antakya h lton asf m ze otel n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ANTAKYA-HİLTON ASF MÜZE OTEL PowerPoint Presentation
Download Presentation
ANTAKYA-HİLTON ASF MÜZE OTEL

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16
amara

ANTAKYA-HİLTON ASF MÜZE OTEL - PowerPoint PPT Presentation

12 Views
Download Presentation
ANTAKYA-HİLTON ASF MÜZE OTEL
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ANTAKYA-HİLTON ASF MÜZE OTEL

 2. ASF ANTAKYA MÜZE OTEL BUGÜNE GELİŞ EVRELERİ 2009 yılında ,mülkiyetimizde bulunan Antakya Haraparası Mahallesi 5 ada ,4642 no.lu 17132 m2 lik parsel üzerinde yapmayı planladığımız otel yatırımı için Antakya Belediyesi , Hatay Arkeoloji Müzesi ve Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna müracaat edildi. Koruma kurulundan çıkan karar gereği Hatay Arkeoloji Müzesi nin denetiminde 2010 yılı başında 29 Adet sondaj kuyusunun kazısına başlandı. Yaklaşık 2 ay süren sondaj kuyu kazılarından elde edilen verilerin ışığında kazının yatayda tüm sahayı kapsayacak , düşeyde ise sahanın yarısında 8 metre derinliğe varacak şekilde genişletilmesine karar verildi.

 3. Kazıevresi Mayıs 2010 Tarihinde tekrar başlatılan arkeolojik kazı , yaklaşık 120 işçi , 35 arkeolog ve elle kazılan çıkan toprağın elendikten sonra depolanma alanına götürülmesi için gerekli 3 iş makinası ve 10 kamyonun yaklaşık 8 aylık bir çalışma sonucu Aralık 2010 tarihinde tamamlandı.

 4. Kazıevresi Müze denetiminde Koruma Kurulu onayı ile 8 ay süren ve elle yapılan yaklaşık 103.000 m3 kazı için 120 işçi , 35 arkeolog çalışmıştır. Kazının tamamlanmasına takiben böyle bir alanda gerçekleştirilecek proje için yurt içi ve yurt dışında mimar arayışlarına gidildi.Sonunda ülkemizin önde gelen uluslar arası ödüllü mimarlık ofislerinden biri olan EAA-Emre Arolat Mimarlık ile anlaşmaya varıldı.

 5. ProjelendirmeEvresi Kazıların tamamlanmasını takiben hazırlanan ve Kuruldan onaylı Koruma Projesi kapsamında kazıdan elde edilen bulgular kısmen depolara kaldırılarak , kaldırılamayanlar ise yerinde koruma altına alınarak restorasyon sürecine kadar saklanmaktadır. EAA –Emre Arolat Mimarlık bürosu tarafından başlatılan konsept proje çalışmaları yaklaşık 6 ay sürmüş , bu proje Belediye,Müze ve Koruma Kurulu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ‘ nın onayını aldıktan sonra uygulama projelerine geçilmiştir. Projenin ana prensibi , yer altından gün ışığına çıkartılan tarihi değerlerin saha içinde bulunmadığı noktalarda kuyu temeller oluşturarak çelik kolonlar üzerinde yükselmek , arkeolojik dokuyu olduğu gibi sergilemeye imkan verecek bir yapı oluşturmaktı.Bu amaçla yapılan çalışmalar 2011 Kasım ayı gibi tamamlanmış olup bu tarihte Belediye ve Koruma Kurulundan onay alınarak inşaata başlanmıştır. 66 adet 220 cm ve 250 cm çapında ve her biri yaklaşık 20-26 metre arası derinlikte toplam derinliği 1420 metreyi bulan kuyu temeller , sahaya makine sokulamaması dolayısı ile Müze denetiminde Ağustos 2011 tarihinde elle kazılmaya başlanmış ve – 20 Nisan 2012 tarihinde tamamlanmıştır.

 6. Kuyu Temel İnşaat Evresi Kuyuların her biri elle kazılmış , çıkan topraklar teker teker elenmiş , varsa bulgular toplanmış ve kalan toprak depolama alanına gönderilmiştir.Bu çalışmanın ne kadar zahmetli ve riskli olduğu resimlerden de anlaşılmaktadır. Kuyuların elle kazılması sırasında her türlü kazaya karşı önlem alınmış olup , tüm koruyucu malzeme ve ekipmanlar işçiler tarafından kullanılmış , tüm elektrikli cihazlar topraklanmış ve kaçak akım rölesi ile desteklenmiştir.

 7. Kuyu Temel İnşaat Evresi Kuyuların elle kazısı esnasında çıkan sular , derin su pompaları vasıtası ile ara istasyon olarak kurulan ve dere yatağına yerleştirilen tanklara , tanklardan da gene pompalar yardımı ile arazi çevresindeki drenaj hatlarına basıldı.

 8. Kuyu Temel İnşaat Evresi Demir bağlanma işlemi de kazı işlemi gibi , hatta ondan daha da zahmetli bir çalışma gerektirmektedir. Demirlerin bağlanabilmesi için zaman zaman vinçte askıya alınarak,zaman zaman da ara platformlar oluşturarak 10 ila 15 metre boşlukta çalışma yapmak gerekmektedir. Demir bağlanmasını takiben kuyuların içi beton dökülerek , binanın ana taşıyıcı çelik kolonlarının temelleri oluşturulmuştur.

 9. Kuyu Temel İnşaat Evresi İlk kademe kuyu betonu tamamlandıktan sonra çelik kolonların monte edileceği ankrajbulonları şablonlar vasıtası ile yerlerine yerleştirildi. Çelik kolon montajı öncesi son kademe beton dökülüp ankrajlar tespit edildi.

 10. Çevre İstinat Perdelerinin Yapılması Arazinin etrafında yer alan prekast istinat duvar elemanlarının fabrikada yapımına 15 Temmuz 2012 tarihinde başlanmıştır. Dökülen prekast elemanlar sahaya 10 Ağustos itibari ile getirilmeye başlanmış ve yerine konmuştur. Temmuz 2012 itibari ile toplam 312 adet imal edilen prekast istinat duvar elemanlarının hepsi yerine monte edilmiş olup, izolasyon ve dolgu işleri de tamamlanmıştır.

 11. İnşaat Aşamaları Mayıs 2012 itibari ile BOH binasının kaba inşaatı %100 tamamlanmışdır. Temmuz 2012 den itibaren çelik imalatların montajına başlanmış olup , tüm kaba ve ince iş imalatlarının 2014 üçüncü çeyreğinde bitirilmesi planlanmaktadır. Kuyu temellerin haricinde inşaat olarak projeye göre BOH ( Back Of House) , yani tüm teknik hizmetlerin yer aldığı betonarme bloğun inşaatına 06.12.2011 tarihinde temel betonu dökümü ile başlanmıştır.

 12. ASF ANTAKYA MÜZE & OTELGENEL BİLGİ Arsa alanına imar durumuna göre 30.837 m2 inşaat yapılabilmektedir. Koruma amaçlı alınan önlemler ve özel mimari dolayısı ile bu inşaatın yaklaşık maliyeti , konvansiyonel bir inşaatın yaklaşık 2 misline çıkmaktadır.

 13. ASF HİLTON ANTAKYA MÜZE & OTEL Müze bölümü otelden tamamen bağımsız olup, kamuya açık bir parkurla ziyaretçilerin , yer altından gözler önüne çıkarılan arkeolojik bulguları görmesine imkan tanımaktadır.

 14. ASF HİLTON ANTAKYA MÜZE & OTEL GENEL BİLGİLER *Arazi Alanı…………………………………17.132,00 m2 Emsal…………………………………………..…….1,8 Emsal Alan ………………………………….30837,60 m2 Kullanılan Emsal…………….………………30780,25 m2 A. Hotel Odaları ve Suitler….………….…11.754,63m2 B..Genel Alanlar………………...…………..... 317,80 m2 C.Restaurant & Bar….………………………….925,55 m2 D.Toplantı ve Genel Amaçlı Alanlar…….…2.850,52m2 E.Eğlence Alanları……………………….….... 987,46 m2 F.İdari Ofisler…………………………….…… 521,32 m2 G.Servis Alanları………………………….… 2.284,70 m2 H. Mekanik ve Ekipman Alanları……….… 2.012,92 m2 I.Dış Saha ve Otopark Alanları ………..……1.324,31m2 J.Müze……………………………………..….… 538,16 m2

 15. ASF HİLTON ANTAKYA MÜZE & OTEL • GENEL YERLEŞİM • 2.BODRUM • SIĞINAK • ANA MUTFAK • ÇAMAŞIRHANE • PERSONEL SOYUNMA –DUŞ HACİMLERİ • TEKNİK OFİSLER • 1.BODRUM • TRAFO • OG-AG ELEKTRİK ODALARI • JENERATÖR • YÜKLEME-MAL KABUL PLATFORMU • İDARİ OFİSLER • MÜZE • ZEMİN KAT • ANA GİRİŞ • RESEPSİYON • MÜZE GİRİŞİ • GÜNLÜK LOKANTA • LOUNGE BAR

 16. ASF HİLTON ANTAKYA MÜZE & OTEL • 1.KAT • İDARİ VE TEKNİK OFİSLER • 2.KAT • OTEL ODALARI 84 ADET • 3.KAT • OTEL ODALARI 71 ADET • 4.KAT • OTEL ODALARI 45 ADET • ÇATI KAT • BALO SALONLARI • TOPLANTI ODALARI • RESTAURANTLAR • SPA • GYMNASIUM • KAPALI HAVUZ • AÇIK HAVUZ • TEKNİK HACİM