bibliografia literatury polskiej n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bibliografia Literatury Polskiej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bibliografia Literatury Polskiej

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Bibliografia Literatury Polskiej - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

Bibliografia Literatury Polskiej. Bibliografie przed Korbutem: Feliks Bentkowski Historia literatury polskiej 1814- Stary Korbut 1917- Drugie wydanie Korbuta 1929- Nowy Korbut 1963- K. Budzyk Słownik współczesnych pisarzy polskich ser I 1963- E. Korzeniowska

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Bibliografia Literatury Polskiej


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bibliografia literatury polskiej
Bibliografia Literatury Polskiej
 • Bibliografie przed Korbutem:

Feliks BentkowskiHistoria literatury polskiej 1814-

 • Stary Korbut 1917-
 • Drugie wydanie Korbuta 1929-
 • Nowy Korbut 1963- K. Budzyk
 • Słownik współczesnych pisarzy polskich ser I 1963- E. Korzeniowska
 • Słownik współczesnych pisarzy polskich ser II 1977- J. Czachowska
 • PBL od 1954-S. Vrtel-Wierczyński
 • http://www.ibl.poznan.pl/index.php?s=opbl
 • Bibliografia Bara: Kartoteka Bibliografii Literackiej Zawartości Czasopism Polskich XIX i XX wieku (do roku 1939) http://www.bar.ibl.waw.pl/

Gabriel Korbut

By adam

problematyka bibliografii literackiej zagadnienia teoretyczne
Problematyka bibliografii literackiej - zagadnienia teoretyczne

Nauka o literaturze jest nauką historyczną. Wymaga to od badacza dokładnego znawstwa przeszłości jak i teraźniejszości i to zarówno w sferze bibliografii podmiotowej jak i przedmiotowej

Specyfika nauki narzuca badaczowi zarówno specyficzną metodologię jak i metody pracy. Hipoteza robocza. Zasady selekcji materiału są niezmiernie trudne do ustalenia. Opracowania dokumentacyjne z dziedziny literaturoznawstwa są zarówno spisy bieżące jak i retrospektywne, z bardzo ograniczona selekcją, rozwiniętym opisem, adnotacjami jak i wszystkimi elementami kreującymi relacje pomiędzy rożnymi meta i danymi.

Literaturoznawstwo obejmuje:

 • Fakty twórczości literackiej jak i paraliterackiej (teatru, filmu, imprez itd.
 • Informacje o życiu i twórczości pisarzy, poetów, aktorów, reżyserów itd.
 • Życie literackie i kulturowe (instytucje) społeczeństwa

Dzieła zachowane i niezachowane (opisy streszczenia, sztuki, przedstawienia, akademie, inscenizacje, recitale, deklamacje pół i prywatne itd.)

Nowe media a literaturoznawstwo

problematyka bibliografii literackiej
Problematyka bibliografii literackiej

Nauka o literaturze jest nauką historyczną. Wymaga to od badacza dokładnego znawstwa przeszłości jak i teraźniejszości i to zarówno w sferze bibliografii podmiotowej jak i przedmiotowej

Specyfika nauki narzuca badaczowi zarówno specyficzną metodologię jak i metody pracy. Hipoteza robocza. Zasady selekcji materiału są niezmiernie trudne do ustalenia. Opracowania dokumentacyjne z dziedziny literaturoznawstwa są zarówno spisy bieżące jak i retrospektywne, z bardzo ograniczona selekcja

Rola obrazu (fotografii, filmu) w rejestracji bibliograficznej dla potrzeb literaturoznawstwa.

Rola i specyfiki diariuszów wydarzeń kulturalnych imprez, społeczności czy instytucji dla literaturoznawstwa.

Bibliografie wzorcowe:

Karl Goedeke, Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung aus den quellen .

T. 1 – 15 Dresden 1884

Gustav Lanson, Manuel bibliographique de la littérature française moderne, 1500-1900. Paris 1911

Siemion Afanasiewicz Wiengierow, Kritiko-biograficzeskij slavar russkich pisatielej i uczenych od naczala obrazowannosti do naszych dniej. T. 1 – 4 Petersburg 1889-1904

problematyka bibliografii literackiej zagadnienia teoretyczne1
Problematyka bibliografii literackiej - zagadnienia teoretyczne

Bibliografia a literaturoznawstwo

Bibliografia jako naukowa forma literaturoznawstwa kolacjonowanie tekstów i wydań danego dzieła, analiza typograficzna wydań dzieła (Piekarski)

Bibliografia a cenzura

Bibliografia – cenzura – polityka – literaturoznawstwo

Trójczłonowy profil bibliografii literackiej: biografia, bibliografia podmiotowa, bibliografia przedmiotowa.

Kalendarium życia i twórczości to chronologicznie uporządkowany dowodnych i sprawdzalnych stwierdzeń, które w sposób analityczny przedstawiają pełny przebieg, życia i twórczości postaci, przy czym datowanie jest tu najistotniejszym elementem spajającym kalendarium.

Monografie bio - bibliograficzne to rozszerzone o rożne formy narracji kalendarium, przy czym nie zawsze jest tu stosowany wymóg czasowości.

By adam

cechy charakterystyczne bibliografii literackiej
Cechy charakterystyczne bibliografii literackiej
 • Bibliografie literackie charakteryzują się ogromną różnorodnością form i różnorodnością treści obejmujących je obiektów informacyjnych tzw. utworów literackich. A więc obiektów obejmujących wszystkie te przejawy ludzkiej aktywności które mają bezpośredni jak i pośredni związek z literaturoznawstwem
 • Nierozerwalnie związanym obszarem penetracji bibliograficznej jest czasopiśmiennictwo (czasopisma, gazety, wydawnictwa periodyczne), które od najwcześniejszych czasów ich ukazywania się miały organiczny związek z literaturoznawstwem
 • Niebywały ilościowy i jakościowy rozwój mediów niepomiernie rozszerzył obszar które bibliografia powinna uwzględnić w zbieraniu materiałów.
 • Specyficznie ustala się zasady selekcji i wartościowania pozyskanych materiałów bibliograficznych

By adam

bibliografia literatury polskiej przegl d
Bibliografia Literatury Polskiej - przegląd
 • Rok: 1601; 1625; 1707-1750 – 1723; 1752-; 1776-

„Prehistoria” bibliografii polskiej: K. Warszewicki, Sz. Starowolski [dostępny internetowo],

S. J. Hoppius-W. Schlieff, D. Braun, J. Załuski, D. Janocki

Okres przed Korbutem:

 • 1814 - Feliks BentkowskiHistoria literatury polskiej… T. 1 – 2 [dostępny internetowo]
 • 1819 - Józef Maksymilian OssolińskiWiadomości historyczno - krytyczne… T. 1-4 [dostępny internetowo]
 • 1820 – Hieronim JuszyńskiDykcjonarz poetów polskich. T. 1-2 [dostępny internetowo]
 • 1840 – Adam JocherObraz bibliograficzno-historyczny… [dostępny internetowo]
 • 1840 – Michał WiszniewskiHistoria literatury polskiej… T. 1-10 [dostępny internetowo]
 • 1851 – Wacław Aleksander MaciejowskiPiśmiennictwo polskie… T. 1- 3 [dostępny internetowo]
 • 1872 – Karol Estreicher ------ „Literatura Staropolska” zestawienia specjalne [dostępna internetowo]
 • 1891 – Ludwik Finkel – działy poświęcone literaturze, teatrowi, kulturze, wykaz czasopism….

By adam

bibliografia literatury polskiej przegl d1
Bibliografia Literatury Polskiej - przegląd

Okres korbutowskido 1939 (1936)

 • Stary Korbut 1917-
 • Drugie wydanie Korbuta 1929- IV tom w 1931

Okres Nowego Korbuta i innych bibliografii do 1989 roku (polityczności bibliografii)

 • Nowy Korbut 1963 - K. Budzyk i inni
 • Słownik współczesnych pisarzy polskich ser I 1963 -E. Korzeniowska i inni
 • Słownik współczesnych pisarzy polskich ser II 1977- J. Czachowska i inni

Okres po cenzurze i apolityczności bibliografii

 • Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Red. J. Czachowska i A. Szałagan. Warszawa 1994 – 2004 T.1 – 9
 • Bibliografie i piśmiennictwo informacyjne, uzupełniające po roku 1989

Bieżące bibliografie literackie:

Etap od 1901 Władysław Wisłocki, K. Bartoszewicz , Wierczyński, Łempicki, Hahn, Grzegorczyk i inni.

PBL od 1954- S. Vrtel - Wierczyński [dostępny internetowo]

IBL i jego rola w rozwoju bibliografii literackiej [dostępny internetowo]

Bibliografia Bara: Kartoteka Bibliografii Literackiej Zawartości Czasopism Polskich XIX i XX wieku (do roku 1939) [dostępna internetowo]

By adam