slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ENERJİ POLİTİKALARINDA KÖMÜRÜN YERİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

ENERJİ POLİTİKALARINDA KÖMÜRÜN YERİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

ENERJİ POLİTİKALARINDA KÖMÜRÜN YERİ. KÖMÜR: Kömürün Oluşumu: Uygun ortamlarda bataklıklarda bozunma ve çürümeden kurtulan, bitki kalıntı birikimlerinin zamanla sıcaklık, basınç gibi etkilerle değişimi sonucu oluşur.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ENERJİ POLİTİKALARINDA KÖMÜRÜN YERİ' - amir-burgess


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

KÖMÜR:

Kömürün Oluşumu: Uygun ortamlarda bataklıklarda bozunma ve çürümeden kurtulan, bitki kalıntı birikimlerinin zamanla sıcaklık, basınç gibi etkilerle değişimi sonucu oluşur.

Kömür, çoğunlukla karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan az miktarda kükürt ve nitrojen içeren bir enerji hammaddesidir.

slide3

DÜNYA KÖMÜR REZERVLERİ (milyar ton)

Asya Pasifik

Kuzey Amerika

Eski SSCB

Avrupa

Orta ve Güney Amerika

Afrika

Orta Doğu

Kaynak: BP 2002 İstatistikleri

potans yel talep ve alternat fler

Hidro

Biomass

Rüzgar

Photovoltaic

Nükleer

Gaz

Kömür

+

-

-

+

-

-

-

-

-

+

+

O

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

O

-

+

+

+

+

O

-

-

-

+

+

-

POTANSİYEL, TALEP VE ALTERNATİFLER
 • Potensiyel
 • Rekabet
 • Çevresel Kabul Edilebilirlik
 • Halkın Katılımı
 • Yakıt Riski
 • İşlevsel Esneklik

+

O

O

+

+

O

-

+

O

+ Olumlu

O Belirsiz

- Olumsuz

Kaynak: VGB PowerTech, 2002

slide5

DÜNYA KÖMÜR TALEBİ

Teshin

Teshin

Sanayi

Sanayi

Diğer

Diğer

Elektrik

Elektrik

Tüm ülkelerde enerji üretiminde kömürün önemi artmaktadır.

Kaynak: IEA 2002 İstatistikleri

slide6

2002 Yılı

R E Z E R V (Milyar Ton)

Ü R E T i M (Milyon Ton)

Taş Kömür

Linyit

TOPLAM

Taş Kömür

Linyit

TOPLAM

Kömür

%

Kömür

%

Kuzey Amerika

117

140

257

26

936

91

1.027

23

Güney Amerika

8

14

22

2

52

52

1

Avrupa

41

72

113

11

205

352

557

12

Eski SSCB Ülkeleri

98

133

231

23

322

181

503

11

Afrika

61

0,2

61,2

6

231

231

5

Asya ve Okyanusya

184

108

292

30

1.890

142

2.032

45

TÜRKİYE

1

8

9

1

3

65

68

2

TOPLAM

510

475,2

985,2

100

3.639

831

4.470

100

Dünya’da Kömür Rezervi ve Üretimlerine Ait Bilgiler:

Kömür, ülkemizin sahip olduğu önemli doğal kaynaklardan biridir. Türkiye’de halen görünür 7 milyar ton, mümkün ve muhtemel 1,2 milyar ton olmak üzere yaklaşık 8,2 milyar ton linyit rezervi bulunmaktadır. Bu rezervin 2,5 milyar ton’u TKİ sahalarında bulunmaktadır. Bu rezervler dünya genelinin % 2’sini oluşturmaktadır. Dünya linyit üretiminin ise % 8’i Türkiye’de yapılmaktadır.

slide7

DÜNYA KÖMÜR REZERVİ

·50’den fazla ülkede üretim,

·tedarik sorunu yok.

slide11

ELEKTRİK ÜRETİMİNE KULLANILAN YAKITLARIN FİYATLARI (ABD $/ton kömür eşdeğeri)

Doğal GazKömür

Türkiye 128,8 50,2

İngiltere 80,9 55,0

ABD 131,2 34,6

İspanya 128,4 ?

Portekiz 161,4 37,6

Polonya - 38,7

Kore - 58,3

Japonya 300,1 45,5

İtalya 133,3 46,1

İrlanda 77,0 35,3

Almanya 114,7 52,2

Finlandiya 88,1 34,8

Belçika 103,1 55,9

Kaynak: IEA - 2001

slide12

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KÖMÜR TEKNOLOJİLERİNİN MALİYET REKABETİ

Yatırım $ 500 - $ 600 / kW

Elektrik Maliyeti (cent/kWh)

Kömürle Çalışan Santrallar

Yatırım $ 1000 - $1200 /kW

Kömür Fiyatı $ 1,00 - $ 1,25 / MM BTU

Doğal Gaz Kombine Çevrim

Doğal Gaz Fiyatı ($/MM BTU)

Kaynak: DOE

slide13

KÖMÜRE DAYALI TERMİK SANTRALLERİNİN VERİM ARTIŞI

Çin-Rusya

Dünya Ortalaması

Modern Teknoloji

Gelecekteki Teknolojiler

Kaynak: IEA – CIAB – 2002

mwh ba ina elektr k ret m nde co 2 em syonu
MWh BAŞINA ELEKTRİK ÜRETİMİNDE CO2 EMİSYONU

Emisyon

Emisyon / Kömür Kullanımı (ton)

Kömür Kullanımı

VERİM (%)

Kaynak: WCI, 2002

slide15

LİNYİTE DAYALI TERMİK SANTRALLERİNDE

YAKIT MİKTARI VE CO2 EMİSYON AZALMASI

1012

1000

- 20 %

361

800

750

CO2 Emisyonu (g/kWh)

Yakıt Tüketimi (g/kWh)

286

500

2010

2000

1980

1990

1970

1960

Kaynak: VGB PowerTech, 2002

slide16

TÜRKİYE’DE ENERJİ SEKTÖRÜ

ÖNEMLİ LİNYİT HAVZALARI

(milyon ton)

DİĞER TESİSLER

ELEKTRİK SANTRALLARI

slide17

TÜRKİYE’DE KÖMÜR ARAMALARI:

 • Sondajlı Arama: 1960-2002 1.667.673 m
 • 1970-1990 yılları arasında Arama Faaliyetleri1.484.000 m
 • 1990 ve sonrası Arama Faaliyetleri183.673 m
 • Belirlenen Toplam Linyit Rezervi 9,3 milyar ton
 • Tüketilen Toplam Linyit Rezervi 1,0 milyar ton
 • 2002 yılı Kalan Linyit Rezervi 8,3 milyar ton
slide18

TÜRKİYE’NİN LİNYİT REZERVİ

 • Ülkemizde en yaygın enerji kaynağı,
 • 37 ilde ve tüm coğrafik bölgelerde
slide19

TÜRKİYE LİNYİT REZERVLERİNİN KALİTESİ

·Toplam rezerv içindeki payları dikkate alındığında, linyitlerimiz düşük ısıl değerlidir.

slide20

TÜRKİYE LİNYİT REZERV VE ÜRETİMİN DAĞILIMI

2001 yılı:

TKİ Kurumu’nun toplam rezerv içindeki payı % 30 olmasına rağmen toplam üretim içindeki payı % 52’dir.

slide22

TKİ’NİN ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ VİZYONU:

TKİ Genel Müdürlüğü enerji sektöründe ağırlıklı bir yere sahip, gerek üretim miktarı ve maliyeti yönünden, gerekse organizasyon ve insan kaynaklarının kalitesi ve verimliliği yönünden dünyanın gelişmiş madencilik kuruluşları ölçeğinde kıyaslanabilir bir kuruluştur.

TKİ’NİN ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ MİSYONU:

TKİ Genel Müdürlüğü, Türkiye enerji politikalarının belirlenmesinde ve sorunların çözümünde önemli katkılar koyan bir Kuruluştur.

slide23

TKİ’NİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE KADAR GELİŞMESİNİ ETKİLEYEN İÇ FAKTÖRLER

 • Beş yıllık kalkınma ve icra planları,
 • 1978 – Devletleştirme,
 • 1980-1987 - Yatırım Dönemi, Pazar Sabitlenmesi,
 • 1984-1987 - İthal Kömür Girişi,
 • 1987 ve sonrası
 • Yeni projelerin azalması,
 • İdame ve yenileme yatırımlarının azalması,
 • Hizmet alımının artması
 • 1991 - Yeniden Yapılanma ve Kömür Satış Tevzi Müessesesi’nin
 • kapatılması,
 • 1992 - Fiyatlandırma Politikası’ndaki Bağımsızlık,
 • 2001-2002 - Bakanlar Kurulu Yatırım ve Finansman Kararnameleri
slide24

TKİ’NİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE KADAR GELİŞMESİNİ ETKİLEYEN DIŞ FAKTÖRLER

 • 1939 - Garp Linyitleri Müessesesi’nin kuruluşu,
 • 1940 - Kömür Satış Tevzii Müessesesi’nin kuruluşu,
 • 1957 - Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun kuruluşu,
 • 1970 - Türkiye Elektrik Kurumu’nun kuruluşu,
 • 1973 - Afşin-Elbistan Müessesesi’nin kuruluşu,
 • 1973 - Birinci Petrol Krizi,
 • 1978 - 2172 sayılı Devletleştirme Kanunu,
 • 1979 - İkinci Petrol Krizi,
 • 1983 - Çevre Kanunu,
 • 1983 - 2840 sayılı Devletleştirilen Bazı Linyit Sahaların İadesi ile ilgili
 • Kanun,
 • 1983 - Türkiye Taş Kömürü Kurumu’nun TKİ’den ayrılışı,
slide25

1984 - KİT hakkında 233 sayılı KHK,

 • 1984 - 3096 sayılı YİD Kanunu,
 • 1984 - Isınma amaçlı ilk kömür ithalatı,
 • 1985 - 3213 sayılı Maden Kanunu,
 • 1987 - İlk doğal gaz ithalatı,
 • 1987 - ÇED Yönetmeliği,
 • 1989 - Sivas Kangal’ın TEK’e devri,
 • 1990 - Körfez Savaşı,
 • 1991 - Kömür Satış Tevzii Müessesesi’nin kapatılması,
 • 1994 - 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu,
 • 1995 - TEK’in TEAŞ ve TEDAŞ olarak bölünmesi,
 • 1995 - Afşin-Elbistan’ın TEAŞ’a devri,
 • 1997 - 4283 sayılı Yİ Kanunu,
 • 2000 - Çayırhan’ın TEAŞ’a devri ve 4501 sayılı Tahkim Yasası,
 • 2001 - TEAŞ’ın EÜAŞ, TETAŞ ve TEİAŞ olarak bölünmesi,
 • 2001 - 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu,
 • 2002 - EPDK’nın kurulması,
 • 2002 - Enerji Piyasası’na yönelik Lisans Yönetmeliği
slide26

TÜRKİYE’DE LİNYİTE DAYALI TERMİK SANTRAL KURULU GÜCÜ (2001 YILI SONU İTİBARİYLE)

Türkiye’de linyite dayalı kurulu güç:6.400 MW

Toplam kurulu güç içinde linyitin payı:% 23,8

Türkiye’de linyite dayalı elektrik üretimi:34.367 GWh

Toplam elektrik üretiminde linyitin payı:% 27,5

TKİ linyitlerine dayalı kurulu güç:3.953 MW

Toplam kurulu güç içinde TKİ’nin payı:% 14,5

slide27

Proje Adı

Kömür Tüketim Kapasitesi

(1000 ton/yıl)

Kurulu Güç

(MW)

Muğla-Yatağan

5.350

630

Muğla-Milas-Sekköy

3.750

420

Muğla-Hüsamlar-Kemerköy

5.000

630

Çanakkale-Çan

1.800

320

Kütahya-Seyitömer

7.100

600

Kütahya-Tunçbilek

2.450

429

Manisa-Soma

8.000

1.034

Bursa-Orhaneli

1.500

210

Afşin-Elbistan

18.000

1.360

Sivas-Kangal

5.400

450

Ankara-Çayırhan

4.300

620

TOPLAM

62.650

6.703

TKİ TARAFINDAN YAPILAN VE TERMİK SANTRALLERİ BESLEYEN MADEN SAHALARI PROJELERİ

* 2003 yılında 2*160 MW’lık Akışkan Yataklı Yakma Sistemli Çan Termik Santralı’nın ve 2004 yılında 4*350 MW’lık Elbistan-B Santralı’nın devreye alınması ile termik santralların toplam kurulu gücü 8.120 MW’a, kömür tüketim kapasitesi ise 80 milyon ton/yıl’a ulaşacaktır

slide29

TÜRKİYE LİNYİT REZERVLERİNİN ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KULLANIM POTANSİYELİ VE TAHMİNİ YATIRIM İHTİYACI

İşletilen Rezervlerin Miktarı : 1,6 milyar ton

Değerlendirilebilecek Rezerv Miktarı : 3,9 milyar ton

İlave Üretim Miktarı : 114 milyon ton/yıl

İlave Termik Santral Gücü : 9.655 MW

Yeni Maden Yatırımı : 1,5 milyar ABD $

Yeni Termik Santral Yatırımı : 12 milyar ABD $

Elektrik Üretimi

Tam Kapasite : 63 milyar kWh/yıl

Güvenilir : 53 milyar kWh/yıl

slide33

TKİ ÜRETİMİ

 • TKİ tarafından yapılan üretimin % 90’ı açık işletmelerden, % 10’u yeraltı İşletmelerinden olmaktadır.
slide35

ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER:

 • 2001 Yılı itibariyle Toplam Elektrik Üretiminde Linyitin Payı
 • Sivas Kangal (1989),
 • Afşin-Elbistan (1995),
 • Çayırhan (2000)
 • Sahalarının TKİ’den EÜAŞ’a devri ile,
 • TÜRKİYETKİ
 • % 28 % 17
slide36

İTHAL KAYNAKLAR

 • 1987 yılından itibaren taşkömürü ve doğal gaz ithalatındaki gelişmeler TKİ Kurumu’nun Pazar kaybetmesine neden olmuştur.
 • Elektrik Üretiminde Doğal Gaz
 • Doğal Gaz
 • Isınma ve Sanayide Taşkömürü
 • Petrokok
slide37

Yerli Kaynak

İthal Kaynaklar

slide38

(%)

1985

2001

Linyit

42

28

Hidrolik

35

20

Doğal Gaz

0,2

40

TKİ

42

17

elektr k ret m nde neden k m re nem ver lmel
ELEKTRİK ÜRETİMİNDE NEDEN KÖMÜRE ÖNEM VERİLMELİ?
 • Elektrik üretiminde değerlendirilebilecek kömür rezervinin olması,
 • Güvenilir olması,
 • Katma değer yaratılması ve çoğaltan etkisinin olması,
 • Elektrik üretim maliyetinin alternatif ithal yakıtlara göre düşük olması,
 • Temiz kömür yakma teknolojilerindeki gelişmelerin olması,
 • 3,9 milyar ton kömür rezervinin fizibilitesinin hazır olması.