kulturforum v sternorrland n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kulturforum Västernorrland PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kulturforum Västernorrland

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Kulturforum Västernorrland - PowerPoint PPT Presentation


 • 196 Views
 • Uploaded on

Kulturforum Västernorrland. En plattform för kvalitets- och kompetensutvecklig för den sektor som verkar på ungdomars fritidsarena? Projektledare: Åsa Claeson Nordin Kommunförbundet Västernorrland. Förebyggande & Främjande - en projekt inriktat mot ungas fritidsarena.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kulturforum Västernorrland' - amber


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kulturforum v sternorrland

Kulturforum Västernorrland

En plattform för kvalitets- och kompetensutvecklig för den sektor som verkar på ungdomars fritidsarena?

Projektledare:

Åsa Claeson Nordin

Kommunförbundet Västernorrland

f rebyggande fr mjande en projekt inriktat mot ungas fritidsarena
Förebyggande & Främjande- en projekt inriktat mot ungas fritidsarena
 • Ett regeringsuppdrag (2007-2009)
 • Förmedlas av Ungdomsstyrelsen
 • Drivs av Kommunförbundet Västernorrland på uppdrag av länets kommuner
 • Syftet är att stärka det förebyggande och främjande ungdomsarbetet i kommunerna
 • Målet är att minska ungas utanförskap
f rebyggande fr mjande
Förebyggande & Främjande

Projektets fokus

 • Ungas välfärd ur ett kultur- och fritidsperspektiv
 • Fritidens roll i det förebyggande och främjande ungdomsarbetet
 • Stimulera nätverk och samverkan
 • Kvalitets- och kompetensutveckling
f rebyggande och fr mjande
Förebygga

Utanförskap

Ohälsa

Minimera riskfaktorer

Främja

Goda uppväxtvillkor

Hälsa

Tillföra skyddsfaktorer

Förebyggande och Främjande
f rebyggande och fr mjande1
En tillräckligt bra omgivning kan vara starkt kompenserande för de barn som genom olika omständigheter har brister i sin uppväxtmiljö.

Hälsoarbetet inriktas på att stärka och utveckla barns psykosociala hälsa i sin helhet istället för att koncentreras kring enstaka riskbeteenden eller risksituationer

Förebyggande och Främjande
f rebyggande fr mjande v ra olika roller
Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att barn som far illa får stöd och skydd

Socialtjänstens samarbetspartners förväntas i första hand vara skolan, förskolan, skolbarnomsorg, polisen samt hälso- och sjukvården

Samverkanska emellertid enligt lagens formulering även ske med ”samhällsorgan, organisationer och andra som berörs.”

Det innebär att exempelvis fritids- och kultursektorn och ideella organisationer samt andra offentliga och privata företrädare för olika samhällsintressen kan behöva omfattas av samverkan, beroende på frågans art och lokala förhållanden

Förebyggande & Främjande- Våra olika roller
f rebyggande fr mjande tv steg
1. Kvalitets och kompetensutveckling

Ledarskapsutbildningar

Kvalitetsarbete i öppen verksamhet

Samverkan

2007-2008

2. Skapa en regional plattform för kvalitets- kompetensutveckling för den sektor som verkar på ungdomars fritidsarena

2008-2007

Förebyggande & Främjande- två steg
f rebyggande fr mjande en regional plattform f r kvalitets och kompetensutveckling
Förebyggande & Främjande- en regional plattform för kvalitets- och kompetensutveckling

Varför kulturforum

 • Projektet ryms inom kulturforumets mål och inriktning
 • Kulturforum är ett samrådsorgan…. arena för diskussion…..kan initiera gemensamma samverkansprojekt
 • Att stärka kulturen i länet
 • Barn och unga är en prioriterad målgrupp för såväl den lokala som regionala kultur- och fritidsverksamheten
kultur ger liv och h lsa landstingets kulturpolitiska handlingsprogram
”Kultur ger liv och hälsa”-Landstingets kulturpolitiska handlingsprogram

Kulturen ska:

 • Vara tillgänglig för alla
 • Bidra till regional tillväxt och marknadsföring av länet
 • Barn och ungdomar ska prioriteras
 • Kulturutbudet i Västernorrland ska hålla
 • hög kvalitet
vision v sternorrland 2010 strategi f r en h llbar utveckling
Vision Västernorrland 2010– strategi för en hållbar utveckling

Framhålls

 • kulturarv och kulturarvsprogrammets strategier som en viktig beståndsdel för att göra länet mer attraktivt och konkurrenskraftigt
 • Utveckla livsmiljön med särskilt fokus

på att attrahera unga människor.

f rebyggande fr mjande1
Förebyggande &främjande
 • Förslag

Att Kulturforum tar på sig rollen som en regional plattform för kvalitets- kompetensutveckling för den sektor som verkar på ungdomars fritidsarena

f rebyggande fr mjande2
Förebyggande & Främjande

Vad skulle det innebära ?

 • Samverkan och erfarenhetsutbyte kring kvalitets- och kompetensfrågor
 • Gemensamma projekt och initiativ
f rebyggande fr mjande3
Förebyggande & Främjande

Vad kan man börja med?

 • Hur följer vi upp LUPP ( lokal uppföljning av ungdomspolitiken)
 • Skapande skola. Samverka kring hur kulturella och konstnärliga utryck kan integreras i skolans arbete
 • Samverkan kring tillgänglighet
f rebyggande fr mjande4
Förebyggande & Främjande
 • Styrgruppen för kvalitets- och kompetensprojektet
 • Ånge, Eje Fröberg
 • Sundsvall, Lars-Ove Johansson
 • Timrå, Bo Markusson
 • Härnösand, Anette Gustavsson
 • Kramfors, Hans Bylund
 • Sollefteå, Ove Hillbom
 • Örnsköldsvik, Sunde Westberg