slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
dr.dk/P3/gomorgen/sang/20080303145433 PowerPoint Presentation
Download Presentation
dr.dk/P3/gomorgen/sang/20080303145433

play fullscreen
1 / 25

dr.dk/P3/gomorgen/sang/20080303145433

119 Views Download Presentation
Download Presentation

dr.dk/P3/gomorgen/sang/20080303145433

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. http://www.dr.dk/P3/gomorgen/sang/20080303145433 Medier og kommunikation F08 / lektion 6 / 040308 /

 2. MEDIEROG KOMMUNIKATION Lektion 6 040308 Gitte Stald Medier og kommunikation F08 / lektion 6 / 040308 /

 3. Verden rundt http://www.bnr.bg/ http://www.aljazeera.net/ http://www.nytimes.com/ http://kl.wikipedia.org/wiki/Saqqaa http://www.radioklitholm.dk/ http://www.tv2fyn.dk/ http://www.billedbladet.dk/ http://www.adl.dk/adl_pub/pg/cv/ShowPgImg.xsql?nnoc=&p_udg_id=392&p_sidenr=13 Medier og kommunikation F08 / lektion 6 / 040308 /

 4. http://nyhederne.tv2.dk/video/?menu Medier og kommunikation F08 / lektion 6 / 040308 /

 5. Globalisering og globale medier • Globalisering ifølge Hjarvard (s.16-17): • Del af vores hverdagsliv på alle niveauer • Ny spændende realitet • Udvandet begreb / populariseret • Globalisering som social proces har forskellige betydninger i forskellige kontekster • Globalisering og ’ny social orden’ • Er medierne afgørende for globaliseringen? • Eller er mediefænomener kulturel ’pynt’ for globaliseringen Medier og kommunikation F08 / lektion 6 / 040308 /

 6. Globalisering og globale medier Globalisering ifølge Hjarvard (s.18 →): Transregionalinterconnectedness, jf. Held: ”Theconceptofglobalizationimplies, first and foremost, a stretchingof social, political and economicactivitiesacrossfrontiers and that events, decisions and activities in one region oftheworldcancome to have significance for individuals and communities in distant regions ofthe globe.” Medier og kommunikation F08 / lektion 6 / 040308 /

 7. Globalisering og globale medier • The exntent of global networks • The intensity of the networks • The speed of global flows • The impact or influence of the global links. • Hjarvard s.21, efter Held (1999) • The Network Society ( Castells 2996-99) - opkomsten af et nyt samfund, funderet i ”informalization” og ”globalization”. Hjarvard s.27-29 Medier og kommunikation F08 / lektion 6 / 040308 /

 8. (PAUSE) Medier og kommunikation F08 / lektion 6 / 040308 /

 9. Medier og kommunikation F08 / lektion 6 / 040308 /

 10. Fra national samling til global rækkevidde • Traditionelle medier: Overskridelse af grænser men også fælles horisont – etablering af nationalt fællesskab (s.29) • Digitale medier: global rækkevidde – interconnectedness og informationsudveksling. Medier og kommunikation F08 / lektion 6 / 040308 /

 11. Globaliserende medier Digitale medier er globaliserende på tre måder: Som kanaler, budbringere, infrastruktur (Jensen s. 29-30 og Hjarvard s.40-42) Meyrowitz: Channels, language, environment Medier og kommunikation F08 / lektion 6 / 040308 /

 12. Globaliserende medier Medier og kommunikation F08 / lektion 6 / 040308 /

 13. Globaliserende medier Digitale medier er globaliserende på tre måder: Som kanaler, budbringere, infrastruktur (Jensen s. 29-30 og Hjarvard s.40-42) Meyrowitz: Channels, language, environment • Som kanaler Extension of social networks, greater independence, remote control etc. – Hjarvard s.41 • Som budbringere ”Media produce their own messages. … increased reflexivity” Hjarvard s.42-43 Medier og kommunikation F08 / lektion 6 / 040308 /

 14. Globaliserende medier ”The visibility of other cultures within one’s own cultural framework gives rise to a consciousness of other ways of life. One’s own culture is no longer a ’given’, but the result of conscious choice.” ”Thus, globalization is more than an objective reality of an economic or technological character. It is equally much a psychological reality, an awareness of other societies and cultures that exist simultaneously with one’s own, and which one, in principle, can embrace or reject.” ”The ability to view the planet from space or to partake of an event on television simultaneously with the rest of the world has given the abstract conception of the world as an entity phenomenological concretion: audiovisual media allow us to experience it with our senses.” (Hjarvard s.44) Medier og kommunikation F08 / lektion 6 / 040308 /

 15. Globaliserende medier Digitale medier er globaliserende på tre måder: Som kanaler, budbringere, infrastruktur (Jensen s. 29-30 og Hjarvard s.40-42) Meyrowitz: Channels, language, environment • Som kanaler Extension of social networks, greater independence, remote control etc. – Hjarvard s.41 • Som budbringere ”Media produce their own messages. … increased reflexivity” Hjarvard s.42-43 • Som infrastruktur globale netværk for virksomheder og private ”Communication and media structures will play the same role as natural and physical infrastructures have played in the past.” Hjarvard s. 44. Medier og kommunikation F08 / lektion 6 / 040308 /

 16. Globaliserende medier og øget refleksivitet Not least Western lifestyles, values and behavioral norms have made their presende known all over the world; regionally one finds a more lively exchange of cultural and social knowledge, as well. ---- The visibility of other cultures within one’s own cultural framework gives rise to a consciousness of other ways of life. One’s own culture is no longer a ’given’, but the result of conscious choice. (Hjarvard: A Mediated World s. 43) Medier og kommunikation F08 / lektion 6 / 040308 /

 17. Nye muligheder - nye magtkampe • Kampen om adgang til medier og medieindhold OG kampen om infrastrukturerne • I det 21. århundrede er magtkampene globale og udkæmpes mellem kommercielle aktører • Informationsstrømme – vanskelige at stoppe • Overvågning • Kontrol • Centralt: grad af kontrol over egen kommunikation Globale medier s.30 Medier og kommunikation F08 / lektion 6 / 040308 /

 18. Transnationale medieselskaber Globale medier s.31 → Virksomhederne tjener ikke penge for at kommunikere, men kommunikerer for at tjene penge Færre kulturpolitiske hensyn Flere kommercielle hensyn Magtkoncentration = økonomiske fordele og politiske og kulturelt mangfoldigheds bagdele Mediekoncernnavne som varemærker Medier og kommunikation F08 / lektion 6 / 040308 /

 19. Globaliserende mediers og fælles forståelsesrammer Forståelsesrammer: ikke længere øst-vest men muslimsk fundamentalisme og vestligt demokrati Medier og kommunikation F08 / lektion 6 / 040308 /

 20. Nyhedsparadokset Indsamling OG redigering og sammensætning af nyhedsstoffet er ændret af globaliseringen (s.37) Flere internationale kontekster Overraskende: tv-stationer bringer mere nationalt stof (argument: nærhed og indlevelse) (s.38) Dansk nyhedsdækning rummer et paradoks: mere international indflydelse men mere dækning af den landspolitiske scene og af ”de såkaldt fælles danske værdier” (s.38) Medier og kommunikation F08 / lektion 6 / 040308 /

 21. Baggrundsstof eller sensationer? Terror og kongestof: international mediebegivenheder (s.40 -) Følelser, oplevelser, billeder af verden Refleksion og handlinger? Medier og kommunikation F08 / lektion 6 / 040308 /

 22. Medierne og sproget ? Engelsk som verdenssprog (s.44-), især i det globale netværkssamfund Anglo-amerikansk dominans indenfor software. Plus domæner og www: engelsk 68,4, derefter japansk, tysk og kinesisk. 2-sprogede net i takt med web 2.0? (ex med wikis og myspace , mens ex. Facebook fortsat er engelsk) Medier og kommunikation F08 / lektion 6 / 040308 /

 23. Næste lektion 7 / 110308 • Medier, kommunikation, personlig dokumentation / Gitte Stald • Blogging / Lisbeth Klastrup • Læsning: • Hjarvard: Simulated conversations (K) (genbrug fra lektion 4) • Stald: Mobile Monitoring (K) • Nardi et al: Why we blog (K) • Hering et al. : Bridging the Gap (N) Medier og kommunikation F08 / lektion 6 / 040308 /

 24. MEDIET ER BUDSKABET Politiken 12/2-08 Medier og kommunikation F08 / lektion 6 / 040308 /

 25. Om eksamen i Medier og kommunikation Mundtlig eksamen 7,5 ECTS-point, ekstern censur, 7-trins skala B.4 Med skriftlige arbejder *), uden forberedelsestid ved eksamen *) Et skriftligt arbejde kan være: Rapport, rapport med produktion, synopsis, miniprojekt m.m. Gruppeopgave = fælles oplæg, individuel mundtlig eksamen eller Individuel opgave = individuelt oplæg efterfulgt af mundtlig eksamen Projektarbejde starter efter påske: valg af emne/problem, diskussion af projekt og form af skriftligt arbejde Projektet + eksamen skal afspejle indsigt i teori, analyse og metode Medier og kommunikation F08 / lektion 6 / 040308 /