v ro n zpr va za rok 2006 o stavu drogov problematiky v evrop n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Výroční zpráva za rok 2006 o stavu drogové problematiky v Evropě PowerPoint Presentation
Download Presentation
Výroční zpráva za rok 2006 o stavu drogové problematiky v Evropě

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Výroční zpráva za rok 2006 o stavu drogové problematiky v Evropě - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Výroční zpráva za rok 2006 o stavu drogové problematiky v Evropě. Název, místo, datum a čas. Nejnovější informace o drogové problematice v Evropě. Přehled drogové problematiky ve 29 zemích Údaje a analýzy: v Evropě podle zemí Nejnovější trendy a reakce Vybraná témata:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Výroční zpráva za rok 2006 o stavu drogové problematiky v Evropě


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v ro n zpr va za rok 2006 o stavu drogov problematiky v evrop

Výroční zpráva za rok 2006 o stavu drogové problematiky v Evropě

Název, místo, datum a čas

nejnov j informace o drogov problematice v evrop
Nejnovější informace o drogové problematice v Evropě
 • Přehled drogové problematiky ve 29 zemích
 • Údaje a analýzy: v Evropě podle zemí
 • Nejnovější trendy a reakce
 • Vybraná témata:
  • Evropské protidrogové politiky
  • rozdíly mezi pohlavími
  • drogy v zábavních zařízeních
v cejazy n informa n bal ek
Vícejazyčný informační balíček

Výroční zpráva za rok 2006:

v tištěné podobě a on-line ve 23 jazycích

  • http://annualreport.emcdda.europa.eu
 • Další materiály on-line v angličtině:
  • Vybraná témata http://issues06.emcdda.europa.eu
  • Statistický věstník http://stats06.emcdda.europa.eu
  • Přehledy údajů jednotlivých zemí http://dataprofiles06.emcdda.europa.eu
  • Národní zprávy zemí zapojených do sítě Reitox http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=435
hlavn body v roce 2006
Hlavní body v roce 2006
 • Část I: Výroční zpráva
hlavn body v roce 20061
Hlavní body v roce 2006
 • Drogy v Evropě jsou levnější než kdy předtím
 • Heroin – záchyty a produkce rostou
 • Pokračování přenosu infekčních onemocnění souvisejících s drogami
 • Úmrtí – sestupný trend může být zavádějící
hlavn body v roce 2006 pokra ov n
Hlavní body v roce 2006 (pokračování)
 • Kokain – vzrůstající trend pokračuje, ale s náznaky stabilizace
 • Kokain – celosvětová produkce roste, trasy dovozů se mění
 • Problémy související s kokainem se v některých zemích stávají viditelnějšími
drogy v evrop jsou levn j ne kdy p edt m
Drogy v Evropě jsou levnější než kdy předtím
 • Významné rozdíly v cenách drog mezi jednotlivými zeměmi
 • Analýza se zakládá pouze na omezeném počtu zemí
 • Pouliční cena nezákonných drog v Evropě od období 1999–2004 v mnoha zemích u většiny drog klesla
 • Ceny v Evropě po úpravě o inflaci celkově poklesly u konopné pryskyřice (19 %), rostlin konopí (12 %), kokainu (22 %), heroinu (45 %), amfetaminu (20 %), extáze (47 %)
ceny drog pokra ov n
Ceny drog (pokračování)
 • Ceny drog jsou ovlivněny mnoha faktory: nabídkou, stupněm čistoty, typem produktu, zakoupeným množstvím atd.
 • Analýza je obtížná: skrytá povaha nezákonného trhu, různá kvalita údajů z členských států a různé metody jejich sběru
 • Další ukazatele (záchyty, prevalence, čistota atd.) nevykazují jasnou souvislost mezi cenou a trendy
 • Je nutné lépe pochopit faktory ovlivňující ceny drog a dopad cen na úroveň spotřeby drog
heroin z chyty a produkce rostou
Heroin – záchyty a produkce rostou
 • Afghánistán, největší dodavatel nelegálního opia na světě: odhadem 89 % celosvětové produkce (4 100 tun) v roce 2005
 • Současný nárůst produkce znamená, že celosvětová nabídka možná překračuje celosvětovou poptávku (UNODC)
 • Asie (50 %) a Evropa (40 %) nadále zůstaly místy celosvětově největších zabavených množství heroinu
 • Celková množství zachycená v Evropě od roku 1999 stále narůstají
heroin pokra ov n
Heroin (pokračování)
 • Rekordní záchyty v roce 2004: odhadovaných 46 000 záchytů v Evropě vedlo k zadržení 19 tun heroinu. Nárůst o 10 % oproti objemu zadrženému v roce 2003
 • Nemůžeme přehlížet nebezpečí představované převisem nabídky nezákonného heroinu
 • Heroin už není módní drogou, ale nová generace mladých lidí by se mohla stát zranitelnou
 • Heroin a nitrožilní užívání – hlavní otázky veřejného zdraví v Evropě v dohledné budoucnosti
pokra ov n p enosu infek n ch onemocn n souvisej c ch s drogami
Pokračování přenosu infekčních onemocnění souvisejících s drogami
 • HIV – prevalence infekce je mezi injekčními uživateli drog stále ve většině evropských zemí nízká. Míra nákazy kolem 1 % injekčních uživatelů drog nebo méně je v Evropě v 10 zemích, pod 5 % ve většině zemí
 • Jsou však zaznamenávány nové infekce HIV připisované nitrožilnímu užívání drog a v některých oblastech a skupinách obyvatelstva může jejich počet narůstat
 • Hepatitida typu C (HCV) – vysoká prevalence mezi injekčními uživateli drog v Evropě: v některých vzorcích testovaných injekčních uživatelů drog přesahuje 60 %
 • Programy výměny injekčních jehel a stříkaček jsou nyní běžné. Tvoří součást širšího přístupu (informace, osvěta, komunikace)
mrt sestupn trend m e b t zav d j c
Úmrtí – sestupný trend může být zavádějící
 • 7 000 až 8 000 úmrtí souvisejících s drogami v Evropě ročně
 • Podle nejnovějších údajů tvoří 3 % všech úmrtí dospělých do 40 let
 • Odhady přímo souvisejí s užíváním drog, hlavně opiátů, ale nezahrnují úmrtí související s nehodami, násilím nebo chronickými onemocněními
 • Typická oběť předávkování v Evropě: muž, kolem 35 let. Věk obětí předávkování se v Evropě zvyšuje
mrt souvisej c s drogami pokra ov n
Úmrtí související s drogami (pokračování)
 • Snižování počtu náhlých úmrtí souvisejících s drogami v období 2000–2003
 • Snížení počtu těchto úmrtí se dostavilo po 14% nárůstu v období 1995–2000
 • Podle údajů dostupných pro období 2003–2004 počet zaznamenaných úmrtí vzrostl o 3 %, což ukazuje, že klesající trend může být zavádějící
 • Nemusí to předznamenávat dlouhodobý posun, ale 13 z 19 zemí překládajících zprávy zaznamenalo určitý nárůst
kap 7 obr 13 dlouhodob trendy n hl ch mrt souvisej c ch s drogami 1985 2004
Kap. 7, obr. 13 Dlouhodobé trendy náhlých úmrtí souvisejících s drogami, 1985–2004
kokain vzr staj c trend pokra uje ale s n znaky stabilizace
Kokain – vzrůstající trend pokračuje, ale s náznaky stabilizace
 • Zhruba 10 milionů Evropanů (více než 3 % dospělých ve věku 15–64 let) kokain někdy vyzkoušelo
 • Zhruba 3,5 milionu jich jej pravděpodobně užilo za poslední rok (1 %)
 • Okolo 1,5 milionu (0,5 % dospělých) uvádí, že kokain užili minulý měsíc
 • Z historického hlediska je užívání kokainu na evropské poměry vysoké, ale stále je významně nižší než v USA, kde celoživotní užívání dosahuje 14 %
 • Významné rozdíly: míra prevalence je stále v mnoha zemích nízká
 • Ve dvou nejvíce postižených zemích (Španělsku, Spojeném království) po dramatickém nárůstu koncem 90. let 20. století dochází ke stabilizaci
slide17

Kap. 5, obr. 6 Prevalence užívání kokainu v posledním roce mezi všemi dospělými (ve věku 15–64 let) a mladými dospělými (ve věku 15–34 a 15–24 let)

slide18
Kap. 5, obr. 7 Trendy prevalence užívání kokainu v posledním roce mezi mladými dospělými (ve věku 15–34 let)
kokain celosv tov produkce roste trasy dovoz se m n
Kokain – celosvětová produkce roste, trasy dovozů se mění
 • Celosvětová produkce kokainu: přibližně 687 tun v roce 2004 (UNODC)
 • Většina kokainu zachyceného v Evropě sem přichází z Jižní Ameriky. Jako tranzitní cesta se využívají latinskoamerické, karibské a nyní čím dál tím častěji africké země
 • V Evropě bylo v roce 2004 zadrženo 74 tun kokainu – 20% pokles oproti roku 2003
 • Počet odhadovaných zachycení se v Evropě v roce 2004 zvýšil o 36 % na 60 890
 • Pyrenejský poloostrov je významnou vstupní branou pro dovážený kokain a byla na něm zadržena více než polovina kokainu zachyceného v Evropě
probl my souvisej c s kokainem se v n kter ch zem ch st vaj viditeln j mi
Problémy související s kokainem se v některých zemích stávají viditelnějšími
 • Problémy se stávají viditelnějšími, ale stále jsou relativně malé
 • S kokainem souvisí okolo 12 % všech nových žádostí o léčbu závislosti, ale země se mezi sebou významně liší
 • Ve Španělsku a v Nizozemsku, kde je užívání kokainu relativně zavedené, nyní minimálně každá čtvrtá žádost o léčbu drogové závislosti souvisí s kokainem
 • Je nutné lépe pochopit, co tvoří vhodnou léčbu závislosti na kokainu a cracku
 • Bylo zaznamenáno zhruba 400 úmrtí souvisejících s kokainem
drogy v evrop fakta a sla
Drogy v Evropě – fakta a čísla
 • 65 milionů dospělých někdy užilo konopí (celoživotní užívání) – 20 % dospělých
 • 10 milionů dospělých někdy užilo amfetaminy – 3 % dospělých
 • 8,5 milionu dospělých někdy užilo extázi – 2,6 % dospělých
 • Dnes se v EU odhaduje 1,7 milionu problémových uživatelů drog (zejména uživatelé heroinu)
 • Pro informace o jednotlivých drogách viz shrnutí „Drogy v Evropě – fakta a čísla“
hlavn body v roce 20062
Hlavní body v roce 2006
 • Část II: Vybraná témata
hlavn body v roce 20063
Hlavní body v roce 2006
 • Rozšiřování rozsahu strategií v oblasti drog
 • Zařízení poskytujících péči drogově závislým osobám se zaměřením na ženy je v Evropě stále nedostatek
 • U žen existují jiné vzorce škod na zdraví souvisejících s drogami
 • Uzavírá se propast rozdílů mezi ženami a muži?
hlavn body v roce 2006 pokra ov n1
Hlavní body v roce 2006 (pokračování)
 • Podle průzkumů pravidelní návštěvníci klubů s desetkrát větší pravděpodobností (než jejich vrstevníci) vyzkoušeli stimulující drogy
 • Klubová turistika a užívání drog v čase dovolených
 • Dlouhodobá rizika spojená s konzumací alkoholu jsou často ignorována
 • Potíže při monitorování
roz i ov n rozsahu strategi v oblasti drog
Rozšiřování rozsahu strategií v oblasti drog
 • Téměř všechny evropské země nyní zasazují politické iniciativy do celkové národní protidrogové strategie nebo akčního plánu
 • Objevují se náznaky rozšiřování rozsahu strategií tak, aby zahrnovaly zákonné návykové látky (alkohol, tabák, léky) i nezákonné drogy
 • Více než dvě třetiny šetřených zemí v politických dokumentech na zákonné látky nějakým způsobem odkazují
za zen poskytuj c ch p i drogov z visl m osob m se zam en m na eny je v evrop st le nedostatek
Zařízení poskytujících péči drogově závislým osobám se zaměřením na ženy je v Evropě stále nedostatek
 • Roste povědomí o potřebách žen užívajících drogy, které nyní tvoří zhruba 20 % osob podstupujících léčbu drogové závislosti
 • Téměř všechny země EU a Norsko mají nejméně jedno zařízení pro léčbu drogové závislosti určené výhradně ženám nebo ženám s dětmi, přístup k těmto zařízením je však často omezený
 • Většina žen je stále léčena v nespecializovaných zařízeních
 • Přibližně jedna ze čtyř žen (23 %), která se zapojí do ambulantní léčby, žije v současnosti s dětmi
 • Obavy o uspořádání péče o děti mohou ženy odradit od vyhledání pomoci. Ukázalo se, že služby zaměřené na ženy udrží ženy v léčbě.
u en existuj jin vzorce kod na zdrav souvisej c ch s drogami
U žen existují jiné vzorce škod na zdraví souvisejících s drogami
 • V závislosti na konkrétní zemi představují ženy 7-35 % úmrtí souvisejících s drogami
 • Rozdíly mezi muži a ženami ve vývojových trendech v oblasti úmrtí
 • Mezi roky 2000 a 2003 došlo v zemích EU-15 u mužů k poklesu počtu úmrtí na předávkování drogami přibližně o 30 %, zatímco u žen pouze o 15 %
 • Nedávné údaje ze studií injekčních uživatelů drog z devíti zemí EU ukázaly, že míra prevalence HIV dosahuje v průměru 13,6 % u mužů a 21,5 % u žen užívajících drogu nitrožilně
 • Nemají tedy opatření na zmírnění škod na zdraví zaměřená na vysoce rizikové uživatele drog na ženy menší dopad než na muže?
uzav r se propast rozd l mezi enami a mu i
Uzavírá se propast rozdílů mezi ženami a muži?
 • Mezi ženami a muži existují značné rozdíly téměř ve všech aspektech drogové problematiky
 • Mezi uživateli drog ve všech zemích EU je stále více mužů než žen, zejména v oblasti častého, intenzivního a problémového užívání drog
 • Neexistuje pádný důkaz, že by se propast rozdílů mezi ženami a muži v užívání drog uzavírala
 • Z údajů o užívání drog mezi studenty (15–16 let věku) však vyplývají znepokojující trendy. Zdá se, že v některých zemích dívky v celoživotním užívání drog a alkoholu chlapce již dohánějí.
slide29
Podle průzkumů pravidelní návštěvníci klubů s desetkrát větší pravděpodobností vyzkoušeli stimulující drogy
 • V některých případech uvedly užití stimulantů přibližně dvě třetiny pravidelných návštěvníků klubů
 • Více než 60 % pravidelných návštěvníků klubů dotazovaných v zábavních zařízeních ve Francii, Itálii a Spojeném království uvedlo, že již vyzkoušeli kokain
 • Více než polovina pravidelných návštěvníků klubů dotazovaných v České republice, Francii, Maďarsku, Nizozemsku a ve Spojeném království uvedla, že již v životě vyzkoušeli extázi
obr 2 prevalence vyzkou en ext ze v pr zkumech proveden ch v klubech a mezi b nou populac
Obr. 2 Prevalence vyzkoušení extáze v průzkumech provedených v klubech a mezi běžnou populací
rekrea n u v n drog pokra ov n
Rekreační užívání drog (pokračování)
 • Podle některých průzkumů v životě již vyzkoušelo ketamin 7 % (Česká republika) až 21 % respondentů (Maďarsko)...
 • ...přičemž v případě GHB se podíl osob, které již v životě vyzkoušely tuto drogu, pohyboval od 6 % (Spojené království) až po 17 % (Nizozemsko)
 • Pokud jde o halucinogenní drogy, byl vysoký počet uživatelů zaznamenán při průzkumech v klubech v České republice (45 % respondentů již v životě vyzkoušelo LSD) a ve Francii (55 % respondentů již vyzkoušelo halucinogenní houby)
klubov turistika a u v n drog v ase dovolen ch
Klubová turistika a užívání drog v čase dovolených
 • Podle průzkumů mladí lidé s větší pravděpodobností drogu vyzkoušejí na své zahraniční dovolené, případně ji na dovolené užívají častěji než obvykle
 • Ve Španělsku se rekreační užívání drog objevuje nejvíce v blízkosti turistických destinací
 • V jedné švédské studii bylo zjištěno, že mladí lidé, kteří vyzkoušeli nelegální drogy, tak ve 23 % případů učinili poprvé mimo Švédsko
 • Při rozhovorech s mladými lidmi, kteří se vraceli z Ibizy, bylo v rámci studie Spojeného království zjištěno, že četnost užívání všech drog byla na dovolené vyšší než v domácím prostředí
dlouhodob rizika spojen s konzumac alkoholu jsou asto ignorov na
Dlouhodobá rizika spojená s konzumací alkoholu jsou často ignorována
 • Pro většinu mladých lidí v celé EU stále ještě není užívání drog nedílnou součástí prostředí taneční hudby
 • Stěžejními prvky tohoto prostředí pro většinu z nich zůstávají hudba, sociální aspekty a alkohol
 • Výrobci alkoholických nápojů se v současné době snaží vytěžit z lukrativního trhu v oblasti taneční hudby maximum, přičemž nové alkoholické nápoje zaměřují na nižší věkové skupiny
 • Znepokojivá jsou zdravotní rizika ohrožující pravidelné návštěvníky klubů, kteří nadměrně konzumují alkohol, často ve spojení s nelegálními drogami
 • Pravidelní návštěvníci klubů jsou si obvykle zdravotních a právních rizik souvisejících s užíváním drog vědomi, méně už si uvědomují problémy související s alkoholem a dlouhodobá rizika
pot e p i monitorov n
Potíže při monitorování
 • EMCDDA v současné době čelí obtížné úloze monitorovat mnohem širší spektrum látek než před deseti lety
 • Pro monitorovací systémy, které se tradičně zaměřovaly na užívání jednotlivých látek, je velkým problémem užívání více drog
 • Rozvoj nových metodik pro pochopení tohoto druhu užívání drog musí být v našem budoucím programu jednou z priorit
 • Vedle monitorování dnešní situace je úkolem EMCDDA monitorovat nové drogy a nové trendy, které mohou v budoucnu ohrožovat veřejné zdraví