najdawniejsze dzieje cz owieka n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Najdawniejsze dzieje człowieka PowerPoint Presentation
Download Presentation
Najdawniejsze dzieje człowieka

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Najdawniejsze dzieje człowieka - PowerPoint PPT Presentation


 • 219 Views
 • Uploaded on

Najdawniejsze dzieje człowieka. Osiągnięcia ludzi pierwotnych. Pochodzenie człowieka. Badaniem pochodzenia człowieka, czyli ANTROPOGENEZY (gr. antropos – człowiek, genesis – powstanie) zajmuje się wiele dziedzin nauki, w ty, wyodrębniona dziedzina antropologii.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Najdawniejsze dzieje człowieka' - amandla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
najdawniejsze dzieje cz owieka

Najdawniejsze dzieje człowieka

Osiągnięcia ludzi pierwotnych.

pochodzenie cz owieka
Pochodzenie człowieka
 • Badaniem pochodzenia człowieka, czyli ANTROPOGENEZY (gr. antropos – człowiek, genesis – powstanie) zajmuje się wiele dziedzin nauki, w ty, wyodrębniona dziedzina antropologii.
 • ANTROPOLOGIA – zespół nauk badających różne aspekty życia ludzi, np. Społeczny, kulturowy czy biologiczny.
slide3
HISTORIA natomiast zajmuje się badaniem dziejów społeczności ludzkich.

Pierwsze formy życia społecznego tworzyły już pierwsze HOMINIDY, czyli istoty człekokształtne, podobne do człowieka.

Jeśli chodzi o bezpośrednich przodków dzisiejszego człowieka, jest to zagadnienie problematyczne, ponieważ nie do końca wiadomo, które z istot człowiekowatych dały początek naszemu gatunkowi.

gdzie po raz pierwszy pojawi si cz owiek
Gdzie po raz pierwszy pojawił się człowiek?

Większość badaczy zgadza się dziś z teorią, że najdawniejsze hominidy, od których pochodzi człowiek, pojawiły się po raz pierwszy w Afryce ok. 4,4 mln lat temu.

australopitecus
Australopitecus

Przodkiem człowieka niewątpliwie był australopitek (australopitecus – łac. australis – południowy, gr. – pithekos – małpa). Dowodów ku temu dostarczyło odkrycie w 1974 r. w Hadarze (Etiopia), szkieletu australopiteka znanego dziś jako „Lucy z Hadaru”.

Australopitek wykorzystywał gotowe przedmioty jako narzędzi.

homo habilis cz owiek zr czny
Homo habilis – człowiek zręczny

Bardziej rozwinietym od australopiteków był pierwszy z reprezentantów rodzaju

– Homo – Homo habilis. W przeciwieństwie do australopiteka Homo habilis wykonywał narzędzia intencjonalnie. Narzędzia te nazywamy „oldowajskimi” – od najstarszych warstw stanowiska w dolinie Oldovai, gdzie po raz pierwszy je odnaleziono.

homo erectus cz owiek wyprostowany
Homo erectus – człowiek wyprostowany
 • Dalszym etapem ewolucji rodzaju Homo, było wykształcenie się nowego gatunku – Homo erectus. Był on pierwszym przodkiem człowieka, który wyemigrował z Afryki.
 • Homo erectus udoskonalił narzędzia, tworząc narzędzia bifacjalne (dwustronnie obrabiane), z których najpopularniejsze były pięściaki.
 • Homo erectus posiadł też umiejętność rozniecania ognia.
cz owiek neandertalski
Człowiek neandertalski.

Jeszcze do niedawna, za bezpośredniego przodka człowiekauważano człowieka neandertalskiego (Homo sapiens neanderthalensis), jednak ostatnie badania wykazały, że tak nie jest. Niemniej człowiek neandertalski (nazwa pochodzi od miejsca znalezienia pierwszych szczątków tego gatunku, od jaskini Neandertal w Niemczech) przejął umiejętność wykonywania narzędzi, rozniecania ognia oraz uważa się, że stworzył elementy kultury duchowej. Z neandertalczykiem związane są pierwsze intencjonalne pochówki, ustrojone kwiatami (grota Shanidar w Iraku).

homo sapiens sapiens
Homo sapiens sapiens

Pierwszy człowiek z gatunku Homo sapiens sapiens najprawdopodobniej pojawił się ok. 200 tys. lat temu w Afryce.

osi gni cia epoki paleolitu
Osiągnięcia epoki paleolitu.

- wyrób pierwszych narzędzi;

 • sztuka – pierwsze znaki na skałach lub żłobione na kościach przez człowieka neandertalskiego, malowidła naskalne (jaskinia Altamira w Hiszpanii i Lascaux we Francji) oraz figurki gliniane, tzw. „prehistoryczne Wenus”;
 • koczowniczy tryb życia oraz udoskonalenie zbieractwa i myślistwa;
pocz tki rolnictwa i hodowli
Początki rolnictwa i hodowli.

Wraz ze zmianami warunków naturalnych oraz z powiększaniem się gromad ludzkich, musiało dojść do zmiany trybu życia. Ciągłe wędrówki były niekorzystne, w związku z tym rozpoczął się proces przechodzenia do osadniczego trybu życia. Było to związane z koniecznością uprawy zbóż oraz hodowlą zwierząt.

Najwcześniej te zjawiska zachodziły w okresie mezolitu, na terenie Bliskiego Wschodu, na terenie tzw. „żyznego półksiężyca”

slide17
Efektem tych przemian było pojawienie się trwałych osad z siedzibami ludzkimi w formie domów budowanych z kamienia lub cegły. Oznacza to, że pierwsze osady zakładane były przez społeczności posiadające zalążki hierarchii społecznej oraz pierwsze formy władzy nadrzędnej.

Proces przechodzenia do osiadłego trybu życia i gospodarki rolniczej trwał tysiące lat, mimo to naukowcy nazwali go „rewolucją neolityczną”. Rewolucją bo zachodziły w tym czasie gwałtowne zmiany w życiu człowieka, a neolityczna, bo proces ten zakończył się w młodszej fazie epoki kamienia- neolicie.

ycie ludzi w neolicie
Życie ludzi w neolicie.

Neolit był okresem gospodarki opartej na rolnictwie i hodowli. W okresie tym udoskonalono techniki upraw, udomowiono krowę, owcę, a późnej i konia.

Pojawiły się też wtedy pierwsze miasta. Za najstarsze z nich uważa się znane z Biblii Jerycho, którego początek datuje się nawet na IX tys.

slide19
Do wyrobu narzędzi zaczęto stosować, oprócz kości i kamienia, również i rogi zwierzęce, a wielkim wynalazkiem okazała się ceramika. Najpierw naczynia lepiono ręcznie, a ok. VI tys. p.n.e. wynaleziono koło garncarskie. Z biegiem czasu naczynia wykonywane były coraz precyzyjniej, były ładniejsze a nawet ozdobione.
kult wielkiej bogini
Kult „Wielkiej Bogini”

Wraz z osadnictwem pojawiły się pierwsze wierzenia i bóstwa. Najczęściej były one związane z uprawą roli i zmianami pór roku, a także z płodnością świata roślinnego i zwierzęcego. Pierwszym bóstwem pojawiającym się w epoce kamienia była „Wielka Bogini” lub „Wielka Matka” utożsamiania z ziemią. Najstarsze ślady tego kultu odnajdujemy w osiedlu Çatal Hüyük w Anatolii.

j zyki
Języki.

Dla naukowców podstawą wyodrębnienia poszczególnych grup ludów jest język. Zauważono, ze jedne z nich są do siebie podobne a niektóre zupełnie odmienne. Nie wiadomo jednak w jaki sposób doszło do tak wielkich podziałów.

j zyki semickie
Języki semickie

Jedną z wielkich grup językowych stanowią języki semickie, którymi posługiwała się duża część ludności zamieszkująca Bliski Wschód Akadowie, Aramejczycy, Asyryjczycy, Babilończycy, Żydzi, Fenicjanie). Prawdopodobnie powstały one w Afryce i w IV tys. p.n.e. przywędrowały na tereny Bliskiego Wschodu.

Dziś do języków semickich zaliczają się m.in. hebrajski i aramejski.

j zyki indoeuropejskie
Języki indoeuropejskie
 • Większa grupę jednak stanowią języki indoeuropejskie, z których wywodzi się większość współczesnych języków europejskich, również i język polski.
 • Nośnikiem tego języka były plemiona Indoeuropejskie, które juz w V tys. p.n.e. zamieszkiwały tereny europejskie od Renu po Dniepr. Musiały one już wtedy bardzo różnić się kulturą i językami, stąd w dzisiejszej Europie tak wielkie różnice.