v zp admis zmluvy a fakt ry it procesy a in zlep enia peter kubi ko jozef balun novitech a s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
17. marec 2011 Bratislava PowerPoint Presentation
Download Presentation
17. marec 2011 Bratislava

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

17. marec 2011 Bratislava - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

VšZP ADMIS Zmluvy a faktúry, IT procesy a iné zlepšenia Peter Kubičko, Jozef Balun, Novitech, a.s. 17. marec 2011 Bratislava. Program prezentácie. 1 . časť - Prepojenie skenovania zmlúv, objednávok a faktúr s ADMISom ITIL procesy (framework) a ich customizácia pre prostredie VšZP 2. časť

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '17. marec 2011 Bratislava' - amelia-larsen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v zp admis zmluvy a fakt ry it procesy a in zlep enia peter kubi ko jozef balun novitech a s

VšZP ADMIS Zmluvy a faktúry, IT procesy a iné zlepšeniaPeter Kubičko, Jozef Balun, Novitech, a.s.

17. marec 2011

Bratislava

program prezent cie
Program prezentácie

1. časť -

 • Prepojenie skenovania zmlúv, objednávok a faktúr s ADMISom
 • ITIL procesy (framework) a ich customizácia pre prostredie VšZP

2. časť

 • Systém na riadenie programov a projektov
 • Rozšírenie prepojenia (bod 1) o workflowy na schvaľovanie zmlúv a došlých faktúr
 • Štruktúra ADMIS (minulosť, súčasnosť a potencialna budúcnosť)
 • Záver
prepojenie admis a skenovan ch images
Prepojenie ADMIS a skenovaných images

ADMIS DMS

Správa „images“

a súvislostí

Správa registratúry

Portal (APO, alebo Intranet)

GUI/

API

DB repozitar

CS repozitar

Skenovaci system

Informix

DB01

DB02

images

prepojenie admis a skenovan ch images1
Prepojenie ADMIS a skenovaných images
 • Predpoklady
  • sú identifikátory obrazov ale bez väzieb
  • budú kapacity na vytváranie väzieb
  • nie všetky skenované dokumenty v CSR
  • permanentná dostupnosť obrazov v HLP
  • aj na HLP aj na ZLP (iba testovanie)
  • správa a príprava identifikátorov je v DMS
  • evidencia v CSR a skenovanie je nezávislé
  • dostatočný priestor na ukladanie
 • Požiadavky (interných používateľov)
  • mať možnosť pohodlne prezerať
  • vytvoriť online prístup pre viacerých (IE)
  • vytvoriť špeciálnu rolu
  • mať možnosť evidovať aj v CSR (niektoré)
  • evidovať sa budú všetky dokumenty
  • minimalizovať konflikty duplicity
  • využiť existujúce technológie v systéme
  • dostupná funkčnosť cez portál
  • rýchle odozvy, ergonómia ovládania
 • Skenovací system
 • (bez OCR a EBC):
 • - Zmluvy
 • Faktúry
 • Prílohy (objednávky, DL)
 • Výstupy: images, atribúty
 • Úložisko: lokálne disky

Informix

DB01

DB02

Správa „images“ a súvislostí

prepojenie admis a skenovan ch images2
Prepojenie ADMIS a skenovaných images
 • Charakteristika riešenia
  • s využitím existujúcich technológií
  • export images a atribútov zo skenovania
  • dávkové spracovanie
  • funkcie na manuálne vytváranie väzieb
  • automatické a ukladanie cez DMS (IFX)
  • funkcie prístupné cez portál
  • integrácia s CSR
  • prístupy k funkcionalite len pre rolu
  • nasadenie a testovanie na ZLP
 • Požiadavky na súčinnosť
  • pri upresnení požiadaviek na riešenie
  • vytvorenie metodiky väzieb
  • sprístupniť informácie o images
  • pri migrácií resp. export/import
  • zosúladenie registratúrneho plánu
  • aktualizácia dokumentácie
  • organizácia školenia
  • testovanie a akceptácia
prepojenie admis a skenovan ch images3
Prepojenie ADMIS a skenovaných images
 • Upresnenia
  • Harmonogram
  • Cena
  • Formalizácia – Zmluva 39/2008, Zmenový list
program prezent cie1
Program prezentácie

1. časť -

 • Prepojenie skenovania zmlúv, objednávok a faktúr s ADMISom
 • ITIL procesy (framework) a ich customizácia pre prostredie VšZP

2. časť

 • Systém na riadenie programov a projektov
 • Rozšírenie prepojenia (bod 1) o workflowy na schvaľovanie zmlúv a došlých faktúr
 • Štruktúra ADMIS (minulosť, súčasnosť a potencialna budúcnosť)
 • Záver
implement cia itil vo v zp
Implementácia ITIL vo VšZP

Kde začať – nie sme na zelenej lúke

 • Service Strategy (Stratégia služieb)
 • Service Design (Návrh služieb)
 • Service Transition (Prechod služieb)
 • Service Operation (Prevádzka služieb)
 • Continual Service Improvement (Neustále zlepšovanie služieb)

Ako implementovať (rôzne prístupy)

 • Analyzovať stav (AsIs), Navrhnúť procesy (ToBe), Výber SW
 • Využiť odporúčania a prispôsobovať fungovanie po malých krokoch
 • S alebo bez SW (využiť existujúci)
itil procesy pre v zp
ITIL procesy pre VšZP

Výhody

 • Štandardizácia poskytovania služieb
 • Štandardizácia SLA
 • Meranie služieb
 • Jednotný slovník
 • Možnosť využitia pre poskytovanie aj iných ako len IT služieb
 • Najdôležitejšie je vedieť vyvážiť konfliktné ciele:
  • Vnútorný pohľad IT – Vonkajší pohľad poslania organizácie
  • Stabilita – Vnímavosť
  • Kvalita služby – Náklady na službu
  • Reaktívne činnosti – Proaktívne činnosti

Nerovnováha vyustí do zlej služby.

Sledovanie „prevádzkového zdravia služby“ – „podstatné príznaky“

itil procesy pre v zp1
ITIL procesy pre VšZP

Výhody

 • Štandardizácia poskytovania služieb
 • Štandardizácia SLA
 • Meranie služieb
 • Jednotný slovník
 • Možnosť využitia pre poskytovanie aj iných ako len IT služieb
program prezent cie2
Program prezentácie

1. časť -

 • Prepojenie skenovania zmlúv, objednávok a faktúr s ADMISom
 • ITIL procesy (framework) a ich customizácia pre prostredie VšZP

2. časť

 • Systém na riadenie programov a projektov
 • Rozšírenie prepojenia (bod 1) o workflowy na schvaľovanie zmlúv a došlých faktúr
 • Štruktúra ADMIS (minulosť, súčasnosť a potencialna budúcnosť)
 • Záver
metodika pre syst m na riadenie programov
Metodika pre systém na riadenie programov
 • Evidencia a kolaborácia tímov jednotlivých programov
 • Jednotná metodika riadenia programu
 • Monitorovanie a vyhodnocovanie programov

Workbenchfrom

framework

XMI – XML interface

Enterprise model

fromframework

Methodology

syst m na riadenie programov a projektov

Team

Team

Team

Team

Systém na riadenie programov a projektov

Model

MONITOROVANIE

 • Dokumentácia
 • popis procesov
 • Funkcionalita
 • - pravidlá
 • - šablóny
 • workflowy
 • kontextová nápoveda
 • ...

2

3

Definícia programov

Ciele, opatrenia, projekty, zmluvy

ZMLUVNÉ DODÁVKY

REALIZÁCIA

Aktivity plnenia

REALIZAČNÉ PLÁNY

4

6

3

Zodpovednosť

Zodpovednosť

Zdroje

Kontakty

Fakturácia

Diskusie, komentáre, issue

CashFlow

5

7

1

EKONOMICKÝ ÚSEK

PERSONALIZOVANÝ POHĽAD

PLÁN

BACK OFFICE

PALUBNÝ PANEL

program prezent cie3
Program prezentácie

1. časť -

 • Prepojenie skenovania zmlúv, objednávok a faktúr s ADMISom
 • ITIL procesy (framework) a ich customizácia pre prostredie VšZP

2. časť

 • Systém na riadenie programov a projektov
 • Rozšírenie prepojenia (bod 1) o workflowy na schvaľovanie zmlúv a došlých faktúr
 • Štruktúra ADMIS (minulosť, súčasnosť a potencialna budúcnosť)
 • Záver
roz renie bodu1 o wf
Rozšírenie bodu1 o WF

Z histórie

 • Analýzy pre produkčné WF – nevyužité
 • Viac ako 10 produkčných WF bolo navrhnutý
  • Schvaľovanie návrhov na ZS
  • Schvaľovanie poukázov a objednávok na ZP
  • Uzatváranie zmlúv s PZS
  • Spracovanie faktúr ....
schva ovanie vzorov ch zml v
Schvaľovanie vzorových zmlúv

Proces

Schvaľovanie vzorových zmlúv, dodatkov a príloh so stavovskými a procesnými organizáciami

p roces spracovania fakt r
Proces spracovania faktúr

Formálna kontrola

Vecná kontrola

Cenová kontrola

Daňová kontrola

Odblokovanie

na úhradu

Schválenie

Štart

Koniec

SKENOVANIE

ADMIS DMS

EIS

d vody realiz cie a ciele
Dôvodyrealizáciea ciele

Dôvody:

 • Odbúraniepapierovýchdokumentov
 • Včasnéplatenie (zľavy), zabráneniepenalizácii
 • Predchádzaniestratámfaktúr
 • Zdokumentovanieprocesov

Ciele:

 • Skráteniedobyspracovania (2-3 týždne -> 5dní)
 • Prístup k elektronickýminformáciám
 • Nahradenieručnéhopodpisuinterným el. podpisom
admis v bud cnosti
ADMIS v budúcnosti
 • Možné smery rozvoja ADMIS
 • Všeobecný cieľ: Poskytovanie služieb pre okolie
 • Podpora pre Procesné riadenie
 • Podpora manažérskeho riadenia (definícia, meranie, riadenie)
 • Podpora pre zlepšovanie IT služieb
 • Podpora pre bezpapierový úrad
 • Podpora a zvýšovanie miery elektronickej komunikácie s okolím
 • Podpora pre vytvorenie kolaboračného priestoru riadenia programov, projektov
z ver
Záver
 • Diskusia

Ďakujem za pozornosť

v zp admis zmluvy a fakt ry it procesy a in zlep enia peter kubi ko jozef balun novitech a s1

VšZP ADMIS Zmluvy a faktúry, IT procesy a iné zlepšeniaPeter Kubičko, Jozef Balun, Novitech, a.s.

17. marec 2011

Bratislava