5 59. Frumoasă ţară - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
5 59. Frumoasă ţară PowerPoint Presentation
Download Presentation
5 59. Frumoasă ţară

play fullscreen
1 / 5
5 59. Frumoasă ţară
189 Views
Download Presentation
amato
Download Presentation

5 59. Frumoasă ţară

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 559.Frumoasăţară

  2. 1. Frumoasă ţară, scump regat,Cu cer în veci senin,Pământ de roade încărcatŞi munţi de slavă plini,Frumoasă ţară, ţara mea,Isus S-a umilitSă-mi dăruiască-n pacea taCăminul meu dorit!

  3. 2. Frumoasă ţară, veşnic plai,Cu îngeri fericiţi,Cu vers de cruce şi SinaiŞi oameni mântuiţi!Frumoasă ţară, ţara mea,Isus a sângeratSă-mi dea, din fericirea ta,Un vis adevărat!

  4. 3. Frumoasă ţară, tainic dorCântat de-atâţi martiri,Mereu ai fost nădejdea lorPe rug şi-n prigoniri!Frumoasă ţară, ţara mea,Isus a fost străpuns,Din slava, ta comori să-mi deaŞi har îndeajuns!

  5. 4. Frumoasă ţară port în gând,Cu marea de cristal,Cu cei răscumpăraţi cântândDin harpă şi chimval!Frumoasă ţară, ţara mea,Isus a înviatSă-mi dea, în strălucirea ta,Coroană de-mpărat!