og þyrfti að takmarka veiðarnar úr honum
 • Í kjölfarið var sett á lagnirnar skrapdagakerfi, sem hélst nær óbreytt þar til ársins 1983
kv takerfinu komi5
Kvótakerfinu komið á
 • Árið 1983 var það nefnd á vegum sjávarútvegsráðherra sem samanstóð af hagsmunaaðilum í sjávarútvegi sem mælti með því að koma á fót kvótakerfi.
 • 20. desember 1983 voru samþykkt lög um stjórnun fiskveiða
 • Sjávarútvegsráðherra fékk heimild til þess að hámarka veiðar úr einstaka fiskstofnum
kv takerfinu komi6
Kvótakerfinu komið á
 • Nokkrar breytingar voru gerðar á lögunum um fiskveiði þar til árið 1990 þegar núverandi lög tóku gildi
 • Markmið við setningu laga var að
  • Takmarka veiðar
  • Ná fram hagkvæmastri nýtingu stofnanna
  • Koma í veg fyrir að fiskveiðiflotinn héldi áfram að stækka og draga út óhagræðisáhrifum sem fylgir ofsók og offjárfestingu
l g nr 38 1990
Lög nr. 38/1990
 • Ítarleg og heildstæð lög um stjórn fiskveiða voru sett árið 1990
 • Byggja á aflamarkskerfi
  • Kvótinn úthlutaður til einstakra skipa
  • Nær yfir allar fisktegundir
  • Sóknarmarkskerfið lagt af
  • Heimilt er að flytja kvóta á milli skipa og einnig má framselja á önnur skip.
 • Lögunum um stjórn fiskveiða hefur reyndar tekið smá breytingum síðan 1990 en grundvallarhugmyndin er sú sama
gallup k nnun fr 2004
Gallup könnun frá 2004
 • Ekki nema 18% af þjóðinni sem eru ánægðir með það eins og það er í dag.
 • Það voru ekki nema 19% svarenda sem vildu kvótakerfið alveg burt.
 • 64% sem að vilja breyta því með einum eða öðrum hætti.
gallup k nnun a sem a 64 j arinnar vildi breyta vi kv takerfi
Gallup könnunÞað sem að 64%þjóðarinnar vildi breyta við kvótakerfið
 • 15% vildu dreifðara eignarhald á kvótanum.
 • 13% vildu byggðarkvóta.
 • 12% vildu banna framsal veiðiheimilda og efla smábátaútgerð þannig að þjóðin ætti kvóta.
 • Ennfremur vildu 4% taka upp veiðileifagjald
af hverju er nau synlegt a breyta kv takerfinu
Af hverju er nauðsynlegt að breyta kvótakerfinu.
 • Kvótakerfið býður upp á brottkast og sýnir því ranga aflaskýrslu.
 • Þorskafli Íslendinga hefur minnkað um 50% eftir tilkomu kvótakerfisins, þannig að stækkun veiðistofna er enginn.
 • Kvótakerfið gerir það nær ómögulegt fyrir nýliða að hefja rekstur.
 • Skuldir sjávarútvegsins hafa nær tífaldast eftir komu kvótakerfisins.
 • Kvótakerfið hefur mjög slæm áhrif á sjávarbyggðir, þar sem kvótinn allur er seldur í burtu og eftir sitja íbúar án atvinnu sem síðan flytja í burtu.
sl m hrif sj varbygg ir
Slæm áhrif á sjávarbyggðir
 • Mikill fækkun hefur átt sér stað í langflestum sjávarbyggðum landsins og þá sérstaklega á Vestfjörðum og Austurlandi.
 • Á Vestfjörðum hefur fjórði hver íbúi flutt í burtu eftir tilkomu kvótakerfisins.
 • Fækkun hefur átt sér stað í 36 af 56 sjávarbyggðum.
 • Þar sem fækkun hefur orðið mest hefur þjónusta minnkað og þegar þjónustan er orðin lítil flytja ennþá fleiri í burtu.
s knarmarki
Sóknarmarkið

Er það kerfi sem Færeyingar nota

Hvert skip með ákveðinn dagafjölda

Með því móti er allur fiskurinn notaður og kemur í veg fyrir brottkast

Aðeins bátar 15t og stærri og nota sömu veiðafærin mega skipta á milli sín veiðidögum.

slide13
Dæmi
 • Línubátar fá 128 daga og 30 í FB
 • Togarar fá 196 daga
 • 15-40 Tonna skip fá 79 daga og 30 í FB
 • 40+ fá 96daga og 30 í FB
 • Trillur fá 22.000 daga (reiknast u.þ.b. róður á hverjum degi í 60 ár)!
brottkast
Brottkast
 • Með þessu móti er minna brotkast af fiski og komið í veg fyrir það að svikist sé undan stofni.
 • Minna af fisk fer framhjá vigt
 • Betra fyrir fiskifræðinga og líffræðinga því með þessu móti vita þeir betur hve mikið af fisk er í sjónum.
hva m gera betur
Hvað má gera betur.
 • Hægt væri að innheimta leigugjald af núverandi kvótahöfnum.
 • Það væri líka hægt að leggja niður kvótakerfið og stjórna sókninni með gjaldtöku.
 • Hægt væri að gera uppboð á veiðiheimildum þar sem að útgerðirnar mundu greiða gjald af fiskistofnunum sem að viðkomandi veiddi sem ræðst af eigin mati af framtíðarrentunni.
 • Sóknarstýring væri einnig lausn þar sem að flotanum væri gefið leyfi til þess að veiða eins og þeir vildu með ákveðnum takmörkunum eins og t.d. fjölda veiðidaga, skipastærð , veiðafæranotkun og hvaða svæði væru leyfð á ákveðnum tíma.
vangaveltur
Vangaveltur
 • Ef framsal á aflaheimild á milli skipa og trilla væri ekki leyfileg þá hefðu ekki aðeins stórubátarnir endað með mest allan kvótann heldur hefði hann einnig haldist hjá þeim minni.
 • Sniðugt hefði verið að setja Sóknamarkskerfið á fyrir trillurnar
 • Leyfa hverjum sem hafa áhuga og fjarmagn að kaupa kvóta.
vangaveltur17
Vangaveltur
 • Hefði í upphafi kvótakerfið verið bundið við ákveðin landshluta, þá hefði hver landshluti sinn sterka bæjarkjarna sem hugsanlega hefði meiri margföldunar áhrif en nú myndast á þessum stöðum.
 • Stærðarhagkvæmni á fleiri stöðum en í Reykjavík!!