Download
pa stwowa szko a muzyczna i stopnia n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia

164 Views Download Presentation
Download Presentation

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PREZENTACJA MULTIMEDIALNA Państwowa Szkoła MuzycznaI stopnia im.Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku

 2. Witamy w progach naszej Szkoły. Skoro oglądasz teraz tę prezentację to znaczy, że jesteś zainteresowany edukacją muzyczną. Jeśli chcesz się uczyć grać na jakimś instrumencie, chcesz zdobyć albo poszerzyć wiedzę muzyczną , to dobrze trafiłeś.

 3. W naszej Szkole będziesz mógł się uczyć grać na różnych instrumentach: fortepian skrzypce klarnet akordeon wiolonczela saksofon gitara kontrabas flet poprzeczny perkusja

 4. W roku szkolnym 2007/08 na ucznia szkoły muzycznej pasowaliśmy 62 pierwszaków.

 5. Czego będziesz się uczył? Oczywiście muzyki i o muzyce Zobacz ...

 6. Jeśli nie ukończyłeś jeszcze 8 roku życia będziesz uczył się w cyklu sześcioletnim

 7. a Twoimi obowiązkowymi zajęciami będą: lekcje indywidualne na instrumencie głównym kształcenie słuchu rytmika audycje muzyczne

 8. Jeśli ukończyłeś już 8 rok życia będziesz uczył się w cyklu czteroletnim

 9. a Twoimi obowiązkowymi zajęciami będą: lekcje indywidualne na instrumencie głównym kształcenie słuchu audycje muzyczne

 10. Wszyscy uczniowie kończący szkołę muzyczną powinni umieć grać na fortepianie. W związku z tym w cyklu sześcioletnim od klasy 5, a w cyklu czteroletnim od klasy III rozpoczniesz zabawę z klawiszami.

 11. Na ZAJĘCIACH INDYWIDUALNYCH poznasz swój instrument i nauczysz się na nim grać Na KSZTAŁCENIU SŁUCHU dowiesz się więcej o dźwiękach w muzyce

 12. Na zajęciach RYTMIKI będziesz bawił się w rytm muzyki  dowiesz się co to jest dźwięk

 13. Na AUDYCJACH MUZYCZNYCH poznasz utwory muzyczne i ich twórców dowiesz się więcej o muzyce

 14. Dodatkowych wrażeń doznasz grając i śpiewając w zespołach Szkolnym chórze Zespole Kameralnym Zespole smyczkowym

 15. W 2003 r szkoła obchodziła XXX-lecie istnienia. Uroczystości jubileuszowe zostały połączone z nadaniem szkole imienia znanej na całym świecie Rodziny Wiłkomirskich.

 16. Wieczornica w 10 rocznicęśmierci Kazimierza Wiłkomirskiego i Marii Wiłkomirskiej, która odbyła się z udziałem Pani Teresy Wiłkomirskiej

 17. Utrzymujemy kontakt z przyjaciółmi naszych Patronów. Koncert „Misterium światła” w wykonaniu Tria „Clavocello”

 18. Pani Teresa Wiłkomirska kilka razy z rzędu zaszczyciła nas swoją obecnością nie szczędząc uczniom ciepłych słów.

 19. Kiedy i jak powstała nasza Szkoła i co robimy oprócz zajęć wymienionych wcześniej? Dowiesz się o tym wszystkim na następnych kartach.

 20. PSM I stopnia im. Rodziny Wiłkomirskich powstała w styczniu 1973 r Pierwsi uczniowie pobierali naukę w siedzibie SOM przy ul. Kolejowej. Obecnie szkoła mieści się w dwóch budynkach przy ul. Króla Pole 5 i Hallera 9.

 21. Na przestrzeni 35 lat placówką kierowali:

 22. a w chwili obecnej od roku 2003 Beata Olszańska

 23. W naszej Szkole pracuje 26 nauczycieli. Wszyscy posiadają specjalistyczne wykształcenie w kierunku muzycznym. Nauczyciele stale podnoszą swoje umiejętności i kwalifikacje biorąc udział w licznych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego.

 24. Dotychczas mury szkoły Opuściło ponad 600 absolwentów. Znaczna część ukończyła lub aktualnie kontynuuje naukę w szkołach muzycznych II stopnia i akademiach muzycznych.

 25. Koncertujemy ...

 26. Jako uczeń naszej Szkoły będziesz mógł uczestniczyć w wielu imprezach np. prezentować zdobywane umiejętności na: • występach o zasięgu miejskim i regionalnym • koncertach szkolnych • popisachklasowych

 27. Nasze koncerty często łączą w sobie różne dziedziny sztuki: plastykę, taniec, choreografię i pantomimę. Koncert szkolny „Bajka”

 28. W czerwcu 2006 r w sali widowiskowej Kina „Lot” uczniowie zaprezentowali spektakl słowno-muzyczny „Z piosenką dookoła świata”. skierowany do wszystkich przedszkolaków i uczniów młodszych klas szkół podstawowych Świdnika

 29. Już będąc w pierwszej klasie będziesz mógł zaprezentować młodszym kolegom z przedszkola swój instrument i pokazać jak się na nim gra. „Muzyczne ZOO”

 30. Jeżeli lubisz śpiewać kolędy, to zapraszamy Cię do czynnego udziału w wieczorach kolęd i pastorałek. Jasełka 2006

 31. Koncert z okazji Święta Niepodległości w Rybczewicach

 32. Koncert Mikołajkowy, na którym wystąpili uczniowie, rodzice i nauczyciele

 33. Koncert z okazji Święta Niepodległości w Miejskim Centrum Usług Socjalnych im. Jana Pawła II

 34. Koncert w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazimierzówce

 35. Udział zespołu smyczkowego w obchodach Święta Niepodległości w Piaskach

 36. Udział zespołu „Wiłkomirski Band” w obchodach Dni Piask 2006

 37. Zespół „Wiłkomirski Band”po koncercie w Hotelu „Europa” Lublin 2006

 38. Na koncertach z cyklu Mała filharmonia będziesz mógł zagrać utwór ulubionego kompozytora oraz dowiedzieć się o nim dużo ciekawych informacji. Do tej pory odbyło się kilka „Wieczorów z muzyką” Piotra Czajkowskiego Witolda Lutosławskiego Karola Szymanowskiego Wolfganga Amadeusza Mozarta

 39. Będziesz mógł uczestniczyć w różnych wyjazdach organizowanych przez Szkołę. do Filharmonii i Teatru Muzycznego w Lublinie na wycieczki szkolne na kilkudniową Zieloną szkołę pn. „Spotkania ze Sztuką”

 40. Wycieczka szkolna „Śladami Patronów” Spotkanie z Panią Anielą Wojciechowską

 41. W Szkole organizujemy również różne konkursy. Może i Ty zechcesz brać w nich udział?

 42. Konkurs „Muzyczne ZOO”

 43. Konkurs wiedzy o Rodzinie Wiłkomirskich

 44. W ramach zajęć nadobowiązkowych funkcjonuje w szkole Zespół Tańca Ludowego. Uczęszczają do niego nasi uczniowie oraz dzieci i młodzież ze szkół ogólnokształcących.

 45. Zespół koncertuje zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju biorąc udział w folklorystycznych przeglądachpropagując kulturę polską na całym świecie promując imię naszej szkoły i miasto. Na wyjazdach uczniowie poznają kulturę innych narodów.

 46. Turcja Tunezja Jako zespół szkoły muzycznej reprezentował nas w Japonii, Tunezji, Turcji, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Białorusi, Ukrainie i na Węgrzech.

 47. Uroczystość 100-lecia ZNP w Kinie „LOT”

 48. Udział w Festynie zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Świdniku

 49. Kolędowanie dla mieszkańców Świdnika

 50. Od 2004 r Szkoła współpracuje z Fundacją „Nowy Staw”wspierającą kontakty międzynarodowe młodzieży na terenie Europy. Międzynarodowy Młodzieżowy Dom Spotkań w Nasutowie