propozycja modyfikacji egzaminu maturalnego z filozofii pp i pr n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
PROPOZYCJA MODYFIKACJI EGZAMINU MATURALNEGO Z FILOZOFII / PP i PR /

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

PROPOZYCJA MODYFIKACJI EGZAMINU MATURALNEGO Z FILOZOFII / PP i PR / - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

PROPOZYCJA MODYFIKACJI EGZAMINU MATURALNEGO Z FILOZOFII / PP i PR /. Opracowanie: dr Małgorzata Konarzewska Międzynarodowe Szkoły Paderewski w Lublinie. Struktura egzaminu / modyfikacja/. Szczegółowe omówienie wymagań egzaminacyjnych. Poziom podstawowy. Poziom rozszerzony.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PROPOZYCJA MODYFIKACJI EGZAMINU MATURALNEGO Z FILOZOFII / PP i PR /' - amena-morrow


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
propozycja modyfikacji egzaminu maturalnego z filozofii pp i pr

PROPOZYCJA MODYFIKACJI EGZAMINU MATURALNEGO Z FILOZOFII / PP i PR /

Opracowanie:

dr Małgorzata Konarzewska

Międzynarodowe Szkoły Paderewski

w Lublinie

szczeg owe om wienie wymaga egzaminacyjnych

Szczegółowe omówienie wymagań egzaminacyjnych .

Poziom podstawowy.

Poziom rozszerzony.

arkusz 1 pp i pr
Arkusz 1 / PP i PR /

Zakres tematyczny:

 • Relacje ciała i duszy
 • Samopoznanie
 • Sny
 • Duchowość
 • Intuicja
 • Cierpienie
 • Rozum
 • Wartości moralne
 • Wolność
 • Problemy egzystencjalne
zakres pyta potwierdza i ucze
Zakres pytań potwierdza, iż uczeń :
 • 1) wyróżnia podstawowe dyscypliny filozoficzne, które wywodzą się z filozofii klasycznej: ontologię, epistemologię, logikę, etykę, filozofię polityki i estetykę;
 • 2) umieszcza formułowane pytania i problemy filozoficzne w obrębie właściwej dla nich dyscypliny.
arkusz 2 pp i pr
Arkusz 2 / PP i PR /

Problematyka filozoficzna:

 • Podstawy epistemologii /racjonalizm ,empiryzm/
 • Teorie i problemy etyczne / deontologia, teleologia/
 • Filozofia religii/ nihilizm, ateizm, agnostycyzm, teizm /
 • Filozofia sztuki / wartości estetyczne, analiza osobowości artysty i jego udziału w procesie tworzenia/
 • Filozofia polityki / demokracja, oligarchia, monarchia, teokracja, totalitaryzm/
 • Współczesne problemy społeczne / globalizacja, problem imigracji, praca nieletnich/
 • Kultura narodów /wielokulturowość, tendencje kosmopolityczne, globalizacja/
arkusz 3 pr
Arkusz 3 / PR /

Rodzaj pracy pisemnej:

/ sprawności zakresu prac twórczych ucznia /

 • analiza
 • porównanie
 • definiowanie
 • opis
 • dyskusja
 • badanie
 • argumentowanie
 • uzasadnienie
 • wartościowanie
arkusz 3 pr1
Arkusz 3 / PR/

Analiza filozoficzna tekstu niefilozoficznego.

/ np. przyrodniczego, metodologicznego, popularno –naukowego, literackiego /.

Stymulusy badań analitycznych:

nowele i powieści, sztuki teatralne, filmy, teksty piosenek, programy telewizyjne i słuchowiska radiowe, obrazy, fotografie, ogłoszenia reklamowe.

arkusz 4 pp i pr
Arkusz 4 / PP i PR /

ESEJ FILOZOFICZNY.

Napisany w oparciu o wiedzę filozoficzną zawartą w tekstach źródłowych, zamieszczonych w programie nauczania filozofii na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

aneks 1
Aneks 1

1. WYKAZ TERMINOLOGII FILOZOFICZNEJ Z ZAKRESU PODSTAWY PROGRAMOWEJ.

2. WYKAZ LITERATURY WYMAGANY DO REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

podstawa programowa
Podstawa programowa:
 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
 • których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (str. 51 – 58 i 249)
 • Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.
 • w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
 • (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 Nr 4, poz. 17)
aneks 2
Aneks 2

WYKAZ PROPOZYCJI TEMATÓW NA ESEJE FILOZOFICZNE / PP + PR /

1. Podaj argumenty przemawiające za obroną Sokratesa.

forma: dyskurs

/ problem poszukiwania prawdy/

2. Napisz Konstytucję Państwa w oparciu o państwo Platona

3. Jak wyobrażasz sobie ideę realnie istniejącej rzeczy. /forma: definicja/

/ wpływ idei na realnie istniejący świat/.

slide32
cd.

4. Bez jakiej miłości / nie/ można żyć.

/ forma: esej/- Agape, Caritas, Eros, Philia......

5. Założyłam się z życiem o śmierć i……wygrałam zakład.

/forma esej/- zakład Pascala

6. Szczęśliwi czasu nie liczą- co robią z nim nieszczęśliwi ?

/forma esej/- postrzeganie czasu przez św. Augustyna

7. Co to jest nic ?

/forma: esej lub artykuł/- nicość heidegerowska transponowana na Twoje postrzeganie świata

slide33
cd.

8. Opisz świat, w którym istniałby nadczłowiek

/ forma : opis/ -wizja świata Fryderyka Nietzsche

9. Czy dla moralnego porządku potrzebne jest gwieździste niebo?

/ forma : esej/ - kantowski imperatyw kategoryczny.

10. Napisz mit : zasłona Mai’a zakrywa prawdziwy świat

/ forma- mit/- Schopenhauera recepta na szczęście

slide34
cd.

11.Podaj przykłady problematyki, która Twoim zdaniem wykracza poza zakres wyrażalności językowej.

/ forma- esej, rozprawka/- granice mojego języka są granicami mojego świata.

ad