vr jitoria supersti ia i practicile magice
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vr ă jitoria , superstiţia ş i practicile magice

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Vr ă jitoria , superstiţia ş i practicile magice - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Vr ă jitoria , superstiţia ş i practicile magice. Vrăjitoria face parte dintr-un a nsamblu al practicilor pseudo-religioase inventate, încurajate şi întreţinute de cercuri restrânse, promovând o abordare ocultă a realităţii religioase şi relaţiei lumii materiale cu lumea spirituală.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vr ă jitoria , superstiţia ş i practicile magice' - amelia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vr jitoria supersti ia i practicile magice
Vrăjitoria, superstiţiaşi practicile magice

Vrăjitoria face parte dintr-un ansamblu al practicilor pseudo-religioase inventate,încurajate şi întreţinute de cercuri restrânse, promovând o abordare ocultă a realităţiireligioase şi relaţiei lumii materiale cu lumea spirituală.

slide2
Superstiţia, care genereazăpracticile magice, este prezentă în viaţa omului dinzorii copilăriei. Obiectul superstiţiei şi al practicilorvrăjitoreşti îl reprezintă:
 • secretul
 • neînţelesul
 • extraordinarul
repere biblice
Repere biblice

Sfânta Scriptură nu sugerează niciun moment că ar exista două lumi de forţeegale, aflate într-o permanentă luptă între bine şi rău. Răul este lucrarea îngerilorcăzuţi, iar practicile magice sunt induse şi susţinute de ele, folosind ca instrumenteactuale persoane cu rol de medium. În istorisirile din Noul Testament prezenţa puterilor demoniace nu este maipuţin evidentă. Evangheliştii fac distincţie între demoni (ca entităţi independenteopuse ordinii creaţiei), persoane posedate şi simplii bolnavi psihic. Demonii, căroraIisus li se adresează direct ca unor fiinţe vii conştiente (Matei 8,29 ş.u.), sunt cei cedenaturează adevărul şi se opun armoniei create, privând omul de libertate şigenerând îndoiala.

slide4
Magia ca practică para-religioasă este, aşadar, invariabil condamnată în SfântaScriptură pentru că ea propune ca substitute lui Dumnezeu nişte fiinţe inferioare,manipulabile, fie că este vorba de demoni, fie de spirite malefice, fie persoane careacceptă o astfel de îndeletnicire. Este adevărat că, pentru omul primitiv, ea a fost opseudo-ştiinţă care l-a ajutat în depăşirea unor momente cruciale din viaţa individuluisau comunităţii, oferind posibile explicaţii unor fenomene sau realităţi, valabile lamomentul respectiv, dar astăzi existenţa unor astfel de practici şi credinţa în ele cugreu poate fi justificată.
forme vechi i noi ale magiei
Forme vechi şi noi ale magiei
 • O primă formă este magia însăşi,care este definită ca pe un meşteşug prin care demonii sunt interogaţi cu privire lasensul viselor, arătarea unor lucruri ascunse sau descoperirea unor comori
 • Farmecele - prin care se provoacă stări de boală unor persoane aflate la distanţă, inclusiv prin vorbirea cu spiritele celor morţi. Aici se înscrie şi credinţa în vârcolaci, strigoi, fantome care bântuie locuri şi oameni, de care se poate scăpa prin ardere sau prin practici magice de dezlegare
 • Descântecul, cu efecte asupra fiinţelor vii, cărora le este schimbat comportamentul pentru a săvârşi ceea ce le dictează demonii folosiţi de vrăjitor
 • Citirea în nori, după care se prezic evenimente viitoare, cataclisme sauconvulsii sociale. Astrologia este şi ea integrată în rândul practicilor vrăjitoreşti pentrucă prezice tipul de comportament şi acţiunile omului în funcţie de mişcare cerului şi aastrelor, la care se mai adaugă şi formule matematice, interpretări de cifre şi altele
 • Credinţa în ursită, soartă, noroc, vise şi ceasuri rele(numărul 13, ziua de marţi ş.a.), zbaterea ochiului, a unui nerv, mâncărimi în palmăsau de nas
slide6
a. Magia agrară - complex de incantaţii şi practici destinat feririi elementelorvitale de orice rău. Se descântă ogorul, seminţele, plugul, lucrătorii;
 • b. Farmecele simpatetice, nodurile şi filtrele – se exercită asupra unor lucruriaparţinând unei persoane, afectând persoana în cauză: păr, unghii, sângeetc., dar şi asupra unor reprezentări convenţionale a persoanei atacate, deexemplu o păpuşă.
 • c. Magia blestemelor - constă în incantaţii, cuvinte invocatoare, aluziimitologice cu scopul de a face prezentă realitatea respectivă. De aici tradiţiade a nu pronunţa numele unei persoane primejdioase pentru a evita prezenţa,cum ar fi Diavolul, care este menţionat cu substitute precum “ucigă-l toaca”,“necuratul”, „bată-l crucea”, “Scaraoţchi”, “Aghiuţă” etc.
 • d. Magia antropică serveşte la transferul răului prin mijloace convenţionale de lao persoană afectată la un purtător prin diferite instrumente: amulete, filacterii,talismane;
 • e. Magia evocatoare – evocarea unei persoane dispărute pentru a o faceprezentă la apel între oameni.
rela ia magie tiin religie
Relaţia magie-ştiinţă-religie
 • Tendinţa modernă este de a face din magie şi vrăjitorie un contracandidat alcredinţei, pe care încearcă direct sau indirect să o submineze sau compromită.
 • Adepţii şi practicanţii eicaută să opromoveze ca alternativă la problemele la care ştiinţa nu a răspuns, ori nuva răspunde.
 • Magia, deci, denaturează credinţa în Dumnezeu-Persoană, Cel care Se declarăpermanent gata să primească pe oricine se pocăieşte şi crede în El.
 • Practicile magice au o valabilitate temporară; în vrăjitorie nu existănoţiunea de infinit sau veşnicie. Efectul vrăjii are valabilitate limitată în timp şi este înstrânsă legătură cu anumite păcate pe care subiectul le trăieşte cu sentimentul unei„legări”.
atitudinea bisericii fa de aceste practici
Atitudinea Bisericii faţă de aceste practici
 • Biserica, „stâlpul şi temelia adevărului”, a condamnat întotdeauna practicilemagice şi vrăjitoreşti pe care teologii le-au numit “perversiune a ştiinţei şi religiei”, pentru că vrăjitorul este o persoană care poate înţelege articulat semne alenecuvântătoarelor, prin inspiraţie demonică.
 • Ele distrug încrederea omului în el însuşi, în Dumnezeuşi în semeni, omul devenind o simplă victimă dependentă de vrăjitor
 • vrăjitoria nu oferă niciun folos nicicelor ce le folosesc, nici celor cărora se adresează
 • vrăjitoriile sunt o platformăşi un ghid care conduce inevitabil spre neopăgânism, închinarea la idoli şi lademoni
ad