slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Երևան-Գեղարդ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Երևան-Գեղարդ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 5

Երևան-Գեղարդ - PowerPoint PPT Presentation


 • 188 Views
 • Uploaded on

Երևան-Գեղարդ. Ուսումնական ճամփորդություն Մերի Մկրտումյան Էլեն Աբգարյան. Գեղարվեստից-Գեղարդավանք. Տեղեկությունների մեջ տեսանք , որ Երևանից Գեղարդ ճանապարհը 35 կմ է: Երբ մեկնում էինք վարորդին խնդրեցինք մեքենայի հաշվիչը 0-ի վրա դնի , իսկ տեղ հասնելուն պես տեսանք , որ այն 39-ի վրա է:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Երևան-Գեղարդ' - amber-drake


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Երևան-Գեղարդ

Ուսումնականճամփորդություն

ՄերիՄկրտումյանԷլենԱբգարյան

slide2
Գեղարվեստից-Գեղարդավանք
 • Տեղեկություններիմեջտեսանք, որԵրևանիցԳեղարդճանապարհը 35 կմ է:

Երբմեկնումէինքվարորդինխնդրեցինքմեքենայիհաշվիչը 0-ի վրադնի, իսկտեղհասնելունպեստեսանք, որայն 39-ի վրա է:

 • ԳեղարվեստիդպրոցիցմինչևԳեղարդավանք 39 կմ է:
slide3
Ջերմաստիճանիփոփոխությունները
 • Ճիշտ է ջերմաչափչունեինք, բայցջերմաստիճանիփոփոխություններըզգացինք:
 • Երևանումտաքէր, նույնիսկ` շոգ, բայցինչքանԵրևանիցհեռվանումէինքզգումէինք, թեինչպես է մեքենայիպատուհանիցփչողքամինսառչում:
slide4
Ժամանակը
 • Գեղարվեստիցմեկնեցինք 9:46
 • Գեղարդավանքհասանք 10:58
 • Գնալ-1ժամ 12 րոպե
 • Վերադարձանք 18:02
 • Գեղարվեստիդպրոցհասանք 19:17
 • Վերադարձ-1ժամ 15 րոպե