Årshjul FAU/Klassekontakter Hinna Skole 2010/2011 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Årshjul FAU/Klassekontakter Hinna Skole 2010/2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Årshjul FAU/Klassekontakter Hinna Skole 2010/2011

play fullscreen
1 / 9
Årshjul FAU/Klassekontakter Hinna Skole 2010/2011
303 Views
Download Presentation
amayeta-johnson
Download Presentation

Årshjul FAU/Klassekontakter Hinna Skole 2010/2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Årshjul FAU/Klassekontakter Hinna Skole 2010/2011 Innhold: Årshjulet FAU/Klassekontakter Hinna Skole 2010/2011 Ideer til foreldremøter Ideer til klassens inntekter Gratisprinsippet

  2. To do list • Foreldrebank - deles ut til trinnes foresatte (kontaktinfo alle foresatte). Samtykke til at info blir gitt klassekontaktene - sjekk at dette kan gjøres • Klasseliste oppdateres,

  3. Årshjul FAU/Klassekontakter Hinna Skole 2010/2011 3. kvartal (juli - sept) 4. kvartal (okt - des)

  4. Årshjul FAU/Klassekontakter Hinna Skole 2010/2011 1. kvartal (jan - mars) 2. kvartal (april - juni)

  5. Årshjul FAU/Klassekontakter Hinna Skole 2010/2011 Ideer til foreldremøter: PUS: Politi- Uteseksjon og Skole Uteseksjonen. Uteseksjonen skal være her på Hinna skole hver onsdag mellom 1300 og 1400. De vil holde til i P-fløyen, ved siden av sløydsalen. Mobilnr: 91550066. www.ungistavanger.no Kirkens bymisjon: Kongsgt 48  4005 StavangerTelefon: 51 29 51 00Telefax: 51 29 51 01E-post: rogaland@bymisjon.net Forebygging.no Dette er en kunnskapsbase for rusforebyggende og helsefremmende arbeid. Netttjenesten utvikles gjennom et bredt samarbeid mellom fagmiljøer i Norge. Forebygging.no inneholder mer enn 10.000 fagemner med særlig fokus på rusforebyggende arbeid www.forebygging.no Kommunikasjon: Røde Kors Stavanger Røde KorsEiganesveien 954009 Stavanger E-post: stavanger@redcross.no Teater: Rogaland Teater Kolon Teater Riskteateret

  6. Årshjul FAU/Klassekontakter Hinna Skole 2010/2011 Arrangementer; Alle klasser bør prøve å få til et arrangement hver høst og vår som er utenom julefrokost. Dette er en god hjelp til å opparbeide et godt klassemiljø, og det er også en god mulighet for foreldre/foresatte å treffe hverandre, i den grad noen av arrangementene også vil inkludere disse. Eksempler på arrangement kan være spillkveld, grillfest, overnatting på skolen, sport/idrett el. l. Bruk erfaringer og ideer fra arrangementer som andre klasser har gjennomført. Sjekk Link siden

  7. Årshjul FAU/Klassekontakter Hinna Skole 2010/2011 Datatilsynet:Det er du som bestemmer: http://www.dubestemmer.no/no/Jeg_er_13-17_ar/ Denne nettsiden handler om personvern. Den handler om hvordan opplysninger om deg kan bli brukt av andre, og hvordan du kan ta kontroll over disse opplysningene. Mye vet du sikkert fra før og en del vil være ny kunnskap. Vi håper denne nettsiden bidrar til diskusjoner – og kanskje noen nye tanker. Målet er å sette deg i stand til å gjøre valg som er riktig for deg.Det er du som bestemmer. http://www.vfb.no

  8. Årshjul FAU/Klassekontakter Hinna Skole 2010/2011 Ideer til klasses inntekter til finansiering av turer o.l : Salg av kake-/kjeksbokser og Salg av papir FAU får med jevne mellomrom tilsendt ”tilbud” vedr. salg av kake-/kjeksbokser, papir etc. Disse kan interesserte klasser få ved å kontakte FAU Klubb-partner.no Trenger klassen inntekter? INGEN RISIKO! Tilbudet gjelder ved kjøp av "Regnværspakken” m/Helly Hansen Spesialprodukter. Vi tilbyr FULL RETURRETT på det dere evt. ikke klarer å selge! http://www.klubb-partner.no/

  9. Årshjul FAU/Klassekontakter Hinna Skole 2010/2011 Gratisprinsippet Gratisprinsippet: Kunnskapsdepartementes rundskriv F-14-03: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2003/rundskriv-f-14-03.html?id=109309 Stavanger Kommune, 18.12.2007 AMU-OPPVEKST Kommunalstyret for oppvekst TILSYN MED GRATISPRINSIPPET OG KOMMUNENS OPPFØLGING: ” PRAKTISERING AV GRATISPRINSIPPET ” Oppfølging av tilsyn 2007. Rektor har ansvar for oppfølging av gratisprinsippet i tråd med fylkesmannens tilsyn, ved at saken årlig gjennomgås med driftsstyret, FAU, alle ansatte, elevrådet og på medbestemmelsesmøte. Rektor har også ansvaret for at det legges ut lett tilgjengelig informasjon på skolens hjemmesider Hvis skolen utarbeider velkomst/informasjonsbrosjyrer eller annet relevant skriftlig materiell, skal informasjon om gratisprinsippet inngå. Gratisprinsippet: Kunnskapsdepartementes rundskriv F-14-03: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2003/rundskriv-f-14-03.html?id=109309