Małe gospodarstwo w nowej Wspólnej Polityce Rolnej
Download
1 / 28

- PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Małe gospodarstwo w nowej Wspólnej Polityce Rolnej. „ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar ó w Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. ” Projekt opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - amber-rollins


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ma e gospodarstwo w nowej wsp lnej polityce rolnej

Małe gospodarstwo w nowej Wspólnej Polityce Rolnej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Projekt opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

prof. dr hab. Wiesław Musiał

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

IRWiR PAN

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

pt. Młodzież w gospodarstwach rodzinnych i na obszarach wiejskich Europy

4 lipca 2014 r Kraków


Ma e gospodarstwo w nowej wsp lnej polityce rolnej

Wprowadzenie

 • Nadal trwają przygotowania do wdrażania nowej projekcji WPR 2014-2020

 • Opóźnienie przygotowań jest niezaprzeczalne.

 • Ciągle trwają prace studialne i dyskusje

 • Nowa WPR miała w założeniu być przełomowa, bardziej adekwatna innowacyjna

 • Czy będzie?


Ma e gospodarstwo w nowej wsp lnej polityce rolnej

Małe gospodarstwa, nadzieje i problemy

Co to są te małe gospodarstwa

Pomiar poprzez standardową produkcję (SO) (kategoria FADN)

Gospodarstwa bardzo małe (kat. 1-3)

średnia wartość produkcji do 8 tys. € SO (ok. 33 tys. zł)

Gospodarstwa małe (kat 4 i 5)

do 25 tys. € SO (ok. 104 tys. zł.)


Ma e gospodarstwo w nowej wsp lnej polityce rolnej

Pomiar ze względu na osiągany poziom dochodu rolniczego na 1 AWU (jednostkę pracy) i na gospodarstwo

 • dysparytetowa,

 • parytetowa,

 • ponadparytetowa.

Pomiar ze względu na możliwości rozwoju majątku produkcyjnego tj.

 • o reprodukcji zawężonej (degresywne),

 • reprodukcji prostej,

 • reprodukcji rozszerzonej (rozwojowe).


Ma e gospodarstwo w nowej wsp lnej polityce rolnej

Minimalne górne progi kwalifikujące gospodarstwa do grupy gospodarstw nietowarowych – drobnych w badaniach prowadzonych w ramach FADN w wybranych krajach UE [w Euro]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Commission Regulation (EC) No 1291/2009 of 18 December 2008


Ma e gospodarstwo w nowej wsp lnej polityce rolnej

Udział małych gospodarstw ≤ 5ha w wybranych zasobach oraz w wytwarzanej SO [w %] w krajach Unii Europejskiej (27-15-12)

Źródło: Farm Structure Survey, Eurostat, Brussels 2010.


Ma e gospodarstwo w nowej wsp lnej polityce rolnej

Udział gospodarstw o produkcji standardowej (SO) do 4 tys. Euro na poziomie NUTS 2 [w %]

Źródło: Farm Structure Survey, Eurostat, Brussels 2010.


Ma e gospodarstwo w nowej wsp lnej polityce rolnej

Udział użytków rolnych w gospodarstwach do 5 ha na poziomie NUTS 2 [w %]

Źródło: Farm Structure Survey, Eurostat, Brussels 2010.


Ma e gospodarstwo w nowej wsp lnej polityce rolnej

Także dla potrzeb nowej WPR 2014-2020 nie udało się wypracować wspólnej definicji (czy określenia) małych gospodarstw.

 • do 5 ha (dość często)

 • do 15 (dla przedsiębiorczości)

 • do 6 ha w płatnościach bezpośrednich

 • do 6 tys. € SO

 • do 10 ha (dywersyfikacja upraw)


Ma e gospodarstwo w nowej wsp lnej polityce rolnej

Małe gospodarstwa w dokumentach nowej WPR wypracować wspólnej definicji (czy określenia) małych gospodarstw.

Specjalne odniesienia do gospodarstw małych w nowej WPR

Dla nowych PROW zidentyfikowano 12 potrzeb odnoszących się do gospodarstw małych


Ma e gospodarstwo w nowej wsp lnej polityce rolnej

Można tu odnieść następujące potrzeby wypracować wspólnej definicji (czy określenia) małych gospodarstw.

Potrzeby

Reorientacja małych gospodarstw w kierunku rolniczym lub pozarolniczym

Zapewnienie trwałości rolnictwa w warunkach zmian klimatycznych

Poprawa zbytu produktów rolnych i wzmocnienie pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym

Poprawa jakości produktów rolnych i żywnościowych

Odtworzenie i zachowanie różnorodności biologicznej

Promowanie zrównoważonych metod gospodarowania

Tworzenie możliwości zatrudniania poza rolnictwem bez zmian miejsca zamieszkania


Ma e gospodarstwo w nowej wsp lnej polityce rolnej

Wsparcie małych gospodarstw w II filarze WPR wypracować wspólnej definicji (czy określenia) małych gospodarstw.

Wsparcie dla nowych uczestników systemu jakości

1. Poddziałanie:

 • wsparcie w formie refundacji

 • do 2000 € / rok / gospodarstwo

 • preferuje dla gospodarstw do 5 ha


Ma e gospodarstwo w nowej wsp lnej polityce rolnej

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej wypracować wspólnej definicji (czy określenia) małych gospodarstw.

2. Poddziałanie:

 • wielkość ekonomiczna gospodarstwa do 15 tys. € (SO  60 tys. zł.)

 • premie do 100 tys. zł.

 • kwota ta musi wynikać z biznesplanu


Ma e gospodarstwo w nowej wsp lnej polityce rolnej

3. Poddziałanie: wypracować wspólnej definicji (czy określenia) małych gospodarstw.

Restrukturyzacja małych gospodarstw

 • Gospodarstwo do 6 tys. € SO (24 tys. zł. SO) (wielkość tu jest negocjowana z KE !)

 • Premia na restrukturyzacje gospodarstw do 60000 zł. (wg potrzeb wynikających z biznesplanem)


Ma e gospodarstwo w nowej wsp lnej polityce rolnej

Pomoc jest alternatywna w stosunku do następujących działalności

 • ułatwienie startu młodym rolnikom

 • modernizacja gospodarstw rolnych

 • różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej


Ma e gospodarstwo w nowej wsp lnej polityce rolnej

4. działalności

Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa

 • dotyczy małych gospodarstw wg ustaleń dla I filaru

 • wymagane trwałe przekazania gospodarstwa

 • rolnik musi kwalifikować się do systemu małych gospodarstw

Płatności 120% rocznej płatności z systemu dla małych gospodarstw tj. do 6 000 zł


Ma e gospodarstwo w nowej wsp lnej polityce rolnej

5. działalności

Tworzenie grup i organizacji producenta w sektorze rolnym i leśnym

 • Ryczałt od wartości przychodów netto ze sprzedaży

 • Pomoc przyznawana jest na 5 lat i wynosi

1 rok 10 %

2 rok 8 %

3 rok 6 %

4 rok 5 %

5 rok 4 %

Maksymalnie 100 000 €/rocznie


Ma e gospodarstwo w nowej wsp lnej polityce rolnej

6. działalności

Rolnictwo zrównoważone

Wymogi:

 • racjonalne nawożenie

 • zmianowanej

Płatności 400 zł/ha

7.

Ochrona gleb i wód

 • stosowanie międzyplonów ozimych lub ścierniskowych

 • pasy ochronne użytków zielonych

Wymogi:

Płatności od 450 zł/ha do 543 zł/ha


Ma e gospodarstwo w nowej wsp lnej polityce rolnej

8. działalności

Rolnictwo ekologiczne

 • Wspierane jest w ramach 12 pakietów (operacji)

 • Degresja płatności następuje od 50 ha

 • Stawski płatności są od 660 zł/ha do 1501 zł/ha

9.

Płatności na obszarach ONW

!

 • ONW górskie 450 zł/ha

 • ONW specyficzne 264 zł/ha


Ma e gospodarstwo w nowej wsp lnej polityce rolnej

Wsparcie w ramach I filara działalności

W Polsce obowiązywał będzie system SAPS tj. system uproszczony

Nowy system płatności bezpośrednich od 2015 r.

Elementy obowiązkowe w UE

Elementy dobrowolne

Płatność dla małych gospodarstw

Jednolita płatność obszarowa

Płatność za zazielenienie

Płatność związana z produkcją

Płatność dla młodych rolników

Przejściowe wsparcie krajowe

Płatności dodatkowe


Ma e gospodarstwo w nowej wsp lnej polityce rolnej

Elementy obowiązkowe w systemie działalności

Jednolita płatność obszarowa ok. 110 €/ha (440 zł.)

Płatności za zazielenienie (greening)

Wymogi:

 • dywersyfikacja upraw

 • utrzymanie TUZ

 • utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA)


Ma e gospodarstwo w nowej wsp lnej polityce rolnej

Małe gospodarstwa będą zwolnione z zazielenienia działalności

 • do 10 ha z dywersyfikacji upraw (zróżnicowanie)

 • 10-30 ha – 2 uprawy

 • > 30 ha – 3 uprawy


Ma e gospodarstwo w nowej wsp lnej polityce rolnej

Płatności dla młodych rolników działalności

 • do 5 lat od założenia gospodarstw

 • do 40 lat rolnik (przed złożeniem wniosku)

Płatności w wysokości 25% średniej krajowej I filara tj. ok. 62 €/ha


Ma e gospodarstwo w nowej wsp lnej polityce rolnej

Elementy dobrowolne w systemie działalności

Płatności dla małych gospodarstw

Rolnik otrzyma równowartość sumy wszystkich płatności, które uzyskał by w systemie standardowym tj. do 1250 €

Płatności związane z produkcją (15% rocznej koperty)

Sektory wsparcia

 • bydło

 • owce

 • kozy


Ma e gospodarstwo w nowej wsp lnej polityce rolnej

 • buraki cukrowe działalności

 • ziemniaki skrobiowe

 • owoce miękkie

 • rośliny wysokobiałkowe

 • rośliny włókniste

Przykład wsparcia:

 • bydło od 3-50 sztuk po 139 €/sztukę

 • kozy 3-5 sztuk po 110 €/sztukę

 • owce od 10 sztuk po 30 €/sztukę


Ma e gospodarstwo w nowej wsp lnej polityce rolnej

Płatności dodatkowe (nie dla najmniejszych gospodarstw) działalności

dla gospodarstw do 30 ha

W przedziale:

5-10 ha 20 €/ha

10-30 ha 80 €/ha

Jest także propozycja by objąć zaproszeniem gospodarstwa od 3 ha


Ma e gospodarstwo w nowej wsp lnej polityce rolnej

Podsumowanie działalności

 • Po raz pierwszy w historii WPR znalazły się specjalne, preferencyjne odniesienia do gospodarstw drobnych

 • Dotyczą one zarówno I jak i II filaru

 • Nadal brak jest ostatecznych rozwiązań jakie to będzie wsparcie

 • Ubolewamy nad brakiem elementów regionalizujących WPR

 • Jak tą nową politykę (WPR) odbiorą rolnicy prowadzący małe gospodarstwa ?


Ma e gospodarstwo w nowej wsp lnej polityce rolnej

Dziękuję za uwagę działalności