Algorytmy i struktury danych
Download
1 / 15

ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH. WYKŁAD 02 Wyszukiwanie Grażyna Mirkowska PJWSTK, 2003/2004. Plan wykładu. Wyszukiwanie w dowolnym ciągu Algorytm naiwny Analiza kosztu średniego Wyszukiwanie w ciągu uporządkowanym Algorytm sekwencyjny Analiza kosztu średniego Algorytm ze skokami

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH' - amena-wright


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Algorytmy i struktury danych

ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH

WYKŁAD 02 Wyszukiwanie

Grażyna Mirkowska

PJWSTK, 2003/2004


Plan wyk adu
Plan wykładu

 • Wyszukiwanie w dowolnym ciągu

  • Algorytm naiwny

  • Analiza kosztu średniego

 • Wyszukiwanie w ciągu uporządkowanym

  • Algorytm sekwencyjny

  • Analiza kosztu średniego

  • Algorytm ze skokami

  • algorytm binarnych poszukiwań

  • Problem optymalności

 • G. Mirkowska, ASD_02 Wyszukiwanie


  Wyszukiwanie w ci gu nieuporz dkowanym
  Wyszukiwanie w ciągu nieuporządkowanym

  Problem Niech E będzie daną przestrzenią, a X jej skończonym podzbiorem. Zbadać, czy dany element x przestrzeni E należy do wybranego podzbioru X.

  Metoda rozwiązania polega na porównywaniu kolejnych elementów ciągu, poczynając od pierwszego, z elementem x. Jeśli badany element jest równy x, to kończymy postępowanie; jeśli nie, to rozważamy następny element ciągu.

  Specyfikacja wp ={(ei ) ciąg n elementów przestrzeni E , n 1} wk ={ wynik  ( i n) ei = x}

  Zakładamy, że elementy ciągu są przechowywane w pewnej tablicy e[1], e[2],...,e[n].

  G. Mirkowska, ASD_02 Wyszukiwanie


  Diagram przep ywu
  Diagram przepływu

  początek

  wynik := false; i := 1;

  x  {e[1],...,e[i-1]}, wynik=false , i=1

  i n and not wynik

  koniec

  x  {e[1],...,e[i-1]}, in+1,wynik=false, in

  x= e[i]

  Tak

  Nie

  x  {e[1],...,e[i-1]}, in, x e[i]

  wynik := true

  i := i+1;

  x  {e[1],...,e[i-1]}, in+1, wynik=false

  x=e[i], in wynik=true

  G. Mirkowska, ASD_02 Wyszukiwanie


  Algorytm
  Algorytm

  Wersja 1

  { i :=1; wynik := false; while ( i  n and not wynik)

  { if x=e[i] then wynik := true else i := i+1 fi;

  }

  }

  Wersja 2

  { e[n+1]:= x; i:=1; while (e[i] x ) { i := i+1; } wynik := (i  n );

  }

  wynik= true, i  n , e[i]=x lub wynik=false, i=n+1, x  {e[1],...,e[i-1]}

  wynik = true wttw dla pewnego i  n , e[i]=x

  G. Mirkowska, ASD_02 Wyszukiwanie


  Analiza kosztu
  Analiza kosztu

  Operacja dominująca = porównywanie elementów

  W najlepszym razie algorytm wykona 1 porównanie.W najgorszym razie n- porównań.

  Prawdopodo-bieństwo wystąpienia danych d

  Koszt średni A(n)=Sd Dn p(d) * t(d)

  Koszt realizacji algorytmu dla danych d

  Niech p(xX)= p i załóżmy, że jest jednakowo prawdopodobne, że x znajduje się na 1szym, 2gim czy i-tym miejscu.

  Wtedy p(x=e[i]) = p/n.

  A koszt pamięciowy?

  Zatem A(n) =1* p/n+ 2*p/n +...+n*p/n +n*(1-p) = n - (n-1)*p/2.

  G. Mirkowska, ASD_02 Wyszukiwanie


  Wyszukiwanie w ci gu uporz dkowanym

  Przedział 1

  Przedział n-1

  Przedział 0

  Przedział n

  ...

  e[1]

  e[2]

  e[3]

  e[n-1]

  e[n]

  Wyszukiwanie w ciągu uporządkowanym

  Problem Dany jest ciąg rosnący e[1],..,e[n] oraz element x pewnej przestrzeni liniowo uporządkowanej <E, >. Chcemy ustalić przedział e[i], e[i+1], w którym ewentualnie mieści się x.

  Specyfikacja : wp= {(i<n) e[i]<e[i+1] , n>0 } wk= {wynik= i wttw x należy do itego przedziału}

  Metoda sekwencyjna1. Zbadamy przypadki skrajne: przedział 0 i przedział n-ty i ew. kończymy .2. Następnie porównujemy x z kolejnymi elementami ciągu poczynając od e[2]. Jeśli x jest mniejsze prawego końca rozważanego i-tego przedziału, to znaczy , że x znajduje się w tym przedziale, e[i] x <e[i+1]. Jeśli tak nie jest, to trzeba zbadać następny przedział.

  G. Mirkowska, ASD_02 Wyszukiwanie


  Metoda poszukiwa sekwencyjnych
  Metoda poszukiwań sekwencyjnych

  Poniważ x e[i+1], to i+1 nie może być równe n,bo z wcześniejszych porównań wiemy, że x<e[n]. Czyli i+1<n

  Koszt algorytmu

  { if x<e[1] then i := 0 else if x e[n] then i := n else

  i := 1;

  while x e[i+1] {

  i := i+1;

  } fi; fi; wynik := i;}

  e[i]x  e[n], 1i  n

  e[i]x , xe[i+1], i+1  n

  xe[i] , i n

  W skrajnych przypadkach mamy 1 lub 2 porównania

  W najgorszym razie 2 + (n-1) porównań.Czyli W(n) = O(n).

  e[i] x  e[i+1], i n

  A koszt średni?

  G. Mirkowska, ASD_02 Wyszukiwanie


  Koszt redni algorytmu sekwencyjnego
  Koszt średni algorytmu sekwencyjnego

  Rozszerzamy dany ciąg o elementy a i b, tzn. przyjmujemy e[0] = a i e[n+1] =b, gdzie [a,b] jest przedziałem, w którym mieszczą się elementy ciągu oraz x. Załóżmy, że prawdopodobieństwo tego, że x przyjmuje jakąś wartość z przedziału [a,b] jest zawsze takie samo.

  Mamy p(x [e[i],e[i+1])) = (e[i+1] – e[i])/(b-a)

  Koszt oczekiwany algorytmu A(n) =

  Jeśli długości przedziałów są takie same, to A(n) = n/2 +c, gdzie c<2

  G. Mirkowska, ASD_02 Wyszukiwanie


  Skoki co 4
  Skoki „co 4”

  omiń

  Idea Porównujemy element x z co czwartym elementem danego ciągu tak długo aż znajdziemy element większy od x. Wtedy szukamy x sekwencyjnie wśród czterech poprzedzających go elementach ciągu.

  Metoda dokładniej:

  1 krok: Zbadać czy x [e[1],e[n]). Jeśli nie, to ustalić wynik zgodnie ze specyfikacją, a jeśli tak to wykonać krok 2.

  2 krok: Porównywać x z kolejnymi elementami o indeksach 4i, tak długo aż (a) znajdziemy element e[4i]>x lub (b) aż przekroczymy n

  (a) szukamy wyniku sekwencyjnie w przedziale [e[4i- 4], e[4i]),

  (b) szukamy wyniku sekwencyjnie w przedziale [e[4i- 4], e[n]).

  G. Mirkowska, ASD_02 Wyszukiwanie


  Algorytm skoki co 4
  Algorytm skoki „co 4”

  { if x < e[1] then i :=0 else if x  e[n] then i := n else i := 4; bool := false;

  while (i  n and not bool) do

  if x  e[i] then

  i := i + 4 else bool := true fi

  od; i := i- 4; while x  e[i+1] do i := i+1 od; fi; fi; wynik := i }

  e[1]  x  e[n]

  e[j]  x dla j=1,2,...,i-4,  bool

  e[j]  x dla j=1,2,...,i,  bool, in

  e[j]  x dla j=1,2,...,i-4,  bool , in+4

  e[j]  x dla j=1,2,...,i-4, x<e[i], bool

  bool oraz e[i- 4]  x<e[i] lub  bool oraz e[i- 4]  x<e[n]

  Koszt pesymistyczny: W(n)= 2 +[n/4]+3

  G. Mirkowska, ASD_02 Wyszukiwanie


  Skoki co k
  Skoki „co k”

  { if x < e[1] then i :=0 else if x  e[n] then i := n else i := k; bool := false;

  while (i  n and not bool) do

  if x  e[i] then

  i := i + k else bool := true fi

  od; i := i-k; while x  e[i+1] do i := i+1 od; fi; fi; wynik := i }

  Niezmiennik:

  e[j]  x<e[n] dla j=1,2,...,i-k, i  n+k

  G. Mirkowska, ASD_02 Wyszukiwanie


  Optymalne k
  Optymalne k

  Dla jakich wartości k algorytm ma najmniejszy koszt pesymistyczny?

  Koszt pesymistyczny wyraża się funkcją f(n) = 2 + n/k + ( k-1)

  Szukamy minimum tej funkcji:

  f’(k) = -n/k2 + 1 f’(k) = 0 dla k = n oraz f’’ ( n)>0

  Koszt pesymistyczny będzie najmniejszy, gdy k =  n

  Wniosek

  G. Mirkowska, ASD_02 Wyszukiwanie


  Algorytm binarnych poszukiwa
  Algorytm binarnych poszukiwań

  Metoda „dziel i zwyciężaj”

  Podziel dany ciąg na dwie części. Sprawdź, w której połowie ciągu znajduje się poszukiwany element i dalej szukaj tą samą metodą w tej właśnie połowie.

  wp : e[1] x < e[n], n>1 wk: e[wynik]  x< e[wynik+1]

  { i :=1; j := n; while j-i >1 do m := (i+j) div 2; if e[m]  x then i := m else j := m fi od; wynik := i}

  Niezmiennike[i]  x  e[j], i  j

  1+i = j oraz e[i]  x  e[j]

  G. Mirkowska, ASD_02 Wyszukiwanie


  Koszt algorytmu binarnych poszukiwa
  Koszt algorytmu binarnych poszukiwań

  Czy ten algorytm zatrzymuje się ?

  Niech k będzie liczbą wykonanych iteracji pętli oraz odl(k) = j - i.

  Przed wykonaniem pętli mamy k=0 i odl(k) = n-1.

  odl(k+1) = odl(k)/2, jeśli odl(k) jest liczbą parzystą(odl(k)-1)/2  odl(k+1)  (odl(k)+1)/2 , jeśli odl(k) jest liczbą nieparzystą

  Odl(k) jest liczbą całkowitą z przedziału [1,n-1 ] i ze wzrostem k maleje!

  Istnieje zatem takie k, że odl(k)=1. A więc algorytm zatrzymuje się.

  A jaka jest największa wartość k?

  k = lg n

  G. Mirkowska, ASD_02 Wyszukiwanie