den zl 18 tapu ve kadastro b lge m d rl
Download
Skip this Video
Download Presentation
DENİZLİ 18. TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

DENİZLİ 18. TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - PowerPoint PPT Presentation


  • 246 Views
  • Uploaded on

DENİZLİ 18. TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ. Güney Ege İyileştirme Takımı Çalışma Raporu. GÜNEY EGE İYİLEŞTİRME TAKIMI ÇALIŞMA RAPORU. DENİZLİ 18. TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ. OCAK 2012 Denizli. Sayfa no İçindekiler 2

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DENİZLİ 18. TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ' - amiel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
den zl 18 tapu ve kadastro b lge m d rl

DENİZLİ 18. TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Güney Ege

İyileştirme Takımı

Çalışma Raporu

slide2
GÜNEY EGE

İYİLEŞTİRME TAKIMI

ÇALIŞMA RAPORU

DENİZLİ 18. TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ocak 2012 denizli
OCAK 2012Denizli

Sayfa no

İçindekiler 2

Güney Ege Takımı İsim Listesi 3

Sunuş 4

Çalışma Tutanağı 5 Problem Havuzu Oluşturulması 6

Sorunların Analiz Çalışması ve Puanlaması 7-8

Problem Nedenleri ve Çözüm Önerileri 9-10

DENİZLİ 18. TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

slide4
DENİZLİ HOROZU TAKIMI İSİM LİSTESİ

Çalışmanın Yapıldığı Yer :Denizli Bölge Müdürlüğü

İyileştirme Takımını Adı : Güney Ege

Takımın Lideri : Meral IŞIK

Takımın Raportörü : Habibe SARI

Takım Üyeleri : Nurcan TATAR

Nihat ATABEY Halil DEMİRTAŞ

Hüseyin BATAR Mustafa KAPLAN

Erol PEKER Vedat KARAARSLAN

Mehmet AKBOYUN İbrahim ASLAN

İbrahim YEŞİLTAŞ Hayati SAYGI

İyileştirme Çalışmasının Konusu : Bilgisayar konusunda Personel eğitiminin eksik olması.

Çalışmanın Başlama Tarih : 30.01.2012

Çalışmanın Bitirildiği Tarih : 02.02.2012

DENİZLİ 18. TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

slide5
SUNUŞ

Kurumsal Gelişim Projesi kapsamında, Başkanlığımızda oluşturulan DENİZLİ HOROZU İyileştirme Takımı 30 Ocak 2012 tarihinde ilk toplantısını yaparak çalışmalarına başlamış olup, 02 Ocak 2012 tarihinde konuya ilişkin çalışmaları tamamlamıştır. Tespit edilen 10 adet problemden: Puanlamada birinci sırada yer alan; ‘Bilgisayar konusunda Personel eğitiminin eksik olması.’’ problemi ele alınarak, nedenleri ve çözüm önerileri hakkında DENİZLİ HOROZU İyileştirme takımınca yapılan çalışmalar aşağıda sunulmuştur.

DENİZLİ 18. TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

s rekl kurumsal gel m projes den zl horozu y le t rme takimi ali ma tutana i
SÜREKLİ KURUMSAL GELİŞİM PROJESİDENİZLİ HOROZU İYİLEŞTİRME TAKIMIÇALIŞMA TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 11/10/2010

Toplantı No : 1

Toplantı Konusu :  Bilgisayar konusunda Personel eğitiminin eksik olması.

Denizli Horozu İyileştirme Takımı’nın ilk toplantısı;

Nurcan TATAR Nihat ATABEY

Halil DEMİRTAŞ Hüseyin BATAR

Mustafa KAPLAN Erol PEKER

Vedat KARAARSLAN Mehmet AKBOYUN

İbrahim ASLANİbrahim YE ŞİLTAŞ

Hayati SAYGI Meral IŞIK

Habibe SARI’nın katılımlarıyla Antalya StarlightConventionTahalossoSpaOtelinde 31/01/2012 Pazartesi günü saat 17:00 ‘ de yapıldı.

31/01/2012 tarihinde gerçekleştirilen iyileştirme takımımızın ilk toplantısında aşağıda açıklanan çalışmalar yapıldı.

Takım liderinin seçimi: Takım lideri olarak Meral IŞIKoy birliği ile seçildi.

Takım raportörünün seçimi: Takım raportörü olarak Habibe SARI oy birliği ile seçildi.

İyileştirme takımın adı “GÜNEY EGE” olarak oy birliği ile kabul edildi

DENİZLİ 18. TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

s rekl kurumsal gel m projes den zl horozu y le t rme takimi problem havuzu
SÜREKLİ KURUMSAL GELİŞİM PROJESİDENİZLİ HOROZU İYİLEŞTİRME TAKIMIPROBLEM HAVUZU

Toplantı Tarihi : 30/01/2012 – 03/02/2012

Toplantı No : 2 – 6

Toplantı Konusu : Problem Havuzu Oluşturması ve çözüm önerilerinin yapılması.

Problem Havuzu oluşturmayla ilgili yapılan çalışmada aşağıda belirtilen problemler tespit edildi:

PROBLEM HAVUZU

1- Kurum içi ve Kurum Dışı her türlü problemlerin kayıt altına alınarak daha kısa sürede giderilmesi için Türkiye Geneli Call Center(Çağrı Merkezi)kurulması.

2-Bilgisayar konusunda Personel eğitiminin eksik olması.

3- Kurum personelinin eğitim seviyesini Yüksek Okul ve Lisans düzeyinde artırmak, personelin motivasyonunu artırmak ve Kurumun 2012/1 sayılı Genelge Kapsamında Kurumun yeniden yapılanması ile oluşan Şube Müdürlüklerinin personel sayısını karşılamak amacı ile Kurumda bir üst öğrenimini bitiren personeli Unvan Değişikliği sınavına tabi tutmadan 1 defaya mahsus olmak üzere Unvan ve Kadrolarının verilmesi

4- Tüm Kadastro Müdürlüklerinde ortak kullanılacak harita programları ile diğer programların (Jeodezi Process, Tutanak programları vb.) olmaması ve eğitimlerin yetersiz olması.

DENİZLİ 18. TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

s rekl kurumsal gel m projes den zl horozu y le t rme takimi problem havuzu1
SÜREKLİ KURUMSAL GELİŞİM PROJESİDENİZLİ HOROZU İYİLEŞTİRME TAKIMIPROBLEM HAVUZU

4.Tüm Kadastro Müdürlüklerinde ortak kullanılacak harita programları ile diğer programların (Jeodezi Process, Tutanak programları vb.) olmaması ve eğitimlerin yetersiz olması.

5. Müdürlüklerde yapılan görevlendirmelerin eşit olmaması.

6. Personele ödenen yevmiye, tazminat vb. ücretlerin performansa göre verilmesi.

7. LİHKAB büroları faaliyete geçtikten sonra Kadastro Teknik Personelinin durumu

8. Kadastro Teknik Arşivinin 2010/20 sayılı Arşiv Genelgesine uygun Elektronik ortamda tutulması ve Bölgesel bazda uzaktan erişim ile kontrolünün sağlanması.

9. Tapu Arşivinin 2010/20 sayılı Arşiv Genelgesine uygun Elektronik ortamda tutulması ve Bölgesel bazda uzaktan erişim ile kontrolünün sağlanması.

10. Bölge Müdürlüğü İç Hizmet İşleyişinin Elektronik ortamda yürütülmesini sağlayan Bölge Otomasyon Projesinin olmaması.

DENİZLİ 18. TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

problem havuzu ncel k oylamasi
PROBLEM HAVUZU ÖNCELİK OYLAMASI

DENİZLİ 18. TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ncelik s ras na g re yile tirilecek 10 problem puan
Öncelik Sırasına Göre İyileştirilecek 10 Problem Puanı
  • Kurum içi ve Kurum Dışı her türlü problemlerin kayıt altına alınarak daha kısa sürede giderilmesi için Türkiye Geneli 64

Call Center(Çağrı Merkezi)kurulması

  • Gelişen Teknolojiye ayak uydurabilmek, yapılan işlemleri daha kışa sürede ve daha işlevsel duruma getirmek, personelin 82

bilgisayar kullanımını en üst seviyeye taşıyabilmek için web portalı üzerinden uzaktan eğitime tabi tutmak.

  • Kurum içerisinde bir üst öğrenimini bitiren personele, Bakanlar kurulu kararı ile sınav açma yetkisi Kurumlara verilen Unvan 66

Değişikliği sınavının 1 defaya mahsus olarak sınav yapılmadan unvanların personele verilmesi.

  • Tüm Kadastro Müdürlüklerinde ortak kullanılacak harita programları ile diğer programların (Jeodezi Process, Tutanak programları vb.) 62

olmaması ve eğitimlerin yetersiz olması.

5. Müdürlüklerde yapılan görevlendirmelerin eşit olmaması. 72

6. Personele ödenen yevmiye, tazminat vb. ücretlerin performansa göre verilmesi. 68

7. LİHKAB büroları faaliyete geçtikten sonra Kadastro Teknik Personelinin durumu 53

  • Kadastro Teknik Arşivinin 2010/20 sayılı Arşiv Genelgesine uygun Elektronik ortamda tutulması ve Bölgesel bazda uzaktan erişim 81

ile kontrolünün sağlanması.

  • Tapu Arşivinin 2010/20 sayılı Arşiv Genelgesine uygun Elektronik ortamda tutulması ve Bölgesel bazda uzaktan erişim ile 64

kontrolünün sağlanması.

10. Bölge Müdürlüğü İç Hizmet İşleyişinin Elektronik ortamda yürütülmesini sağlayan Bölge Otomasyon Projesinin olmması. 54

İkinci sırada tespit edilen Problem “Gelişen Teknolojiye ayak uydurabilmek, yapılan işlemleri daha kışa sürede ve

daha işlevsel duruma getirmek, personelin bilgisayar kullanımını en üst seviyeye taşıyabilmek için web portalı üzerinden uzaktan eğitime tabi tutmak.”konusu seçilere nedenlerin irdelemesi yapıldı, çözüm önerileri sunuldu.

DENİZLİ 18. TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

slide12
Bu uygulama Kurumda çalışan personele kendi bölüm branşı ile ilgili

Kurum açısından daha çok başarı, hizmet kalitesini üst seviyeye çıkarmak

Ve personelin motivasyonun daha da artmayı öngörülmüştür.

DENİZLİ 18. TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ad