STUDIJNÍ POVINNOSTI STUDENTŮ
Download
1 / 10

- PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

STUDIJNÍ POVINNOSTI STUDENTŮ FF UP 201 4 /201 5. OBSAH. 1. UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY STUDENTY. 1 . Nesplnění níže uvedených studijních povinností ve stanoveném termínu je důvodem k ukončení studia podle § 56, odst. 1b, zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - amber-drake


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


1 upozorn n pro v echny studenty
1. UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY STUDENTY

1. Nesplnění níže uvedených studijních povinností ve stanoveném termínu je důvodem k ukončení studia podle § 56, odst. 1b, zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb.

 • 2. Zkoušky, zápočty a kolokvia složené po termínu 7. 9. 2015 nebudou

 • pro akademický rok 2014/2015 započítány. (Databáze STAG bude pro veškeré vkládání výsledků za akademický rok 2014/2015 uzavřena dne 8. 9. 2015 v 15 hod.)

V Olomouci dne 1. 9. 2014

PhDr. Klára Seitlová, Ph.D.

Proděkanka pro studijní záležitosti FF UP


2 1 1 ro n k bakal sk ho studia

2. BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

2.1 1. ROČNÍK BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

K tomu, aby student řádně ukončil 1. ročník studia a mohl v roce 2015/2016 postoupit do 2. ročníku, musí

 • v průběhu akademického roku 2014/2015získat nejméně 40 kreditů z předmětů typu A, B a C. U některých oborů je postup do druhého ročníku podmíněn vykonáním souborné postupové zkoušky (SPZ).Doporučujeme však 60 kreditů (vzhledem k povinnosti získat za studium 180 kreditů).

2.2 2. ROČNÍK BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

K tomu, aby student řádně ukončil 2. ročník studia a mohl v roce 2015/2016postoupit do 3. ročníku, musí:

Vprůběhu akademického roku 2014/2015získat nejméně 40 kreditů z předmětů typu A, B a C nebo takový počet kreditů, aby jejich součet s počtem kreditů získaných v předchozím akademickém roce dosahoval alespoň 80.

Získat kredity za všechny podruhé zapsané předměty.


2 3 3 ro n k bakal sk ho studia
2.3 3. ROČNÍK BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

Tímto ročníkem končí standardní doba studia. Studenti v tomto roce své studium ukončujíanebo prodlužujístudium do 4. ročníku.

Požadovaný zápisový list je možné zaslat oskenovaný – řádně podepsaný – na e-mail své studijní referentce nebo vhodit do schránek na studijním oddělení i mimo úřední hodiny.

2.3.1 UKONČENÍ BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

Aby studenti mohli konat Státní závěrečnou (bakalářskou) zkoušku (SZZk), případně obhajovat bakalářskou práci, musí si v rámci předzápisu zapsat v zimním či v letním semestru VŠECHNY předměty SZZk.V termínech stanovených harmonogramem si pak zkontrolovatsplnění všech studijním plánem stanovených požadavků, tj. 180 kreditů u jednooborového i dvouoborového studia:

Získat kredity za všechny povinné předměty (typu A).

Získat předepsaný kreditový limit za povinně volitelné předměty (typu B)

Získat kredity za všechny podruhé zapsané předměty.

Za předměty typu A, B a C musí získat celkem minimálně180 kreditů.

2.3.2 PRODLOUŽENÍ STUDIA

K tomu, aby student řádně ukončil 3. ročník studia a mohl prodloužit své studium o další rok musí:

Vprůběhu akademického roku 2014/2015získat nejméně 40 kreditů z předmětů typu A, B a C nebo takový počet kreditů, aby jejich součet s počtem kreditů získaných v předchozím akademickém roce dosahoval alespoň 80.


2 4 4 ro n k bakal sk ho studia

Získat kredity za všechny podruhé zapsané předměty.

2.4 4. ROČNÍK BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

 • Tímto ročníkem končí standardní doba studia + 1 rok. Studenti v tomto roce:

 • ukončují studium (viz. 2.3.1)

 • prodlužují studium do 5. ročníku, jedná se o zpoplatněné studium v nadstandardní době (viz 2.3.2.)

 • Pokud studentovi do ukončení všech studijních povinností chybělo v akademickém roce 2014/2015již jen méně než 40 kreditů, musísik tomu, aby ukončil 4. ročník studia a mohl prodloužit své studium o další rok:

 • Řádně zapsat v akademickém roce 2014/2015 všechny zbývající předměty.

 • Získatkredity za všechny podruhé zapsané předměty.

 • 2.5 5. ROČNÍK BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

 • (NADSTANDARDNÍ DOBA STUDIA – PLATBA POPLATKŮ!)

Studenti v tomto roce ukončují studium.

Podmínky ukončení viz. 2.3.1. Student je povinen vykonat SZZk nejpozději do konce 6. roku bakalářského studia.


3 navazuj c magistersk studium
3. NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

 • 3.1 1. ROČNÍK NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA

K tomu, aby student řádně ukončil 1. ročník studia a mohl v roce 2015/2016 postoupit do 2. ročníku, musí

 • v průběhu akademického roku 2014/2015získat nejméně 40 kreditů z předmětů typu A, B a C. Doporučujeme však 60 kreditů (vzhledem k povinnosti získat za studium 120 kreditů).

 • 3.2 2. ROČNÍK NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA

 • Tímto ročníkem končí standardní doba studia. Studenti v tomto roce:

 • ukončují studium (3.2.1)

 • prodlužují studium do 3. ročníku (3.2.2)


3 2 1 ukon en navazuj c ho magistersk ho studia
3.2.1 UKONČENÍ NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA

Aby studenti mohli konat Státní závěrečnou zkoušku (SZZk), případně obhajovat diplomovou práci, musí si v rámci předzápisu zapsat v zimním či v letním semestru VŠECHNY předměty SZZk.V termínech stanovených harmonogramemsi pak zkontrolovat splnění všech studijním plánem stanovených požadavků, tj. 120 kreditů u jednooborového i dvouoborového studia:

Získat kredity za všechny povinné předměty (typu A).

Získat předepsaný kreditový limit za povinně volitelné předměty (typu B)

Získat kredity za všechny podruhé zapsané předměty.

Za předměty typu A, B a C musí získat celkem minimálně120 kreditů.

 • 3.2.2 PRODLOUŽENÍ STUDIA

K tomu, aby student řádně ukončil 2. ročník studia a mohl prodloužit své studium o další rok, musí:

Vprůběhu akademického roku 2014/2015získat nejméně 40 kreditů z předmětů typu A, B a C nebo takový počet kreditů, aby jejich součet s počtem kreditů získaných v předchozím akademickém roce dosahoval alespoň 80.

Získat kredity za všechny podruhé zapsané předměty.


3 3 3 ro n k navazuj c ho magistersk ho studia
3.3 3. ROČNÍK NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA

 • Tímto ročníkem končí standardní doba studia + 1 rok. Studenti v tomto roce:

 • ukončují studium (viz 3.2.1)

 • prodlužují studium do 4. ročníku, jedná se o zpoplatněné studium v nadstandardní době (viz 3.2.2.)

 • Pokud studentovi do ukončení všech studijních povinností chybělo již jen méně než 40 kreditů, musísik tomu, aby ukončil 3. ročník studia a mohl prodloužit své studium o další rok:

 • Řádně zapsat v akademickém roce 2014/2015 všechny zbývající předměty

 • Získat kredity za všechny podruhé zapsané předměty.

 • 3.4 4. ROČNÍK NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA

 • (NADSTANDARDNÍ DOBA STUDIA – PLATBA POPLATKŮ!)

Studenti v tomto roce ukončují studium.

Podmínky viz 3.2.1.

Student je povinen vykonat SZZk nejpozději do konce 5. roku navazujícího magisterského studia.


4 magistersk studium psychologie
4. MAGISTERSKÉ STUDIUM PSYCHOLOGIE

Pro studenty souvislého pětiletého magisterského studia Psychologie platí stejné studijní povinnosti jako pronavazující magisterské studium (tj. Psychologie 4. – 5. ročník).

Student je povinen vykonat SZZk nejpozději do konce 8. roku magisterského studia.