Download
keski pohjanmaan aikuisopiston palvelut yritysten ja ty llisyyden kehitt miseksi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Keski-Pohjanmaan aikuisopiston palvelut yritysten ja työllisyyden kehittämiseksi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Keski-Pohjanmaan aikuisopiston palvelut yritysten ja työllisyyden kehittämiseksi

Keski-Pohjanmaan aikuisopiston palvelut yritysten ja työllisyyden kehittämiseksi

96 Views Download Presentation
Download Presentation

Keski-Pohjanmaan aikuisopiston palvelut yritysten ja työllisyyden kehittämiseksi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Keski-Pohjanmaan aikuisopiston palvelut yritysten ja työllisyyden kehittämiseksi Työllisyysseminaari 13.4.2010 Kaisa-Leena Ahlroth

  2. Aikuisopisto pähkinänkuoressa • Liikevaihto 6 milj. euroa • Henkilöstö 60 • Opiskelijamäärä 3500 – 4000 • Opiskelijoita päivittäin 800 • Opiskelijatyöpäivät 130 000 • Näyttötutkinnot n. 30 tutkintoa • Omistaja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

  3. 100 62% 50 25 19% 14% 10 4% <1% 0 alle 5henkilöä 5-9 henkilöä 10-49henkilöä 50-249henkilöä 250-499henkilöä Erityisesti PK-sektorin kehittäjä

  4. Työelämän palvelut yrityspalvelutiimi Palveluiden tuottamisen lähtökohta Yritysten liiketoimintalähtöinen osaamisen kehittäminen Menetelmät • Työelämäläheiset koulutus- ja kehittämispalvelut • Kehittäminen, koulutus tapahtuu yrityksessä Kohderyhmä • Uudet työntekijät (RekryKoulutus) • ”Vanhat” työntekijät (TäsmäKoulutus) • Yrittäjät Kehittämisen/koulutuksen kohde • Liiketoimintaosaaminen (markkinointi, talous, yms.) • Johtamisosaaminen (henkilöstö, oma johtajuus, kehittäminen, yms.) • Ammatillinen osaaminen • Yleiskvalifikaatiot (vuorovaikutustaidot, atk, yms.)

  5. Palvelumuodot Kehittämispalvelut voidaan toteuttaa monin eri tavoin ja niiden erilaisina yhdistelminä Yleisimmät toteutustavat ovat:  • Yksilöllinen ohjaus ja neuvonta • Konsultointi  • Yksilöllinen täsmäkoulutus • Yrityskohtainen täsmäkoulutus • Tutkintoon tai tutkinnon osiin valmistava koulutus  • Yleiset teemakoulutukset  • Asiantuntijaluennot ja seminaarit Etsimme asiakkaalle edullisen rahoitus-vaihtoehdon palvelun toteutukseen.

  6. Projektitoiminta 2010 • Useita EAKR ja ESR -rahoitteisia kehittämisprojekteja • Suunnattu julkiselle ja yksityiselle sektorille • Koulutus- ja kehittämistoimenpiteet, aktivointitilaisuudet, rekrytointi • Yhteistyössä ELY-keskusten, Keski-Pohjanmaan liiton ja työhallinnon kanssa • Kansainvälinen toiminta

  7. Kiitos!