vertaisohjaajatoiminta n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vertaisohjaajatoiminta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vertaisohjaajatoiminta

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11
amir-burgess

Vertaisohjaajatoiminta - PowerPoint PPT Presentation

98 Views
Download Presentation
Vertaisohjaajatoiminta
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vertaisohjaajatoiminta

 2. ” Olen kuin yksi noista tiilistä. Tarvitsen ympärilleni toisia tiiliä, jotka ovat samanlaisia kuin minä, tarvitsen niitä tuekseni. Ja kukapa tietää, ehkä minäkin vuorostani tuen niitä, joitakin niistä?” Merete Mazzarella (2003)

 3. Vertaisohjaajatoiminnan tavoite • Epilepsialiitto kouluttaa epilepsiaa sairastavia ihmisiä sekä heidän omaisiaan ja läheisiään toimimaan vertaisohjaajina liiton kuntoutus-, järjestö- sekä yhdistystoiminnassa • Monipuolisen psykososiaalisen tuen toteutuminen ryhmämuotoisessa toiminnassa kokemustietoa ja vuorovaikutuksellista oppimista hyödyntämällä

 4. Mikä on vertaisohjaaja? • Epilepsialiiton vertaisohjaajat ovat VVAA- projektissa valmennettuja kokemusasiantuntijoita • Tuovat oman epilepsiatarinansa kautta ryhmään kokemustietoa • Ovat valmiita jakamaan omaa kokemustaan ryhmän kanssa → ryhmäläiset uskaltavat käsitellä omia epilepsiakysymyksiään avoimesti

 5. Vertaisohjaaja • Kyky reflektoivaan ajatteluun ja hyvät vuorovaikutustaidot • Oman epilepsian tulee olla sellainen, ettei toiminta kuormita häntä liikaa • On oltava riittävän sopeutunut sairauteensa • Kykenee palauttamaan mieleensä omat kokemuksensa sairastumisesta (kipukohdat, pelot, avuttomuus)

 6. Vertaisohjaaja • Ei ole opettaja tai ”saarnamies” (kyky toimia ryhmässä ja antaa tilaa muille) • Ei ole henkilökohtainen tukihenkilö • Oltava hyvässä fyysisessä ja psyykkisessä kunnossa • Motiivina ei saa olla oma avun tarve (toiminta tarjoaa eväitä myös omalle kasvulle)

 7. Vertaisohjaaja voi toimia • Ammattilaisen tai työryhmän yhteistyökumppanina kuntoutumistoiminnan tukiryhmissä ja kuntoutumiskursseilla • Alustajana, kannustajana, rohkaisijana, rinnalla kulkijana ja hengenluojana järjestötapahtumissa ja lomatoiminnassa • Vertaistukitoiminnan järjestäjänä ja ohjaajana yhdistystoiminnassa • Vertaisohjaajatoiminnasta kertovana henkilönä eri tilaisuuksissa

 8. Toimintasuunnitelma 2011 • Vertaisohjaajat on valmennettu kuntoutustoimintaan ammattilaisten työpariksi • Järjestötapahtumien ohjaajina ammattilaisten työpareina perhe-, nuoriso-, liikunta-, seniori- sekä vaikeat ja harvinaiset epilepsiat –tapahtumien yhteydessä

 9. Toimintasuunnitelma 2011 • Vertaisohjaajia kutsutaan yhdistyksille suunnattuihin alueellisiin koulutustilaisuuksiin • Vertaisohjaajien verkottuminen muiden järjestöjen vertaisohjaajien kanssa • Verkossa tapahtuva vertaisohjaajatoiminta • Uusien vertaisohjaajien rekrytointi

 10. Vertaisohjaajien rekrytointi • Kuntoutumiskurssit • Avokurssit ja tukiryhmät • Valtakunnalliset ja alueelliset järjestötapahtumat • Yhdistystoiminta • Valinnan tekee järjestötiimi ja kuntoutuspäällikkö

 11. Mahdollisuudet • Uusia toimintamuotoja ja toimijoita yhdistyksiin • Ohjausresurssi valtakunnallisiin järjestötapahtumiin • Ohjaus- ja/tai suunnitteluresurssi yhdistysten alueelliseen yhteistoimintaan • Ohjaus- ja/tai suunnitteluresurssi esim. NV- yhteistoimintaan