palvelustrategiat toimintaymp rist n muutoksessa
Download
Skip this Video
Download Presentation
Palvelustrategiat toimintaympäristön muutoksessa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Palvelustrategiat toimintaympäristön muutoksessa - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

Palvelustrategiat toimintaympäristön muutoksessa. Finlandia-talo 11.3.2010 Jarkko Huovinen. Toimintaympäristö ja kuntapalvelut. Väestö ikääntyy  palvelutarpeen tyydyttäminen Hoivapalveluiden tarve kasvaa Kilpailu tekijöistä kiihtyy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Palvelustrategiat toimintaympäristön muutoksessa' - amela-velasquez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
palvelustrategiat toimintaymp rist n muutoksessa

Palvelustrategiat toimintaympäristön muutoksessa

Finlandia-talo 11.3.2010

Jarkko Huovinen

toimintaymp rist ja kuntapalvelut
Toimintaympäristö ja kuntapalvelut
 • Väestö ikääntyy palvelutarpeen tyydyttäminen
  • Hoivapalveluiden tarve kasvaa
  • Kilpailu tekijöistä kiihtyy
 • Autioituminen  harvaan asuttujen alueiden palvelujen organisointi
 • Kuntatalous  tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen
 • Kuntalaisten odotukset  tulevaisuudessa vaaditaan entistä yksilöllisempiä

ja joustavampia palveluja (valinnan mahdollisuus)

 • Toimintamallit kehittyvät
  • Tekninen kehitys (etäpalvelut, erikoishoidot, sähköiset varausjärjestelmät)
  • Organisointi (yhteispalvelupisteet, liikkuvat palvelut, palvelusetelit)
miksi palvelustrategia ja kenelle
Miksi palvelustrategia ja kenelle ?
 • Kunnan oman toiminnan kehittäminen kohdentuu oikeisiin asioihin
 • Kuntalaiset saavat tietoa ja voivat varautua palvelutarjonnan muutoksiin.
 • Kunnan henkilöstö osaa varautua palvelutarjonnan muutosten edellyttämiin vaatimuksiin, joita aiheutuu kunnan tarjoamien palvelujen lisäämisestä tai supistamisesta taikka yhteistoiminnasta muiden toimijoiden kanssa.
 • Ulkopuoliset toimijat voivat puolestaan valmistautua mm. investointitarpeisiin ja käynnistää tuotekehityksen palveluissa, joiden tuotannossa kunta tulee tukeutumaan ulkopuolisiin palveluntuottajiin.
kunnan palvelustrategia sis lt
Kunnan palvelustrategia sisältää
 • palvelujen toimintavolyymit ja niihin käytettävissä olevat taloudelliset ja henkilöstöresurssit kullakin toimialalla
 • palvelut, jotka kunta aikoo tuottaa omien organisaatioidensa toimesta
 • palvelut, joissa kunta pyrkii yhteistyöhön muiden kuntien kanssa
 • palvelut, joiden tuottamisen kunta pyrkii ensisijaisesti antamaan ulkopuolisten toimijoiden hoidettavaksi
 • palvelut, joiden tuottamisen kunta pyrkii ainakin osaksi antamaan ulkopuolisten toimijoiden hoidettavaksi
 • palvelut, joiden järjestämisestä kunta aikoo kokonaan luopua (ei lakisääteiset tai viranomaistehtävät)
 • palveluiden rahoituksen järjestäminen, maksupolitiikan kehittäminen,
 • kunnan omistajapolitiikka ja palveluiden järjestäminen
palveluiden organisointi ja elinkeinopolitiikka
Palveluiden organisointi ja elinkeinopolitiikka
 • Ostopalvelut palvelusektorin yritystoiminnan kehittämisessä
  • Vahvistaa palvelutarjontaa myös itse maksaville asiakkaille (maaseutu)
  • Lisääkö tarjonta omaehtoista palveluidenkäyttöä?? (toimintakyvyn säilyminen )
 • Yritysten tuotekehitys mukaan kuntapalveluiden kehittämiseen
  • Yritykset kehittämään palveluja kunta-asiakkaalle (palvelustrategia)
  • Vuorovaikutukseen perustuva tuotekehitys  kilpailukykyinen palvelukonsepti  laajat markkinat (vientituote?)
  • Innovatiiviset hankinnat (tuetaan uusien tuotteiden kehitystä ja markkinoillepääsyä)
 • Toimivat markkinat
  • Osaavalla hankinnalla pienyritykset mukana tuotannossa (hankintojen koko, osatarjoukset, tunnetaan markkinat)
  • Hankintojen sisältö ja tekninen toteutus vaativat erilaista osaamista  hankintatoimen organisointi
pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina hanke 2008 2010 www kunnat net ppp hanke
”Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina” – hanke 2008-2010 (www.kunnat.net/ppp-hanke)
 • Välittää tietoa:
  • yrityksiin kuntien suunnitelmista, toimintamalleista ja hankinnoista
  • kuntiin yritysten osaamisesta, tuotteista ja tarjonnasta
 • Kunnat osaavat kilpailuttaa kokonaisuuksia, joita markkinat pystyvät tarjoamaan
 • Yritykset tuntevat julkisen sektorin toimintatavat ja osaavat kehittää toimintaansa ollakseen kilpailukykyisiä palveluiden tuottajina
 • Yritysneuvojien osaaminen kehittyy siten, että he voivat mahdollisimman hyvin tukea yrityksiä toiminnan kehittämisessä
hankkeen k yt nn n toteutus 1 2
Hankkeen käytännön toteutus (1/2)
 • Järjestetään kuntahankkijoiden, yritysten ja yritysneuvojien yhteinen tilaisuus, jossa avataan keskustelu
  • mitä tuotteita ja palveluita kunta hankkii yrityksiltä tällä hetkellä ja millaisia muutoksia ostomahdollisuuksissa on odotettavissa
  • mitä tuotteita ja palveluita yritykset pystyisivät tuottamaan kunnille
  • ovatko nykykäytännöt/sopimusmallit toimivia
   • ongelmat yritysten/kuntahankkijan näkökulmasta
  • miten käytäntöjä voidaan kehittää julkisten hankintojen säädökset ja toimijoiden toiveet huomioon ottaen (hankintayksiköiden sekä pienyrittäjien osaamisen kehittämistarpeet?)
hankkeen k yt nn n toteutus 2 2
Hankkeen käytännön toteutus (2/2)
 • Kootaan kuntasektorin, yritysten ja yritysneuvojien edustajista koostuvia toimialoittaisia ryhmiä etsimään ratkaisuja esille nousseisiin ongelmiin
 • Kootaan työskentelyn kuluessa syntynyt materiaali ja työstetään sitä
  • hyödynnettäväksi hyvien käytäntöjen levittämisessä
  • käytettäväksi yritysneuvojien koulutuksissa
  • pienyritysten tukimateriaaliksi (oppaat, muistilistat …)
 • Koulutus, asiantuntija-apu (hankintalaki, kustannuslaskenta, asiantuntijafoorumit, muu)
slide9
Kuinka ikääntymisen vaikutukset on otettu huomioon elinkeinostrategiassanne (n=80)(kysely kuntajohtajille tammikuussa 2010)

%

slide10
Kuinka ikääntymisen vaikutukset on nähty elinkeinostrategiassanne (n=80)(kysely kuntajohtajille tammikuussa 2010)

%

toimenpiteet ik ntymisen uhkien torjuntaan ja mahdollisuuksien hy dynt miseen kyselyn tuloksia
Toimenpiteet ikääntymisen uhkien torjuntaan ja mahdollisuuksien hyödyntämiseen (kyselyn tuloksia)
 • Perusturvan palveluiden avopainotteisuuden lisääminen
 • Seniorpolis hankkeet: tutkimustyö ikääntymisen vaikutuksista palvelutarpeeseen  mm. asumisratkaisut (seniorasunnot)
 • Seniorimatkailun tuotteistus
 • Linjaus, jonka mukaan tulemme hankkimaan hoivapalveluja yrityksiltä  vahvistetaan osaamisen kehittymistä paikallisissa pienyrityksissä  kilpailukyky kansallisilla ja kv. markkinoilla
 • Työperäisen maahanmuuton hyödyntäminen ja koulutuspaikkojen tarjonta
 • Panostukset uusiin ikäihmisten selviytymistä tukeviin teknologisiin ratkaisuihin
 • CreenCare -toiminta osana maaseudun kehittämistä
 • Palvelusetelien hyödyntäminen  mahdollisuus Sote –yrityksille
 • Houkutellaan seniorikansalaisia asukkaiksi toimivilla palveluilla
 • Satsataan yritysten sukupolvenvaihdoksiin
ad