slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA PowerPoint Presentation
Download Presentation
MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 56

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA - PowerPoint PPT Presentation


 • 339 Views
 • Uploaded on

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA. Historian zehar asko izan dira materiaren eta atomoaren inguruan kaleratutako teoriak . Guk XIX.mendean ATOMO aren eta GASEN EGONKORTASUNA ren inguruan izandako teoriak azalduko ditugu . . DEMOKR I TO.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA' - amina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

MATERIAREN

IZAERA ELEKTRIKOA

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA

slide2

Historian zeharasko izan diramateriaren eta atomoareninguruankaleratutakoteoriak.

GukXIX.mendeanATOMOaren eta GASEN EGONKORTASUNAreninguruanizandakoteoriakazaldukoditugu.

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA

demokr i to
DEMOKRITO

Atomoaren aipamena egiten lehena DEMOKRITO izan zen

Demokrito, Grezia

(K.a. 460-370)

Materia gehiagozatituezindaitezkeenzatitxotxiki-txikizosaturikdago.

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA

john dalton
JOHN DALTON

Daltonenteoriaatomikoa

Ingalaterrako kimikaria, fisikaria eta meteorologoa izen zen.

Nabarmendu zen:

Teoria atomiko modernoa garatzeko aitzindaria izateagatik

Koloreak bereizteko ezintasunaren inguruan egindako lanagatik (daltonismoa deituta bere homenez)

(1766-1844)

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA

slide6

1. postulatua

Materia etena da. Partikula material independenteek osatzen dute, eta atomo izena dute partikula horiek; zatiezinak dira.

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA

2 postulatua
2.postulatua

Elementu bereko atomoak berdinak dira, bai masari eta baita ezaugarri fisiko eta kimikoei dagokienez ere.

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA

3 postulatua
3.postulatua

Elementu ezberdinetako atomoak ezberdinak dira masari eta gainerako propietateei dagokienez

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA

4 postulatua
4.postulatua

Elementu konposatuak elementu jakin batzuen atomoen loturari esker sortzen dira, zenbakizko erlazio erraz baten bitartez

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA

slide10

http://www.youtube.com/watch?v=e7xG3TvepUQ

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA

gasen eroankortasun elektrikoa

Gaseneroankortasunelektrikoa

XIX.mendearen erdialdean ikertzen hasi zen

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA

izpi katodikoak
Izpikatodikoak

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA

slide13

IZPI KATODIKOAK

urte askotan

zehar

gaur egun

ZIENTZIAN

TELEBISTetan

ZIENTZIAN

PROTOIEN ETA ELEKTROIEN AURKIKUNTZA

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA

slide14

Zientzilariekpresionahikotxikian eta potentzial-diferentziahandiareneraginpeanjarrizituztenean, korronteapasatzenzelanikusizuten.

GASAK ISOLATZAILE

IA PERFEKTUAK DIRA

XIX.mendean

horretarako

DESKARGA-HODIAK

Korrontearenigaroketarekin batera luminiszentziabatnabaritzen da katodoarenaurkakomuturrean

P<0,1 izanik

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA

slide15

IZPI KATODIKOAK

GEISSIER-rekizpikatodikoenhodiarenantzekozerbaiteginbazuen ere, 1875.urtean CROOKES-ekdiseinatutako da benetanezaguna.

WILLIAM CROOKES

 • XIX.MendekoEuropakozientzilarigarrantzitsuenetakobat izan kimikoingelesa da.
 • Bereaurkikuntzenartean:
 • Talio elementumetalikoaaurkituzuen.
 • Zilarra eta urreaberaienminelaretatikbanatzeko sistema.
 • Crookeshodia

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA

slide16

CROOKES-en hodia

Hermetikokiitxitako

beirazkohodia da.

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA

slide17

IZPI KATODIKOAK

 • Ezaugarriak:
  • Katodo 1
  • 2 anodo
 • Boltajebaxukoiturria (A) katodoberoarekinkonektatutadago (C)
 • Boltajehandikoiturria, ordea, fosforozestailitakoanodorakonektatutadago.

Maskara (M) katodoarekinkonektatutadago eta bereirudiafosforoanitzaltzen da.

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA

slide18

MALTAKO GURUTZEA

 • CROOKek Zinkeko pieza hau erabili zuen:
 • Izpiak lerro zuzenean erradiatzen direla egiaztatzeko.

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA

slide19

IZPI KATODIKOenezaugarriak

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA

slide20

Katodotik lerro zuzenean urruntzen ziren partikulak edo erradiazioak ziren, hodiaren hondoan anodoaren itzala ikusten baitzen. Horregatik, IZPI KATODIKOak deitu zitzaien.

1

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA

slide21

LABORATEGIKOAK

1.ezaugarria

azaltzekoirudia

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA

slide22

Energia zinetiko handikoak ziren, haien bidean pala-gurpil bat jarriz gero, birarazi egiten baitzuten. Horrek partikula materialak zirela adierazten zuen, eta ez erradiazioak.

2

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA

slide23

2.ezaugarria

azaltzekobideoa

http://www.youtube.com/watch?v=F9-RRwJmNAs&feature=fvsr

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA

slide24

LABORATEGIKOA

Ezaugarriakonpobratzekobesteizpikatodikobat:

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA

slide25

Karga nebatiboko korronte elektrikoaren modura jokatzen zuten, kanpotik eremu elektriko bat aplikatuz gero xafla positiborantz desbideratzen baitziren.

3

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA

slide26

3.ezaugarria

azaltzekobideoa

http://www.youtube.com/watch?v=7YHwMWcxeX8&feature=related

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA

slide27

Lorturiko emaitzek ez zuten zerikusirik hodian sartutako gasaren izaerarekin

4

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA

slide28

LABURPENA

http://www.youtube.com/watch?v=e7xG3TvepUQ

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA

kanal izpiak
KanalIzpiak

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA

slide32

Eugen Goldstein

Deskarga-hodietangertatzen den fenomenoazehatzagoaztertzeko, E. Goldsteinfisikarialemanakzuloakzituenkatodobaterabilizuen.

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA

slide33

Anodotikzetorrenbesteerradiazio mota batdetektatuzuen

1886

KANAL-IZPIAK

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA

slide34

XX.Mendea

 • KANAL-IZPIenezaugarriak
 • Deskarga-hodiandagoengasarenizaerarenaraberako masa dutenpartikulakdira.
 • 2. Elektroiakbaino masa askozhandiagodute.
 • 3. Kargapositibokokorronteelektrikoarenantzerajokatzendute.

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA

slide35

KANAL

IZPIAK

ZULODUN KATODOA

ANODOA

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA

elektroia 1897
ELEKTROIA (1897)

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA

slide37

GEORGE STONEY (1891)

George Stoneyk

atomoakKARGA POSITIBO eta NEGATIBOAkzituztelazioenhipotesia bota zuen, eta karganegatibohoiei“ELEKTROI” izenaemanzien.

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA

slide38

J.J. Thomson (1856-1940)

 • Izpi katodikoak partikula negatiboz osatuta daude.
 • Partikula horiek ez dute gasaren izaerarekin zerikusirik
 • Izpia katodikoak partikula negatiboz osatuta daude.
 • Partikula horien izaerak ez du hodiko gasaren izaerarekin zerikusirik.

ondorioztatu

ELEKTROIAK

Materia ororenfuntsezkopartikulaosatzaileak.

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA

slide39

R. MILLIKAN

1911

ELEKTROIAREN KARGAREN balioakuantifikatuzuen

esperimentalki

MILLIKANenesperimentua

http://www.youtube.com/watch?v=XMfYHag7Liw

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA

slide40

Olitantarenesperimentua

ONDORIOA

Elektroiarenkarga:

-e = -1,602 189 . 10-19 C

Elektroiaren masa:

me = 9,109534 . 10-31 Kg

Datuhori eta lehenagoko

bestebatzukerabiliz

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA

slide41

Karganegatibokopartikulaazpiatomikoakdaude

Zienzilariak bultzatu

Karga POSITIBOKO

partikulaazpiatomikoakbilatzera

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA

protoia 1914
PROTOIA (1914)

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA

slide43

KANAL-IZPIen partikulen artetik

masarik txikiena dutenak

Elementu arinenari dagokio

HIDROGENOari

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA

slide44

Partikulahorien KARGA eta ELETROIARENabainoabsolutu

BEREKOAK

Masa DESBERDINEKOAK

Hidrogeno-nukleoaatomoarenbesteoinarrizkopartikulabat da:

PROTOIA

horregatik

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA

slide45

ONDORIOA

Protoiaren karga:

+e= +1,602 189 . 10-19 C

Protoiaren masa:

mp = 1,672 649 . 10 -27 C

Protoiaren masa elektroiarena baino 1840 baino aldiz handiagoa.

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA

thomson en eredu atomikoa
THOMSON-en ereduatomikoa

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA

slide47

J.J. THOMSON-ek EREDU ATOMIKO batproposatuzuen:

Atomoadentsitate UNIFORMEKOA da.

Karga POSITIBOKO MASA ESFERIKO batean tinkaturikdaudeELEKTROIak.

ATOMOarenegitura

PLUMCaKE baten ITXURA

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA

slide48

Ereduak izpi katodikoen eta kanal-izpien izaera azaltzeko balio izan zuen:

IZPI KATODIKOAK ELEKTROIz osaturik daude

(horiek edozein elementuren atomoren

parte osatzaile baitira)

1

KANAL-IZPIAK atomotik elektroi bat

askatzean geratzen diren

HONDAR POSITIBOez osatuta daude.

2

NEUTROA

MULTZOA

EGONKORRA

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA

laburpena

LABURPENA

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA

slide51

IZPI KATODIKOAK

Barruan gasa duen deskarga-hodi baten

barne-presioa murriztu

elektrodoen arteko potentzial-diferentziala handitu

Deskarga elektriko bat gertatzen da, izpi gisa, katodotik anodorantz izpi horiei IZPI KATODIKOAK esaten zaie, katodoan sortzen direlako.

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA

elektroia e

Karga negatibodun (-e =-1,602 189 . 10-19 C ) partikula azpiatomikoak dira.

Oso masa txikia dute (me = 9,109534 . 10-31 Kg )

Izpi katodikoen osagaiak dira

Beraien mugimenduak korronte elektrikoa sortzen du.

ELEKTROIA(-e)

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA

slide53

KANAL-IZPIAK

Hodiak zer motatako gasa duen barruan, halakoak izango dira katodoaren atzean agertzen diren partikulen karga eta masa.

Gasa hidrogenoa bada, partikula positiboek elektroiak adinako karga dute, baina askoz masa handiagoa.

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA

slide54

PROTOIA (p+ )

Kargapositibodunpartikulaazpiatomikoak

Elektroiakbaino 1837 aldiz masa gehiagodute:

mp = 1,672 649 . 10 -27 C

Beraienkarga:

+e= +1,602 189 . 10-19 C

Hidrogenoaren kasuan, kanal-izpiak karga positiboko partikulez osatuta daude.

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA

slide55

THOMSON-en TEORIA ATOMIKOA

Thomsonen (1856-1940) eredu atomikoaren arabera, karga positibodun esfera batek osatzen du atomoa. Esfera horretan dago atomoaren zatirik handiena, eta bertan daude elektroiak sartuta.

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA

egileak leire ca on zihara jainaga gorka madariaga naroa lauzirika
Egileak:Leire CañonZiharaJainagaGorka MadariagaNaroa Lauzirika

MATERIAREN IZAERA ELEKTRIKOA