Download
barbituraten bij neurotrauma n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
barbituraten bij neurotrauma PowerPoint Presentation
Download Presentation
barbituraten bij neurotrauma

barbituraten bij neurotrauma

223 Views Download Presentation
Download Presentation

barbituraten bij neurotrauma

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. barbituraten bij neurotrauma CAT Rob Rundervoort 4 november 2004

 2. barbituraten bij neurotrauma zoekmethode: • PubMed termen barbit* AND brain • limits: clinical trial – 41 hits RCT – 17 hits • barbituraten vs. geen barbituraten • neurotrauma

 3. barbituraten bij neurotrauma randomized controlled trials - I • Ward 1985 • patiënten met M3 of kleiner (GCS <6) • 27 pentobarbital vs. 26 geen ptb • inclusie ongeacht ICP

 4. barbituraten bij neurotrauma randomized controlled trials – II • Eisenberg 1988 • GCS <=7 • verhoogde ICP ondanks conventionele therapie • 37 pentobarbital vs. 36 geen ptb

 5. barbituraten bij neurotrauma zoeken op reviews: • Roberts I. Barbiturates for acute traumatic brain injury. The Cochrane database of systematic reviews 1999, Issue 3.

 6. barbituraten bij neurotrauma Cochrane review: 5 randomized clinical trials geselecteerd • 1 trial: pentobarbital vs. etomidaat • 1 trial: pentobarbital bv. mannitol • 3 trials: pentobarbital vs. geen ptb

 7. barbituraten bij neurotrauma Bohn DJ et al. Critical Care Medicine 1989;S118:17. • ruwe data niet gepubliceerd • 82 kinderen met GCS <=7 • phenobarbitone vs. no phenobarbitone • quasi-gerandomiseerd

 8. barbituraten en ICP • barbituraten vs. controle • outcome: mean ICP (Ward)

 9. barbituraten en ICP (II) • barbituraten vs. controle • uncontrolled ICP (Eisenberg)

 10. barbituraten en bloeddruk • barbituraten vs. controle • hypotension

 11. barbituraten en overlijden • barbituraten vs. controle • death at the end of follow up

 12. overlijden of ernstige invaliditeit • barbituraten vs. controle • death or disability at follow up

 13. conclusie barbituraten als toevoeging aan conventionele ICP verlagende maatregelen bij neurotrauma: • hebben geen bewezen ICP verlagend effect • resulteren in significant vaker optreden van hypotensie • hebben geen gunstig effect op outcome