Download
dotychczasowe odkrycia n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dotychczasowe odkrycia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dotychczasowe odkrycia

Dotychczasowe odkrycia

160 Views Download Presentation
Download Presentation

Dotychczasowe odkrycia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Dotychczasowe odkrycia Paulina KranikToruń 2012

  2. AD • Zaburzenia organizacji sieci zarówno na poziomie regionalnym jak i globalnym • Najbardziej rozbudowana sieć połączeń w płacie ciemieniowym – jednocześnie najbardziej osłabiona • Brak komunikacji między różnymi obszarami funkcjonalnymi odzwierciedla zaburzenia poznawcze w AD Demencja jako funkcjonalne zaburzenia sieci

  3. AD

  4. Schizofrenia • Zaburzenia łączności w górnej części płata skroniowego • Zmniejszona grubość kory w tylnej części kory obręczy (Brodman 23/31)

  5. Autyzm • Zmniejszenie łączności funkcjonalnej (functionalconnectivity) między pdzedklinkiem , a przyśrodkową korą przedczołową • Słabe połączenia międzypółkulowe

  6. Epilepsja U pacjętów z chroniczną epilepsją i znacznymi zaburzenia poznawczymi stwierdza się mniejszą ilość połączeń oraz większą długość neuronów niż u osób zdrowych lub o nieznacznych zaburzeniach poznawczych

  7. Dysleksja • Słabsza łączność w brzusznej korze wzrokowej (obszar odpowiadający za rozpoznawanie liter)

  8. The Connectome Project aims to map 1,200 brains

  9. Bibliografia • DisruptedmodularbraindynamicsreflectcognitivedysfunctionAlzheimer’sdisease. W de Haan, W M van der Flier, T Koene, L L Smits, P Scheltens, C J Stam.Neuroimage. 2011 Nov30;: 22154957 • Disrupted white matter connectivity is associated with reduced cortical thickness in the cingulate cortex in schizophreni. Kathrin Koch, C Christoph Schultz, Gerd Wagner, Claudia Schachtzabel, Jürgen R Reichenbach, Heinrich Sauer, Ralf G M Schlösser. Cortex. 2012 Feb 9;:   22402338  • Brains of toddlers with autism out of sync, MeganScudellari • Abnormal functional connectivity of default mode sub-networks in autism spectrum disorder patients.Assaf M, Jagannathan K, Calhoun VD, Miller L, Stevens MC, Sahl R, O'Boyle JG, Schultz RT, Pearlson GD. Neuroimage. 2010 Oct 15;53(1):247-56 • White Matter Network Abnormalities Are Associated with Cognitive Decline in Chronic Epilepsy. Maarten J Vaessen, Jacobus F A Jansen, Marielle C G Vlooswijk, Paul A M Hofman, H J Marian Majoie, Albert P Aldenkamp, Walter H Backes . Cereb Cortex. 2011 Oct 29;:   22038907